summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2016-04-06 18:56:43 +0200
committerraveit65 <[email protected]>2016-04-06 18:56:43 +0200
commit6ea493774a87752e1e39ec4ebb7d427b68ad64b2 (patch)
tree330aca51c3c88339399fc375b608880e092a20f5 /po/bg.po
parent453e568689809dcffa582808eb4a26cdc00ff91e (diff)
downloadcaja-extensions-6ea493774a87752e1e39ec4ebb7d427b68ad64b2.tar.bz2
caja-extensions-6ea493774a87752e1e39ec4ebb7d427b68ad64b2.tar.xz
add new languages and sync with transiflex
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po180
1 files changed, 89 insertions, 91 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 686d74d..cdc661b 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -4,14 +4,15 @@
#
# Translators:
# Elusiv_man <[email protected]>, 2014
+# Замфир Йончев <[email protected]>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-13 12:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-13 10:14+0000\n"
-"Last-Translator: infirit <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/p/MATE/language/bg/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-05 10:20+0000\n"
+"Last-Translator: Замфир Йончев <[email protected]>\n"
+"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -35,11 +36,11 @@ msgstr "<big><b>Не може да се установи програмата,
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Gksu"
-msgstr ""
+msgstr "Gksu"
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Privilege granting extension"
-msgstr ""
+msgstr "Разширение за даване на права"
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
msgid "_Resize Images..."
@@ -51,11 +52,11 @@ msgstr "Мащабиране на избраните изображения"
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
msgid "Ro_tate Images..."
-msgstr ""
+msgstr "_Завъртане на изображенията..."
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
msgid "Rotate each selected image"
-msgstr ""
+msgstr "Завъртане на всяко избрано изображение"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:1
msgid "Resize Images"
@@ -171,19 +172,19 @@ msgstr "Моля въведете валиден тип файл!"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
msgid "Rotate Images"
-msgstr ""
+msgstr "Завъртане на изображенията"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
msgid "<b>Image Rotation</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Завъртане на изображението</b>"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
msgid "Select an angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Избор на ъгъл:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
msgid "Custom angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Специфичен ъгъл:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
msgid "degrees clockwise"
@@ -191,38 +192,38 @@ msgstr "градуса по часовниковата стрелка"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
msgid ".rotated"
-msgstr ""
+msgstr ".завъртян"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
msgid "Rotate in place"
-msgstr ""
+msgstr "Завъртане на място"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
msgid "_Rotate"
-msgstr ""
+msgstr "_Завъртане"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
#, c-format
msgid "Rotating image: %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Завъртане на изображението: %d от %d"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
#, c-format
msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Завъртане на \"%s\"</i>"
#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Image Converter"
-msgstr ""
+msgstr "Конертиране на изображения"
#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Rotate and resize images"
-msgstr ""
+msgstr "Завъртане и преоразмеряване на изображение"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:426
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:439
msgid "Open in _Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Отваряне в _Терминал"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:428
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
@@ -243,11 +244,11 @@ msgstr "Отваряне на терминал"
#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Open terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Отваряне на терминал"
#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Open terminals from folders"
-msgstr ""
+msgstr "Отваряне на терминали от папките"
#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
@@ -265,7 +266,7 @@ msgstr "Ако е зададено на „true“ (вярно), то тогав
#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
-msgstr ""
+msgstr "Изпращане до…"
#: ../sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
@@ -299,11 +300,11 @@ msgstr "Проверете инсталацията си"
#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Send To"
-msgstr ""
+msgstr "Изпращане до"
#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Integrates email clients and Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Свързва e-mail клиентите с Pidgin"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
msgid "Send To..."
@@ -385,100 +386,97 @@ msgstr "Премахваеми устройства и споделяния"
msgid "UPnP Media Server"
msgstr "Сървър за мултимедия чрез UPnP"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1050
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1050
msgid "Share"
msgstr "Споделяне"
#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly share a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Позволява бързо споделяне на папка"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:123
+#: ../share/caja-share.c:123
#, c-format
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
-msgstr ""
+msgstr "Caja изисква да се добавят някои права към Вашата папка \"%s\", за да бъде споделена"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:131
+#: ../share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
-msgstr ""
+msgstr "Папка \"%s\" изисква следните допълнително права за споделяне на вашата работа:\n%s%s%sИскате ли Caja да добави автоматично тези позволения към папката?"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:135
+#: ../share/caja-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - права за четене от другите\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:136
+#: ../share/caja-share.c:136
msgid " - write permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - права за писане от другите\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:137
+#: ../share/caja-share.c:137
msgid " - execute permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - права за изпълнение от другите\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:141
+#: ../share/caja-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Автоматично добавяне на правата"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:167
+#: ../share/caja-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Правата за папка %s не могат да се променят"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:446
+#: ../share/caja-share.c:446
msgid "Share name is too long"
-msgstr ""
+msgstr "Името за споделяне е твърде дълго"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:480
+#: ../share/caja-share.c:480
msgid "The share name cannot be empty"
-msgstr ""
+msgstr "Името за споделяне не може да е празно"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:493
+#: ../share/caja-share.c:493
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при получаване на информация за споделянето: %s"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:503
+#: ../share/caja-share.c:503
msgid "Another share has the same name"
-msgstr ""
+msgstr "Друго споделяне има същото име"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:786
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:786
msgid "Modify _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Промяна на _Споделянето"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:788
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:788
msgid "Create _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Създаване на _Споделянето"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:678
+#: ../share/caja-share.c:678
msgid "There was an error while getting the sharing information"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при получаване на информация за споделянето"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1110
+#: ../share/caja-share.c:1110
msgid "Folder Sharing"
-msgstr ""
+msgstr "Споделяне на папка"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1151
+#: ../share/caja-share.c:1151
msgid "Sharing Options"
-msgstr ""
+msgstr "Настройки на споделянето"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1152
+#: ../share/caja-share.c:1152
msgid "Share this Folder"
msgstr "Сподели тази папка"
#: ../share/share-dialog.ui.h:1
msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
-msgstr ""
+msgstr "<big><b>Споделяне на папка</b></big>"
#: ../share/share-dialog.ui.h:2
msgid "Share _name:"
-msgstr ""
+msgstr "_Име на споделането:"
#: ../share/share-dialog.ui.h:3
msgid "Share this _folder"
@@ -490,86 +488,86 @@ msgstr "Ко_ментар:"
#: ../share/share-dialog.ui.h:5
msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
-msgstr ""
+msgstr "_Позволи на другите да създават и изтриват файлове в тази папка"
#: ../share/share-dialog.ui.h:6
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
-msgstr ""
+msgstr "Достъп за _гости (хора без потрабителски профил)"
#: ../share/shares.c:123
#, c-format
msgid "%s %s %s returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s %s приключи със сигнал %d"
#: ../share/shares.c:132
#, c-format
msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s %s не успя по неясни причини"
#: ../share/shares.c:152
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' върна грешка %d: %s"
#: ../share/shares.c:154
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' върна грешка %d"
#: ../share/shares.c:185
#, c-format
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
-msgstr ""
+msgstr "изходът на 'net usershare' не е с валидно UTF-8 кодиране"
-#: ../share/shares.c:440 ../share/shares.c:614
+#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
#, c-format
msgid "Failed"
msgstr "Неуспех"
-#: ../share/shares.c:548
+#: ../share/shares.c:547
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "testparm на Samba приключи със сигнал %d"
-#: ../share/shares.c:554
+#: ../share/shares.c:553
#, c-format
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "testparm на Samba не успя по неясни причини"
-#: ../share/shares.c:569
+#: ../share/shares.c:568
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "testparm на Samba приключи със грешка %d: %s"
-#: ../share/shares.c:571
+#: ../share/shares.c:570
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "testparm на Samba приключи със грешка %d"
-#: ../share/shares.c:682
+#: ../share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
-msgstr ""
+msgstr "Не може да бъде премахнато споделянето на пътя %s: пътят не е споделен"
-#: ../share/shares.c:728
+#: ../share/shares.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
-msgstr ""
+msgstr "Не може да се промени пътя на съществуващо споделяне; моля, първо премахнете старото споделяне и след това добавете новото"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
-msgid "Set as wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set as wallpaper"
+msgstr "Използване като фон на работния плот"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
-msgid "Set image as the current wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set image as the current wallpaper"
+msgstr "Използване на изображението като фон на работния плот"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Фон на работния плот"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Позволява да бъде избран фон на работния плот бързо"