summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2017-03-13 16:12:04 +0100
committerraveit65 <[email protected]>2017-03-13 16:12:04 +0100
commitc90f078caf02cf41e0a4f62767484b05ff092f09 (patch)
tree00399722ef7187932498c81e9c0a00c241fb3dd1 /po/hy.po
parentb7d64820cb67b5d8699857987f5c299dcac3e0a5 (diff)
downloadcaja-extensions-c90f078caf02cf41e0a4f62767484b05ff092f09.tar.bz2
caja-extensions-c90f078caf02cf41e0a4f62767484b05ff092f09.tar.xz
sync with transifex
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po38
1 files changed, 19 insertions, 19 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index b9f0a51..5e3362e 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:14+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-12-05 23:49+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-18 12:54+0000\n"
"Last-Translator: Siranush <[email protected]>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
@@ -219,25 +219,25 @@ msgstr "Նկարի Փոխակերպիչ"
msgid "Rotate and resize images"
msgstr "Պտտել և չափափոխել նկարներ"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:426
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:439
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:432
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:445
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:428
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:434
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս ընտրված թղթապանակը տերմինալում"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:430
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:440
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:446
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս բաց թղթապանակը տերմինալում"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:442
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:443
msgid "Open a terminal"
msgstr "Բացել տերմինալը"
@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr "Շարժական սկավառակներ և բաժնեմասեր"
msgid "UPnP Media Server"
msgstr "UPnP Մեդիա Սերվեր"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1050
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1063
msgid "Share"
msgstr "Մասնաբաժին"
@@ -428,44 +428,44 @@ msgstr "Ավելացնել թույլտվությունները ինքնաբեր
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
msgstr "Չի հաղոջվում փոխել թղէապանակի թույլտվությունները \"%s\""
-#: ../share/caja-share.c:446
+#: ../share/caja-share.c:451
msgid "Share name is too long"
msgstr "Կիսել անունը չափազանց երկար է"
-#: ../share/caja-share.c:480
+#: ../share/caja-share.c:493
msgid "The share name cannot be empty"
msgstr "Կիսված անունը չի կարող դատարկ լինել"
-#: ../share/caja-share.c:493
+#: ../share/caja-share.c:506
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
msgstr "Սխալ, մինչ կիսված տեղեկատվության ստանալը: %s"
-#: ../share/caja-share.c:503
+#: ../share/caja-share.c:516
msgid "Another share has the same name"
msgstr "Մեկ այլ մասնաբաժինը ունի նույն անունը"
-#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:786
+#: ../share/caja-share.c:563 ../share/caja-share.c:799
msgid "Modify _Share"
msgstr "Փոփոխել _Բաժինը"
-#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:788
+#: ../share/caja-share.c:563 ../share/caja-share.c:801
msgid "Create _Share"
msgstr "Ստեղծել _Բաժին"
-#: ../share/caja-share.c:678
+#: ../share/caja-share.c:691
msgid "There was an error while getting the sharing information"
msgstr "Տեղի է ունեցել սխալ, մինչ բաժանվող ինֆորմացիայի ստացումը"
-#: ../share/caja-share.c:1110
+#: ../share/caja-share.c:1123
msgid "Folder Sharing"
msgstr "Թղթապանակի Բաժանում"
-#: ../share/caja-share.c:1151
+#: ../share/caja-share.c:1164
msgid "Sharing Options"
msgstr "Բաժանման Տարբերակներ"
-#: ../share/caja-share.c:1152
+#: ../share/caja-share.c:1165
msgid "Share this Folder"
msgstr "Կիսել այս թղթապանակը"