summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po336
1 files changed, 157 insertions, 179 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index f66afec..315d5b5 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -4,13 +4,14 @@
#
# Translators:
# Francesc <[email protected]>, 2015
+# Robert Antoni Buj i Gelonch <[email protected]>, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-06 17:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-06 15:11+0000\n"
-"Last-Translator: infirit <[email protected]>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-01-27 18:34+0000\n"
+"Last-Translator: Robert Antoni Buj i Gelonch <[email protected]>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,282 +21,282 @@ msgstr ""
#: ../gksu/libcaja-gksu.c:135
msgid "Open as administrator"
-msgstr "Obre com a adminstrador"
+msgstr "Obre com a administrador"
#: ../gksu/libcaja-gksu.c:136
msgid "Opens the file with administrator privileges"
-msgstr ""
+msgstr "Obre el fitxer amb privilegis d'administrador"
#: ../gksu/libcaja-gksu.c:223
msgid ""
"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
"\n"
"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
-msgstr ""
+msgstr "<big><b>No es pot determinar el programa a executar.</b></big>\n\nL'element que heu seleccionat no es pot obrir amb privilegis d'administrador perquè no es pot determinar quina és l'aplicació correcta."
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Gksu"
-msgstr ""
+msgstr "Gksu"
#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Privilege granting extension"
-msgstr ""
+msgstr "Extensió de concessió de privilegis"
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
msgid "_Resize Images..."
-msgstr ""
+msgstr "_Redimensiona les imatges..."
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:121
msgid "Resize each selected image"
-msgstr ""
+msgstr "Redimensiona cadascuna de les imatges seleccionades"
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
msgid "Ro_tate Images..."
-msgstr ""
+msgstr "Gira les imatges..."
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
msgid "Rotate each selected image"
-msgstr ""
+msgstr "Redimensiona cadascuna de les imatges seleccionades"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:1
msgid "Resize Images"
-msgstr ""
+msgstr "Redimensiona les imatges"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:2
msgid "<b>Image Size</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Mida de la imatge</b>"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:3
msgid "Select a size:"
-msgstr ""
+msgstr "Selecciona una mida:"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:4
msgid "96x96"
-msgstr ""
+msgstr "96x96"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:5
msgid "128x128"
-msgstr ""
+msgstr "128x128"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:6
msgid "640x480"
-msgstr ""
+msgstr "640x480"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:7
msgid "800x600"
-msgstr ""
+msgstr "800x600"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:8
msgid "1024x768"
-msgstr ""
+msgstr "1024x768"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:9
msgid "1280x960"
-msgstr ""
+msgstr "1280x960"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:10
msgid "pixels"
-msgstr ""
+msgstr "píxels"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:11
msgid "Scale:"
-msgstr ""
+msgstr "Escala:"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:12
msgid "percent"
-msgstr ""
+msgstr "percentatge"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:13
msgid "Custom size:"
-msgstr ""
+msgstr "Mida personalitzada:"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:14
msgid "Width:"
-msgstr ""
+msgstr "Amplada:"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:15
msgid "Height:"
-msgstr ""
+msgstr "Alçada:"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:16
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:6
msgid "<b>Filename</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nom del fitxer</b>"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:17
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:7
msgid "Append"
-msgstr ""
+msgstr "Annexa"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:18
msgid ".resized"
-msgstr ""
+msgstr ".redimensionada"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
msgid "to file title"
-msgstr ""
+msgstr "al títol del fitxer"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
msgid "Resize in place"
-msgstr ""
+msgstr "Sobreescriu els fitxers existents amb la seva versió redimensionada"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
msgid "_Resize"
-msgstr ""
+msgstr "_Redimensiona"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:211
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:208
msgid "_Skip"
-msgstr ""
+msgstr "_Omet"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:213
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:210
msgid "_Retry"
-msgstr ""
+msgstr "_Torna-ho a intentar"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
#, c-format
msgid "Resizing image: %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "S'està redimensionant la imatge %d de %d"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
#, c-format
msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>S'està redimensionant «%s»</i>"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
msgid "Please enter a valid filename suffix!"
-msgstr ""
+msgstr "Si us plau, introduïu un sufix vàlid per al nom del fitxer."
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
msgid "Rotate Images"
-msgstr ""
+msgstr "Gira les imatges"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
msgid "<b>Image Rotation</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Rotació de la imatge</b>"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
msgid "Select an angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Selecciona un angle:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
msgid "Custom angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Angle personalitzat:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
msgid "degrees clockwise"
-msgstr ""
+msgstr "graus en sentit horari"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
msgid ".rotated"
-msgstr ""
+msgstr ".girada"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
msgid "Rotate in place"
-msgstr ""
+msgstr "Sobreescriu els fitxers existents amb la seva versió girada"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
msgid "_Rotate"
-msgstr ""
+msgstr "_Gira"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
#, c-format
msgid "Rotating image: %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "S'està girant la imatge %d de %d"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
#, c-format
msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>S'està girant «%s»</i>"
#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Image Converter"
-msgstr ""
+msgstr "Convertidor d'imatges"
#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Rotate and resize images"
-msgstr ""
+msgstr "Gira i redimensiona les imatges"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:426
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:439
msgid "Open in _Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Obre al _terminal"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:428
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Obre el directori seleccionat actualment en un terminal"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:430
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:440
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Obre el directori obert actualment en un terminal"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
msgid "Open _Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Obre un _terminal"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
msgid "Open a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Obre un terminal"
#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Open terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Obre un terminal"
#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Open terminals from folders"
-msgstr ""
+msgstr "Obre els terminals des de les carpetes"
-#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.h:1
+#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
"directory"
-msgstr ""
+msgstr "Si l'obertura d'un terminal a l'escriptori obre un terminal al directori de l'usuari"
-#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.h:2
+#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal "
"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
"identical to the home directory."
-msgstr ""
+msgstr "En cas que estigués establert a «true», llavors l'obertura d'un terminal a l'escriptori obrirà un terminal al directori de l'usuari. En cas contrari, s'obrirà al directori de l'escriptori. Fixeu-vos que la clau és irrellevant si el directori de l'escriptori és idèntic al directori de l'usuari."
#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
-msgstr ""
+msgstr "Envia a..."
#: ../sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
-msgstr ""
+msgstr "Envia el fitxer per correu electrònic, missatgeria instantània..."
#: ../sendto/caja-nste.c:84
msgid "Send files by mail, instant message..."
-msgstr ""
+msgstr "Envia els fitxers per correu electrònic, missatgeria instantània..."
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:578
msgid "Files"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxers"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:790
#, c-format
msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
-msgstr ""
+msgstr "Espera que es passin com a opcions els URI o els noms dels fitxers\n"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:810
#, c-format
msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "No s'han pogut analitzar les opcions de línia d'ordres: %s\n"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:825
msgid "Could not load any plugins."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut carregar cap connector."
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:828
msgid "Please verify your installation"
-msgstr ""
+msgstr "Si us plau, comproveu la vostra instal·lació"
#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Send To"
@@ -303,27 +304,7 @@ msgstr "Envia _a"
#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Integrates email clients and Pidgin"
-msgstr ""
-
-#: ../sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.h:1
-msgid "Last plugin used to send"
-msgstr ""
-
-#: ../sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.h:2
-msgid ""
-"Used to store which plugin was used the last time files were sent using "
-"caja-sendto."
-msgstr ""
-
-#: ../sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.h:3
-msgid "Last type of archive used"
-msgstr ""
-
-#: ../sendto/org.mate.Caja.Sendto.gschema.xml.h:4
-msgid ""
-"Used to store which type of archive was used the last time (0: zip, 1: "
-"tar.gz, 2: tar.bz2)."
-msgstr ""
+msgstr "Integra els clients de correu electrònic i Pidgin"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
msgid "Send To..."
@@ -331,265 +312,262 @@ msgstr "Envia a..."
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
msgid "_Send"
-msgstr ""
+msgstr "En_via"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:3
msgid "<b>Destination</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Destinació</b>"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:4
msgid "Send _as:"
-msgstr ""
+msgstr "Envia com _a:"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:5
msgid "Send t_o:"
-msgstr ""
+msgstr "E_nvia a:"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:6
msgid "<b>Compression</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Compressió</b>"
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:7
msgid "Send _packed in:"
-msgstr ""
+msgstr "Envia em_paquetat a:"
#: ../sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "Correu electrònic"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:419
msgid "Unable to send file"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut enviar el fitxer"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:420
msgid "There is no connection to gajim remote service."
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha connexió amb el servei remot de gajim."
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:444 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Sending file failed"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut enviar el fitxer"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:445
msgid "Recipient is missing."
-msgstr ""
+msgstr "Falta el destinatari."
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
msgid "Unknown recipient."
-msgstr ""
+msgstr "Destinatari desconegut."
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:507
msgid "Instant Message (Gajim)"
-msgstr ""
+msgstr "Missatge instantani (Gajim)"
#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
msgid "New CD/DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Nou CD/DVD"
#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
msgid "Existing CD/DVD"
-msgstr ""
+msgstr "CD/DVD existent"
#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
msgid "CD/DVD Creator"
-msgstr ""
+msgstr "Creador de CD o DVD"
#: ../sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:462
msgid "Instant Message (Pidgin)"
-msgstr ""
+msgstr "Missatge instantani (Pidgin)"
#: ../sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
msgid "Removable disks and shares"
-msgstr ""
+msgstr "Discos extraïbles i comparticions"
#: ../sendto/plugins/upnp/upnp.c:309
msgid "UPnP Media Server"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor de mitjans UPnP"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1050
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1050
msgid "Share"
-msgstr ""
+msgstr "Comparteix"
#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly share a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Permet compartir ràpidament una carpeta"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:123
+#: ../share/caja-share.c:123
#, c-format
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
-msgstr ""
+msgstr "Caja necessita afegir alguns permisos a la carpeta «%s» per tal de compartir-la"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:131
+#: ../share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
msgstr ""
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:135
+#: ../share/caja-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - permisos de lectura per als altres\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:136
+#: ../share/caja-share.c:136
msgid " - write permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - permisos d'escriptura per als altres\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:137
+#: ../share/caja-share.c:137
msgid " - execute permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - permisos d'execució per als altres\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:141
+#: ../share/caja-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Afegeix automàticament els permisos"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:167
+#: ../share/caja-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "No s'han pogut canviar els permisos de la carpeta «%s»"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:446
+#: ../share/caja-share.c:446
msgid "Share name is too long"
-msgstr ""
+msgstr "El nom de la compartició és massa llarg"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:480
+#: ../share/caja-share.c:480
msgid "The share name cannot be empty"
-msgstr ""
+msgstr "El nom de la compartició no pot estar buit"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:493
+#: ../share/caja-share.c:493
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha produït un error en obtenir la informació de la compartició: %s"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:503
+#: ../share/caja-share.c:503
msgid "Another share has the same name"
-msgstr ""
+msgstr "Una altra compartició té el mateix nom"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:786
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:786
msgid "Modify _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Modifica la _compartició"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:788
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:788
msgid "Create _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Crea la _compartició"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:678
+#: ../share/caja-share.c:678
msgid "There was an error while getting the sharing information"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha produït un error en obtenir la informació de la compartició"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1110
+#: ../share/caja-share.c:1110
msgid "Folder Sharing"
-msgstr ""
+msgstr "Compartició de carpetes"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1151
+#: ../share/caja-share.c:1151
msgid "Sharing Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions de compartició"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1152
+#: ../share/caja-share.c:1152
msgid "Share this Folder"
-msgstr ""
+msgstr "Comparteix aquesta carpeta"
#: ../share/share-dialog.ui.h:1
msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
-msgstr ""
+msgstr "<big><b>Compartició de carpetes</b></big>"
#: ../share/share-dialog.ui.h:2
msgid "Share _name:"
-msgstr ""
+msgstr "_Nom de la compartició:"
#: ../share/share-dialog.ui.h:3
msgid "Share this _folder"
-msgstr ""
+msgstr "Co_mparteix aquesta carpeta"
#: ../share/share-dialog.ui.h:4
msgid "Co_mment:"
-msgstr ""
+msgstr "Co_mentari:"
#: ../share/share-dialog.ui.h:5
msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
-msgstr ""
+msgstr "Permet als _altres usuaris que creïn i suprimeixin fitxers en aquesta carpeta."
#: ../share/share-dialog.ui.h:6
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
-msgstr ""
+msgstr "Accés de convidats (per a la gent sense un compte d'usuari)"
#: ../share/shares.c:123
#, c-format
msgid "%s %s %s returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s %s va retornar amb el senyal %d"
#: ../share/shares.c:132
#, c-format
msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "%s %s %s va fallar per un motiu desconegut"
#: ../share/shares.c:152
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' va retornar l'error %d: %s"
#: ../share/shares.c:154
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' va retornar l'error %d"
#: ../share/shares.c:185
#, c-format
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
-msgstr ""
+msgstr "la sortida de 'net usershare' no té una codificació vàlida UTF-8"
-#: ../share/shares.c:440 ../share/shares.c:614
+#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
#, c-format
msgid "Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ha fallat"
-#: ../share/shares.c:548
+#: ../share/shares.c:547
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "testparm de Samba va retornar amb el senyal %d"
-#: ../share/shares.c:554
+#: ../share/shares.c:553
#, c-format
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "testparm de Samba va fallar per un motiu desconegut"
-#: ../share/shares.c:569
+#: ../share/shares.c:568
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "testparm de Samba va retornar l'error %d: %s"
-#: ../share/shares.c:571
+#: ../share/shares.c:570
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "testparm de Samba va retornar l'error %d"
-#: ../share/shares.c:682
+#: ../share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
-msgstr ""
+msgstr "No es pot eliminar la compartició per al camí %s: aquest camí no està compartit"
-#: ../share/shares.c:728
+#: ../share/shares.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
-msgstr ""
+msgstr "No es pot canviar el camí a una compartició existent; si us plau, primer elimineu l'antiga compartició i afegiu-ne un de nou"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
-msgid "Set as wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set as wallpaper"
+msgstr "Estableix com al fons de pantalla"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
-msgid "Set image as the current wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set image as the current wallpaper"
+msgstr "Estableix la imatge com a l'actual fons de pantalla"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Fons de pantalla"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Permet establir ràpidament el fons de pantalla"