summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po38
1 files changed, 27 insertions, 11 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index c31cfc0..05b138d 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-12-05 23:49+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-19 20:33+0000\n"
-"Last-Translator: Siranush <[email protected]>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-13 21:29+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-13 18:29+0000\n"
+"Last-Translator: Vlad Orlov <[email protected]>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -219,25 +219,25 @@ msgstr "Նկարի Փոխակերպիչ"
msgid "Rotate and resize images"
msgstr "Պտտել և չափափոխել նկարներ"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:432
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:445
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:433
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:446
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:434
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:435
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս ընտրված թղթապանակը տերմինալում"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:446
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:447
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
msgstr "Բացել ներկայումս բաց թղթապանակը տերմինալում"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:442
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:443
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Բացել _Տերմինալը"
-#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:443
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:444
msgid "Open a terminal"
msgstr "Բացել տերմինալը"
@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr "Նոր CD/DVD"
msgid "Existing CD/DVD"
msgstr "Գոյություն ունեցող CD/DVD"
-#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:182
msgid "CD/DVD Creator"
msgstr "CD/DVD Ստեղծող"
@@ -570,3 +570,19 @@ msgstr "Պաստառ"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
msgstr "Թույլ է տալիս արագ ստեղծել պաստառ"
+
+#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:177
+msgid "Tags"
+msgstr ""
+
+#: ../xattr-tags/caja-xattr-tags-extension.c:178
+msgid "Tags stored in extended attributes"
+msgstr ""
+
+#: ../xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.in.in.h:1
+msgid "xattr Tags"
+msgstr ""
+
+#: ../xattr-tags/libcaja-xattr-tags.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "View tags stored in extended attributes"
+msgstr ""