summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po573
1 files changed, 573 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
new file mode 100644
index 0000000..09a13da
--- /dev/null
+++ b/po/nb.po
@@ -0,0 +1,573 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Allan Nordhøy <[email protected]>, 2016
+# Kenneth Jenssen <[email protected]>, 2016
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-25 17:20+0000\n"
+"Last-Translator: Allan Nordhøy <[email protected]>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/nb/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: nb\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.c:135
+msgid "Open as administrator"
+msgstr "Åpne som administrator"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.c:136
+msgid "Opens the file with administrator privileges"
+msgstr "Åpne filen med administratorrettigheter"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.c:223
+msgid ""
+"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
+"\n"
+"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
+msgstr "<big><b>Kunne ikke fastsette hvilket program som skal kjøres..</b></big>\nElementet du valgte kan ikke åpnes med administratorrettigheter fordi det rette programmet ikke kunne fastsettes."
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:1
+msgid "Gksu"
+msgstr "Gksu"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "Privilege granting extension"
+msgstr "Utvidelse som gir rettighetsforhøyning"
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
+msgid "_Resize Images..."
+msgstr "_Endre størrelse på bilder …"
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:121
+msgid "Resize each selected image"
+msgstr "Endre størrelse på hvert valgte bilde"
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
+msgid "Ro_tate Images..."
+msgstr "Ro_ter bilder …"
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
+msgid "Rotate each selected image"
+msgstr "Roter alle valgte bilder"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:1
+msgid "Resize Images"
+msgstr "Endre bildestørrelser"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:2
+msgid "<b>Image Size</b>"
+msgstr "<b>Bilde størrelse</b>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:3
+msgid "Select a size:"
+msgstr "Velg størrelse:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:4
+msgid "96x96"
+msgstr "96x96"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:5
+msgid "128x128"
+msgstr "128x128"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:6
+msgid "640x480"
+msgstr "640x480"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:7
+msgid "800x600"
+msgstr "800x600"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:8
+msgid "1024x768"
+msgstr "1024x768"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:9
+msgid "1280x960"
+msgstr "1280x960"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:10
+msgid "pixels"
+msgstr "piksler"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:11
+msgid "Scale:"
+msgstr "Skala:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:12
+msgid "percent"
+msgstr "prosent"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:13
+msgid "Custom size:"
+msgstr "Tilpasset størrelse:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:14
+msgid "Width:"
+msgstr "Bredde:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:15
+msgid "Height:"
+msgstr "Høyde:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:16
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:6
+msgid "<b>Filename</b>"
+msgstr "<b>Filnavn</b>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:17
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:7
+msgid "Append"
+msgstr "Legg til"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:18
+msgid ".resized"
+msgstr ".endret_størrelse"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
+msgid "to file title"
+msgstr "til filnavn"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
+msgid "Resize in place"
+msgstr "Størrelsesendring uten plasseringsendring"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
+msgid "_Resize"
+msgstr "_Endre størrelse"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:211
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:208
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Hopp over"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:213
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:210
+msgid "_Retry"
+msgstr "_Prøv igjen"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
+#, c-format
+msgid "Resizing image: %d of %d"
+msgstr "Endrer billedstørrelse: %d av %d"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
+#, c-format
+msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
+msgstr "<i>Endrer størrelse på \"%s\"</i>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
+msgid "Please enter a valid filename suffix!"
+msgstr "Tast inn en gyldig filnavnsendelse!"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
+msgid "Rotate Images"
+msgstr "Roter bilder"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
+msgid "<b>Image Rotation</b>"
+msgstr "<b>Billedretning</b>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
+msgid "Select an angle:"
+msgstr "Velg en vinkel:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
+msgid "Custom angle:"
+msgstr "Tilpasset vinkel:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
+msgid "degrees clockwise"
+msgstr "grader med klokka"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
+msgid ".rotated"
+msgstr ".rotert"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
+msgid "Rotate in place"
+msgstr "Rotering om egen akse"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
+msgid "_Rotate"
+msgstr "_Roter"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
+#, c-format
+msgid "Rotating image: %d of %d"
+msgstr "Roterer bilde: %d av %d"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
+#, c-format
+msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
+msgstr "<i>Roterer \"%s\"</i>"
+
+#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:1
+msgid "Image Converter"
+msgstr "Bildekonverteringsprogram"
+
+#: ../image-converter/libcaja-image-converter.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "Rotate and resize images"
+msgstr "Roter og endre størrelse på bilder"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:426
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:439
+msgid "Open in _Terminal"
+msgstr "Åpne i _terminal"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:428
+msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
+msgstr "Åpne valgt mappe i en terminal"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:430
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:440
+msgid "Open the currently open folder in a terminal"
+msgstr "Åpne denne mappen i et terminalvindu"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
+msgid "Open _Terminal"
+msgstr "Åpne _terminal"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
+msgid "Open a terminal"
+msgstr "Åpne en terminal"
+
+#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:1
+msgid "Open terminal"
+msgstr "Åpne terminal"
+
+#: ../open-terminal/libcaja-open-terminal.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "Open terminals from folders"
+msgstr "Åpne terminaler fra mapper"
+
+#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
+"directory"
+msgstr "Hvorvidt åpning av en terminal på skrivebordet åpner en terminal i hjemmemappen"
+
+#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal "
+"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
+"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
+"identical to the home directory."
+msgstr "Hvis satt til sann, vil åpning av en terminal på skrivebordet åpne en terminal i hjemmemappen. I annet fall vil den bli åpnet i skrivebordsmappen. Merk at denne nøkkelen er irrelevant hvis skrivebordsmappen er den samme som hjemmemappen."
+
+#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
+msgid "Send to..."
+msgstr "Send til …"
+
+#: ../sendto/caja-nste.c:79
+msgid "Send file by mail, instant message..."
+msgstr "Send fil med e-post, lynmelding …"
+
+#: ../sendto/caja-nste.c:84
+msgid "Send files by mail, instant message..."
+msgstr "Send filer med e-post, lynmelding …"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:578
+msgid "Files"
+msgstr "Filer"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:790
+#, c-format
+msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
+msgstr "Forventer URIer eller filnavn som alternativer\n"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:810
+#, c-format
+msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
+msgstr "Kunne ikke fortolke kommandolinjevalg: %s\n"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:825
+msgid "Could not load any plugins."
+msgstr "Kunne ikke laste inn noen programtillegg."
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:828
+msgid "Please verify your installation"
+msgstr "Vennligst sjekk din installasjon."
+
+#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:1
+msgid "Send To"
+msgstr "Send til"
+
+#: ../sendto/libcaja-sendto.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "Integrates email clients and Pidgin"
+msgstr "Integrerer e-postklienter og Pidgin"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
+msgid "Send To..."
+msgstr "Send til …"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
+msgid "_Send"
+msgstr "_Send"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:3
+msgid "<b>Destination</b>"
+msgstr "<b>Mål</b>"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:4
+msgid "Send _as:"
+msgstr "Send _som:"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:5
+msgid "Send t_o:"
+msgstr "Send t_il:"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:6
+msgid "<b>Compression</b>"
+msgstr "<b>Komprimering</b>"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:7
+msgid "Send _packed in:"
+msgstr "Send _pakket i:"
+
+#: ../sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
+msgid "Email"
+msgstr "Epost"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:419
+msgid "Unable to send file"
+msgstr "Kan ikke sende fil"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:420
+msgid "There is no connection to gajim remote service."
+msgstr "Ingen tilkobling til gajim-tjenesten finnes."
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:444 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
+msgid "Sending file failed"
+msgstr "Forsendelse av fil feilet"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:445
+msgid "Recipient is missing."
+msgstr "Mangler mottaker."
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:484
+msgid "Unknown recipient."
+msgstr "Ukjent mottaker"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:507
+msgid "Instant Message (Gajim)"
+msgstr "Lynmelding (Gajim)"
+
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
+msgid "New CD/DVD"
+msgstr "Ny CD/DVD"
+
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
+msgid "Existing CD/DVD"
+msgstr "Eksisterende CD/DVD"
+
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
+msgid "CD/DVD Creator"
+msgstr "CD/DVD lager"
+
+#: ../sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:462
+msgid "Instant Message (Pidgin)"
+msgstr "Lynmelding (Pidgin)"
+
+#: ../sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
+msgid "Removable disks and shares"
+msgstr "Flyttbare disker og delingsmapper"
+
+#: ../sendto/plugins/upnp/upnp.c:309
+msgid "UPnP Media Server"
+msgstr "UPnP-mediatjener"
+
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1050
+msgid "Share"
+msgstr "Del"
+
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "Allows to quickly share a folder"
+msgstr "Tillater rask deling av en mappe"
+
+#: ../share/caja-share.c:123
+#, c-format
+msgid ""
+"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
+"it"
+msgstr "Caja skal legge til noen rettigheter til din mappe \"%s\" for å kunne dele den"
+
+#: ../share/caja-share.c:131
+#, c-format
+msgid ""
+"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
+"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
+msgstr "Mappen \"%s\" trenger følgende ekstra rettigheter for at deling skal fungere:\n%s%s%sØnsker du at Caja endrer disse rettighetene for mappa automatisk?"
+
+#: ../share/caja-share.c:135
+msgid " - read permission by others\n"
+msgstr "- leserettigheter for andre\n"
+
+#: ../share/caja-share.c:136
+msgid " - write permission by others\n"
+msgstr "- skriverettigheter for andre\n"
+
+#: ../share/caja-share.c:137
+msgid " - execute permission by others\n"
+msgstr "- rettighet til å kjøre av andre\n"
+
+#: ../share/caja-share.c:141
+msgid "Add the permissions automatically"
+msgstr "Legg till rettigheter automatisk"
+
+#: ../share/caja-share.c:167
+#, c-format
+msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke endre rettigheter for mappen \"%s\""
+
+#: ../share/caja-share.c:446
+msgid "Share name is too long"
+msgstr "Delingsnavnet er for langt"
+
+#: ../share/caja-share.c:480
+msgid "The share name cannot be empty"
+msgstr "Delingsnavnet kan ikke stå tomt"
+
+#: ../share/caja-share.c:493
+#, c-format
+msgid "Error while getting share information: %s"
+msgstr "Feil under innhenting av delingsinformasjon: %s"
+
+#: ../share/caja-share.c:503
+msgid "Another share has the same name"
+msgstr "En annen delingsressurs (lager) har samme navn"
+
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:786
+msgid "Modify _Share"
+msgstr "Endre _delingsområde"
+
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:788
+msgid "Create _Share"
+msgstr "Opprett _delingsressurs"
+
+#: ../share/caja-share.c:678
+msgid "There was an error while getting the sharing information"
+msgstr "Det oppsto en feil under innhenting av delingsinformasjon"
+
+#: ../share/caja-share.c:1110
+msgid "Folder Sharing"
+msgstr "Mappe deling"
+
+#: ../share/caja-share.c:1151
+msgid "Sharing Options"
+msgstr "Delingsvalg"
+
+#: ../share/caja-share.c:1152
+msgid "Share this Folder"
+msgstr "Del denne mappen"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:1
+msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
+msgstr "<big><b>Mappedeling</b></big>"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:2
+msgid "Share _name:"
+msgstr "Delings_navn:"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:3
+msgid "Share this _folder"
+msgstr "Del denne _mappen"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:4
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "Ko_mmentar:"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:5
+msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
+msgstr "_Tillat andre å opprette og slette filer i denne mappa"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:6
+msgid "_Guest access (for people without a user account)"
+msgstr "_Gjesteadgang (for folk uten brukerkonto)"
+
+#: ../share/shares.c:123
+#, c-format
+msgid "%s %s %s returned with signal %d"
+msgstr "%s %s %s returnerte med signal %d"
+
+#: ../share/shares.c:132
+#, c-format
+msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
+msgstr "%s %s %s mislyktes uvisst av hvilken grunn"
+
+#: ../share/shares.c:152
+#, c-format
+msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
+msgstr "'net usershare' returnerte med feilen %d: %s"
+
+#: ../share/shares.c:154
+#, c-format
+msgid "'net usershare' returned error %d"
+msgstr "'net usershare' returnerte en feil %d"
+
+#: ../share/shares.c:185
+#, c-format
+msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
+msgstr "resultatet av 'net usershare' er ikke i gyldig UTF-8-koding"
+
+#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
+#, c-format
+msgid "Failed"
+msgstr "Feilet"
+
+#: ../share/shares.c:547
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
+msgstr "Sambas testparm returnerte med signalet %d"
+
+#: ../share/shares.c:553
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
+msgstr "Sambas testparm mislyktes uvisst av hvilken grunn"
+
+#: ../share/shares.c:568
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
+msgstr "Sambas testparm returnerte en feil %d:%s"
+
+#: ../share/shares.c:570
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned error %d"
+msgstr "Sambas testparm returnerte en feil %d"
+
+#: ../share/shares.c:681
+#, c-format
+msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
+msgstr "Kan ikke fjerne delingsområdet for stien %s: stien er ikke delt"
+
+#: ../share/shares.c:727
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
+"first and add a new one"
+msgstr "Kan ikke endre stien til eksisterende delingsområde; fjern det gamle delingsområdet først og legg til ett nytt."
+
+#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
+msgid "Set as wallpaper"
+msgstr "Bruk som bakgrunnsbilde"
+
+#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
+msgid "Set image as the current wallpaper"
+msgstr "Bruk bilde som nåværende bakgrunnsbilde"
+
+#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
+msgid "Wallpaper"
+msgstr "Bakgrunnsbilde"
+
+#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
+msgid "Allows to quickly set wallpaper"
+msgstr "Tillater hurtigvalg av bakgrunnsbilde"