summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po80
1 files changed, 40 insertions, 40 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7520a6f..e0c2a47 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,15 +3,18 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
+# Jan Bońkowski <[email protected]>, 2015
# Marcin Kralka <[email protected]>, 2013-2014
+# Piotr Strębski <[email protected]>, 2015
+# Wiktor Jezioro <[email protected]>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-13 12:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-13 10:14+0000\n"
-"Last-Translator: infirit <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/p/MATE/language/pl/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-28 09:35+0000\n"
+"Last-Translator: Piotr Strębski <[email protected]>\n"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -222,7 +225,7 @@ msgstr "Obróć i zmień rozmiar obrazów"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:426
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:439
msgid "Open in _Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz w _Terminal"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:428
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
@@ -265,7 +268,7 @@ msgstr "Przy ustawieniu terminal otwierany na pulpicie będzie otworzony w katal
#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
msgid "Send to..."
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij do..."
#: ../sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
@@ -385,8 +388,7 @@ msgstr "Dyski wymienne i zasoby sieciowe"
msgid "UPnP Media Server"
msgstr "Serwer multimediów UPnP"
-#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1050
+#: ../share/libcaja-share.caja-extension.in.in.h:1 ../share/caja-share.c:1050
msgid "Share"
msgstr "Udostępnij"
@@ -394,81 +396,79 @@ msgstr "Udostępnij"
msgid "Allows to quickly share a folder"
msgstr "Pozwala na szybkie udostępnianie folderu"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:123
+#: ../share/caja-share.c:123
#, c-format
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
msgstr "Caja potrzebuje dodać kilka uprawnień do twojego folderu \"%s\" aby umożliwić udostępnianie go"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:131
+#: ../share/caja-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
msgstr "Folder \"%s\" potrzebuje następujących dodatkowych uprawnień dla udostępniania aby funkcjonować:\n%s%s%sCzy chcesz aby Caja dodała te uprawnienia do folderu automatycznie?"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:135
+#: ../share/caja-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
msgstr "- czytaj uprawnienia jako inni\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:136
+#: ../share/caja-share.c:136
msgid " - write permission by others\n"
msgstr "- zapisuj uprawnienia jako inni\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:137
+#: ../share/caja-share.c:137
msgid " - execute permission by others\n"
msgstr "- wykonuj uprawnienia jako inni\n"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:141
+#: ../share/caja-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
msgstr "Dodawaj uprawnienia automatycznie"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:167
+#: ../share/caja-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
msgstr "Nie można zmienić uprawnień folderu \"%s\""
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:446
+#: ../share/caja-share.c:446
msgid "Share name is too long"
msgstr "Nazwa udziału jest zbyt długa"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:480
+#: ../share/caja-share.c:480
msgid "The share name cannot be empty"
msgstr "Nazwa udziału nie może być pusta"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:493
+#: ../share/caja-share.c:493
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
msgstr "Błąd podczas otrzymywania informacji o udziale: %s"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:503
+#: ../share/caja-share.c:503
msgid "Another share has the same name"
msgstr "Inny udział posiada taką samą nazwe"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:786
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:786
msgid "Modify _Share"
msgstr "Modyfikuj _Udział"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:788
+#: ../share/caja-share.c:550 ../share/caja-share.c:788
msgid "Create _Share"
msgstr "Utwórz _Udział"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:678
+#: ../share/caja-share.c:678
msgid "There was an error while getting the sharing information"
msgstr "Wystąpił błąd podczas otrzymywania informacji o udziałach"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1110
+#: ../share/caja-share.c:1110
msgid "Folder Sharing"
msgstr "Udostępnij Folder"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1151
+#: ../share/caja-share.c:1151
msgid "Sharing Options"
msgstr "Opcje Udostępniania"
-#: ../share/mate-file-manager-share.c:1152
+#: ../share/caja-share.c:1152
msgid "Share this Folder"
msgstr "Udostępnij ten folder"
@@ -521,37 +521,37 @@ msgstr "'net usershare' zwrócił błąd %d"
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
msgstr "wyjście 'net usershare' nie jest poprawnym kodowaniem UTF-8"
-#: ../share/shares.c:440 ../share/shares.c:614
+#: ../share/shares.c:439 ../share/shares.c:613
#, c-format
msgid "Failed"
msgstr "Niepowodzenie"
-#: ../share/shares.c:548
+#: ../share/shares.c:547
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
msgstr "Samba's testparm wrócił z sygnałem %d"
-#: ../share/shares.c:554
+#: ../share/shares.c:553
#, c-format
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
msgstr "Samba's testparm nie powiódł się z nieznanej przyczyny"
-#: ../share/shares.c:569
+#: ../share/shares.c:568
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
msgstr "Samba's testparam zwrócił błąd %d: %s"
-#: ../share/shares.c:571
+#: ../share/shares.c:570
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
msgstr "Samba's testparam zwrócił błąd %d"
-#: ../share/shares.c:682
+#: ../share/shares.c:681
#, c-format
msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
msgstr "Nie można usunąć udziału dla ścieżki %s: ta ścieżka nie jest udostępniana"
-#: ../share/shares.c:728
+#: ../share/shares.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
@@ -559,17 +559,17 @@ msgid ""
msgstr "Nie można zmienić ścieżki istniejącego udziału; proszę najpierw usunąć stary udział i dodać nowy"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:109
-msgid "Set as wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set as wallpaper"
+msgstr "Ustaw jako tapetę"
#: ../wallpaper/caja-wallpaper-extension.c:110
-msgid "Set image as the current wallpaper..."
-msgstr ""
+msgid "Set image as the current wallpaper"
+msgstr "Ustaw obraz jako aktualną tapetę"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:1
msgid "Wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Tapeta"
#: ../wallpaper/libcaja-wallpaper.caja-extension.in.in.h:2
msgid "Allows to quickly set wallpaper"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwala na szybkie ustawienie tapety"