summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2020-06-23 15:26:15 +0200
committerraveit65 <[email protected]>2020-06-23 15:26:15 +0200
commit5aeda437793298c36c55d3683f0feec601ad9b87 (patch)
treecd0e705d0d8bcfd7c2bcf25d4bcf77803c9718ee /po/sk.po
parent8d2d3e46be494f0b333aae82979906124f2d8980 (diff)
downloadengrampa-5aeda437793298c36c55d3683f0feec601ad9b87.tar.bz2
engrampa-5aeda437793298c36c55d3683f0feec601ad9b87.tar.xz
sync with transifex
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po170
1 files changed, 92 insertions, 78 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index d4e91a3..6a8f563 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,12 +5,12 @@
#
# Translators:
# Pavol Šimo <[email protected]>, 2018
-# Dušan Kazik <[email protected]>, 2018
-# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2019
# peter, 2019
-# Juraj Oravec, 2019
+# 32442f8bc5cc500b59f161d95078a28a_525ed04, 2019
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2019
# Tibor Kaputa <[email protected]>, 2019
+# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2020
+# Dušan Kazik <[email protected]>, 2020
#
msgid ""
msgstr ""
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-10 14:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 15:11+0000\n"
-"Last-Translator: Tibor Kaputa <[email protected]>, 2019\n"
+"Last-Translator: Dušan Kazik <[email protected]>, 2020\n"
"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -99,68 +99,73 @@ msgid ""
"create and modify archives, view the contents of an archive, view a file "
"contained in an archive, and extract files from archive."
msgstr ""
+"Aplikácia Engrampa je správca archívov pre prostredie MATE. Umožňuje vám "
+"vytvárať a upravovať archívy, zobrazovať obsah archívov, zobrazovať súbory "
+"obsiahnuté v archívoch a rozbaľovať súbory z archívov."
#: data/engrampa.appdata.xml.in:15
msgid ""
"Engrampa is only a front-end (a graphical interface) to archiving programs "
"like tar and zip. The supported file types are:"
msgstr ""
+"Aplikácia Engrampa je iba grafickým rozhraním pre archivačné programy ako je"
+" tar a zip. Podporované typy súborov sú:"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:20
msgid "7-Zip Compressed File (.7z)"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimovaný súbor 7-Zip (.7z)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:21
msgid "WinAce Compressed File (.ace)"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimovaný súbor WinAce (.ace)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:22
msgid "ALZip Compressed File (.alz)"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimovaný súbor ALZip (.alz)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:23
msgid "AIX Small Indexed Archive (.ar)"
-msgstr ""
+msgstr "Malý indexovaný archív AIX (.ar)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:24
msgid "ARJ Compressed Archive (.arj)"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimovaný archív ARJ (.arj)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:25
msgid "Cabinet File (.cab)"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor kabinetu (.cab)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:26
msgid "UNIX CPIO Archive (.cpio)"
-msgstr ""
+msgstr "Archív UNIX CPIO (.cpio)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:27
msgid "Debian Linux Package (.deb, .udeb) [Read-only mode]"
-msgstr ""
+msgstr "Balík systému Debian Linux (.deb, .udeb) [Režim iba na čítanie]"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:28
msgid "ISO-9660 CD Disc Image (.iso) [Read-only mode]"
-msgstr ""
+msgstr "Obraz disku CD ISO-9660 (.iso) [Režim iba na čítanie]"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:29
msgid "Java Archive (.jar)"
-msgstr ""
+msgstr "Archív Java (.jar)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:30
msgid "Java Enterprise archive (.ear)"
-msgstr ""
+msgstr "Archív Java Enterprise (.ear)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:31
msgid "Java Web Archive (.war)"
-msgstr ""
+msgstr "Webový archív Java (.war)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:32
msgid "LHA Archive (.lzh, .lha)"
-msgstr ""
+msgstr "Archív LHA (.lzh, .lha)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:33
msgid "WinRAR Compressed Archive (.rar)"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimovaný archív WinRAR (.rar)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:34
msgid "RAR Archived Comic Book (.cbr)"
@@ -168,7 +173,7 @@ msgstr ""
#: data/engrampa.appdata.xml.in:35
msgid "RPM Linux Package (.rpm) [Read-only mode]"
-msgstr ""
+msgstr "Balík RPM systému Linux (.rpm) [Režim iba na čítanie]"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:36
msgid ""
@@ -180,11 +185,11 @@ msgstr ""
#: data/engrampa.appdata.xml.in:39
msgid "Stuffit Archives (.bin, .sit)"
-msgstr ""
+msgstr "Archívy Stuffit (.bin, .sit)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:40
msgid "ZIP Archive (.zip)"
-msgstr ""
+msgstr "Archív ZIP (.zip)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:41
msgid "ZIP Archived Comic Book (.cbz)"
@@ -192,7 +197,7 @@ msgstr ""
#: data/engrampa.appdata.xml.in:42
msgid "ZOO Compressed Archive File (.zoo)"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaného archívu ZOO (.zoo)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:43
msgid ""
@@ -200,6 +205,9 @@ msgid ""
"(.bz2), compress (.Z), lrzip (.lrz), lzip (.lz), lzop (.lzo), rzip(.rz), xz "
"(.xz)."
msgstr ""
+"Jednotlivé súbory komprimované pomocou nástrojov gzip (.gz), brotli (.br), "
+"bzip (.bz), bzip2 (.bz2), compress (.Z), lrzip (.lrz), lzip (.lz), lzop "
+"(.lzo), rzip(.rz), xz (.xz)."
#: data/engrampa.appdata.xml.in:46
msgid ""
@@ -207,6 +215,9 @@ msgid ""
"If you would like to know more about MATE and Engrampa, please visit the "
"project's home page."
msgstr ""
+"Aplikácia Engrampa je odnožou aplikácie File Roller a je súčasťou pracovného"
+" prostredia MATE. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o prostredí MATE a "
+"aplikácii Engrampa, prosím, navštívte domovskú stránku projektu."
#: data/engrampa.desktop.in.in:4 src/fr-window.c:2009 src/fr-window.c:5578
msgid "Archive Manager"
@@ -221,13 +232,13 @@ msgstr "Vytvoriť a upraviť archív"
#: data/engrampa.desktop.in.in:12
#: caja/libcaja-engrampa.caja-extension.desktop.in.in:4
msgid "engrampa"
-msgstr ""
+msgstr "engrampa"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/engrampa.desktop.in.in:17
msgid "MATE;archive;manager;compression;"
-msgstr ""
+msgstr "MATE;archív;správca;komprimácia;kompresia;zbalenie;"
#: data/org.mate.engrampa.gschema.xml.in:38
msgid "How to sort files"
@@ -527,6 +538,8 @@ msgid ""
"Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc.\n"
"Copyright © 2012–2020 The MATE developers"
msgstr ""
+"Autorské práva © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Autorské práva © 2012–2020 Vývojári prostredia MATE"
#: src/actions.c:902
msgid "An archive manager for MATE."
@@ -538,7 +551,8 @@ msgstr ""
"Stanislav Višňovský\n"
"Marcel Telka <[email protected]>\n"
"Tibor Kaputa <[email protected]>\n"
-"Dušan Kazik <[email protected]>"
+"Dušan Kazik <[email protected]>\n"
+"Ján Ďanovský <[email protected]>"
#: src/dlg-add-files.c:103 src/dlg-add-folder.c:136
msgid "Could not add the files to the archive"
@@ -597,7 +611,7 @@ msgstr "_Uložiť nastavenia"
#: src/dlg-add-folder.c:264
msgid "_Reset Options"
-msgstr "_Resetovať možnosti"
+msgstr "Z_resetovať možnosti"
#: src/dlg-add-folder.c:877
msgid "Save Options"
@@ -853,63 +867,63 @@ msgstr "Balík Debian"
#: src/fr-init.c:62
msgid "Cabinet"
-msgstr ""
+msgstr "Kabinet"
#: src/fr-init.c:63
msgid "OpenDocument Presentation"
-msgstr ""
+msgstr "Prezentácia typu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:64
msgid "OpenDocument Spreadsheet"
-msgstr ""
+msgstr "Zošit typu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:65
msgid "OpenDocument Text"
-msgstr ""
+msgstr "Text typu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:66
msgid "OpenDocument Presentation Template"
-msgstr ""
+msgstr "Šablóna prezentácie typu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:67
msgid "OpenDocument Spreadsheet Template"
-msgstr ""
+msgstr "Šablóna zošitu typu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:68
msgid "OpenDocument Text Template"
-msgstr ""
+msgstr "Textová šablóna typu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:69
msgid "7-Zip"
-msgstr ""
+msgstr "7-Zip"
#: src/fr-init.c:70
msgid "Tar compressed with 7z"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou 7z"
#: src/fr-init.c:71
msgid "Ace"
-msgstr ""
+msgstr "Ace"
#: src/fr-init.c:72
msgid "ALZip archive"
-msgstr ""
+msgstr "Archív ALZip"
#: src/fr-init.c:73
msgid "Ar"
-msgstr ""
+msgstr "Ar"
#: src/fr-init.c:74
msgid "Arj"
-msgstr ""
+msgstr "Arj"
#: src/fr-init.c:75
msgid "Brotli compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou Brotli"
#: src/fr-init.c:76
msgid "Tar compressed with brotli"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou brotli"
#: src/fr-init.c:77
msgid "Bzip2 compressed file"
@@ -917,15 +931,15 @@ msgstr "Súbor komprimovaný s bzip2"
#: src/fr-init.c:78
msgid "Tar compressed with bzip2"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou bzip2"
#: src/fr-init.c:79
msgid "Bzip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou Bzip"
#: src/fr-init.c:80
msgid "Tar compressed with bzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou bzip"
#: src/fr-init.c:81
msgid "Rar Archived Comic Book"
@@ -937,7 +951,7 @@ msgstr ""
#: src/fr-init.c:83
msgid "Disc Image File"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor obrazu disku"
#: src/fr-init.c:84
msgid "Unix Compressed Archive file"
@@ -945,63 +959,63 @@ msgstr ""
#: src/fr-init.c:85
msgid "Tar compressed with gzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou gzip"
#: src/fr-init.c:86
msgid "Unix CPIO Archive"
-msgstr ""
+msgstr "Archív Unix CPIO"
#: src/fr-init.c:87
msgid "Ear"
-msgstr ""
+msgstr "Ear"
#: src/fr-init.c:88
msgid "GZip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou GZip"
#: src/fr-init.c:89
msgid "Jar"
-msgstr ""
+msgstr "Jar"
#: src/fr-init.c:90
msgid "Lha"
-msgstr ""
+msgstr "Lha"
#: src/fr-init.c:91
msgid "Lrzip "
-msgstr ""
+msgstr "Lrzip "
#: src/fr-init.c:92
msgid "Tar compressed with lrzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou lrzip"
#: src/fr-init.c:93
msgid "LZip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou LZip"
#: src/fr-init.c:94
msgid "Tar compressed with lzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou lzip"
#: src/fr-init.c:95
msgid "LZMA compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou LZMA"
#: src/fr-init.c:96
msgid "Tar compressed with lzma"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou lzma"
#: src/fr-init.c:97
msgid "LZO compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou LZO"
#: src/fr-init.c:98
msgid "Tar compressed with lzop"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou lzop"
#: src/fr-init.c:99
msgid "Self-extracting zip"
-msgstr ""
+msgstr "Samorozbaľovací zip"
#: src/fr-init.c:100
msgid "Windows Imaging Format"
@@ -1009,55 +1023,55 @@ msgstr ""
#: src/fr-init.c:101
msgid "Rar"
-msgstr ""
+msgstr "Rar"
#: src/fr-init.c:102
msgid "Red Hat Package Manager file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor správcu balíkov Red Hat"
#: src/fr-init.c:103
msgid "RZip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou RZip"
#: src/fr-init.c:104
msgid "StuffIt Archive"
-msgstr ""
+msgstr "Archív StuffIt"
#: src/fr-init.c:105
msgid "Tar uncompressed"
-msgstr ""
+msgstr "Nekomprimovaný Tar"
#: src/fr-init.c:106
msgid "Tar compressed with compress"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou compress"
#: src/fr-init.c:107
msgid "War"
-msgstr ""
+msgstr "War"
#: src/fr-init.c:108
msgid "Xz compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimovaný súbor Xz"
#: src/fr-init.c:109
msgid "Tar compressed with xz"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou xz"
#: src/fr-init.c:110
msgid "Zoo"
-msgstr ""
+msgstr "Zoo"
#: src/fr-init.c:111
msgid "Zstandard compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor komprimovaný pomocou Zstandard"
#: src/fr-init.c:112
msgid "Tar compressed with zstd"
-msgstr ""
+msgstr "Tar komprimovaný pomocou zstd"
#: src/fr-init.c:113
msgid "Zip"
-msgstr ""
+msgstr "Zip"
#: src/fr-stock.c:42
msgid "C_reate"
@@ -1104,15 +1118,15 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť priečinok „%s“"
#: src/fr-window.c:2307 src/fr-window.c:2322 src/fr-window.c:2613
msgid "_Pause"
-msgstr ""
+msgstr "_Pozastaviť"
#: src/fr-window.c:2310
msgid "Process paused"
-msgstr ""
+msgstr "Priebeh je pozastavený"
#: src/fr-window.c:2312
msgid "_Resume"
-msgstr ""
+msgstr "Pok_račovať"
#: src/fr-window.c:2320 src/fr-window.c:2923
msgid "Please wait…"
@@ -1516,7 +1530,7 @@ msgstr "Načítať možnosti"
#: src/ui/app-menu.ui:6 src/ui.h:35
msgid "_Help"
-msgstr "_Pomocník"
+msgstr "_Nápoveda"
#: src/ui/app-menu.ui:10
msgid "_About Archive Manager"
@@ -1609,7 +1623,7 @@ msgstr "_Upraviť"
#: src/ui.h:34
msgid "_View"
-msgstr "Z_obrazenie"
+msgstr "_Zobraziť"
#: src/ui.h:36
msgid "_Arrange Files"