summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po165
1 files changed, 92 insertions, 73 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 78c74fc..cffb6f2 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,6 +8,7 @@
# Marcin Kralka <[email protected]>, 2018
# emariusek <[email protected]>, 2018
# Krzysztof Kokot <[email protected]>, 2018
+# Piotr Drąg <[email protected]>, 2018
# Piotr Strębski <[email protected]>, 2018
# Bogusław B. <[email protected]>, 2018
# Kajetan Rosiak <[email protected]>, 2018
@@ -15,11 +16,11 @@
# Artur Motyka <[email protected]>, 2018
# Jan Bońkowski <[email protected]>, 2018
# Marcin Mikołajczak <[email protected]>, 2018
-# Piotr Drąg <[email protected]>, 2018
-# Dominik Adrian Grzywak, 2018
# Przemek P <[email protected]>, 2019
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2019
# pietrasagh <[email protected]>, 2019
+# Daniel Tokarzewski <[email protected]>, 2020
+# Dominik Adrian Grzywak, 2020
#
msgid ""
msgstr ""
@@ -27,7 +28,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-10 14:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 15:11+0000\n"
-"Last-Translator: pietrasagh <[email protected]>, 2019\n"
+"Last-Translator: Dominik Adrian Grzywak, 2020\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -108,76 +109,81 @@ msgid ""
"create and modify archives, view the contents of an archive, view a file "
"contained in an archive, and extract files from archive."
msgstr ""
+"Engrampa jest menedżerem archiwów dla MATE. Pozwala tworzyć, modyfikować, "
+"przeglądać archiwa, oraz pliki w nich zawarte, a także wyodrębniać pliki z "
+"archiwum."
#: data/engrampa.appdata.xml.in:15
msgid ""
"Engrampa is only a front-end (a graphical interface) to archiving programs "
"like tar and zip. The supported file types are:"
msgstr ""
+"Engrampa to tylko nakładka (interfejs graficzny) programów archiwizacyjnych "
+"takich jak tar i zip. Obsługiwane typy plików to:"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:20
msgid "7-Zip Compressed File (.7z)"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany 7-Zip (.7z)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:21
msgid "WinAce Compressed File (.ace)"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany WinAce (.ace)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:22
msgid "ALZip Compressed File (.alz)"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany ALZip (.alz)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:23
msgid "AIX Small Indexed Archive (.ar)"
-msgstr ""
+msgstr "Małe zindeksowane archiwum AIX (.ar)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:24
msgid "ARJ Compressed Archive (.arj)"
-msgstr ""
+msgstr "Skompresowane archiwum ARJ (.arj)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:25
msgid "Cabinet File (.cab)"
-msgstr ""
+msgstr "Plik Cabinet (.cab)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:26
msgid "UNIX CPIO Archive (.cpio)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum UNIX CPIO (.cpio)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:27
msgid "Debian Linux Package (.deb, .udeb) [Read-only mode]"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiet Dabian'a (.deb, .udeb) [Tylko odczyt]"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:28
msgid "ISO-9660 CD Disc Image (.iso) [Read-only mode]"
-msgstr ""
+msgstr "Obraz płyty CD ISO-9660 (.iso) [Tylko odczyt]"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:29
msgid "Java Archive (.jar)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum Java (.jar)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:30
msgid "Java Enterprise archive (.ear)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum Java Enterprise (.ear)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:31
msgid "Java Web Archive (.war)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum Java Web (.war)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:32
msgid "LHA Archive (.lzh, .lha)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum LHA (.lzh, .lha)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:33
msgid "WinRAR Compressed Archive (.rar)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum skompresowane WinRAR (.rar)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:34
msgid "RAR Archived Comic Book (.cbr)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum komiksu RAR (.cbr)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:35
msgid "RPM Linux Package (.rpm) [Read-only mode]"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiet Linuxa RPM (.rpm) [Tylko odczyt]"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:36
msgid ""
@@ -186,22 +192,26 @@ msgid ""
"compress (.tar.Z, .taz), lrzip (.tar.lrz, .tlrz), lzip (.tar.lz, .tlz), lzop"
" (.tar.lzo, .tzo), 7zip (.tar.7z), xz (.tar.xz), Zstandard (.zst)"
msgstr ""
+"Plik nieskompresowany Tape Archive (.tar) lub skompresowany z: gzip "
+"(.tar.gz, .tgz), brotli (.tar.br), bzip (.tar.bz, .tbz), bzip2 (.tar.bz2, "
+".tbz2), compress (.tar.Z, .taz), lrzip (.tar.lrz, .tlrz), lzip (.tar.lz, "
+".tlz), lzop (.tar.lzo, .tzo), 7zip (.tar.7z), xz (.tar.xz), Zstandard (.zst)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:39
msgid "Stuffit Archives (.bin, .sit)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwa Stuffit (.bin, .sit)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:40
msgid "ZIP Archive (.zip)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum ZIP (.zip)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:41
msgid "ZIP Archived Comic Book (.cbz)"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum komiksu ZIP (.cbz)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:42
msgid "ZOO Compressed Archive File (.zoo)"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowanego archiwum ZOO (.zoo)"
#: data/engrampa.appdata.xml.in:43
msgid ""
@@ -209,6 +219,9 @@ msgid ""
"(.bz2), compress (.Z), lrzip (.lrz), lzip (.lz), lzop (.lzo), rzip(.rz), xz "
"(.xz)."
msgstr ""
+"Pojedyncze pliki skompresowane z gzip (.gz), brotli (.br), bzip (.bz), bzip2"
+" (.bz2), compress (.Z), lrzip (.lrz), lzip (.lz), lzop (.lzo), rzip(.rz), xz"
+" (.xz)."
#: data/engrampa.appdata.xml.in:46
msgid ""
@@ -216,6 +229,9 @@ msgid ""
"If you would like to know more about MATE and Engrampa, please visit the "
"project's home page."
msgstr ""
+"Engrampa jest forkiem File Roller oraz częścią MATE Desktop Environment. "
+"Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o MATE oraz Engrampa, odwiedź strony "
+"domowe projektów."
#: data/engrampa.desktop.in.in:4 src/fr-window.c:2009 src/fr-window.c:5578
msgid "Archive Manager"
@@ -230,13 +246,13 @@ msgstr "Tworzenie i modyfikowanie archiwów"
#: data/engrampa.desktop.in.in:12
#: caja/libcaja-engrampa.caja-extension.desktop.in.in:4
msgid "engrampa"
-msgstr ""
+msgstr "engrampa"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/engrampa.desktop.in.in:17
msgid "MATE;archive;manager;compression;"
-msgstr ""
+msgstr "MATE;archive;manager;compression;"
#: data/org.mate.engrampa.gschema.xml.in:38
msgid "How to sort files"
@@ -537,6 +553,8 @@ msgid ""
"Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc.\n"
"Copyright © 2012–2020 The MATE developers"
msgstr ""
+"Prawa autorskie © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Prawa autorskie © 2012–2020 programiści MATE"
#: src/actions.c:902
msgid "An archive manager for MATE."
@@ -553,7 +571,8 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski, 2008-2009\n"
"Joanna Mazgaj, 2009\n"
"Piotr Drąg, 2010\n"
-"Aviary.pl, 2007-2010"
+"Aviary.pl, 2007-2010\n"
+"Daniel Tokarzewski, 2020"
#: src/dlg-add-files.c:103 src/dlg-add-folder.c:136
msgid "Could not add the files to the archive"
@@ -877,7 +896,7 @@ msgstr "Pakiet Debiana"
#: src/fr-init.c:62
msgid "Cabinet"
-msgstr ""
+msgstr "Cabinet"
#: src/fr-init.c:63
msgid "OpenDocument Presentation"
@@ -905,35 +924,35 @@ msgstr "Szablon tekstu OpenDocument"
#: src/fr-init.c:69
msgid "7-Zip"
-msgstr ""
+msgstr "7-Zip"
#: src/fr-init.c:70
msgid "Tar compressed with 7z"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą 7z"
#: src/fr-init.c:71
msgid "Ace"
-msgstr ""
+msgstr "Ace"
#: src/fr-init.c:72
msgid "ALZip archive"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum ALZip"
#: src/fr-init.c:73
msgid "Ar"
-msgstr ""
+msgstr "Ar"
#: src/fr-init.c:74
msgid "Arj"
-msgstr ""
+msgstr "Arj"
#: src/fr-init.c:75
msgid "Brotli compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany Brotli"
#: src/fr-init.c:76
msgid "Tar compressed with brotli"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą brotli"
#: src/fr-init.c:77
msgid "Bzip2 compressed file"
@@ -941,147 +960,147 @@ msgstr "Plik skompresowany programem bzip2"
#: src/fr-init.c:78
msgid "Tar compressed with bzip2"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą bzip2"
#: src/fr-init.c:79
msgid "Bzip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany Bzip"
#: src/fr-init.c:80
msgid "Tar compressed with bzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą bzip"
#: src/fr-init.c:81
msgid "Rar Archived Comic Book"
-msgstr ""
+msgstr "Zarchiwizowany komiks Rar"
#: src/fr-init.c:82
msgid "Zip Archived Comic Book"
-msgstr ""
+msgstr "Zarchiwizowany komiks Zip"
#: src/fr-init.c:83
msgid "Disc Image File"
-msgstr ""
+msgstr "Plik obrazu płyty"
#: src/fr-init.c:84
msgid "Unix Compressed Archive file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowanego archiwum UNIX"
#: src/fr-init.c:85
msgid "Tar compressed with gzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą gzip"
#: src/fr-init.c:86
msgid "Unix CPIO Archive"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum Unix CPIO"
#: src/fr-init.c:87
msgid "Ear"
-msgstr ""
+msgstr "Ear"
#: src/fr-init.c:88
msgid "GZip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany GZip"
#: src/fr-init.c:89
msgid "Jar"
-msgstr ""
+msgstr "Jar"
#: src/fr-init.c:90
msgid "Lha"
-msgstr ""
+msgstr "Lha"
#: src/fr-init.c:91
msgid "Lrzip "
-msgstr ""
+msgstr "Lrzip "
#: src/fr-init.c:92
msgid "Tar compressed with lrzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą lrzip"
#: src/fr-init.c:93
msgid "LZip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany LZip"
#: src/fr-init.c:94
msgid "Tar compressed with lzip"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą lzip"
#: src/fr-init.c:95
msgid "LZMA compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany LZMA"
#: src/fr-init.c:96
msgid "Tar compressed with lzma"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą lzma"
#: src/fr-init.c:97
msgid "LZO compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany LZO"
#: src/fr-init.c:98
msgid "Tar compressed with lzop"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą lzop"
#: src/fr-init.c:99
msgid "Self-extracting zip"
-msgstr ""
+msgstr "Samorozpakowujący się zip"
#: src/fr-init.c:100
msgid "Windows Imaging Format"
-msgstr ""
+msgstr "Format obrazowania Windows"
#: src/fr-init.c:101
msgid "Rar"
-msgstr ""
+msgstr "Rar"
#: src/fr-init.c:102
msgid "Red Hat Package Manager file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik Menedżera Plików Red Hat"
#: src/fr-init.c:103
msgid "RZip compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany RZip"
#: src/fr-init.c:104
msgid "StuffIt Archive"
-msgstr ""
+msgstr "Archiwum StuffIt"
#: src/fr-init.c:105
msgid "Tar uncompressed"
-msgstr ""
+msgstr "Tar nieskompresowany"
#: src/fr-init.c:106
msgid "Tar compressed with compress"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą compress"
#: src/fr-init.c:107
msgid "War"
-msgstr ""
+msgstr "War"
#: src/fr-init.c:108
msgid "Xz compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany Xz"
#: src/fr-init.c:109
msgid "Tar compressed with xz"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą xz"
#: src/fr-init.c:110
msgid "Zoo"
-msgstr ""
+msgstr "Zoo"
#: src/fr-init.c:111
msgid "Zstandard compressed file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik skompresowany Zstandard"
#: src/fr-init.c:112
msgid "Tar compressed with zstd"
-msgstr ""
+msgstr "Tar skompresowany za pomocą zstd"
#: src/fr-init.c:113
msgid "Zip"
-msgstr ""
+msgstr "Zip"
#: src/fr-stock.c:42
msgid "C_reate"
@@ -1305,7 +1324,7 @@ msgstr "Utworzyć nowe archiwum z użyciem tych plików?"
#: src/fr-window.c:4245
msgid "Create _Archive"
-msgstr "U_twórz archiwum"
+msgstr "Utwórz _archiwum"
#: src/fr-window.c:4840 src/fr-window.c:5901
msgid "Folders"
@@ -1544,7 +1563,7 @@ msgstr "Wczytanie opcji"
#: src/ui/app-menu.ui:6 src/ui.h:35
msgid "_Help"
-msgstr "P_omoc"
+msgstr "_Pomoc"
#: src/ui/app-menu.ui:10
msgid "_About Archive Manager"