summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po288
1 files changed, 144 insertions, 144 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index c9821af..b196cc0 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -10,9 +10,9 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-16 17:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-11-12 14:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-11 15:18+0000\n"
"Last-Translator: Siranush <[email protected]>, 2018\n"
"Language-Team: Armenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/hy/)\n"
@@ -29,40 +29,40 @@ msgstr ""
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:930
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:946
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Ցույց տալ “_%s”"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1396
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1420
msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Տեղափոխել gործիքադարակի մեջ"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1397
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1421
msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Տեղափոխել ընտրված տարրը գործիքադարակի մեջ"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1398
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1422
msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Հեռացնել գործիքադարակից"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1399
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1423
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Հեռացնել ընտրված տարրը գործիքադարակի մեջից"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1400
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1424
msgid "_Delete Toolbar"
msgstr "_Ջնջել գործիքադարակը"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1401
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1425
msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Հեռացնել ընտրված գործիքների վահանակը"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:485
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:483
msgid "Separator"
msgstr "Բաժանարար"
-#: ../data/eom.appdata.xml.in.h:1 ../src/eom-window.c:2583
+#: ../data/eom.appdata.xml.in.h:1 ../src/eom-window.c:2636
msgid "Eye of MATE"
msgstr "Eye of MATE"
@@ -739,7 +739,7 @@ msgstr "%s (*.%s)"
#. Pixel size of image: width x height in pixel
#: ../src/eom-file-chooser.c:281 ../src/eom-properties-dialog.c:163
-#: ../src/eom-properties-dialog.c:165 ../src/eom-thumb-view.c:518
+#: ../src/eom-properties-dialog.c:165 ../src/eom-thumb-view.c:516
msgid "pixel"
msgid_plural "pixels"
msgstr[0] ""
@@ -753,7 +753,7 @@ msgstr "Բացել Պատկերը"
msgid "Save Image"
msgstr "Պահպանել պատկերը"
-#: ../src/eom-file-chooser.c:467 ../src/eom-window.c:3928
+#: ../src/eom-file-chooser.c:467 ../src/eom-window.c:4005
msgid "Open Folder"
msgstr "Բացել թղթապանակ"
@@ -767,22 +767,22 @@ msgstr "Կերպարանափոխություն բեռնաթափված պատկե
msgid "Transformation failed."
msgstr "Կերպարանափոխություն ձախողվեց."
-#: ../src/eom-image.c:1020
+#: ../src/eom-image.c:1048
#, c-format
msgid "EXIF not supported for this file format."
msgstr "EXIF չի ապահովվում այս ֆայլի ֆորմատը։"
-#: ../src/eom-image.c:1169
+#: ../src/eom-image.c:1197
#, c-format
msgid "Image loading failed."
msgstr "Պատկերի բեռնումը ձախողվեց"
-#: ../src/eom-image.c:1698 ../src/eom-image.c:1800
+#: ../src/eom-image.c:1726 ../src/eom-image.c:1828
#, c-format
msgid "No image loaded."
msgstr "Բեռնված պատկեր չկա։"
-#: ../src/eom-image.c:1708 ../src/eom-image.c:1812
+#: ../src/eom-image.c:1736 ../src/eom-image.c:1840
#, c-format
msgid "Temporary file creation failed."
msgstr "Ժամանակավոր ֆայլի ստեղծումը ձախողվեց."
@@ -1022,7 +1022,7 @@ msgstr "Ինչպես որ կա"
msgid "%d / %d"
msgstr "%d / %d"
-#: ../src/eom-thumb-view.c:546
+#: ../src/eom-thumb-view.c:544
msgid "Taken on"
msgstr "Ստանալ"
@@ -1045,25 +1045,25 @@ msgstr "(անվավեր Յունիկոդ)"
#. * - image height
#. * - image size in bytes
#. * - zoom in percent
-#: ../src/eom-window.c:508
+#: ../src/eom-window.c:517
#, c-format
msgid "%i × %i pixel %s %i%%"
msgid_plural "%i × %i pixels %s %i%%"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
-#: ../src/eom-window.c:809
+#: ../src/eom-window.c:828
msgid "_Reload"
msgstr "_Վերբեռնում"
-#: ../src/eom-window.c:811 ../src/eom-window.c:2731
+#: ../src/eom-window.c:830 ../src/eom-window.c:2790
msgctxt "MessageArea"
msgid "Hi_de"
msgstr "Թաքցնել"
#. The newline character is currently necessary due to a problem
#. * with the automatic line break.
-#: ../src/eom-window.c:821
+#: ../src/eom-window.c:840
#, c-format
msgid ""
"The image \"%s\" has been modified by an external application.\n"
@@ -1072,7 +1072,7 @@ msgstr ""
"Պատկերը \"%s\" փոփոխվել է ըստ արտաքին դիմումի։\n"
"Ցանկանում ե՞ք վերաբեռնել այն։"
-#: ../src/eom-window.c:986
+#: ../src/eom-window.c:1008
#, c-format
msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
msgstr "Օգտագործել \"%s\" ընտրված պատկերը բացելու համար"
@@ -1082,25 +1082,25 @@ msgstr "Օգտագործել \"%s\" ընտրված պատկերը բացելու
#. * - the original filename
#. * - the current image's position in the queue
#. * - the total number of images queued for saving
-#: ../src/eom-window.c:1142
+#: ../src/eom-window.c:1172
#, c-format
msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
msgstr "Պատկերի պահպանում \"%s\" (%u/%u)"
-#: ../src/eom-window.c:1501
+#: ../src/eom-window.c:1539
#, c-format
msgid "Opening image \"%s\""
msgstr "Պատկերի բացում \"%s\""
-#: ../src/eom-window.c:1857
+#: ../src/eom-window.c:1905
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Թողնել ամբողջ էկրանով"
-#: ../src/eom-window.c:1990
+#: ../src/eom-window.c:2046
msgid "Viewing a slideshow"
msgstr ""
-#: ../src/eom-window.c:2203
+#: ../src/eom-window.c:2259
#, c-format
msgid ""
"Error printing file:\n"
@@ -1109,19 +1109,15 @@ msgstr ""
"Ֆայլի տպման սխալ։\n"
"%s"
-#: ../src/eom-window.c:2465
+#: ../src/eom-window.c:2522
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Գործիքադարակի խմբագիր"
-#: ../src/eom-window.c:2468
+#: ../src/eom-window.c:2525
msgid "_Reset to Default"
msgstr "_Վերականգնել Նախնականը"
-#: ../src/eom-window.c:2559
-msgid "translator-credits"
-msgstr "թարգմանչի կրեդիտներ"
-
-#: ../src/eom-window.c:2562
+#: ../src/eom-window.c:2590
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -1134,7 +1130,7 @@ msgstr ""
"կողմից, կամ տարբերակ 2 լիցենզիայի, կամ (ձեր ընտրությամբ) ցանկացած ավելի ուշ "
"տարբերակը։ \n"
-#: ../src/eom-window.c:2566
+#: ../src/eom-window.c:2594
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -1146,7 +1142,7 @@ msgstr ""
"ՈՐԱԿԸ կամ ՈՐՈՇ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մանրամասները տեսեք GNU "
"համընդհանուր հանրային արտոնագրի մեջ։ \n"
-#: ../src/eom-window.c:2570
+#: ../src/eom-window.c:2598
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with"
" this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -1156,34 +1152,38 @@ msgstr ""
"հետ համատեղ, եթե ոչ, ապա գրեք Ազատ Ծրագրային Ապահովման Հիմնադրամ, Inc., 51 "
"Franklin փողոց, Հինգերորդ հարկ, Boston, MA 02110-1301 USA"
-#: ../src/eom-window.c:2584
+#: ../src/eom-window.c:2637
msgid "About Eye of MATE"
msgstr ""
-#: ../src/eom-window.c:2586
+#: ../src/eom-window.c:2639
msgid ""
"Copyright © 2000-2010 Free Software Foundation, Inc.\n"
"Copyright © 2011 Perberos\n"
"Copyright © 2012-2019 MATE developers"
msgstr ""
-#: ../src/eom-window.c:2589
+#: ../src/eom-window.c:2642
msgid "The MATE image viewer."
msgstr "MATE պատկերների արտապատկերման միջոց։"
-#: ../src/eom-window.c:2679 ../src/eom-window.c:2694
+#: ../src/eom-window.c:2645
+msgid "translator-credits"
+msgstr "թարգմանչի կրեդիտներ"
+
+#: ../src/eom-window.c:2738 ../src/eom-window.c:2753
msgid "Error launching appearance preferences dialog: "
msgstr ""
#. I18N: When setting mnemonics for these strings, watch out to not
#. clash with mnemonics from eom's menubar
-#: ../src/eom-window.c:2729
+#: ../src/eom-window.c:2788
msgid "_Open Background Preferences"
msgstr "_Բացել ֆոնի Նախընտրանքները"
#. The newline character is currently necessary due to a problem
#. * with the automatic line break.
-#: ../src/eom-window.c:2745
+#: ../src/eom-window.c:2804
#, c-format
msgid ""
"The image \"%s\" has been set as Desktop Background.\n"
@@ -1192,11 +1192,11 @@ msgstr ""
"Պատկերը \"%s\"-ը սահմանվել է որպես աշխատասեղանի ֆոն։\n"
"Ցանկանում ե՞ք փոփոխել դրա տեսքը։"
-#: ../src/eom-window.c:3181
+#: ../src/eom-window.c:3245
msgid "Saving image locally…"
msgstr "Տեղային պատկերի պահպանում․․․"
-#: ../src/eom-window.c:3261
+#: ../src/eom-window.c:3325
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to move\n"
@@ -1205,7 +1205,7 @@ msgstr ""
"Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք տեղափոխել\n"
"\"%s\" զամբյուղից."
-#: ../src/eom-window.c:3264
+#: ../src/eom-window.c:3328
#, c-format
msgid ""
"A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
@@ -1214,18 +1214,18 @@ msgstr ""
"Զամբյուղը \"%s\" համար չի կարող գտնվել։ Ցանկանու՞մ եք հեռացնել այս պատկերը "
"մշտապես։"
-#: ../src/eom-window.c:3269
+#: ../src/eom-window.c:3333
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to move\n"
-"the selected image to the trash?"
+"the %d selected image to the trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to move\n"
"the %d selected images to the trash?"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
-#: ../src/eom-window.c:3274
+#: ../src/eom-window.c:3338
msgid ""
"Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed "
"permanently. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1233,390 +1233,390 @@ msgstr ""
"Որոշ ընտրված պատկերներ չեն կարող տեղափոխվել է զամբյուղից և կհեռացվեն "
"մշտապես։ Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք շարունակել։"
-#: ../src/eom-window.c:3291 ../src/eom-window.c:3778 ../src/eom-window.c:3805
+#: ../src/eom-window.c:3355 ../src/eom-window.c:3851 ../src/eom-window.c:3878
msgid "Move to _Trash"
msgstr "Տեղափոխել Թափոն զամբյուղի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3293
+#: ../src/eom-window.c:3357
msgid "_Do not ask again during this session"
msgstr "_Նորից չհարցնել այս նստաշրջանի ընթացքում"
-#: ../src/eom-window.c:3338 ../src/eom-window.c:3352
+#: ../src/eom-window.c:3402 ../src/eom-window.c:3416
#, c-format
msgid "Couldn't access trash."
msgstr "Չհաջողվեց մուտք գործել թափոնների զամբյուղ։"
-#: ../src/eom-window.c:3360
+#: ../src/eom-window.c:3424
#, c-format
msgid "Couldn't delete file"
msgstr "Չհաջողվեց ջնջել ֆայլը"
-#: ../src/eom-window.c:3457
+#: ../src/eom-window.c:3526
#, c-format
msgid "Error on deleting image %s"
msgstr "Պատկերի ջնջելու սխալ %s"
-#: ../src/eom-window.c:3699
+#: ../src/eom-window.c:3772
msgid "_Image"
msgstr "_Պատկեր"
-#: ../src/eom-window.c:3700
+#: ../src/eom-window.c:3773
msgid "_Edit"
msgstr "_Խմբագրել"
-#: ../src/eom-window.c:3701
+#: ../src/eom-window.c:3774
msgid "_View"
msgstr "_Դիտել"
-#: ../src/eom-window.c:3702
+#: ../src/eom-window.c:3775
msgid "_Go"
msgstr "_Գնալ"
-#: ../src/eom-window.c:3703
+#: ../src/eom-window.c:3776
msgid "_Tools"
msgstr "_Գործիքներ"
-#: ../src/eom-window.c:3704
+#: ../src/eom-window.c:3777
msgid "_Help"
msgstr "_Օգնություն"
-#: ../src/eom-window.c:3706
+#: ../src/eom-window.c:3779
msgid "_Open…"
msgstr "_Բացել․․․"
-#: ../src/eom-window.c:3707
+#: ../src/eom-window.c:3780
msgid "Open a file"
msgstr "Բացել Ֆայլը"
-#: ../src/eom-window.c:3709
+#: ../src/eom-window.c:3782
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"
-#: ../src/eom-window.c:3710
+#: ../src/eom-window.c:3783
msgid "Close window"
msgstr "Պատուհանը փակել"
-#: ../src/eom-window.c:3712
+#: ../src/eom-window.c:3785
msgid "T_oolbar"
msgstr "Գ_ործիքադարակ"
-#: ../src/eom-window.c:3713
+#: ../src/eom-window.c:3786
msgid "Edit the application toolbar"
msgstr "Խմբագրիր կիրառական ծրագրերի գործիքադարակը"
-#: ../src/eom-window.c:3715
+#: ../src/eom-window.c:3788
msgid "Prefere_nces"
msgstr "Պարամետր_եր"
-#: ../src/eom-window.c:3716
+#: ../src/eom-window.c:3789
msgid "Preferences for Eye of MATE"
msgstr "Նախընտրանքներ Eye of MATE համար"
-#: ../src/eom-window.c:3718
+#: ../src/eom-window.c:3791
msgid "_Contents"
msgstr "_Բովանդակություն"
-#: ../src/eom-window.c:3719
+#: ../src/eom-window.c:3792
msgid "Help on this application"
msgstr "Այս դիմումի օգնությունը"
-#: ../src/eom-window.c:3721
+#: ../src/eom-window.c:3794
msgid "_About"
msgstr "_Մասին"
-#: ../src/eom-window.c:3722
+#: ../src/eom-window.c:3795
msgid "About this application"
msgstr "Այս ծրագրի մասին"
-#: ../src/eom-window.c:3727
+#: ../src/eom-window.c:3800
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Գործիքների վահանակ"
-#: ../src/eom-window.c:3728
+#: ../src/eom-window.c:3801
msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
msgstr "Փոխել գործիքադարակի տեսանելիությունը ընթացիկ պատուհանի մեփ"
-#: ../src/eom-window.c:3730
+#: ../src/eom-window.c:3803
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Կարգավիճակների վահանակ"
-#: ../src/eom-window.c:3731
+#: ../src/eom-window.c:3804
msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
msgstr "Փոխել կարգավիճակների պատուհանի տեսանելիությունը ընթացիկ պատուհանի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3733
+#: ../src/eom-window.c:3806
msgid "_Image Collection"
msgstr "_Պատկերի Հավաքածուն"
-#: ../src/eom-window.c:3734
+#: ../src/eom-window.c:3807
msgid ""
"Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
msgstr ""
"Փոխել պատկերների հավաքագրման վահանակի տեսանելիությունը ընթացիկ պատուհանի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3736
+#: ../src/eom-window.c:3809
msgid "Side _Pane"
msgstr "Կողմնակի _Վահանակ"
-#: ../src/eom-window.c:3737
+#: ../src/eom-window.c:3810
msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
msgstr "Փոխել կողային վահանակում ընթացիկ պատուհանի տեսանելիությունը"
-#: ../src/eom-window.c:3742
+#: ../src/eom-window.c:3815
msgid "_Save"
msgstr "_Պահպանել"
-#: ../src/eom-window.c:3743
+#: ../src/eom-window.c:3816
msgid "Save changes in currently selected images"
msgstr "Ներկա պահին ընտրված պատկերների փոփոխությունները պահպանոլ"
-#: ../src/eom-window.c:3745
+#: ../src/eom-window.c:3818
msgid "Open _with"
msgstr "Բացել "
-#: ../src/eom-window.c:3746
+#: ../src/eom-window.c:3819
msgid "Open the selected image with a different application"
msgstr "Բացել ընտրված պատկերը տարբեր դիմումներով"
-#: ../src/eom-window.c:3748
+#: ../src/eom-window.c:3821
msgid "Save _As…"
msgstr "Պահել _որպես…"
-#: ../src/eom-window.c:3749
+#: ../src/eom-window.c:3822
msgid "Save the selected images with a different name"
msgstr "Պահպանել ընտրված պատկերները տարբեր անունով"
-#: ../src/eom-window.c:3751
+#: ../src/eom-window.c:3824
msgid "Open Containing _Folder"
msgstr "Բացել Ստեղծվող _Թղթապանակը"
-#: ../src/eom-window.c:3752
+#: ../src/eom-window.c:3825
msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
msgstr ""
-#: ../src/eom-window.c:3754
+#: ../src/eom-window.c:3827
msgid "_Print…"
msgstr "_Տպել…"
-#: ../src/eom-window.c:3755
+#: ../src/eom-window.c:3828
msgid "Print the selected image"
msgstr "Տպել ընտրված պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3757
+#: ../src/eom-window.c:3830
msgid "Prope_rties"
msgstr "Հատկություններ"
-#: ../src/eom-window.c:3758
+#: ../src/eom-window.c:3831
msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
msgstr "Ցույց տալ ընտրված պատկերի հատկությունները և մետատվյալները"
-#: ../src/eom-window.c:3760
+#: ../src/eom-window.c:3833
msgid "_Undo"
msgstr "_Հետադարձել"
-#: ../src/eom-window.c:3761
+#: ../src/eom-window.c:3834
msgid "Undo the last change in the image"
msgstr "Հետադարձել պատկերի վերջին փոփոխությունը"
-#: ../src/eom-window.c:3763
+#: ../src/eom-window.c:3836
msgid "Flip _Horizontal"
msgstr "Շրջել _Հորիզոնական"
-#: ../src/eom-window.c:3764
+#: ../src/eom-window.c:3837
msgid "Mirror the image horizontally"
msgstr "Հորիզոնական կերպով արտացոլիր պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3766
+#: ../src/eom-window.c:3839
msgid "Flip _Vertical"
msgstr "Շրջել _ՈՒղղաձիգ"
-#: ../src/eom-window.c:3767
+#: ../src/eom-window.c:3840
msgid "Mirror the image vertically"
msgstr "Ուղղաձիգ կերպով արտացոլիր պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3769
+#: ../src/eom-window.c:3842
msgid "_Rotate Clockwise"
msgstr "_Պտտել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ"
-#: ../src/eom-window.c:3770
+#: ../src/eom-window.c:3843
msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
msgstr "Պտտել պատկերը 90 աստիճանով դեպի աջ"
-#: ../src/eom-window.c:3772
+#: ../src/eom-window.c:3845
msgid "Rotate Counterc_lockwise"
msgstr "Պտտել ժամացույցի սլաքի հակառակ "
-#: ../src/eom-window.c:3773
+#: ../src/eom-window.c:3846
msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
msgstr "Պտտել պատկերը 90 աստիճանով դեպի ձախ"
-#: ../src/eom-window.c:3775
+#: ../src/eom-window.c:3848
msgid "Set as _Desktop Background"
msgstr "Սահմանել որպես _Աշխատանքային սեղանի Ֆոն"
-#: ../src/eom-window.c:3776
+#: ../src/eom-window.c:3849
msgid "Set the selected image as the desktop background"
msgstr "Ընտրված պատկերը սահմանել որպես աշխատանքային սեղանի ֆոն"
-#: ../src/eom-window.c:3779
+#: ../src/eom-window.c:3852
msgid "Move the selected image to the trash folder"
msgstr "Տեղափոխել ընտրված պատկերը աղբարկղի թղթապանակի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3781
+#: ../src/eom-window.c:3854
msgid "_Copy"
msgstr "_Պատճեն"
-#: ../src/eom-window.c:3782
+#: ../src/eom-window.c:3855
msgid "Copy the selected image to the clipboard"
msgstr "Ընտրված պատկերըը պատճենել տվյալների փոխանակության բուֆերում"
-#: ../src/eom-window.c:3784 ../src/eom-window.c:3796 ../src/eom-window.c:3799
+#: ../src/eom-window.c:3857 ../src/eom-window.c:3869 ../src/eom-window.c:3872
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Մեծացնել մասշտաբը"
-#: ../src/eom-window.c:3785 ../src/eom-window.c:3797
+#: ../src/eom-window.c:3858 ../src/eom-window.c:3870
msgid "Enlarge the image"
msgstr "Մեծացնել պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3787 ../src/eom-window.c:3802
+#: ../src/eom-window.c:3860 ../src/eom-window.c:3875
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Փոքրացնել _Մասշտաբը"
-#: ../src/eom-window.c:3788 ../src/eom-window.c:3800 ../src/eom-window.c:3803
+#: ../src/eom-window.c:3861 ../src/eom-window.c:3873 ../src/eom-window.c:3876
msgid "Shrink the image"
msgstr "Կրճատել պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3790
+#: ../src/eom-window.c:3863
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Նորմալ Չափ"
-#: ../src/eom-window.c:3791
+#: ../src/eom-window.c:3864
msgid "Show the image at its normal size"
msgstr "Ցուցադրել պատկերը իր ներմալ չափերով"
-#: ../src/eom-window.c:3793
+#: ../src/eom-window.c:3866
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Լավագույն Համապատասխանում"
-#: ../src/eom-window.c:3794
+#: ../src/eom-window.c:3867
msgid "Fit the image to the window"
msgstr "Հարմարեցնել պատկերը պատուհանին"
-#: ../src/eom-window.c:3811
+#: ../src/eom-window.c:3884
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ամբողջ էկրանով"
-#: ../src/eom-window.c:3812
+#: ../src/eom-window.c:3885
msgid "Show the current image in fullscreen mode"
msgstr "Ընթացիկ պատկերը ցույց տալ ամբողջ էկրանի ռեժիմում"
-#: ../src/eom-window.c:3814
+#: ../src/eom-window.c:3887
msgid "Pause Slideshow"
msgstr "Դադարեցրու Ցուցադրում"
-#: ../src/eom-window.c:3815
+#: ../src/eom-window.c:3888
msgid "Pause or resume the slideshow"
msgstr "Կանգնիր կամ վերսկսիր ցուցադրությունը"
-#: ../src/eom-window.c:3820 ../src/eom-window.c:3835
+#: ../src/eom-window.c:3893 ../src/eom-window.c:3908
msgid "_Previous Image"
msgstr "_Նախորդ պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3821
+#: ../src/eom-window.c:3894
msgid "Go to the previous image of the collection"
msgstr "Գնալ նախորդ պատկերով հավաքածուի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3823
+#: ../src/eom-window.c:3896
msgid "_Next Image"
msgstr "_Հաջորդ Պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3824
+#: ../src/eom-window.c:3897
msgid "Go to the next image of the collection"
msgstr "Գնալ հաջորդ պատկերով հավաքածուի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3826 ../src/eom-window.c:3838
+#: ../src/eom-window.c:3899 ../src/eom-window.c:3911
msgid "_First Image"
msgstr "_Առաջին Պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3827
+#: ../src/eom-window.c:3900
msgid "Go to the first image of the collection"
msgstr "Գնալ առաջին պատկերով հավաքածուի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3829 ../src/eom-window.c:3841
+#: ../src/eom-window.c:3902 ../src/eom-window.c:3914
msgid "_Last Image"
msgstr "_Վերջին Պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:3830
+#: ../src/eom-window.c:3903
msgid "Go to the last image of the collection"
msgstr "Գնալ վերջին պատկերով հավաքածուի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3832
+#: ../src/eom-window.c:3905
msgid "_Random Image"
msgstr "_Պատահական Պատկեր"
-#: ../src/eom-window.c:3833
+#: ../src/eom-window.c:3906
msgid "Go to a random image of the collection"
msgstr "Գնալ դեպի պատահական պատկերով հավաքածուի մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3847
+#: ../src/eom-window.c:3920
msgid "S_lideshow"
msgstr "Ց_ուցադրում"
-#: ../src/eom-window.c:3848
+#: ../src/eom-window.c:3921
msgid "Start a slideshow view of the images"
msgstr "Պատկերների համար մեկնարկել սլայդցուցադրման տեսքը"
-#: ../src/eom-window.c:3914
+#: ../src/eom-window.c:3991
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"
-#: ../src/eom-window.c:3918
+#: ../src/eom-window.c:3995
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"
-#: ../src/eom-window.c:3922
+#: ../src/eom-window.c:3999
msgid "Right"
msgstr "Աջ"
-#: ../src/eom-window.c:3925
+#: ../src/eom-window.c:4002
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"
-#: ../src/eom-window.c:3931
+#: ../src/eom-window.c:4008
msgid "In"
msgstr "Մեջ"
-#: ../src/eom-window.c:3934
+#: ../src/eom-window.c:4011
msgid "Out"
msgstr "Դուրս"
-#: ../src/eom-window.c:3937
+#: ../src/eom-window.c:4014
msgid "Normal"
msgstr "Նորմալ"
-#: ../src/eom-window.c:3940
+#: ../src/eom-window.c:4017
msgid "Fit"
msgstr "Տեղավորել"
-#: ../src/eom-window.c:3943
+#: ../src/eom-window.c:4020
msgid "Collection"
msgstr "Հավաքածու"
-#: ../src/eom-window.c:3946
+#: ../src/eom-window.c:4023
msgctxt "action (to trash)"
msgid "Trash"
msgstr "Թափոնի զամբյուղ"
-#: ../src/eom-window.c:4291
+#: ../src/eom-window.c:4381
#, c-format
msgid "Edit the current image using %s"
msgstr "Խմբագրել ընթացիկ պատկերը օգտագործելով %s"
-#: ../src/eom-window.c:4293
+#: ../src/eom-window.c:4384
msgid "Edit Image"
msgstr "Խմբագրել Պատկերը"
-#: ../src/eom-window.c:4508
+#: ../src/eom-window.c:4608
msgid "Properties"
msgstr "Հատկություններ"