summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPerberos <[email protected]>2011-11-08 13:50:37 -0300
committerPerberos <[email protected]>2011-11-08 13:50:37 -0300
commit2358ba4314dc6d757049bc4871ecf2922614b61b (patch)
tree12e52f491560916f0458c87b2d98ffa94500cb0f /po/sl.po
downloadmate-calc-2358ba4314dc6d757049bc4871ecf2922614b61b.tar.bz2
mate-calc-2358ba4314dc6d757049bc4871ecf2922614b61b.tar.xz
initial
Diffstat (limited to 'po/sl.po')
-rw-r--r--po/sl.po1559
1 files changed, 1559 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
new file mode 100644
index 0000000..5aed22a
--- /dev/null
+++ b/po/sl.po
@@ -0,0 +1,1559 @@
+# Slovenian translations for gcalctool.
+# Copyright (C) 2009 gcalctool COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the gcalctool package.
+#
+# Andraž Tori <[email protected]>, 2002.
+# Matic Žgur <[email protected]>, 2006 - 2007.
+# Matej Urbančič <[email protected]>, 2007 - 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gcalctool master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.mate.org/enter_bug.cgi?product=gcalctool&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-03 07:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-03 12:41+0100\n"
+"Last-Translator: Matej Urbančič <[email protected]>\n"
+"Language-Team: Slovenian MATE Translation Team <[email protected]>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
+"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. The label on the memory recall button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:2
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:2
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:2
+msgid "&#x2190; R"
+msgstr "&#x2190; R"
+
+#. The label on the memory store button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:4
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:4
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:4
+msgid "&#x2192; R"
+msgstr "&#x2192; R"
+
+#. Label on the solve button (clicking this solves the displayed calculation)
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:6
+#: ../data/buttons-basic.ui.h:2
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:6
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:6
+msgid "="
+msgstr "="
+
+# G:0 K:0 O:2
+#. Accessible name for the absolute value button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:8
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:8
+msgid "Absolute Value"
+msgstr "Absolutna vrednost"
+
+#. Label on the clear display button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:10
+#: ../data/buttons-basic.ui.h:4
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:32
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:12
+msgid "Clear"
+msgstr "Počisti"
+
+#. Accessible name for the exponentiation (x to the power of y) button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:12
+#: ../data/buttons-basic.ui.h:6
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:42
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:14
+msgid "Exponent"
+msgstr "Potenca"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Accessible name for the factorial button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:14
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:16
+msgid "Factorial"
+msgstr "Fakulteta"
+
+#. Accessible name for the factorize button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:16
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:18
+msgid "Factorize"
+msgstr "Faktorizacija"
+
+# G:1 K:0 O:1
+#. Accessible name for the inverse button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:18
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:24
+msgid "Inverse"
+msgstr "Inverzno"
+
+#. Accessible name for the recall value button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:20
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:72
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:26
+msgid "Recall"
+msgstr "Ponovni priklic"
+
+#. Accessible name for the scientific exponent button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:22
+msgid "Scientific Exponent"
+msgstr "Znanstvena potenca"
+
+#. Accessible name for the store value button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:24
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:76
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:32
+msgid "Store"
+msgstr "Shrani"
+
+# G:12 K:31 O:8
+#. Accessible name for the subscript mode button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:26
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:34
+msgid "Subscript"
+msgstr "Podpisano"
+
+# G:12 K:31 O:8
+#. Accessible name for the superscript mode button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:28
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:36
+msgid "Superscript"
+msgstr "Nadpisano"
+
+#. Label on the undo button
+#. Label on the clear display button
+#: ../data/buttons-advanced.ui.h:30
+#: ../data/buttons-basic.ui.h:8
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:86
+msgid "Undo"
+msgstr "Razveljavi"
+
+# G:1 K:0 O:0
+#. Payment Period Dialog: Button to calculate result
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:8
+msgid "C_alculate"
+msgstr "_Izračunaj"
+
+#. Gross Profit Margin Dialog: Label before cost input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:10
+msgid "C_ost:"
+msgstr "Str_oški:"
+
+#. Periodic Payment Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:12
+msgid "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. "
+msgstr "Izračuna vrednost obročnega plačevanja posojila, kjer se plačila izvajajo ob koncu vsakega obročnega obdobja."
+
+#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:14
+msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. "
+msgstr "Izračuna amortizacijo osnovnega sredstva v določenem časovnem obdobju z metodo vsote letnih številk (SYD). Pri tej metodi je raven amortizacija hitrejša, saj je strošek amortizacije večji na začetku. Za uporabno življenjsko dobo šteje vsota obdobij, navadno let, v katerih se sredstvo amortizira. "
+
+#. Double-Declining Depreciation Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:16
+msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method."
+msgstr "Izračuna amortizacijo osnovnega sredstva v določenem časovnem obdobju z linearno metodo."
+
+#. Future Value Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:18
+msgid "Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term."
+msgstr "Izračuna prihodnjo vrednost investicije na podlagi enakih vplačl po periodični obrestni meri v določenem številu plačilnih obdobij."
+
+#. Compounding Term Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:20
+msgid "Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per compounding period."
+msgstr "Izračuna število obrestnih obdobij, ki morajo preteči za povečanje vrednosti investicije s sedanje na prihodnjo vrednost po fiksni obrestni meri za obrestno obdobje. "
+
+#. Payment Period Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:22
+msgid "Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate."
+msgstr "Izračuna število plačilnih obdobij, ki morajo preteči v obdobju običajne anuitete za akumulacijo prihodnje vrednosti po periodični obrestni meri."
+
+#. Periodic Interest Rate Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:24
+msgid "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a future value, over the number of compounding periods. "
+msgstr "Izračuna periodične obrestne mere za povečanje investicije na prihodnjo vrednost v določenem številu obrestnih obdobij."
+
+#. Present Value Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:26
+msgid "Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. "
+msgstr "Izračuna sedanjo vrednost investicije na podlagi niza enakih plačil, diskontiranih po periodični obrestni meri v določenem številu plačilnih obdobij."
+
+#. Gross Profit Margin Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:28
+msgid "Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin."
+msgstr "Izračuna prodajno ceno izdelka na osnovi stroškov izdelka in želene dobičkonosnosti od prodaje."
+
+#. Straight-Line Depreciation Dialog: Description of calculation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:30
+msgid "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. "
+msgstr "Izračuna metodo enakomernega časovnega amortiziranja v določenem obdobju. Ta metoda enakomerno razdeli strošek skozi vso uporabno življenjsko dobo sredstva. Za uporabno življenjsko dobo šteje vsota obdobij, navadno let, v katerih se sredstvo amortizira."
+
+#. Title of Compounding Term dialog
+#. Tooltip for the compounding term button
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:34
+#: ../src/math-buttons.c:261
+msgid "Compounding Term"
+msgstr "Sestavljanje izraza"
+
+#. Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, at a fixed interest rate of int per compounding period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:36
+msgid "Ctrm"
+msgstr "Ctrm"
+
+#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:38
+msgid "Ddb"
+msgstr "Ddb"
+
+# G:0 K:0 O:1
+#. Title of Double-Declining Depreciation dialog
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:40
+msgid "Double-Declining Depreciation"
+msgstr "Dvojno znižanje vrednosti"
+
+# G:0 K:0 O:9
+#. Title of Future Value dialog
+#. Tooltip for the future value button
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:44
+#: ../src/math-buttons.c:267
+msgid "Future Value"
+msgstr "Prihodnja vrednost"
+
+# G:0 K:0 O:9
+#. Payment Period Dialog: Label before future value input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:46
+msgid "Future _Value:"
+msgstr "Prihodnja _vrednost:"
+
+#. Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Future_value
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:48
+msgid "Fv"
+msgstr "Fv"
+
+#. Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_profit_margin
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:50
+msgid "Gpm"
+msgstr "Dobičkonosnost"
+
+#. Title of Gross Profit Margin dialog
+#. Tooltip for the gross profit margin button
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:52
+#: ../src/math-buttons.c:288
+msgid "Gross Profit Margin"
+msgstr "Dobičkonosnost prodaje"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Title of Payment Period dialog
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:54
+msgid "Payment Period"
+msgstr "Obdobje plačila"
+
+# G:1 K:1 O:15
+#. Title of Periodic Interest Rate dialog
+#. Tooltip for the periodic interest rate button
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:56
+#: ../src/math-buttons.c:279
+msgid "Periodic Interest Rate"
+msgstr "Obročna obrestna mera"
+
+# G:1 K:1 O:15
+#. Payment Period Dialog: Label before periodic interest rate input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:58
+msgid "Periodic Interest _Rate:"
+msgstr "Obročna obrestna _mera:"
+
+# G:0 K:0 O:5
+#. Title of Periodic Payment dialog
+#. Tooltip for the periodic payment button
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:60
+#: ../src/math-buttons.c:285
+msgid "Periodic Payment"
+msgstr "Obročno plačevanje"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Amortization_schedule
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:62
+msgid "Pmt"
+msgstr "Pmt"
+
+# G:0 K:0 O:2
+#. Title of Present Value dialog
+#. Tooltip for the present value button
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:64
+#: ../src/math-buttons.c:282
+msgid "Present Value"
+msgstr "Sedanja vrednost"
+
+# G:0 K:0 O:2
+#. Periodic Interest Rate Dialog: Label before present value input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:66
+msgid "Present _Value:"
+msgstr "Sedanja _vrednost:"
+
+#. Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, discounted at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:68
+msgid "Pv"
+msgstr "Pv"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, over the number of compounding periods in term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Interest
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:70
+msgid "Rate"
+msgstr "Obrestna mera"
+
+#. Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is cost - salvage. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:74
+msgid "Sln"
+msgstr "Sln"
+
+# G:0 K:0 O:1
+#. Title of Straight-Line Depreciation dialog
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:78
+msgid "Straight-Line Depreciation"
+msgstr "Znižanje ocene ravne črte"
+
+# G:0 K:0 O:1
+#. Title of Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation dialog
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:80
+msgid "Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation"
+msgstr "Znižanje vsote vseh letnic"
+
+#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is cost - salvage. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:82
+msgid "Syd"
+msgstr "Syd"
+
+#. Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of fv, at a periodic interest rate of int. Each payment is equal to amount pmt. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Annuity_(finance_theory)
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:84
+msgid "Term"
+msgstr "Term"
+
+#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before cost input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:88
+msgid "_Cost:"
+msgstr "_Stroški:"
+
+# G:0 K:0 O:9
+#. Periodic Interest Rate Dialog: Label before future value input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:90
+msgid "_Future Value:"
+msgstr "_Prihodnja vrednost:"
+
+#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before life input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:92
+msgid "_Life:"
+msgstr "_Življenje:"
+
+#. Gross Profit Margin Dialog: Label before margin input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:94
+msgid "_Margin:"
+msgstr "_Marža:"
+
+#. Present Value Dialog: Label before number of periods input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:96
+msgid "_Number of Periods:"
+msgstr "_Število obdobij:"
+
+#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before period input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:98
+msgid "_Period:"
+msgstr "_Obdobje:"
+
+# G:0 K:0 O:5
+#. Payment Period Dialog: Label before periodic payment input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:100
+msgid "_Periodic Payment:"
+msgstr "_Obročno plačevanje:"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Periodic Payment Dialog: Label before principal input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:102
+msgid "_Principal:"
+msgstr "_Glavnica:"
+
+#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before salvage input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:104
+msgid "_Salvage:"
+msgstr "_Reševanje:"
+
+#. Periodic Interest Rate Dialog: Label before term input
+#: ../data/buttons-financial.ui.h:106
+msgid "_Term:"
+msgstr "_Obdobje:"
+
+#. Insert ASCII dialog: Label before character entry
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:10
+msgid "Ch_aracter:"
+msgstr "_Znak:"
+
+#. Accessible name for the insert character button
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:20
+msgid "Insert Character"
+msgstr "Vstavi znak"
+
+#. Title of insert character code dialog
+#. Tooltip for the insert character code button
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:22
+#: ../src/math-buttons.c:240
+msgid "Insert Character Code"
+msgstr "Vstavi znakovno kodo"
+
+#. Accessible name for the shift left button
+#. Tooltip for the shift left button
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:28
+#: ../src/math-buttons.c:255
+msgid "Shift Left"
+msgstr "Premakni levo"
+
+#. Accessible name for the shift right button
+#. Tooltip for the shift right button
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:30
+#: ../src/math-buttons.c:258
+msgid "Shift Right"
+msgstr "Premakni desno"
+
+# G:1 K:3 O:16
+#. Insert ASCII dialog: Button to insert selected character
+#: ../data/buttons-programming.ui.h:38
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Vstavi"
+
+#. Word size combo: 16 bits
+#: ../data/preferences.ui.h:2
+msgid "16-bit"
+msgstr "16 bitni"
+
+#. Word size combo: 32 bits
+#: ../data/preferences.ui.h:4
+msgid "32-bit"
+msgstr "32 bitni"
+
+#. Word size combo: 64 bits
+#: ../data/preferences.ui.h:6
+msgid "64-bit"
+msgstr "64 bitni"
+
+#. Word size combo: 8 bits
+#: ../data/preferences.ui.h:8
+msgid "8-bit"
+msgstr "8 bitni"
+
+#. Preferences dialog: Label for display format combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:10
+msgid "Number _Format:"
+msgstr "Zapis _števil:"
+
+#. Title of preferences dialog
+#: ../data/preferences.ui.h:11
+#: ../src/math-preferences.c:239
+msgid "Preferences"
+msgstr "Možnosti"
+
+#. Preferences dialog: label for show thousands separator check button
+#: ../data/preferences.ui.h:13
+msgid "Show _thousands separators"
+msgstr "Pokaži _ločilnik tisočic"
+
+# G:1 K:0 O:0
+#. Preferences dialog: label for show trailing zeroes check button
+#: ../data/preferences.ui.h:15
+msgid "Show trailing _zeroes"
+msgstr "Pokaži _sledeče ničle"
+
+#. Preferences dialog: label for word size combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:17
+msgid "Word _size:"
+msgstr "Velikost _besede:"
+
+#. Preferences dialog: Label for angle unit combo box
+#: ../data/preferences.ui.h:19
+msgid "_Angle units:"
+msgstr "_Enote kotov:"
+
+# G:1 K:0 O:0
+#. Title of main window
+#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:1
+#: ../src/math-window.c:521
+msgid "Calculator"
+msgstr "Računalo"
+
+#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:2
+msgid "Perform arithmetic, scientific or financial calculations"
+msgstr "Izvajanje aritmetičnih, znanstvenih ali finančnih izračunov"
+
+# G:0 K:0 O:9
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Accuracy value"
+msgstr "Red natančnosti"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Angle units"
+msgstr "Enote kotov"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Button mode"
+msgstr "Gumbni način"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Currency of the current calculation"
+msgstr "Denarna enota trenutnega izračuna"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Currency to convert the current calculation into"
+msgstr "Denarna enota v katero naj se pretvori trenutni izračun"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:6
+msgid "Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be shown in the display value."
+msgstr "Določa ali so prikazane sledeče ničle za decimalnim ločilnikom pri prikazovanju vrednosti."
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Indicates whether thousands separators are shown in large numbers."
+msgstr "Določa ali so ločilniki tisočic prikazani pri velikih številih."
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Number format"
+msgstr "Zapis števil"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Numeric Base"
+msgstr "Številčna osnova"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:10
+msgid "Show Thousands Separators"
+msgstr "Pokaži ločilnik tisočic"
+
+# G:1 K:0 O:0
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Show Trailing Zeroes"
+msgstr "Pokaži sledeče ničle"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:12
+msgid "Source currency"
+msgstr "Izvorna denarna enota"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Target currency"
+msgstr "Ciljna denarna enota"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:14
+msgid "The angle units to use"
+msgstr "Enota kota za uporabo"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:15
+msgid "The button mode"
+msgstr "Gumbni način"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:16
+msgid "The format to display numbers in"
+msgstr "Oblika zapis prikazanih številk"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:17
+msgid "The number of digits displayed after the numeric point"
+msgstr "Število decimalnih mest za ločilnikom."
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:18
+msgid "The numeric base"
+msgstr "Številčna osnova"
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:19
+msgid "The size of the words used in bitwise operations"
+msgstr "Velikost besed uporabljenih pri bitnih opravilih."
+
+#: ../data/org.mate.gcalctool.gschema.xml.in.h:20
+msgid "Word size"
+msgstr "Velikost besede"
+
+#: ../src/currency.h:19
+msgid "Australian dollar"
+msgstr "avstralski dolar"
+
+#: ../src/currency.h:20
+msgid "Bulgarian lev"
+msgstr "bolgarski lev"
+
+#: ../src/currency.h:21
+msgid "Brazilian real"
+msgstr "brazilski real"
+
+#: ../src/currency.h:22
+msgid "Canadian dollar"
+msgstr "kanadski dolar"
+
+#: ../src/currency.h:23
+msgid "Swiss franc"
+msgstr "švicarski frank"
+
+#: ../src/currency.h:24
+msgid "Chinese yuan renminbi"
+msgstr "kitajski juan renmimbi"
+
+#: ../src/currency.h:25
+msgid "Czech koruna"
+msgstr "češka krona"
+
+#: ../src/currency.h:26
+msgid "Danish krone"
+msgstr "danska krona"
+
+#: ../src/currency.h:27
+msgid "Estonian kroon"
+msgstr "estonska krona"
+
+#: ../src/currency.h:28
+msgid "Euro"
+msgstr "evro"
+
+#: ../src/currency.h:29
+msgid "Pound sterling"
+msgstr "funt"
+
+#: ../src/currency.h:30
+msgid "Hong Kong dollar"
+msgstr "hongkonški dolar"
+
+#: ../src/currency.h:31
+msgid "Croatian kuna"
+msgstr "hrvaška kuna"
+
+#: ../src/currency.h:32
+msgid "Hungarian forint"
+msgstr "madžarski forint"
+
+#: ../src/currency.h:33
+msgid "Indonesian rupiah"
+msgstr "indonezijska rupija"
+
+#: ../src/currency.h:34
+msgid "Indian rupee"
+msgstr "indijska rupija"
+
+#: ../src/currency.h:35
+msgid "Icelandic krona"
+msgstr "islandska krona"
+
+#: ../src/currency.h:36
+msgid "Japanese yen"
+msgstr "jen"
+
+#: ../src/currency.h:37
+msgid "South Korean won"
+msgstr "južnokorejski von"
+
+#: ../src/currency.h:38
+msgid "Lithuanian litas"
+msgstr "litvanska lita"
+
+#: ../src/currency.h:39
+msgid "Latvian lats"
+msgstr "latvijski lat"
+
+#: ../src/currency.h:40
+msgid "Mexican peso"
+msgstr "mehiški peso"
+
+#: ../src/currency.h:41
+msgid "Malaysian ringgit"
+msgstr "malezijski ringit"
+
+#: ../src/currency.h:42
+msgid "Norwegian krone"
+msgstr "norveška krona"
+
+#: ../src/currency.h:43
+msgid "New Zealand dollar"
+msgstr "novozelandski dolar"
+
+#: ../src/currency.h:44
+msgid "Philippine peso"
+msgstr "filipinski peso"
+
+#: ../src/currency.h:45
+msgid "Polish zloty"
+msgstr "poljski zlot"
+
+#: ../src/currency.h:46
+msgid "New Romanian leu"
+msgstr "romunski lev"
+
+#: ../src/currency.h:47
+msgid "Russian rouble"
+msgstr "ruski rubelj"
+
+#: ../src/currency.h:48
+msgid "Swedish krona"
+msgstr "švedska krona"
+
+#: ../src/currency.h:49
+msgid "Singapore dollar"
+msgstr "singapurski dolar"
+
+#: ../src/currency.h:50
+msgid "Thai baht"
+msgstr "tajski baht"
+
+#: ../src/currency.h:51
+msgid "New Turkish lira"
+msgstr "turška lira"
+
+#: ../src/currency.h:52
+msgid "US dollar"
+msgstr "ameriški dolar"
+
+#: ../src/currency.h:53
+msgid "South African rand"
+msgstr "južnoafriški rand"
+
+#. Description on how to use gcalctool displayed on command-line
+#: ../src/gcalctool.c:76
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage:\n"
+" %s — Perform mathematical calculations"
+msgstr ""
+"Uporaba:\n"
+" %s - matematični izračun"
+
+#. Description on gcalctool command-line help options displayed on command-line
+#: ../src/gcalctool.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"Help Options:\n"
+" -v, --version Show release version\n"
+" -h, -?, --help Show help options\n"
+" --help-all Show all help options\n"
+" --help-gtk Show GTK+ options"
+msgstr ""
+"Možnosti pomoči:\n"
+" -v, --version Pokaži različico programa\n"
+" -h, -?, --help Pokaži možnosti pomoči\n"
+" --help-all Pokaži vse možnosti pomoči\n"
+" --help-gtk Pokaži GTK+ možnosti"
+
+#. Description on gcalctool command-line GTK+ options displayed on command-line
+#: ../src/gcalctool.c:95
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ Options:\n"
+" --class=CLASS Program class as used by the window manager\n"
+" --name=NAME Program name as used by the window manager\n"
+" --screen=SCREEN X screen to use\n"
+" --sync Make X calls synchronous\n"
+" --gtk-module=MODULES Load additional GTK+ modules\n"
+" --g-fatal-warnings Make all warnings fatal"
+msgstr ""
+"Možnosti GTK+:\n"
+" --class=CLASS Programski razred uporabljen v upravljalniku oken\n"
+" --name=NAME Ime programa, ki uporabljen v upravljalniku oken\n"
+" --screen=SCREEN X zaslon za uporabo\n"
+" --sync Uskladi klice X\n"
+" --gtk-module=MODULES Naloži dodatnemodule GTK+\n"
+" --g-fatal-warnings Določi vsa opozorila ključna"
+
+#. Description on gcalctool application options displayed on command-line
+#: ../src/gcalctool.c:109
+#, c-format
+msgid ""
+"Application Options:\n"
+" -u, --unittest Perform unit tests\n"
+" -s, --solve <equation> Solve the given equation"
+msgstr ""
+"Možnosti programa:\n"
+" -u, --unittest Izvedi preizkus enot\n"
+" -s, --solve <equation> Reši podano enačbo"
+
+#. Error printed to stderr when user uses --solve argument without an equation
+#: ../src/gcalctool.c:154
+#, c-format
+msgid "Argument --solve requires an equation to solve"
+msgstr "Argument --solve zahteva tudi zapis enačbe"
+
+#. Error printed to stderr when user provides an unknown command-line argument
+#: ../src/gcalctool.c:168
+#, c-format
+msgid "Unknown argument '%s'"
+msgstr "Neznan argument '%s'"
+
+#. Tooltip for the Pi button
+#: ../src/math-buttons.c:106
+msgid "Pi [Ctrl+P]"
+msgstr "Pi [Ctrl+P]"
+
+#. Tooltip for the Euler's Number button
+#: ../src/math-buttons.c:109
+msgid "Euler’s Number"
+msgstr "Eulerjevo število"
+
+# G:12 K:31 O:8
+#. Tooltip for the subscript button
+#: ../src/math-buttons.c:114
+msgid "Subscript mode [Alt]"
+msgstr "Podpisani način števil [Alt+številka]"
+
+# G:12 K:31 O:8
+#. Tooltip for the superscript button
+#: ../src/math-buttons.c:117
+msgid "Superscript mode [Ctrl]"
+msgstr "Nadpisani način števil [Ctrl]"
+
+#. Tooltip for the scientific exponent button
+#: ../src/math-buttons.c:120
+msgid "Scientific exponent [Ctrl+E]"
+msgstr "Znanstvena potenca [Ctrl+E]"
+
+# G:1 K:4 O:2
+#. Tooltip for the add button
+#: ../src/math-buttons.c:123
+msgid "Add [+]"
+msgstr "Prištej [+]"
+
+#. Tooltip for the subtract button
+#: ../src/math-buttons.c:126
+msgid "Subtract [-]"
+msgstr "Odštej [-]"
+
+#. Tooltip for the multiply button
+#: ../src/math-buttons.c:129
+msgid "Multiply [*]"
+msgstr "Pomnoži [*]"
+
+#. Tooltip for the divide button
+#: ../src/math-buttons.c:132
+msgid "Divide [/]"
+msgstr "Deli [/]"
+
+#. Tooltip for the modulus divide button
+#: ../src/math-buttons.c:135
+msgid "Modulus divide"
+msgstr "Ostanek pri deljenju"
+
+#. Tooltip for the additional functions button
+#: ../src/math-buttons.c:138
+msgid "Additional Functions"
+msgstr "Dodatne funkcije"
+
+#. Tooltip for the exponent button
+#: ../src/math-buttons.c:141
+msgid "Exponent [^ or **]"
+msgstr "Potenca [^ ali **]"
+
+#. Tooltip for the square button
+#: ../src/math-buttons.c:144
+msgid "Square [Ctrl+2]"
+msgstr "Kvadrat [Ctrl+2]"
+
+# G:5 K:12 O:5
+#. Tooltip for the percentage button
+#: ../src/math-buttons.c:147
+msgid "Percentage [%]"
+msgstr "Odstotek [%]"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Tooltip for the factorial button
+#: ../src/math-buttons.c:150
+msgid "Factorial [!]"
+msgstr "Fakulteta [!]"
+
+# G:0 K:0 O:2
+#. Tooltip for the absolute value button
+#: ../src/math-buttons.c:153
+msgid "Absolute value [|]"
+msgstr "Absolutna vrednost [|]"
+
+#. Tooltip for the complex argument component button
+#: ../src/math-buttons.c:156
+msgid "Complex argument"
+msgstr "Argument kompleksnega števila"
+
+#. Tooltip for the complex conjugate button
+#: ../src/math-buttons.c:159
+msgid "Complex conjugate"
+msgstr "Kompleksni konjugat"
+
+#. Tooltip for the root button
+#: ../src/math-buttons.c:162
+msgid "Root [Ctrl+R]"
+msgstr "Koren [Ctrl+R]"
+
+#. Tooltip for the square root button
+#: ../src/math-buttons.c:165
+msgid "Square root [Ctrl+R]"
+msgstr "Kvadratni koren [Ctrl+R]"
+
+#. Tooltip for the logarithm button
+#: ../src/math-buttons.c:168
+msgid "Logarithm"
+msgstr "Logaritem"
+
+#. Tooltip for the natural logarithm button
+#: ../src/math-buttons.c:171
+msgid "Natural Logarithm"
+msgstr "Naravni logaritem"
+
+#. Tooltip for the sine button
+#: ../src/math-buttons.c:174
+msgid "Sine"
+msgstr "Sinus"
+
+#. Tooltip for the cosine button
+#: ../src/math-buttons.c:177
+msgid "Cosine"
+msgstr "Kosinus"
+
+#. Tooltip for the tangent button
+#: ../src/math-buttons.c:180
+msgid "Tangent"
+msgstr "Tangens"
+
+#. Tooltip for the hyperbolic sine button
+#: ../src/math-buttons.c:183
+msgid "Hyperbolic Sine"
+msgstr "Hiperbolični sinus"
+
+#. Tooltip for the hyperbolic cosine button
+#: ../src/math-buttons.c:186
+msgid "Hyperbolic Cosine"
+msgstr "Hiperbolični kosinus"
+
+#. Tooltip for the hyperbolic tangent button
+#: ../src/math-buttons.c:189
+msgid "Hyperbolic Tangent"
+msgstr "Hiperbolični tangens"
+
+# G:1 K:0 O:1
+#. Tooltip for the inverse button
+#: ../src/math-buttons.c:192
+msgid "Inverse [Ctrl+I]"
+msgstr "Preobrni [Ctrl+I]"
+
+#. Tooltip for the boolean AND button
+#: ../src/math-buttons.c:195
+msgid "Boolean AND"
+msgstr "Logični AND"
+
+#. Tooltip for the boolean OR button
+#: ../src/math-buttons.c:198
+msgid "Boolean OR"
+msgstr "Logični OR"
+
+#. Tooltip for the exclusive OR button
+#: ../src/math-buttons.c:201
+msgid "Boolean Exclusive OR"
+msgstr "Posebni logični OR"
+
+#. Tooltip for the boolean NOT button
+#: ../src/math-buttons.c:204
+msgid "Boolean NOT"
+msgstr "Logični NOT"
+
+#. Tooltip for the integer component button
+#: ../src/math-buttons.c:207
+#: ../src/math-buttons.c:1442
+msgid "Integer Component"
+msgstr "Celoštevilčna enota"
+
+#. Tooltip for the fractional component button
+#: ../src/math-buttons.c:210
+#: ../src/math-buttons.c:1444
+msgid "Fractional Component"
+msgstr "Enota ulomka"
+
+#. Tooltip for the real component button
+#: ../src/math-buttons.c:213
+msgid "Real Component"
+msgstr "Realna enota"
+
+#. Tooltip for the imaginary component button
+#: ../src/math-buttons.c:216
+msgid "Imaginary Component"
+msgstr "Navidezna enota"
+
+#. Tooltip for the ones complement button
+#: ../src/math-buttons.c:219
+msgid "Ones Complement"
+msgstr "Enojni komplement"
+
+#. Tooltip for the twos complement button
+#: ../src/math-buttons.c:222
+msgid "Twos Complement"
+msgstr "Dvojni komplement"
+
+#. Tooltip for the truncate button
+#: ../src/math-buttons.c:225
+msgid "Truncate"
+msgstr "Razdeli"
+
+#. Tooltip for the start group button
+#: ../src/math-buttons.c:228
+msgid "Start Group [(]"
+msgstr "Začetek skupine [(]"
+
+#. Tooltip for the end group button
+#: ../src/math-buttons.c:231
+msgid "End Group [)]"
+msgstr "Konec skupine [)]"
+
+#. Tooltip for the assign variable button
+#: ../src/math-buttons.c:234
+msgid "Assign Variable"
+msgstr "Dodeli spremenljivko"
+
+#. Tooltip for the insert variable button
+#: ../src/math-buttons.c:237
+msgid "Insert Variable"
+msgstr "Vstavi spremenljivko"
+
+# G:1 K:0 O:6
+#. Tooltip for the solve button
+#: ../src/math-buttons.c:243
+msgid "Calculate Result"
+msgstr "Izračunaj rezultat"
+
+#. Tooltip for the factor button
+#: ../src/math-buttons.c:246
+msgid "Factorize [Ctrl+F]"
+msgstr "Fakulteta [Ctrl+I]"
+
+#. Tooltip for the clear button
+#: ../src/math-buttons.c:249
+msgid "Clear Display [Escape]"
+msgstr "Počisti zaslon [Esc]"
+
+#. Tooltip for the undo button
+#: ../src/math-buttons.c:252
+msgid "Undo [Ctrl+Z]"
+msgstr "Povrni [Ctrl+I]"
+
+# G:0 K:0 O:1
+#. Tooltip for the double declining depreciation button
+#: ../src/math-buttons.c:264
+msgid "Double Declining Depreciation"
+msgstr "Dvojno znižanje vrednosti"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Tooltip for the financial term button
+#: ../src/math-buttons.c:270
+msgid "Financial Term"
+msgstr "Finančni izraz"
+
+# G:0 K:0 O:1
+#. Tooltip for the sum of the years digits depreciation button
+#: ../src/math-buttons.c:273
+msgid "Sum of the Years Digits Depreciation"
+msgstr "Znižanje vsote vseh letnic"
+
+# G:0 K:0 O:1
+#. Tooltip for the straight line depreciation button
+#: ../src/math-buttons.c:276
+msgid "Straight Line Depreciation"
+msgstr "Znižanje ocene ravne črte"
+
+#. Advanced buttons: Angle unit combo box: Use degrees for trigonometric calculations
+#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use degrees for trigonometric calculations
+#: ../src/math-buttons.c:892
+#: ../src/math-preferences.c:255
+msgid "Degrees"
+msgstr "Stopinje"
+
+#. Advanced buttons: Angle unit combo box: Use radians for trigonometric calculations
+#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use radians for trigonometric calculations
+#: ../src/math-buttons.c:896
+#: ../src/math-preferences.c:259
+msgid "Radians"
+msgstr "Radiani"
+
+#. Advanced buttons: Angle unit combo box: Use gradians for trigonometric calculations
+#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use gradians for trigonometric calculations
+#: ../src/math-buttons.c:900
+#: ../src/math-preferences.c:263
+msgid "Gradians"
+msgstr "Gradiani"
+
+#. Number display mode combo: Binary, e.g. 10011010010₂
+#: ../src/math-buttons.c:934
+msgid "Binary"
+msgstr "Dvojiško"
+
+#. Number display mode combo: Octal, e.g. 2322₈
+#: ../src/math-buttons.c:938
+msgid "Octal"
+msgstr "Osmiško"
+
+#. Number display mode combo: Decimal, e.g. 1234
+#: ../src/math-buttons.c:942
+msgid "Decimal"
+msgstr "Desetiško"
+
+# G:0 K:2 O:1
+#. Number display mode combo: Hexadecimal, e.g. 4D2₁₆
+#: ../src/math-buttons.c:946
+msgid "Hexadecimal"
+msgstr "Šestnajstiško"
+
+#. Text shown in store menu when no variables defined
+#. Text shown in recall menu when no variables defined
+#: ../src/math-buttons.c:1263
+#: ../src/math-buttons.c:1309
+msgid "No variables defined"
+msgstr "Ni določene spremenljivke"
+
+#. Left Shift Popup: Menu item to shift left by n places (n < 10)
+#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by n places (n < 10)
+#: ../src/math-buttons.c:1352
+#: ../src/math-buttons.c:1396
+#, c-format
+msgid "_%d place"
+msgid_plural "_%d places"
+msgstr[0] "_%d mest"
+msgstr[1] "_%d mesto"
+msgstr[2] "_%d mesti"
+msgstr[3] "_%d mesta"
+
+#. Left Shift Popup: Menu item to shift left by n places (n >= 10)
+#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by n places (n >= 10)
+#: ../src/math-buttons.c:1356
+#: ../src/math-buttons.c:1400
+#, c-format
+msgid "%d place"
+msgid_plural "%d places"
+msgstr[0] "%d mest"
+msgstr[1] "%d mesto"
+msgstr[2] "%d mesti"
+msgstr[3] "%d mesta"
+
+#. Tooltip for the round button
+#: ../src/math-buttons.c:1446
+msgid "Round"
+msgstr "Najbližje celo število števila x"
+
+#. Tooltip for the floor button
+#: ../src/math-buttons.c:1448
+msgid "Floor"
+msgstr "Največje celo število, ki je manjše od števila x"
+
+#. Tooltip for the ceiling button
+#: ../src/math-buttons.c:1450
+msgid "Ceiling"
+msgstr "Najmanjše celo število, ki ni manjše od števila x"
+
+#. Tooltip for the ceiling button
+#: ../src/math-buttons.c:1452
+msgid "Sign"
+msgstr "Predznak števila x"
+
+#. Error shown when trying to undo with no undo history
+#: ../src/math-equation.c:496
+msgid "No undo history"
+msgstr "Ni zgodovine razveljavitev"
+
+#. Error shown when trying to redo with no redo history
+#: ../src/math-equation.c:521
+msgid "No redo history"
+msgstr "Ni zgodovine razveljavitve"
+
+#: ../src/math-equation.c:845
+msgid "No sane value to store"
+msgstr "Ni razumne vrednosti za shranjevanje"
+
+#. Error displayed to user when they perform a bitwise operation on numbers greater than the current word
+#: ../src/math-equation.c:1105
+msgid "Overflow. Try a bigger word size"
+msgstr "Prekoračitev. Poskusite z večjo besedo"
+
+#. Error displayed to user when they an unknown variable is entered
+#: ../src/math-equation.c:1110
+#, c-format
+msgid "Unknown variable '%s'"
+msgstr "Neznana spremenljivka '%s'"
+
+#. Error displayed to user when an unknown function is entered
+#: ../src/math-equation.c:1115
+#, c-format
+msgid "Function '%s' is not defined"
+msgstr "Funkcija '%s' ni določena"
+
+#. Error displayed to user when an conversion with unknown units is attempted
+#: ../src/math-equation.c:1120
+msgid "Unknown conversion"
+msgstr "Neznana pretvorba"
+
+#. Error displayed to user when they enter an invalid calculation
+#: ../src/math-equation.c:1129
+msgid "Malformed expression"
+msgstr "Napačen izraz"
+
+#. Error displayed when trying to factorize a non-integer value
+#: ../src/math-equation.c:1152
+msgid "Need an integer to factorize"
+msgstr "Za faktorizacijo je zahtevana celoštevilčna vrednost"
+
+#. This message is displayed in the status bar when a bit
+#. shift operation is performed and the display does not contain a number
+#: ../src/math-equation.c:1229
+msgid "No sane value to bitwise shift"
+msgstr "Ni razumne vrednosti za premestitev bitov"
+
+#. Message displayed when cannot toggle bit in display
+#: ../src/math-equation.c:1258
+msgid "Displayed value not an integer"
+msgstr "Prikazana vrednost ni celoštevilska vrednost"
+
+#. Digits localized for the given language
+#: ../src/math-equation.c:1648
+msgid "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"
+msgstr "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"
+
+#. Label on close button in preferences dialog
+#: ../src/math-preferences.c:245
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zapri"
+
+#. Number display mode combo: Fixed, e.g. 1234
+#: ../src/math-preferences.c:273
+msgid "Fixed"
+msgstr "Določeno"
+
+#. Number display mode combo: Scientific, e.g. 1.234×10^3
+#: ../src/math-preferences.c:277
+msgid "Scientific"
+msgstr "Znanstveni"
+
+#. Number display mode combo: Engineering, e.g. 1.234k
+#: ../src/math-preferences.c:281
+msgid "Engineering"
+msgstr "Inženirstvo"
+
+#. Label used in preferences dialog. The %d is replaced by a spinbutton
+#: ../src/math-preferences.c:292
+#, c-format
+msgid "Show %d decimal _places"
+msgstr "Pokaži %d decimalnih _mest"
+
+#. Translators: Error message displayed when unable to launch help browser
+#: ../src/math-window.c:170
+msgid "Unable to open help file"
+msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke pomoči"
+
+#. The translator credits. Please translate this with your name(s).
+#: ../src/math-window.c:201
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Andraž Tori <[email protected]>\n"
+"Matic Žgur <[email protected]>\n"
+"Matej Urbančič <[email protected]>"
+
+#. The license this software is under (GPL2+)
+#: ../src/math-window.c:204
+msgid ""
+"Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"Gcalctool is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr ""
+"Gcalctool je prosta programska oprema; lahko ga širite in spreminjate\n"
+"pod pogoji GNU splošne javne pravice, ki jo je izdala organizacija\n"
+"Free Software Foundation; različica 2 ali katerakoli kasnejša\n"
+"različica.\n"
+"\n"
+"Gcalctool je objavljen brez garancije. Oglejte si splošne javne pravice\n"
+"(GNU General Public License) za več podrobnosti.\n"
+"\n"
+"S programom bi morali dobiti tudi kopijo pravic.\n"
+"V primeru, da kopije niste dobili, pišite na Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+# G:8 K:0 O:0
+#. Program name in the about dialog
+#: ../src/math-window.c:221
+msgid "Gcalctool"
+msgstr "Gcalctool"
+
+#. Copyright notice in the about dialog
+#: ../src/math-window.c:225
+msgid "© 1986–2010 The Gcalctool authors"
+msgstr "© 1986-2010 Avtorji programa Gcalctool"
+
+#. Short description in the about dialog
+#: ../src/math-window.c:229
+msgid "Calculator with financial and scientific modes."
+msgstr "Računalo z različnimi načini delovanja."
+
+# G:0 K:4 O:1
+#. Calculator menu
+#: ../src/math-window.c:355
+msgid "_Calculator"
+msgstr "_Računalo"
+
+#. Mode menu
+#: ../src/math-window.c:357
+msgid "_Mode"
+msgstr "_Način"
+
+#. Help menu label
+#: ../src/math-window.c:359
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_č"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Basic menu label
+#: ../src/math-window.c:361
+msgid "_Basic"
+msgstr "_Osnovno"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Advanced menu label
+#: ../src/math-window.c:363
+msgid "_Advanced"
+msgstr "_Napredno"
+
+# G:0 K:1 O:0
+#. Financial menu label
+#: ../src/math-window.c:365
+msgid "_Financial"
+msgstr "_Finančni"
+
+#. Programming menu label
+#: ../src/math-window.c:367
+msgid "_Programming"
+msgstr "_Programiranje"
+
+#. Help>Contents menu label
+#: ../src/math-window.c:369
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Vsebina"
+
+#. Translators: Error displayed when boolean AND attempted on non-integer values
+#: ../src/mp-binary.c:103
+msgid "Boolean AND is only defined for positive integers"
+msgstr "Logični AND je določen le za pozitivna cela števila"
+
+#. Translators: Error displayed when boolean OR attempted on non-integer values
+#: ../src/mp-binary.c:116
+msgid "Boolean OR is only defined for positive integers"
+msgstr "Logični OR je določen le za pozitivna cela števila"
+
+#. Translators: Error displayed when boolean XOR attempted on non-integer values
+#: ../src/mp-binary.c:129
+msgid "Boolean XOR is only defined for positive integers"
+msgstr "Logični XOR je določen le za pozitivna cela števila"
+
+#. Translators: Error displayed when boolean XOR attempted on non-integer values
+#: ../src/mp-binary.c:144
+msgid "Boolean NOT is only defined for positive integers"
+msgstr "Logični NOT je določen le za pozitivna cela števila"
+
+#. Translators: Error displayed when bit shift attempted on non-integer values
+#: ../src/mp-binary.c:174
+msgid "Shift is only possible on integer values"
+msgstr "Zamik je mogoč le pri celoštevilčnih vrednostih"
+
+#. Translators: Error display when attempting to take argument of zero
+#: ../src/mp.c:149
+msgid "Argument not defined for zero"
+msgstr "Argument števila nič ni določen"
+
+#. Translators: Error displayed attempted to divide by zero
+#: ../src/mp.c:636
+#: ../src/mp.c:668
+#: ../src/mp.c:1602
+msgid "Division by zero is undefined"
+msgstr "Deljenje z nič ni določeno"
+
+#. Translators: Error displayed when attempting to take logarithm of zero
+#: ../src/mp.c:1273
+#: ../src/mp.c:1310
+msgid "Logarithm of zero is undefined"
+msgstr "Logaritem vrednosti nič ni določen"
+
+#. Translators: Error displayed when attempted to raise 0 to a negative exponent
+#: ../src/mp.c:1675
+#: ../src/mp.c:1990
+msgid "The power of zero is undefined for a negative exponent"
+msgstr "Potenciranje vrednosti nič ni določeno za negativne potence"
+
+#: ../src/mp.c:1700
+msgid "Reciprocal of zero is undefined"
+msgstr "Obratna vrednost števila nič ni določena"
+
+#: ../src/mp.c:1785
+msgid "Root must be non-zero"
+msgstr "Koren ne sme biti vrednosti nič"
+
+#: ../src/mp.c:1803
+msgid "Negative root of zero is undefined"
+msgstr "Negativni koren vrednosti nič ni določen"
+
+#: ../src/mp.c:1809
+msgid "nth root of negative number is undefined for even n"
+msgstr "n-ti koren negativnega števila ni določen za sode vrednosti n"
+
+#. Translators: Error displayed when attempted take the factorial of a fractional number
+#: ../src/mp.c:1930
+msgid "Factorial is only defined for natural numbers"
+msgstr "Fakulteta je določena le za naravna števila"
+
+#. Translators: Error displayed when attemping to do a modulus division on non-integer numbers
+#: ../src/mp.c:1950
+msgid "Modulus division is only defined for integers"
+msgstr "Deljenje z ostankom je določeno le za cela števila"
+
+#. Translators: Error displayed when tangent value is undefined
+#: ../src/mp-trigonometric.c:311
+msgid "Tangent is undefined for angles that are multiples of π (180°) from π∕2 (90°)"
+msgstr "Tangenta ni določena za kote, ki so večkratniki n (180°) od π∕2 (90°) naprej"
+
+#. Translators: Error displayed when inverse sine value is undefined
+#: ../src/mp-trigonometric.c:356
+msgid "Inverse sine is undefined for values outside [-1, 1]"
+msgstr "Inverzni sinus ni določen za vrednosti izven območja [-1, 1]"
+
+#. Translators: Error displayed when inverse cosine value is undefined
+#: ../src/mp-trigonometric.c:373
+msgid "Inverse cosine is undefined for values outside [-1, 1]"
+msgstr "Inverzni kosinus ni določen za vrednosti izven območja [-1, 1]"
+
+#. Translators: Error displayed when inverse hyperbolic cosine value is undefined
+#: ../src/mp-trigonometric.c:591
+msgid "Inverse hyperbolic cosine is undefined for values less than or equal to one"
+msgstr "Inverzni hiperbolični kosinus ni določen za vrednosti manjše ali enake 1"
+
+#. Translators: Error displayed when inverse hyperbolic tangent value is undefined
+#: ../src/mp-trigonometric.c:615
+msgid "Inverse hyperbolic tangent is undefined for values outside [-1, 1]"
+msgstr "Inverzna hiperbolična tangenta ni določena za vrednosti izven območja [-1, 1]"
+
+#~ msgid "&#xA4;$&#x20AC;"
+#~ msgstr "&#xA4;$&#x20AC;"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Converts between different currencies. Enter the amount and the currency "
+#~ "you want to convert from on the upper row, and the currency you want to "
+#~ "convert to on the lower row, and the amount will be displayed on the "
+#~ "lower row."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pretvarjanje med različnimi valutami. Zgoraj je treba vnesti vrednost in "
+#~ "valuto iz katere se pretvarja in spodaj valuto v katero naj se vrednost "
+#~ "pretvori."
+
+#~ msgid "Currency Conversion"
+#~ msgstr "Pretvornik valut"
+
+#~ msgid "Display Mode"
+#~ msgstr "Način prikaza"
+
+#~ msgid "Indicates whether the memory register window is initially displayed."
+#~ msgstr "Določa ali je pomnilniški vpisnik prikazan ob zagonu."
+
+#~ msgid "Mode"
+#~ msgstr "Način"
+
+#~ msgid "Show Registers"
+#~ msgstr "Pokaži pomnilniške vpisnike"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The display format used in advanced mode. One of: \"ENG\" (engineering), "
+#~ "\"FIX\" (fixed-point) and \"SCI\" (scientific)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Načini zahtevnejšega prikaza. Veljavne vrednosti so \"ENG\" (inženirski), "
+#~ "\"FIX\" (določena točka) in \"SCI\" (znanstveni)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The initial calculator mode. Valid values are \"BASIC\", \"FINANCIAL\", "
+#~ "\"LOGICAL\", \"SCIENTIFIC\" and \"PROGRAMMING\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Začetni način računala. Veljavne vrednosti so \"BASIC\" (osnovni), "
+#~ "\"FINANCIAL\" (finančni), \"LOGICAL\" (logični), \"SCIENTIFIC"
+#~ "\" (znanstveni) in \"PROGRAMMING\" (razvojni)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD"
+#~ "\" (gradians) and \"RAD\" (radians)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Začetna trigonometrična vrsta. Veljavne vrednosti so \"DEG\" (stopinje), "
+#~ "\"GRAD\" (gradiani) in \"RAD\" (radiani)."
+
+#~ msgid "The initial x-coordinate for the window"
+#~ msgstr "Začetna X koordinata okna"
+
+#~ msgid "The initial y-coordinate for the window"
+#~ msgstr "Začetna Y koordinata okna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
+#~ msgstr "Število točk za postavitev okna od levega dela zaslona."
+
+#~ msgid "The number of pixels to place the window from the top of the screen."
+#~ msgstr "Število točk za postavitev okna od vrha zaslona."
+
+#~ msgid "The numeric base (used in programming mode)"
+#~ msgstr "Številska osnova (za programerski način)"
+
+#~ msgid "Trigonometric type"
+#~ msgstr "Trigonometrična vrsta"
+
+#~ msgid "Currency Converter"
+#~ msgstr "Pretvornik valut"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't have any recent currency rates. Should some be downloaded now?"
+#~ msgstr "Vrednosti valut niso posodobljene. Ali naj se posodobijo takoj?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Currency rates could not be downloaded. You may receive inaccurate "
+#~ "results, or you may not receive any results at all."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ni mogoče prejeti vrednosti valut. Morda bodo izračunane vrednsti valut "
+#~ "nenatančne ali pa izračun sploh ne bo mogoč."
+
+#~ msgid "Numeric point [. or ,]"
+#~ msgstr "Številčni ločilnik [. ali ,]"
+
+#~ msgid "Base 16"
+#~ msgstr "Osnova 16"
+
+#~ msgid "Base 2"
+#~ msgstr "Osnovna 2"
+
+#~ msgid "Base 8"
+#~ msgstr "Osnovna 8"
+
+#~ msgid "Result Region"
+#~ msgstr "Območje rezultata"
+
+#~ msgid "Display _Format:"
+#~ msgstr "_Oblika prikaza:"
+
+#~ msgid "No redo steps"
+#~ msgstr "Ni korakov naprej po zgodovini"
+
+#~ msgid "Logarithm of negative values is undefined"
+#~ msgstr "Logaritem negativnih vrednosti ni določen"
+
+#~ msgid "The power of negative numbers is only defined for integer exponents"
+#~ msgstr ""
+#~ "Potenciranje negativnih števil je določeno le s celoštevilskimi potencami"
+
+#~ msgid "Square root is undefined for negative values"
+#~ msgstr "Kvadratni koren ni določen za negativne vrednosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A required file is missing or damaged. Please check your installation.\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zahtevana datoteka je pokvarjena ali pa je ni mogoče najti. Preverite "
+#~ "namestitev.\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Error loading user interface"
+#~ msgstr "Napaka med nalaganjem uporabniškega vmesnika"