summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index 13844e6..7e6824c 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
+#
# Translators:
# Åsmund Skjæveland <[email protected]>, 2010.
# Eskild Hustvedt <[email protected]>, 2007, 2008.
@@ -1227,7 +1227,7 @@ msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with mate-calc; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-msgstr "mate-calc er fri programvare. Du kan redistribuera og/eller endra programmet under vilkåra gjevne i GNU General Public License som utgjeve av Free Software Foundation; anten versjon 2 av lisensen, eller (viss du ønskjer det) ein seinare versjon.\n\nmate-calc vert distribuert i håp om at programmet er nyttig, men utan NOKO\nGARANTI, ikkje eingong implisitt garanti om at det er SALBART eller PASSAR EIT\nBESTEMT FORMÅL. Sjå GNU General Public License for detaljar.\n\nDu skal ha motteke ein kopi av GNU General Public License saman med mate-calc. Viss dette ikkje er tilfelle, kan du skriva til Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+msgstr "mate-calc er fri programvare. Du kan redistribuera og/eller endra programmet under vilkåra gjevne i GNU General Public License som utgjeve av Free Software Foundation; anten versjon 2 av lisensen, eller (viss du ønskjer det) ein seinare versjon.\n\nmate-calc vert distribuert i håp om at programmet er nyttig, men utan NOKO\nGARANTI, ikkje eingong implisitt garanti om at det er SALBART eller PASSAR EIT\nBESTEMT FORMÅL. Sjå GNU General Public License for detaljar.\n\nDu skal ha motteke ein kopi av GNU General Public License saman med mate-calc. Viss dette ikkje er tilfelle, kan du skriva til Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
#: ../src/math-window.c:209
msgid "mate-calc"