summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: eded0f86c65ece6cf0a20fa07bda7e9c16a7f8a3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009
# Ján Ďanovský <dagsoftware@yahoo.com>, 2013-2014
# tibbi <tibbbi2@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-15 10:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-20 23:32+0000\n"
"Last-Translator: Ján Ďanovský <dagsoftware@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../data/org.ayatana.panel.IndicatorApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
#: ../src/applet-main.c:810
msgid "Indicator Applet"
msgstr "Indikačný aplet"

#: ../data/org.ayatana.panel.IndicatorApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "An indicator of something that needs your attention on the desktop"
msgstr "Indikátor niečoho, čo si vyžaduje vašu pozornosť na pracovnej ploche"

#: ../data/org.ayatana.panel.IndicatorAppletComplete.mate-panel-applet.in.in.h:1
#: ../src/applet-main.c:816
msgid "Indicator Applet Complete"
msgstr "Indikačný aplet sa ukončil"

#: ../data/org.ayatana.panel.IndicatorAppletComplete.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "A unified applet containing all of the indicators."
msgstr "Jednotný aplet obsahujúci všetky indikátory."

#: ../data/org.ayatana.panel.IndicatorAppletAppmenu.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Indicator Applet Appmenu"
msgstr "Indikačný aplet Appmenu"

#: ../data/org.ayatana.panel.IndicatorAppletAppmenu.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "A applet containing the application menus."
msgstr "Aplet obsahujúci menu programov."

#: ../data/org.ayatana.panel.FastUserSwitchApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
#: ../src/applet-main.c:813
msgid "Indicator Applet Session"
msgstr "Indikačný aplet relácie"

#: ../data/org.ayatana.panel.FastUserSwitchApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
#: ../src/applet-main.c:634
msgid "A place to adjust your status, change users or exit your session."
msgstr "Miesto kde si môžete zmeniť váš stav, prepnúť používateľov alebo opustiť vašu reláciu."

#: ../src/applet-main.c:615
msgid ""
"This program is free software: you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by"
" the Free Software Foundation."
msgstr "Tento program je slobodný softvér: môžete ho šíriť a/alebo modifikovať pod podmienkami GNU General Public License version 3, ktorá je publikovaná nadáciou Free Software Foundation."

#: ../src/applet-main.c:618
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranties of MERCHANTABILITY, "
"SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU "
"General Public License for more details."
msgstr "Tento program je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK; dokonca bez samozrejmých záruk ako ZÁRUKA PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, alebo VHODNOSTI POUŽITIA PRE KONKRÉTNY ÚČEL. Pozrite GNU General Public License pre viac informácií."

#: ../src/applet-main.c:622
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with"
" this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr "Spolu s týmto programom by ste mali obdržať kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU. Ak sa tak nestalo, navštívte <http://www.gnu.org/licenses/>."

#: ../src/applet-main.c:637
msgid "An applet to hold your application menus."
msgstr "Aplet zobrazujúci menu vašich programov."

#: ../src/applet-main.c:639
msgid "An applet to hold all of the system indicators."
msgstr "Aplet združujúci všetky systémové indikátory."

#: ../src/applet-main.c:644
msgid "translator-credits"
msgstr "Launchpad Contributions:\n  Laco Gubík https://launchpad.net/~laco\n  Marcel https://launchpad.net/~marceliqq\n  Pavol Klačanský https://launchpad.net/~pavolzetor\n  marceel https://launchpad.net/~marceel"

#: ../src/applet-main.c:648
msgid "MATE Website"
msgstr "Webstránka MATE"

#: ../src/applet-main.c:789
msgid "_About"
msgstr "_O programe"

#: ../src/applet-main.c:819
msgid "Indicator Applet Application Menu"
msgstr "Indikačný aplet menu programu"

#. A label to allow for click through
#: ../src/applet-main.c:945
msgid "No Indicators"
msgstr "Žiadne indikátory"