summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/grecord/doc/cs/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'grecord/doc/cs/cs.po')
-rw-r--r--grecord/doc/cs/cs.po316
1 files changed, 0 insertions, 316 deletions
diff --git a/grecord/doc/cs/cs.po b/grecord/doc/cs/cs.po
deleted file mode 100644
index 8dbb501..0000000
--- a/grecord/doc/cs/cs.po
+++ /dev/null
@@ -1,316 +0,0 @@
-# Czech translation of grecord help.
-# Copyright (C) 2009 the author(s) of mate-media.
-# This file is distributed under the same license as the grecord help.
-# Marek Černocký <[email protected]>, 2009.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: mate-media mate-2-28\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-04 12:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-05 23:27+0100\n"
-"Last-Translator: Marek Černocký <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Czech <[email protected]>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Poedit-Language: Czech\n"
-"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-sound-recorder.xml:181(None)
-msgid "@@image: 'figures/grecord_window.png'; md5=ff971d62d718a6546f73344761b2c527"
-msgstr "@@image: 'figures/grecord_window.png'; md5=e7f93b8c459ea455b8899ba528c30614"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:24(title)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:77(revnumber)
-msgid "Sound Recorder Manual V2.5"
-msgstr "Příručka V2.5 k Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:27(year)
-msgid "2002"
-msgstr "2002"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:28(year)
-msgid "2003"
-msgstr "2003"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:29(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:30(holder)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:56(orgname)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:42(para)
-msgid "Sound Recorder is a simple application to record and play different sound files"
-msgstr "Záznamník zvuků je jednoduchá aplikace na záznam a přehrávání různých zvukových souborů."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:46(publishername)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:81(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:89(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:97(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:105(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:113(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:121(para)
-msgid "MATE Documentation Project"
-msgstr "Dokumentační projekt MATE"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tato příručka je součástí kolekce příruček MATE, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od kolekce, musíte přiložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a členové Dokumentačního projektu MATE jsou si vědomi skutečnosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na začátku."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“ BEZ ZÁRUKY V JAKÉKOLIV PODOBĚ, NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ VERZE, JE BEZCHYBNÝ NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, LEŽÍ NA VÁS. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZI, NASTANE PROBLÉM, VY (NIKOLIV PŮVODNÍ AUTOR NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE JAKÉKOLIV NÁKLADY ZA NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ, PODLE TÉTO DOHODY, POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPOKLADŮ, AŤ SE JEDNÁ O PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH), SMLOUVU NEBO JINÉ, NENÍ AUTOR, PŮVODNÍ PISATEL, KTERÝKOLIV PŘISPĚVATEL NEBO KTERÝKOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÉ VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÝKOLIV DODAVATEL NĚKTERÉ Z TĚCHTO STRAN ODPOVĚDNÝ NĚJAKÉ OSOBĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZA POŠKOZENÍ ZE ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRÁCE, PORUCHY NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE POČÍTAČE NEBO JINÉHO A VŠECH DALŠÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VYVSTÁVAJÍCÍCH Z NEBO VZTAHUJÍCÍCH SE K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:53(firstname)
-msgid "Sun"
-msgstr "Sun"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:54(surname)
-msgid "MATE Documentation Team"
-msgstr "Dokumentační tým MATE"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:78(date)
-msgid "February 2004"
-msgstr "Únor 2004"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:80(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:88(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:96(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:104(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:112(para)
-#: C/mate-sound-recorder.xml:120(para)
-msgid "Sun MATE Documentation Team"
-msgstr "Dokumentační tým MATE firmy Sun"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:85(revnumber)
-msgid "Sound Recorder Manual V2.4"
-msgstr "Příručka V2.4 k Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:86(date)
-msgid "September 2003"
-msgstr "Září 2003"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:93(revnumber)
-msgid "Sound Recorder Manual V2.3"
-msgstr "Příručka V2.3 k Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:94(date)
-msgid "January 2003"
-msgstr "Leden 2003"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:101(revnumber)
-msgid "Sound Recorder Manual V2.2"
-msgstr "Příručka V2.2 k Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:102(date)
-msgid "August 2002"
-msgstr "Srpen 2002"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:109(revnumber)
-msgid "Sound Recorder Manual V2.1"
-msgstr "Příručka V2.1 k Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:110(date)
-msgid "June 2002"
-msgstr "Červen 2002"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:117(revnumber)
-msgid "Sound Recorder Manual V2.0"
-msgstr "Příručka V2.0 k Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:118(date)
-msgid "May 2002"
-msgstr "Květen 2002"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:126(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 2.5.2 of Sound Recorder."
-msgstr "Tato příručka popisuje Záznamník zvuků ve verzi 2.5.2"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:129(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Ohlasy"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:130(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Sound Recorder application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:mate-feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
-msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci Záznamník zvuků nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:mate-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na MATE</ulink>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:137(primary)
-msgid "Sound Recorder"
-msgstr "Záznamník zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:144(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Úvod"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:145(para)
-msgid "The <application>Sound Recorder</application> application enables you to record and play <filename>.flac</filename>, <filename>.ogg</filename> (OGG audio, or <filename>.oga</filename>), and <filename>.wav</filename> sound files."
-msgstr "Aplikace <application>Záznamník zvuků</application> vám umožňuje zaznamenávat a přehrávat zvukové soubory <filename>.flac</filename>, <filename>.ogg</filename> (OGG audio nebo <filename>.oga</filename>) a <filename>.wav</filename>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:152(title)
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Začínáme"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:154(para)
-msgid "You can start <application>Sound Recorder</application> in the following ways:"
-msgstr "<application>Záznamník zvuků</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:158(term)
-msgid "<guilabel>Application</guilabel> menu"
-msgstr "Nabídka <guilabel>Aplikace</guilabel>"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:160(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu><guimenuitem>Sound Recorder</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Zvuk a video</guisubmenu><guimenuitem>Záznamník zvuků</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:164(term)
-msgid "Command line"
-msgstr "Příkazový řádek"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:166(para)
-msgid "Execute the following command: <command>mate-sound-recorder</command>"
-msgstr "Spusťte následující příkaz: <command>mate-sound-recorder</command>"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:173(para)
-msgid "When you start <application>Sound Recorder</application>, the following window is displayed."
-msgstr "Když spustíte <application>Záznamník zvuků</application>, zobrazí se následující okno."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:177(title)
-msgid "Sound Recorder Window"
-msgstr "Okno Záznamníku zvuků"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:184(phrase)
-msgid "Shows Sound Recorder main window. Contains menubar, toolbar, progress bar, and statusbar."
-msgstr "Ukazuje hlavní okno Záznamníku zvuků. Obsahuje panel nabídek, panel nástrojů, ukazatel průběhu a stavový řádek."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:196(title)
-msgid "Usage"
-msgstr "Použití"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:199(title)
-msgid "To Start a New Recording"
-msgstr "Spuštění nového záznamu"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:200(para)
-msgid "To start a new recording session, perform the following steps:"
-msgstr "Pokud chcete začít zaznamenávat nový zvuk, proveďte následující kroky:"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:202(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Nový</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:203(para)
-msgid "Use the <guilabel>Record as</guilabel> drop-down list to select one of the following recording options:"
-msgstr "Použijte vyskakovací seznam <guilabel>Zaznamenávat jako</guilabel> k volbě jedné z následujících možností záznamu:"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:206(guilabel)
-msgid "CD Quality, Lossless"
-msgstr "CD kvalita, bezztrátová"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:209(guilabel)
-msgid "CD Quality, Lossy"
-msgstr "CD kvalita, ztrátová"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:212(guilabel)
-msgid "Voice"
-msgstr "Hlas"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:216(para)
-msgid "To start recording, choose <menuchoice><guimenu>Control</guimenu><guimenuitem>Record</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Zaznamenávání spustíte volbou <menuchoice><guimenu>Ovládaní</guimenu><guimenuitem>Zaznamenávat</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:217(para)
-msgid "To stop recording, choose <menuchoice><guimenu>Control</guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Zaznamenávání zastavíte volbou <menuchoice><guimenu>Ovládaní</guimenu><guimenuitem>Zastavit</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:218(para)
-msgid "To play back the recording, choose <menuchoice><guimenu>Control</guimenu><guimenuitem>Play</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Přehrávání záznamu spustíte volbou <menuchoice><guimenu>Ovládaní</guimenu><guimenuitem>Přehrát</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:219(para)
-msgid "To run the audio mixer, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Volume Control</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Směšovač zvuku spustíte volbou <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Otevřít ovládání hlasitosti</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:222(para)
-msgid "To save the recording, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>, then type a name for the sound file."
-msgstr "Záznam uložíte volbou <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit jako</guimenuitem></menuchoice> a následným zadáním názvu zvukového souboru."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:227(title)
-msgid "To Play a Sound File"
-msgstr "Přehrávání zvukového souboru"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:228(para)
-msgid "To play a sound file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. Select a sound file in the <guilabel>Open a file</guilabel> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>. <application>Sound Recorder</application> displays the duration of the file in minutes and seconds below the progress bar. To play the file, choose <menuchoice><guimenu>Control</guimenu><guimenuitem>Play</guimenuitem></menuchoice>. The progress indicator moves along the progress bar as the sound file is playing."
-msgstr "Pokud chcete přehrát zvukový soubor, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Otevřít</guimenuitem></menuchoice>. V dialogovém okně <guilabel>Otevřít soubor</guilabel> vyberte zvukový soubor a klikněte na <guibutton>Otevřít</guibutton>. <application>Záznamník zvuků</application> zobrazí pod ukazatelem průběhu délku souboru v minutách a sekundách. Přehrávání spustíte volbou <menuchoice><guimenu>Ovládání</guimenu><guimenuitem>Přehrát</guimenuitem></menuchoice>. Během přehrávání se posouvá ukazatel průběhu."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:232(title)
-msgid "To Display the Properties of a File"
-msgstr "Zobrazení vlastností souboru"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:233(para)
-msgid "To display the properties of a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>File Information</guimenuitem></menuchoice>. <application>Sound Recorder</application> displays the following information about the file:"
-msgstr "Pokud chcete zobrazit vlastnosti souboru, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Vlastnosti</guimenuitem></menuchoice>. <application>Záznamník zvuků</application> zobrazí o souboru následující informace:"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:237(guilabel)
-msgid "File Information"
-msgstr "Informace o souboru"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:239(para)
-msgid "<guilabel>Folder</guilabel> displays the name of the folder in which the file is located."
-msgstr "<guilabel>Složka</guilabel> zobrazuje název složky, ve které je soubor umístěný."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:240(para)
-msgid "<guilabel>Filename</guilabel> displays the name of the file."
-msgstr "<guilabel>Jméno souboru</guilabel> zobrazuje název souboru."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:241(para)
-msgid "<guilabel>File size</guilabel> displays the size of the file."
-msgstr "<guilabel>Velikost souboru</guilabel> zobrazuje velikost souboru."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:245(guilabel)
-msgid "Audio Information"
-msgstr "Informace o zvuku"
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:247(para)
-msgid "<guilabel>Song length</guilabel> displays the length of the audio data in the file."
-msgstr "<guilabel>Stopáž souboru</guilabel> zobrazuje délku zvukových dat v souboru."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:248(para)
-msgid "<guilabel>Number of channels</guilabel> displays the number of channels on which the audio data was recorded."
-msgstr "<guilabel>Počet kanálů</guilabel> zobrazuje počet kanálů, ve kterých jsou zvuková data zaznamenaná."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:249(para)
-msgid "<guilabel>Sample rate</guilabel> displays the sample rate at which the audio data was recorded."
-msgstr "<guilabel>Vzorkovací kmitočet</guilabel> zobrazuje vzorkovací kmitočet, při kterém byla zvuková data zaznamenaná."
-
-#: C/mate-sound-recorder.xml:250(para)
-msgid "<guilabel>Bit rate</guilabel> displays the bit rate at which the audio data was recorded."
-msgstr "<guilabel>Přenosová rychlost</guilabel> zobrazuje přenosovou rychlost, při které byla zvuková data zaznamenaná."
-
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/mate-sound-recorder.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Mare Černocký <[email protected]>, 2009."
-