summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorStefano Karapetsas <[email protected]>2014-02-18 19:10:37 +0100
committerStefano Karapetsas <[email protected]>2014-02-18 19:10:37 +0100
commit5d5d0e7ae967585fb1f8c90377fccdd1d6f73dd7 (patch)
treea199f10aefc7807276b84cfe3fcce0582da5c36c /po/sk.po
parenta76e01d62267a4e8e141cba867115456d5cf3942 (diff)
downloadmate-panel-5d5d0e7ae967585fb1f8c90377fccdd1d6f73dd7.tar.bz2
mate-panel-5d5d0e7ae967585fb1f8c90377fccdd1d6f73dd7.tar.xz
Sync translations with transifex
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po305
1 files changed, 150 insertions, 155 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index e70ff520..bfdb8e69 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -3,13 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
-# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2013
+# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2013-2014
+# tibbi <[email protected]>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/mate-desktop/\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-10 23:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-14 00:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-02-16 23:42+0000\n"
"Last-Translator: Ján Ďanovský <[email protected]>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -35,15 +36,14 @@ msgstr "Kalendár"
#. * in the US: 8:10 am). The %p expands to am/pm.
#: ../applets/clock/clock.c:428
msgid "%l:%M:%S %p"
-msgstr "%H:%M:%S%p"
+msgstr "%l:%M:%S %p"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format (eg, like
#. * in the US: 8:10 am). The %p expands to am/pm.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:428 ../applets/clock/clock-location-tile.c:520
msgid "%l:%M %p"
-msgstr "%H:%M%p"
+msgstr "%l:%M %p"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format (eg, like
@@ -66,7 +66,6 @@ msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format (eg, like
#. * in France: 20:10).
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:433 ../applets/clock/clock.c:1547
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:480
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:527
@@ -85,7 +84,6 @@ msgstr "%a %e. %b"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:451
#, c-format
msgid ""
@@ -96,7 +94,6 @@ msgstr "%2$s\n%1$s"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:459
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
@@ -112,11 +109,11 @@ msgstr "%A %d. %B (%%s)"
#: ../applets/clock/clock.c:662
msgid "Click to hide month calendar"
-msgstr "Kliknutím skryjete mesačný kalendár"
+msgstr "Kliknutím skryjete kalendár mesiacov"
#: ../applets/clock/clock.c:665
msgid "Click to view month calendar"
-msgstr "Kliknutím si pozriete mesačný kalendár"
+msgstr "Kliknutím si pozriete kalendár mesiacov"
#: ../applets/clock/clock.c:1379
msgid "Computer Clock"
@@ -130,7 +127,7 @@ msgstr "Počítačové hodiny"
#. * am/pm.
#: ../applets/clock/clock.c:1526
msgid "%I:%M:%S %p"
-msgstr "%H:%M:%S%p"
+msgstr "%I:%M:%S %p"
#. Translators: This is a strftime format
#. * string.
@@ -140,7 +137,7 @@ msgstr "%H:%M:%S%p"
#. * am/pm.
#: ../applets/clock/clock.c:1534
msgid "%I:%M %p"
-msgstr "%H:%M%p"
+msgstr "%I:%M%p"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display a date in the full format (so that people can
@@ -230,7 +227,7 @@ msgstr "Aplet Hodiny zobrazuje aktuálny dátum a čas"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:578
#: ../mate-panel/panel-context-menu.c:143
msgid "translator-credits"
-msgstr "Stanislav Višňovský ([email protected])\nMarcel Telka <[email protected]>\nPeter Tuhársky <[email protected]>\nPavol Šimo <[email protected]>\nJán Ďanovský <[email protected]>"
+msgstr "Stanislav Višňovský ([email protected])\nMarcel Telka <[email protected]>\nPeter Tuhársky <[email protected]>\nPavol Šimo <[email protected]>\nJán Ďanovský <[email protected]>\nTibor Kaputa <[email protected]>"
#. Languages that have a single word that translates as either "state" or
#. "province" should use that instead of "region".
@@ -238,7 +235,7 @@ msgstr "Stanislav Višňovský ([email protected])\nMarcel Telka <m
msgid ""
"<small><i>Type a city, region, or country name and then select a match from "
"the pop-up.</i></small>"
-msgstr "<small><i>Napíšte názov mesta, kraja alebo štátu a potom zvoľte vhodnú položku zo zoznamu.</i></small>"
+msgstr "<small><i>Zadajte názov mesta, kraja alebo štátu a potom zvoľte vhodnú položku zo zoznamu.</i></small>"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:3
msgid "_Timezone:"
@@ -250,7 +247,7 @@ msgstr "Názov _miesta:"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:5
msgid "<i>(optional)</i>"
-msgstr "<i>(voliteľné)</i>"
+msgstr "<i>(voliteľná)</i>"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:6
msgid "L_ongitude:"
@@ -335,7 +332,7 @@ msgstr "Všeobecné"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:27
msgid "Display"
-msgstr "Zobraziť"
+msgstr "Zobrazenie"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:28
msgid "_Visibility unit:"
@@ -359,7 +356,7 @@ msgstr "Počasie"
#: ../applets/clock/clock.ui.h:33
msgid "Time _Settings"
-msgstr "Na_stavenie času"
+msgstr "Na_stavenia času"
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:183
msgid "Failed to set the system timezone"
@@ -386,7 +383,7 @@ msgstr "Nastaviť miesto ako predvolené a použiť jeho časové pásmo pre ten
#. * am/pm.
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:457
msgid "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
-msgstr "%A, %H:%M%p"
+msgstr "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format
@@ -403,7 +400,7 @@ msgstr "%H:%M <small>(%A)</small>"
#. * am/pm.
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:474
msgid "%l:%M <small>%p</small>"
-msgstr "%H:%M%p"
+msgstr "%l:%M <small>%p</small>"
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:613
#, c-format
@@ -421,7 +418,7 @@ msgstr "Neznáme"
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:627
#, c-format
msgid "%s, feels like %s"
-msgstr "%s, na pocit %s"
+msgstr "%s, je ako %s"
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:650
#, c-format
@@ -454,7 +451,7 @@ msgid ""
"clock will display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01. If set to "
"\"custom\", the clock will display time according to the format specified in"
" the custom_format key."
-msgstr "Tento kľúč určuje formát hodín pre aplet hodín. Možné hodnoty sú \"12-hour\", \"24-hour\", \"internet\", \"unix\" a \"custom\". Ak použijete \"internet\", hodiny budú zobrazovať internetový čas. Ten rozdeľuje deň na 1000 \".beats\". V tomto systéme neexistujú časové zóny, takže je rovnaký na celom svete. Ak použijete \"unix\", hodiny budú zobrazovať počet sekúnd od 1.1.1970. Ak použijete \"custom\", hodiny budú zobrazovať čas podľa formátu, ktorý ste zadali v kľúči custom_format."
+msgstr "Tento kľúč určuje formát hodín pre aplet hodín. Možné hodnoty sú „12-hour“, „24-hour“, „internet“, „unix“ a „custom“. Ak použijete „internet“, hodiny budú zobrazovať internetový čas. Ten rozdeľuje deň na 1000 „.beats“. V tomto systéme neexistujú časové zóny, takže je rovnaký na celom svete. Ak použijete „unix“, hodiny budú zobrazovať počet sekúnd od 1.1.1970. Ak použijete „custom“, hodiny budú zobrazovať čas podľa formátu, ktorý ste zadali v kľúči custom_format."
#: ../applets/clock/org.mate.panel.applet.clock.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Custom format of the clock"
@@ -466,11 +463,11 @@ msgid ""
"is set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by "
"strftime() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more "
"information."
-msgstr "Tento kľúč určuje formát pre aplet hodín pri použití formátovacieho typu \"custom\" (vlastný). Môžete použiť všetky konverzné prepínače známe funkcii strftime() a získať tak špecifický formát. Podrobnosti nájdete v manuáli funkcie."
+msgstr "Tento kľúč určuje formát pre aplet hodín pri použití formátovacieho typu „custom“ (vlastný). Môžete použiť všetky konverzné prepínače známe funkcii strftime() a získať tak špecifický formát. Podrobnosti nájdete v manuáli funkcie."
#: ../applets/clock/org.mate.panel.applet.clock.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Show time with seconds"
-msgstr "Zobraziť sekundy v čase"
+msgstr "Zobraziť čas v sekundách"
#: ../applets/clock/org.mate.panel.applet.clock.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "If true, display seconds in time."
@@ -486,11 +483,11 @@ msgstr "Ak je true, v hodinách sa bude zobrazovať aj dátum."
#: ../applets/clock/org.mate.panel.applet.clock.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Show date in tooltip"
-msgstr "Zobraziť dátum ako bublinový popis"
+msgstr "Zobraziť dátum ako tooltip"
#: ../applets/clock/org.mate.panel.applet.clock.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "If true, show date in a tooltip when the pointer is over the clock."
-msgstr "Ak je true, dátum sa bude zobrazovať v bublinovom popise pri namierení kurzorom myši na hodiny."
+msgstr "Ak je true, dátum sa bude zobrazovať v nápovede pri presune kurzora myši na hodiny."
#: ../applets/clock/org.mate.panel.applet.clock.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Show weather in clock"
@@ -550,11 +547,11 @@ msgstr "Jednotka použitá na zobrazenie rýchlosti vetra."
#: ../applets/clock/org.mate.panel.ClockApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Clock Applet Factory"
-msgstr "Vytváracie rozhranie pre applet Hodiny"
+msgstr "Vytváracie rozhranie pre aplet Hodiny"
#: ../applets/clock/org.mate.panel.ClockApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "Factory for clock applet"
-msgstr "Vytváracie rozhranie pre applet Hodiny"
+msgstr "Vytváracie rozhranie pre aplet Hodiny"
#: ../applets/clock/org.mate.panel.ClockApplet.mate-panel-applet.in.in.h:4
msgid "Get the current time and date"
@@ -567,7 +564,7 @@ msgid ""
"Since this is a useless applet, you may not want to do this.\n"
"We strongly advise you against using %s for anything\n"
"which would make the applet \"practical\" or useful."
-msgstr "Varovanie: Príkaz vyzerá, že má zmysel.\nKeďže tento aplet je úplne na nič, asi tento príkaz nechcete použiť.\nVýrazne odporúčame nepoužívať aplet %s na niečo,\nčo by ho urobilo \"praktickým\" alebo použiteľným."
+msgstr "Varovanie: Príkaz vyzerá byť zmysluplným.\nKeďže tento aplet je zbytočný, asi tento príkaz nechcete použiť.\nVýrazne odporúčame nepoužívať aplet %s na niečo,\nčo by ho urobilo „praktickým“ alebo použiteľným."
#: ../applets/fish/fish.c:435
msgid "Images"
@@ -585,7 +582,7 @@ msgid ""
"%s has no use what-so-ever. It only takes up disk space and compilation "
"time, and if loaded it also takes up precious panel space and memory. "
"Anybody found using it should be promptly sent for a psychiatric evaluation."
-msgstr "%s nie je nijako ale nijako užitočný. Iba čo zaberá miesto na disku a čas kompilácie, a ak je aktívny, zaberá vzácne miesto na paneli a v pamäti. Ak nájdete niekoho, kto používa tento applet, okamžite ho pošlite na psychiatrické vyšetrenie."
+msgstr "%s nie je vôbec užitočný. Iba zaberá miesto na disku a čas kompilácie a ak je aktívny, zaberá vzácne miesto na paneli a v pamäti. Ak nájdete niekoho, kto používa tento aplet, okamžite ho pošlite na psychiatrické vyšetrenie."
#: ../applets/fish/fish.c:561
msgid "(with minor help from George)"
@@ -641,7 +638,7 @@ msgid ""
"Unable to read from '%s'\n"
"\n"
"Details: %s"
-msgstr "Nepodarilo sa prečítať z '%s'\n\nPodrobnosti: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa čítať z '%s'\n\nPodrobnosti: %s"
#: ../applets/fish/fish.c:1519
msgid "The water needs changing"
@@ -649,7 +646,7 @@ msgstr "Voda potrebuje vymeniť"
#: ../applets/fish/fish.c:1521
msgid "Look at today's date!"
-msgstr "Pozrite na dnešný dátum!"
+msgstr "Pozrite sa na dnešný dátum!"
#: ../applets/fish/fish.c:1604
#, c-format
@@ -682,7 +679,7 @@ msgstr "_Súbor:"
#: ../applets/fish/fish.ui.h:8
msgid "Select an animation"
-msgstr "Zvoliť animáciu"
+msgstr "Vybrať animáciu"
#: ../applets/fish/fish.ui.h:9
msgid "_Total frames in animation:"
@@ -722,7 +719,7 @@ msgstr "Obrázok s animáciou ryby"
msgid ""
"This key specifies the filename of the pixmap which will be used for the "
"animation displayed in the fish applet relative to the pixmap directory."
-msgstr "Tento kľúč určuje meno súboru obrázku, ktorý sa používa pre animáciu ryby. Cesta je relatívna k priečinku obrázkov."
+msgstr "Tento kľúč určuje názov súboru obrázka, ktorý sa používa pre animáciu ryby. Cesta je relatívna k priečinku obrázkov."
#: ../applets/fish/org.mate.panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Command to execute on click"
@@ -736,13 +733,13 @@ msgstr "Tento kľúč určuje príkaz, ktorý sa spustí pri kliknutí na rybu."
#: ../applets/fish/org.mate.panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Frames in fish's animation"
-msgstr "Počet snímok v animácii ryby"
+msgstr "Počet snímok v animácií ryby"
#: ../applets/fish/org.mate.panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"This key specifies the number of frames that will be displayed in the fish's"
" animation."
-msgstr "Tento kľúč určuje počet snímok v animácii ryby."
+msgstr "Tento kľúč určuje počet snímok v animácií ryby."
#: ../applets/fish/org.mate.panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Pause per frame"
@@ -750,7 +747,7 @@ msgstr "Prestávka medzi snímkami"
#: ../applets/fish/org.mate.panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "This key specifies the number of seconds each frame will be displayed."
-msgstr "Tento kľúč určuje počet sekúnd, ktoré bude zobrazený každý snímok."
+msgstr "Tento kľúč určuje počet sekúnd, ktoré bude každý snímok zobrazený."
#: ../applets/fish/org.mate.panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Rotate on vertical panels"
@@ -776,23 +773,23 @@ msgstr "Zobraziť plávajúcu rybu alebo iné animované stvorenie"
#: ../applets/notification_area/main.c:124
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:3
msgid "Notification Area"
-msgstr "Oblasť upozornení"
+msgstr "Oblasť oznámení"
#: ../applets/notification_area/main.c:245
msgid "Panel Notification Area"
-msgstr "Oblasť upozornení panelu"
+msgstr "Oblasť oznámení panelu"
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Notification Area Factory"
-msgstr "Vytváracie rozhranie pre oblasť upozornení"
+msgstr "Vytváracie rozhranie pre oblasť oznámení"
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "Factory for notification area"
-msgstr "Vytváracie rozhranie pre oblasť upozornení"
+msgstr "Vytváracie rozhranie pre oblasť oznámení"
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:4
msgid "Area where notification icons appear"
-msgstr "Miesto, kde sa objavujú upozornenia"
+msgstr "Miesto, kde sa objavujú oznámenia"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.window-list.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Show windows from all workspaces"
@@ -812,7 +809,7 @@ msgstr "Kedy zoskupovať okná"
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
-msgstr "Určuje, či sa majú okná jednej aplikácie zoskupiť v zozname úloh. Platné hodnoty sú \"never\" (nikdy), \"auto\" (automaticky) a \"always\" (vždy)."
+msgstr "Určuje, či sa majú okná jedného programu zoskupiť v zozname úloh. Platné hodnoty sú „never“ (nikdy), „auto“ (automaticky) a „always“ (vždy)."
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.window-list.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Move windows to current workspace when unminimized"
@@ -822,7 +819,7 @@ msgstr "Pri zrušení minimalizácie presunúť okná na aktuálnu plochu"
msgid ""
"If true, then when unminimizing a window, move it to the current workspace. "
"Otherwise, switch to the workspace of the window."
-msgstr "Ak je toto true, pri obnovení okna sa okno presunie na aktuálnu plochu. Ináč sa prejde na plochu okna."
+msgstr "Ak je toto true, pri obnovení okna sa okno presunie na aktuálnu plochu. Ináč sa presunie na plochu okna."
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Display workspace names"
@@ -843,7 +840,7 @@ msgstr "Zobraziť všetky pracovné plochy"
msgid ""
"If true, the workspace switcher will show all workspaces. Otherwise it will "
"only show the current workspace."
-msgstr "Ak je toto true, stránkovač bude zobrazovať všetky pracovné plochy, ináč iba aktuálnu."
+msgstr "Ak je toto true, prepínač pracovných plôch bude zobrazovať všetky pracovné plochy, ináč iba aktuálnu."
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Rows in workspace switcher"
@@ -854,11 +851,11 @@ msgid ""
"This key specifies how many rows (for horizontal layout) or columns (for "
"vertical layout) the workspace switcher shows the workspaces in. This key is"
" only relevant if the display_all_workspaces key is true."
-msgstr "Pri zobrazení všetkých plôch určuje, koľko riadkov (pre horizontálne rozloženie) a stĺpcov (pre vertikálne rozloženie) sa má zobraziť. Má zmysel iba pri zapnutí kľúča display_all_workspaces."
+msgstr "Pri zobrazení všetkých plôch určuje, koľko riadkov (pre vodorovné rozloženie) a stĺpcov (pre zvislé rozloženie) sa má zobraziť. Má to zmysel iba pri zapnutí kľúča display_all_workspaces."
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Wrap around on scroll"
-msgstr "Previazať skrolovanie"
+msgstr "Po ukončení skrolovania začať od znova"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
@@ -868,11 +865,11 @@ msgstr "Ak je toto true, prepínač plôch umožní previazať skrolovanie, to z
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Window Navigation Applet Factory"
-msgstr "Vytváracie rozhranie pre applet navigácie v oknách"
+msgstr "Vytváracie rozhranie pre aplet navigácie v oknách"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "Factory for the window navigation related applets"
-msgstr "Vytváracie rozhranie pre navigačné applety"
+msgstr "Vytváracie rozhranie pre navigačné aplety"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:3
#: ../applets/wncklet/window-menu.c:81 ../applets/wncklet/window-menu.c:238
@@ -899,7 +896,7 @@ msgstr "Zoznam okien"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:8
msgid "Switch between open windows using buttons"
-msgstr "Prepnúť medzi otvorenými oknami pomocou tlačítok"
+msgstr "Prepnúť medzi otvorenými oknami pomocou tlačidiel"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:9
msgid "Show Desktop"
@@ -984,11 +981,11 @@ msgstr "Vždy _zoskupovať okná"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:9
msgid "Restoring Minimized Windows"
-msgstr "Obnova minimalizovaných okien"
+msgstr "Obnovujú sa minimalizované okná"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:10
msgid "Restore to current _workspace"
-msgstr "_Obnoviť na aktuálnu plochu"
+msgstr "_Obnoviť na aktuálnu pracovnú plochu"
#: ../applets/wncklet/window-list.ui.h:11
msgid "Restore to na_tive workspace"
@@ -1015,19 +1012,19 @@ msgstr "stĺpce"
msgid ""
"The Workspace Switcher shows you a small version of your workspaces that "
"lets you manage your windows."
-msgstr "Prepínanie plôch zobrazuje miniatúrnu verziu vašej pracovnej plochy a umožňuje vám tak spravovať okná."
+msgstr "Prepínač pracovných plôch zobrazuje miniatúrnu verziu vašej pracovnej plochy a umožňuje vám tak spravovať okná."
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:1
msgid "Workspace Switcher Preferences"
-msgstr "Nastavenie prepínania plôch"
+msgstr "Nastavenia prepínača pracovných plôch"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:2
msgid "Show _only the current workspace"
-msgstr "Zobraziť iba _aktuálnu plochu"
+msgstr "Zobraziť iba _aktuálnu pracovnú plochu"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:3
msgid "Show _all workspaces in:"
-msgstr "_Zobraziť všetky pracovné plochy:"
+msgstr "_Zobraziť všetky pracovné plochy v:"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:5
msgid "Switcher"
@@ -1047,11 +1044,11 @@ msgstr "Názvy pracovných plôch"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:9
msgid "Show workspace _names in switcher"
-msgstr "Z_obraziť názvy plôch"
+msgstr "Z_obraziť názvy pracovných plôch"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:10
msgid "Allow workspace _wrap around in switcher"
-msgstr "Povoliť previazanie v prepínači plôch"
+msgstr "Povoliť prechod od poslednej pracovnej plochy k prvej v prepínači plôch"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:11
msgid "Workspaces"
@@ -1059,42 +1056,42 @@ msgstr "Pracovné plochy"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Povoliť zoznam programov v dialógu \"Spustiť aplikáciu\""
+msgstr "Povoliť zoznam programov v dialógu „Spustiť program“"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:2
msgid ""
"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
"dialog is made available. Whether or not the listing is expanded when the "
"dialog is shown is controlled by the show_program_list key."
-msgstr "Ak je toto true, zoznam \"Známe aplikácie\" v dialógu \"Spustiť aplikáciu\" bude pri otvorení dialógu k dispozícii. O tom, či bude rozbalený, rozhoduje kľúč show_program_list."
+msgstr "Ak je toto true, zoznam „Známe programy“ v dialógu „Spustiť program“ bude pri otvorení dialógu k dispozícii. O tom, či bude rozbalený, rozhoduje kľúč show_program_list."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Expand program list in \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Rozbaliť zoznam programov v dialógu \"Spustiť aplikáciu\""
+msgstr "Rozbaliť zoznam programov v dialógu „Spustiť program“"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:4
msgid ""
"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
"dialog is expanded when the dialog is opened. This key is only relevant if "
"the enable_program_list key is true."
-msgstr "Ak je toto true, \"Zoznam známych aplikácií\" v dialógu \"Spustiť aplikáciu\" bude pri otvorení dialógu rozbalený. Tento kľúč má zmysel iba ak enable_program_list je true."
+msgstr "Ak je toto true, zoznam „Známe programy“ v dialógu „Spustiť program“ bude pri otvorení dialógu rozbalený. Tento kľúč má zmysel iba ak je enable_program_list true."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Enable autocompletion in \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Povoliť automatické dopĺňanie v dialógovom okne \"Spustiť aplikáciu\""
+msgstr "Povoliť automatické dopĺňanie v dialógovom okne „Spustiť program“"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:6
msgid ""
"If true, autocompletion in the \"Run Application\" dialog is made available."
-msgstr "Ak je true, automatické dopĺňanie v dialógovom okne \"Spustiť aplikáciu\" bude dostupné."
+msgstr "Ak je true, automatické dopĺňanie v dialógovom okne „Spustiť program“ bude dostupné."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "History for \"Run Application\" dialog"
-msgstr "História dialógu \"Spustiť program\""
+msgstr "História dialógu „Spustiť program“"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "This is the list of commands used in \"Run Application\" dialog."
-msgstr "Toto je zoznam príkazov použitých v dialógu \"Spustiť program\""
+msgstr "Toto je zoznam príkazov použitých v dialógu „Spustiť program“"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Panel ID list"
@@ -1119,11 +1116,11 @@ msgstr "Zoznam ID objektov panelu. Každé ID určuje jeden objekt panelu (napr.
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Enable tooltips"
-msgstr "Povoliť bublinové popisy"
+msgstr "Povoliť tooltipy"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "If true, tooltips are shown for objects in panels."
-msgstr "Ak je true, pre objekty na paneli sa zobrazujú bublinové popisy."
+msgstr "Ak je true, pre objekty na paneli sa zobrazujú tooltipy."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:27
@@ -1132,7 +1129,7 @@ msgstr "Povoliť animácie"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "Autoclose drawer"
-msgstr "Značka automatického zatvorenia zásuvky"
+msgstr "Automatické zatvorenie zásuvky"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:17
msgid ""
@@ -1168,7 +1165,7 @@ msgid ""
"If true, the panel will not allow any changes to the configuration of the "
"panel. Individual applets may need to be locked down separately however. The"
" panel must be restarted for this to take effect."
-msgstr "Ak je TRUE, panel neumožní žiadne zmeny v svojom nastavení. Je možné, že budete musieť jednotlivé aplety zamknúť samostatne. Aby sa zmena tohto nastavenia prejavila, je nutné panel znovu spustiť."
+msgstr "Ak je true, panel neumožní žiadne zmeny vo svojom nastavení. Je možné, že budete musieť jednotlivé aplety zamknúť samostatne. Aby sa zmena tohto nastavenia prejavila, je nutné panel znovu spustiť."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "Applet IIDs to disable from loading"
@@ -1184,23 +1181,23 @@ msgstr "Zoznam IID apletov, ktoré bude panel ignorovať. Týmto môžete zabrá
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "Disable Logging Out"
-msgstr "Neumožniť odhlásenie"
+msgstr "Zakázať odhlásenie"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"If true, the panel will not allow a user to log out, by removing access to "
"the log out menu entries."
-msgstr "Ak je TRUE, panel neumožní odhlásenie používateľa tým, že zabráni v prístupe k položkám ponuky pre odhlásenie."
+msgstr "Ak je true, panel neumožní odhlásenie používateľa tým, že zabráni v prístupe k položkám menu pre odhlásenie."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Disable Force Quit"
-msgstr "Neumožniť vynútiť ukončenie"
+msgstr "Zaḱázať vynútené ukončenie"
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:29
msgid ""
"If true, the panel will not allow a user to force an application to quit by "
"removing access to the force quit button."
-msgstr "Ak je TRUE, panel neumožní vynútené ukončenie aplikácie tým, že zabráni v prístupe k danému tlačidlu."
+msgstr "Ak je true, panel neumožní vynútené ukončenie programu tým, že zabráni v prístupe k danému tlačidlu."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Panel object type"
@@ -1226,7 +1223,7 @@ msgstr "Pozícia objektu na paneli"
msgid ""
"The position of this panel object. The position is specified by the number "
"of pixels from the left (or top if vertical) panel edge."
-msgstr "Pozícia objektu panelu. Je to počet bodov zľava (pri zvislom odvrchu)."
+msgstr "Pozícia objektu panela. Je to počet pixlov zľava (pri zvislom zobrazení zhora)."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Interpret position relative to bottom/right edge"
@@ -1246,11 +1243,11 @@ msgstr "Uzamknúť objekt na paneli"
msgid ""
"If true, the user may not move the applet without first unlocking the object"
" using the \"Unlock\" menuitem."
-msgstr "Ak je true, používateľ nemôže presunúť aplet bez toho, aby ho najprv neodomkol položkou ponuky \"Odomknúť\"."
+msgstr "Ak je true, používateľ nemôže presunúť aplet bez toho, aby ho najprv odomkol položkou ponuky „Odomknúť“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Applet IID"
-msgstr "IID appletu"
+msgstr "IID apletu"
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:12
msgid ""
@@ -1258,7 +1255,7 @@ msgid ""
"\"ClockAppletFactory::ClockApplet\". This key is only relevant if the "
"object_type key is \"external-applet\" (or the deprecated \"matecomponent-"
"applet\")."
-msgstr "ID implementácie appletu - napr. \"ClockAppletFactory::ClockApplet\". Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"external-applet\" (alebo \"matecomponent-applet\")."
+msgstr "ID implementácie apletu - napr. „ClockAppletFactory::ClockApplet“. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „external-applet“ (alebo „matecomponent-applet“)."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Panel attached to drawer"
@@ -1268,18 +1265,18 @@ msgstr "Panel pripojený k zásuvke"
msgid ""
"The identifier of the panel attached to this drawer. This key is only "
"relevant if the object_type key is \"drawer-object\"."
-msgstr "Identifikátor panelu pripojeného k tejto zásuvke. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"drawer-object\"."
+msgstr "Identifikátor panelu pripojeného k tejto zásuvke. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „drawer-object“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Tooltip displayed for drawer or menu"
-msgstr "Bublinový popis pre zásuvku alebo ponuku"
+msgstr "Tooltip pre zásuvku alebo ponuku"
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:16
msgid ""
"The text to display in a tooltip for this drawer or this menu. This key is "
"only relevant if the object_type key is \"drawer-object\" or \"menu-"
"object\"."
-msgstr "Text zobrazený ako bublinový popis pre túto zásuvku alebo ponuku. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"drawer-object\" alebo \"menu_object\"."
+msgstr "Text zobrazený ako tooltip pre túto zásuvku alebo menu. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „drawer-object“ alebo „menu_object“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "Use custom icon for object's button"
@@ -1290,7 +1287,7 @@ msgid ""
"If true, the custom_icon key is used as a custom icon for the button. If "
"false, the custom_icon key is ignored. This key is only relevant if the "
"object_type key is \"menu-object\" or \"drawer-object\"."
-msgstr "Ak je true, použije sa custom_icon pre vlastnú ikonu tlačidla. Ak je false, custom_icon key sa ignoruje. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"menu-object\" alebo \"drawer-object\"."
+msgstr "Ak je true, použije sa custom_icon pre vlastnú ikonu tlačidla. Ak je false, custom_icon key sa ignoruje. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „menu-object“ alebo „drawer-object“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "Icon used for object's button"
@@ -1301,7 +1298,7 @@ msgid ""
"The location of the image file used as the icon for the object's button. "
"This key is only relevant if the object_type key is \"drawer-object\" or "
"\"menu-object\" and the use_custom_icon key is true."
-msgstr "Umiestnenie súboru obrázku pre ikonu tlačidla objektu. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"drawer-object\" alebo \"menu-object\" a kľúč use_custom_icon má hodnotu true."
+msgstr "Umiestnenie súboru obrázku pre ikonu tlačidla objektu. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „drawer-object“ alebo „menu-object“ a kľúč use_custom_icon má hodnotu true."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "Use custom path for menu contents"
@@ -1312,7 +1309,7 @@ msgid ""
"If true, the menu_path key is used as the path from which the menu contents "
"should be constructed. If false, the menu_path key is ignored. This key is "
"only relevant if the object_type key is \"menu-object\"."
-msgstr "Ak je true, kľúč menu_path určuje cestu, z ktorej sa vytvorí obsah ponuky. Ak je false, menu_path sa ignoruje. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"menu-object\"."
+msgstr "Ak je true, kľúč menu_path určuje cestu, z ktorej sa vytvorí obsah menu. Ak je false, menu_path sa ignoruje. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „menu-object“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:23
msgid "Menu content path"
@@ -1323,17 +1320,17 @@ msgid ""
"The path from which the menu contents is contructed. This key is only "
"relevant if the use_menu_path key is true and the object_type key is \"menu-"
"object\"."
-msgstr "Cesta, z ktorej sa má vytvoriť obsah ponuky. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč use_menu_path hodnotu true a kľúč object_type má hodnotu \"menu-object\"."
+msgstr "Cesta, z ktorej sa má vytvoriť obsah menu. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč use_menu_path hodnotu true a kľúč object_type má hodnotu „menu-object“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Draw arrow in menu button"
-msgstr "Nakresliť šípku v tlačítku menu"
+msgstr "Nakresliť šípku v tlačidle menu"
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:26
msgid ""
"If true, an arrow is drawn over the menu button icon. If false, menu button "
"has only the icon."
-msgstr "Ak je toto true, cez ikonu tlačítka sa vykreslí šípka. Ak je toto false, tlačítko má iba ikonu."
+msgstr "Ak je toto true, cez ikonu tlačidla sa vykreslí šípka. Ak je toto false, tlačidlo má iba ikonu."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Launcher location"
@@ -1343,29 +1340,29 @@ msgstr "Umiestnenie spúšťača"
msgid ""
"The location of the .desktop file describing the launcher. This key is only "
"relevant if the object_type key is \"launcher-object\"."
-msgstr "Umiestnenie súboru desktop popisujúceho spúšťač. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu \"launcher-object\"."
+msgstr "Umiestnenie súboru .desktop popisujúceho spúšťač. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnotu „launcher-object“."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "Action button type"
-msgstr "Typ akcie tlačidla"
+msgstr "Typ operácie tlačidla"
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:30
msgid ""
"The action type this button represents. Possible values are \"lock\", "
"\"logout\", \"run\", \"search\" and \"screenshot\". This key is only "
"relevant if the object_type key is \"action-applet\"."
-msgstr "Typ akcie pre toto tlačidlo. Možné hodnoty sú \"lock\", \"logout\", \"run\", \"search\" a \"screenshot\". Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnoru \"action-applet\"."
+msgstr "Typ akcie pre toto tlačidlo. Možné hodnoty sú „lock“, „logout“, „run“, „search“ a „screenshot“. Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč object_type hodnoru „action-applet“."
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Name to identify panel"
-msgstr "Meno pre identifikáciu panelu"
+msgstr "Názov pre identifikáciu panelu"
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:2
msgid ""
"This is a human readable name which you can use to identify a panel. Its "
"main purpose is to serve as the panel's window title which is useful when "
"navigating between panels."
-msgstr "Toto je zobraziteľný názov pre identifikáciu panelu. Jeho hlavným zmyslom je fungovať ako titulok okna panelu, čo sa hodí pri prepínaní medzi panelmi."
+msgstr "Toto je zobraziteľný názov pre identifikáciu panelu. Jeho hlavným zmyslom je fungovať ako titulok okna panela, čo sa hodí pri prepínaní medzi panelmi."
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "X screen where the panel is displayed"
@@ -1413,7 +1410,7 @@ msgid ""
"For example, on a \"top\" panel a menu button will pop up its menu below the"
" panel, whereas on a \"bottom\" panel the menu will be popped up above the "
"panel."
-msgstr "Orientácia panelu. Možné hodnoty sú \"top\" (hore), \"bottom\" (dole), \"left\" (vľavo), \"right\" (napravo). V roztiahnutom režime kľúč určuje, pri ktorom okraji obrazovky je panel. Inak je rozdiel medzi hore a dole menej významný - obe určujú, že sa jedná o horizontálny panel - ale stále ešte pomáhajú pri nastavení správania objektov panelu. Napríklad pri \"top\" sa ponuka panelu rozbalí dolu a pri \"bottom\" hore."
+msgstr "Orientácia panelu. Možné hodnoty sú „top“ (hore), „bottom“ (dole), „left“ (vľavo), „right“ (vpravo). V roztiahnutom režime kľúč určuje, pri ktorom okraji obrazovky je panel. Inak je rozdiel medzi „nahor“ a „nadol“ menej významný - obe určujú, že sa jedná o horizontálny panel - ale stále ešte pomáhajú pri nastavení správania objektov panelu. Napríklad pri „nahor“ sa ponuka panelu rozbalí dolu a pri „nadol“ hore."
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Panel size"
@@ -1540,7 +1537,7 @@ msgstr "Ak je true, na skrývacích tlačidlách budú šípky. Tento kľúč m
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "Panel autohide delay"
-msgstr "Čakanie pred automatickým schovaním panelu"
+msgstr "Oneskorenie automatického schovania panelu"
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:34
msgid ""
@@ -1551,7 +1548,7 @@ msgstr "Určuje počet milisekúnd po opustení panelu kurzorom, po ktorých sa
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Panel autounhide delay"
-msgstr "Čakanie pre automatickým objavením panelu"
+msgstr "Oneskorenie automatického objavenia panelu"
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
@@ -1562,7 +1559,7 @@ msgstr "Určuje počet milisekúnd po ukázaní kurzorom, po ktorých sa panel a
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "Visible pixels when hidden"
-msgstr "Viditeľné body pri skrytí"
+msgstr "Viditeľné pixle pri skrytí"
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
@@ -1580,7 +1577,7 @@ msgid ""
"The speed in which panel animations should occur. Possible values are "
"\"slow\", \"medium\" and \"fast\". This key is only relevant if the "
"enable_animations key is true."
-msgstr "Rýchlosť, ktorou sa má animovať panel. Možné hodnoty sú \"slow\" (pomaly), \"medium\" (normálne) a \"fast\" (rýchlo). Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč enable_animations hodnotu true."
+msgstr "Rýchlosť, ktorou sa má animovať panel. Možné hodnoty sú „slow“ (pomaly), „medium“ (normálne) a „fast“ (rýchlo). Tento kľúč má zmysel iba ak má kľúč enable_animations hodnotu true."
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "Background type"
@@ -1592,7 +1589,7 @@ msgid ""
"\"none\" - the default GTK+ widget background will be used, \"color\" - the "
"color key will be used as background color or \"image\" - the image "
"specified by the image key will be used as background."
-msgstr "Ktorý typ pozadia sa má pre tento panel použiť. Možné hodnoty sú \"none\" - použije sa východzí prvok GTK+ pre pozadie, \"color\" - použije sa farba zadaná v kľúči color, alebo \"image\" - použije sa obrázok zadaný v kľúči image."
+msgstr "Ktorý typ pozadia sa má pre tento panel použiť. Možné hodnoty sú „none“ - použije sa predvolený prvok GTK+ pre pozadie, „color“ - použije sa farba zadaná v kľúči color, alebo „image“ - použije sa obrázok zadaný v kľúči image."
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "Background color"
@@ -1672,7 +1669,7 @@ msgstr "Spúšťa sa %s"
#: ../mate-panel/libegg/eggdesktopfile.c:1100
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Aplikácia neprijíma dokumenty v príkazovom riadku"
+msgstr "Program neprijíma dokumenty v príkazovom riadku"
#: ../mate-panel/libegg/eggdesktopfile.c:1168
#, c-format
@@ -1691,7 +1688,7 @@ msgstr "Nespustiteľná položka"
#: ../mate-panel/libegg/eggsmclient.c:226
msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Zakázať spojenie k správcovi relácie"
+msgstr "Zakázať spojenie k správcovi relácií"
#: ../mate-panel/libegg/eggsmclient.c:229
msgid "Specify file containing saved configuration"
@@ -1715,7 +1712,7 @@ msgstr "Možnosti správy relácie:"
#: ../mate-panel/libegg/eggsmclient.c:254
msgid "Show session management options"
-msgstr "Zobraziť možnosti správy relácie"
+msgstr "Zobraziť možnosti správy relácií"
#. FIXME: We need a title in this case, but we don't know what
#. * the format should be. Let's put something simple until
@@ -1739,16 +1736,16 @@ msgstr "Nepodarilo sa spustiť '%s'"
#: ../mate-panel/libpanel-util/panel-launch.c:48 ../mate-panel/launcher.c:160
msgid "Could not launch application"
-msgstr "Nepodarilo sa spustiť aplikáciu"
+msgstr "Nepodarilo sa spustiť program"
#: ../mate-panel/libpanel-util/panel-show.c:44
#, c-format
msgid "Could not open location '%s'"
-msgstr "Nepodarilo sa zobraziť umiestnenie '%s'"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť umiestnenie '%s'"
#: ../mate-panel/libpanel-util/panel-show.c:158
msgid "No application to handle search folders is installed."
-msgstr "Nie je inštalovaná žiadna aplikácia na prezeranie výsledkov vyhľadávania"
+msgstr "Nie je inštalovaný žiadny program na prezeranie výsledkov vyhľadávania"
#: ../mate-panel/applet.c:441
msgid "???"
@@ -1805,7 +1802,7 @@ msgstr "Vytvoriť spúšťač"
#: ../mate-panel/mate-desktop-item-edit.c:169
#: ../mate-panel/mate-desktop-item-edit.c:192
msgid "Directory Properties"
-msgstr "Vlastnosti adresára"
+msgstr "Vlastnosti priečinka"
#: ../mate-panel/mate-desktop-item-edit.c:175 ../mate-panel/launcher.c:726
msgid "Launcher Properties"
@@ -1819,7 +1816,7 @@ msgstr "Panel"
msgid ""
"Launch other applications and provide various utilities to manage windows, "
"show the time, etc."
-msgstr "Spúšťať iné aplikácie a ponúknuť viacero nástrojov na správu okien, zobrazenie času, apod."
+msgstr "Spúšťať iné programy a ponúknuť viacero nástrojov na správu okien, zobrazenie času, a pod."
#: ../mate-panel/launcher.c:117
msgid "Could not show this URL"
@@ -1865,7 +1862,7 @@ msgstr "Nahradiť aktuálne bežiaci panel"
#. this feature was request in #mate irc channel
#: ../mate-panel/main.c:52
msgid "Reset the panel configuration to default"
-msgstr "Obnoviť nastavenie panelu do východzieho stavu"
+msgstr "Obnoviť nastavenie panelu do predvoleného stavu"
#. open run dialog
#: ../mate-panel/main.c:54
@@ -1956,7 +1953,7 @@ msgstr "Uzamknúť obrazovku"
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:332
msgid "Protect your computer from unauthorized use"
-msgstr "Ochráni váš počítač pred neoprávneným použitím"
+msgstr "Ochrániť váš počítač pred neoprávneným použitím"
#. when changing one of those two strings, don't forget to
#. * update the ones in panel-menu-items.c (look for
@@ -1971,11 +1968,11 @@ msgstr "Ukončiť túto reláciu a prihlásiť sa ako iný používateľ"
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:356
msgid "Run Application..."
-msgstr "Spustiť aplikáciu..."
+msgstr "Spustiť program..."
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:357
msgid "Run an application by typing a command or choosing from a list"
-msgstr "Spustiť aplikáciu zadaním príkazu alebo zvolením zo zoznamu"
+msgstr "Spustiť program zadaním príkazu alebo zvolením zo zoznamu"
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:366
msgid "Search for Files..."
@@ -1992,12 +1989,12 @@ msgstr "Vynútiť ukončenie"
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:376
msgid "Force a misbehaving application to quit"
-msgstr "Vynútiť ukončenie chybnej aplikácie"
+msgstr "Vynútiť ukončenie chybného programu"
#. FIXME icon
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:385
msgid "Connect to Server..."
-msgstr "Pripojiť k serveru..."
+msgstr "Pripojiť sa k serveru..."
#: ../mate-panel/panel-action-button.c:386
msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
@@ -2013,7 +2010,7 @@ msgstr "Vypnúť počítač"
#: ../mate-panel/panel-addto.c:115
msgid "Custom Application Launcher"
-msgstr "Vlastný spúšťač aplikácie"
+msgstr "Vlastný spúšťač programu"
#: ../mate-panel/panel-addto.c:116
msgid "Create a new launcher"
@@ -2021,11 +2018,11 @@ msgstr "Vytvoriť nový spúšťač"
#: ../mate-panel/panel-addto.c:126
msgid "Application Launcher..."
-msgstr "Spúšťač aplikácie..."
+msgstr "Spúšťač programu..."
#: ../mate-panel/panel-addto.c:127
msgid "Copy a launcher from the applications menu"
-msgstr "Kopírovať spúšťač z ponuky aplikácií"
+msgstr "Kopírovať spúšťač z menu programov"
#: ../mate-panel/panel-addto.c:141 ../mate-panel/panel-menu-button.c:1098
msgid "Main Menu"
@@ -2062,7 +2059,7 @@ msgstr "(prázdne)"
#: ../mate-panel/panel-addto.c:1014
#, c-format
msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
-msgstr "_Zvoľte položku, ktorú pridať do \"%s\":"
+msgstr "_Zvoľte položku, ktorú pridať do „%s“:"
#: ../mate-panel/panel-addto.c:1018
#, c-format
@@ -2085,7 +2082,7 @@ msgstr "_Zvoľte položku, ktorú pridať do panelu:"
#: ../mate-panel/mate-panel-applet-frame.c:710
#, c-format
msgid "\"%s\" has quit unexpectedly"
-msgstr "\"%s\" skončil neočakávane"
+msgstr "„%s“ skončil neočakávane"
#: ../mate-panel/mate-panel-applet-frame.c:712
msgid "Panel object has quit unexpectedly"
@@ -2108,7 +2105,7 @@ msgstr "_Opäť načítať"
#: ../mate-panel/mate-panel-applet-frame.c:880
#, c-format
msgid "The panel encountered a problem while loading \"%s\"."
-msgstr "Pri načítavaní \"%s\" panel narazil na chybu."
+msgstr "Pri načítavaní „%s“ panel narazil na chybu."
#: ../mate-panel/mate-panel-applet-frame.c:896
msgid "Do you want to delete the applet from your configuration?"
@@ -2126,7 +2123,7 @@ msgstr "MATE panel"
msgid ""
"This program is responsible for launching other applications and provides "
"useful utilities."
-msgstr "Tento program je zodpovedný za spúšťanie iných aplikácií a ponúka užitočné nástroje."
+msgstr "Tento program je zodpovedný za spúšťanie iných programov a ponúka užitočné nástroje."
#: ../mate-panel/panel-context-menu.c:142
msgid "About the MATE Panel"
@@ -2142,7 +2139,7 @@ msgstr "Vždy musíte mať aspoň jeden panel."
#: ../mate-panel/panel-context-menu.c:210
msgid "_Add to Panel..."
-msgstr "Pri_dať do panelu..."
+msgstr "Pri_dať na panel..."
#: ../mate-panel/panel-context-menu.c:231
msgid "_Delete This Panel"
@@ -2158,11 +2155,11 @@ msgstr "_O paneloch"
#: ../mate-panel/panel-ditem-editor.c:114
msgid "Application"
-msgstr "Aplikácia"
+msgstr "Program"
#: ../mate-panel/panel-ditem-editor.c:116
msgid "Application in Terminal"
-msgstr "Aplikácia v termináli"
+msgstr "Program v termináli"
#: ../mate-panel/panel-ditem-editor.c:118
msgid "Location"
@@ -2189,7 +2186,7 @@ msgstr "P_oznámka:"
#: ../mate-panel/panel-ditem-editor.c:1012
msgid "Choose an application..."
-msgstr "Zvoliť aplikáciu..."
+msgstr "Vybrať program..."
#: ../mate-panel/panel-ditem-editor.c:1016
msgid "Choose a file..."
@@ -2231,21 +2228,21 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť pomocníka"
#: ../mate-panel/panel-force-quit.c:77
msgid ""
"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
-msgstr "Kliknutím na okno vynútite ukončenie aplikácie. Akciu zrušíte stlačením <ESC>."
+msgstr "Kliknutím na okno vynútite ukončenie programu. Akciu zrušíte stlačením <ESC>."
#: ../mate-panel/panel-force-quit.c:212
msgid "Force this application to exit?"
-msgstr "Vynútiť ukončenie tejto aplikácie?"
+msgstr "Vynútiť ukončenie tohoto programu?"
#: ../mate-panel/panel-force-quit.c:215
msgid ""
"If you choose to force an application to exit, unsaved changes in any open "
"documents in it might get lost."
-msgstr "Ak sa rozhodnete vynútiť ukončenie aplikácie, všetky neuložené zmeny v ňou otvorených dokumentoch sa môžu stratiť."
+msgstr "Ak sa rozhodnete vynútiť ukončenie programu, všetky neuložené zmeny v ňom otvorených dokumentoch sa môžu stratiť."
#: ../mate-panel/panel-menu-bar.c:96
msgid "Browse and run installed applications"
-msgstr "Prehliadanie a spúšťanie nainštalovaných aplikácií"
+msgstr "Prehliadanie a spúšťanie nainštalovaných programov"
#: ../mate-panel/panel-menu-bar.c:97
msgid "Access documents, folders and network places"
@@ -2257,7 +2254,7 @@ msgstr "Môžete meniť vzhľad a správanie prostredia, získať pomoc, alebo s
#: ../mate-panel/panel-menu-bar.c:122
msgid "Applications"
-msgstr "Aplikácie"
+msgstr "Programy"
#: ../mate-panel/panel-menu-bar.c:293 ../mate-panel/panel-menu-button.c:668
msgid "_Edit Menus"
@@ -2329,7 +2326,6 @@ msgstr "Systém"
#. Translators: translate "1" (msgctxt: "panel:showusername") to anything
#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
#. * language (where %s is a username).
-#.
#: ../mate-panel/panel-menu-items.c:1567
msgctxt "panel:showusername"
msgid "1"
@@ -2410,7 +2406,7 @@ msgstr "_Ikona:"
#: ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:4
msgid "pixels"
-msgstr "bodov"
+msgstr "pixle"
#: ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:5
#: ../mate-panel/panel-test-applets.ui.h:3
@@ -2444,7 +2440,7 @@ msgstr "Žia_dne (použiť systémovú tému)"
#: ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:13
msgid "Solid c_olor"
-msgstr "Fa_rba"
+msgstr "Jednoliata fa_rba"
#: ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:15
msgid "Pick a color"
@@ -2472,7 +2468,7 @@ msgstr "_Obrázok pozadia:"
#: ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:21
msgid "Select background"
-msgstr "Zvoľte pozadie"
+msgstr "Vyberte pozadie"
#: ../mate-panel/panel-properties-dialog.ui.h:22
msgid "Background"
@@ -2501,39 +2497,39 @@ msgstr "Otočiť obrázok pre _zvislé panely"
#: ../mate-panel/panel-recent.c:78 ../mate-panel/panel-recent.c:88
#, c-format
msgid "Could not open recently used document \"%s\""
-msgstr "Nepodarilo sa nedávno použitý dokument \"%s\""
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť nedávno použitý dokument „%s“"
#: ../mate-panel/panel-recent.c:90
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while trying to open \"%s\"."
-msgstr "Počas pokusu o otvorenie \"%s\" nastala neznáma chyba."
+msgstr "Počas pokusu o otvorenie „%s“ nastala neznáma chyba."
#: ../mate-panel/panel-recent.c:147
msgid "Clear the Recent Documents list?"
-msgstr "Vyčistiť zoznam Nedávnych dokumentov?"
+msgstr "Vyčistiť zoznam Nedávno otvorených dokumentov?"
#: ../mate-panel/panel-recent.c:149
msgid ""
"If you clear the Recent Documents list, you clear the following:\n"
"• All items from the Places → Recent Documents menu item.\n"
"• All items from the recent documents list in all applications."
-msgstr "Ak vyčistíte zoznam Nedávnych dokumentov, vyčistíte nasledujúce:\n• Všetky položky z položky ponuky Miesta → Nedávne dokumenty.\n• Všetky položky zo zoznamu nedávnych dokumentov všetkých aplikácií."
+msgstr "Ak vyčistíte zoznam Nedávno otvorených dokumentov, vyčistíte nasledujúce:\n• Všetky položky z položky ponuky Miesta → Nedávno otvorené dokumenty.\n• Všetky položky zo zoznamu nedávno otvorených dokumentov všetkých programov."
#: ../mate-panel/panel-recent.c:161
msgid "Clear Recent Documents"
-msgstr "Vyčistiť Nedávne dokumenty"
+msgstr "Vyčistiť Nedávno otvorené dokumenty"
#: ../mate-panel/panel-recent.c:196
msgid "Recent Documents"
-msgstr "Nedávne dokumenty"
+msgstr "Nedávno otvorené dokumenty"
#: ../mate-panel/panel-recent.c:235
msgid "Clear Recent Documents..."
-msgstr "Vyčistiť Nedávne dokumenty..."
+msgstr "Vyčistiť Nedávno otvorené dokumenty..."
#: ../mate-panel/panel-recent.c:237
msgid "Clear all items from the recent documents list"
-msgstr "Vyčistiť všetky položky zo zoznamu nedávnych dokumentov"
+msgstr "Vyčistiť všetky položky zo zoznamu nedávno otvorených dokumentov"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.c:396
#, c-format
@@ -2543,7 +2539,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa spustiť príkaz '%s'"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.c:451
#, c-format
msgid "Could not convert '%s' from UTF-8"
-msgstr "Nie je možné previesť '%s' z UTF-8"
+msgstr "Nepodarilo sa previesť '%s' z UTF-8"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.c:1254
msgid "Choose a file to append to the command..."
@@ -2551,7 +2547,7 @@ msgstr "Vyberte súbor, ktorý sa má odovzdať príkazu..."
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.c:1632 ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:9
msgid "Select an application to view its description."
-msgstr "Vyberte aplikáciu, ktorej popis chcete zobraziť."
+msgstr "Vyberte program, ktorého popis chcete zobraziť."
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.c:1670
#, c-format
@@ -2569,7 +2565,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa zobraziť dialógové okno spustenia"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:1
msgid "Run Application"
-msgstr "Spustiť aplikáciu"
+msgstr "Spustiť program"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:2
msgid "Command icon"
@@ -2585,7 +2581,7 @@ msgstr "Spustiť v _termináli"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:5
msgid "Select this box to run the command in a terminal window."
-msgstr "Týmto určíte, či sa má program spustiť v okne terminálu."
+msgstr "Označte toto pole ak sa má príkaz spustiť v okne terminálu."
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:6
msgid "Run with _file..."
@@ -2599,11 +2595,11 @@ msgstr "Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť názov súboru, ktorý sa p
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:8
msgid "List of known applications"
-msgstr "Zoznam známych aplikácií"
+msgstr "Zoznam známych programov"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:10
msgid "Show list of known _applications"
-msgstr "Zoznam známych _aplikácií"
+msgstr "Zoznam známych progr_amov"
#: ../mate-panel/panel-run-dialog.ui.h:11 ../mate-panel/panel-stock-icons.c:90
msgid "_Run"
@@ -2613,7 +2609,7 @@ msgstr "_Spustiť"
msgid ""
"Click this button to run the selected application or the command in the "
"command entry field."
-msgstr "Stlačením tohto tlačidla spustíte zvolenú aplikáciu alebo zadaný príkaz."
+msgstr "Stlačením tohto tlačidla spustíte zvolený program alebo zadaný príkaz."
#: ../mate-panel/panel-stock-icons.c:91
msgid "_Force quit"
@@ -2634,7 +2630,7 @@ msgstr "Zadajte IID appletu, ktorý chcete načítať"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:40
msgid ""
"Specify a gsettings path in which the applet preferences should be stored"
-msgstr "Zadajte umiestnenie gsettings, kde by mali byť uložené nastavenia appletu"
+msgstr "Zadajte umiestnenie gsettings, kde by mali byť uložené nastavenia apletu"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:41
msgid "Specify the initial size of the applet (xx-small, medium, large etc.)"
@@ -2648,12 +2644,12 @@ msgstr "Zadajte počiatočnú orientáciu apletu (top, bottom, left alebo right)
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:66
msgctxt "Size"
msgid "XX Small"
-msgstr "Super extra malá"
+msgstr "XX malá"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:67
msgctxt "Size"
msgid "X Small"
-msgstr "Extra malá"
+msgstr "X malá"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:68
msgctxt "Size"
@@ -2673,12 +2669,12 @@ msgstr "Veľká"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:71
msgctxt "Size"
msgid "X Large"
-msgstr "Extra veľká"
+msgstr "X veľká"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:72
msgctxt "Size"
msgid "XX Large"
-msgstr "Super extra veľká"
+msgstr "XX veľká"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:130
#, c-format
@@ -2688,7 +2684,7 @@ msgstr "Zlyhalo načítanie apletu %s"
#. This is an utility to easily test various applets
#: ../mate-panel/panel-test-applets.ui.h:2
msgid "Test applet utility"
-msgstr "Nástroj pre testovanie appletov"
+msgstr "Nástroj pre testovanie apletov"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.ui.h:4
msgid "_Applet:"
@@ -2696,7 +2692,7 @@ msgstr "_Aplet:"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.ui.h:6
msgid "_Prefs Path:"
-msgstr "_Preferovaná ceta:"
+msgstr "_Cesta k predvoľbám:"
#: ../mate-panel/panel-toplevel.c:1141
msgid "Hide Panel"
@@ -2800,7 +2796,6 @@ msgstr "Hľadať"
#. * method, and the second string is a path. For
#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
#. * directory called "some-directory" is in the trash.
-#.
#: ../mate-panel/panel-util.c:1074
#, c-format
msgid "%1$s: %2$s"