summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po52
1 files changed, 23 insertions, 29 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d95a6460..f530c592 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,9 +9,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/mate-desktop/\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-10 23:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-28 20:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-11-29 15:56+0000\n"
"Last-Translator: Matriks404 <[email protected]>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,7 +42,6 @@ msgstr "%l:%M:%S %p"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format (eg, like
#. * in the US: 8:10 am). The %p expands to am/pm.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:428 ../applets/clock/clock-location-tile.c:520
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
@@ -68,7 +67,6 @@ msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format (eg, like
#. * in France: 20:10).
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:433 ../applets/clock/clock.c:1547
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:480
#: ../applets/clock/clock-location-tile.c:527
@@ -87,7 +85,6 @@ msgstr "%a %e %b"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:451
#, c-format
msgid ""
@@ -98,7 +95,6 @@ msgstr "%1$s\n%2$s"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
-#.
#: ../applets/clock/clock.c:459
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
@@ -552,11 +548,11 @@ msgstr "Jednostka używana podczas wyświetlania prędkości wiatrów."
#: ../applets/clock/org.mate.panel.ClockApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Clock Applet Factory"
-msgstr ""
+msgstr "Generator apletu zegara"
#: ../applets/clock/org.mate.panel.ClockApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "Factory for clock applet"
-msgstr ""
+msgstr "Generator dla apletu zegara"
#: ../applets/clock/org.mate.panel.ClockApplet.mate-panel-applet.in.in.h:4
msgid "Get the current time and date"
@@ -765,11 +761,11 @@ msgstr "Określa czy animacja rybki będzie obrócona, jeśli panel ma orientacj
#: ../applets/fish/org.mate.panel.FishApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Wanda Factory"
-msgstr ""
+msgstr "Generator Wandy"
#: ../applets/fish/org.mate.panel.FishApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "From Whence That Stupid Fish Came"
-msgstr ""
+msgstr "Od którego pochodzi ta głupia ryba."
#: ../applets/fish/org.mate.panel.FishApplet.mate-panel-applet.in.in.h:4
msgid "Display a swimming fish or another animated creature"
@@ -786,11 +782,11 @@ msgstr "Obszar powiadamiania panelu"
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Notification Area Factory"
-msgstr ""
+msgstr "Generator obszaru powiadamiania"
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "Factory for notification area"
-msgstr ""
+msgstr "Generator dla obszaru powiadamiania"
#: ../applets/notification_area/org.mate.panel.NotificationAreaApplet.mate-panel-applet.in.in.h:4
msgid "Area where notification icons appear"
@@ -860,21 +856,21 @@ msgstr "Klucz ten określa, ile wierszy (dla układu poziomego) lub kolumn (w pr
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Wrap around on scroll"
-msgstr ""
+msgstr "Przewiń dookoła podczas przewijania"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"If true, the workspace switcher will allow wrap-around, which means "
"switching from the first to the last workspace and vice versa via scrolling."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli prawda, przełącznik obszarów roboczych pozwoli na przewinięcie dookoła, czyli przełączanie z pierwszego do ostatniego obszaru roboczego i na odwrót poprzez przewijanie."
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:1
msgid "Window Navigation Applet Factory"
-msgstr ""
+msgstr "Generator apletu nawigacji okien"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:2
msgid "Factory for the window navigation related applets"
-msgstr ""
+msgstr "Generator dla powiązanych apletów nawigacji okien"
#: ../applets/wncklet/org.mate.panel.Wncklet.mate-panel-applet.in.in.h:3
#: ../applets/wncklet/window-menu.c:81 ../applets/wncklet/window-menu.c:238
@@ -1053,7 +1049,7 @@ msgstr "Wyświetlanie _nazw obszarów roboczych"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:10
msgid "Allow workspace _wrap around in switcher"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól na przewijanie dookoła obszarów roboczych w przełączniku"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.ui.h:11
msgid "Workspaces"
@@ -1092,11 +1088,11 @@ msgstr "Określa, czy w oknie \"Uruchom program\" będzie dostępne automatyczne
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "History for \"Run Application\" dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Historia dla okna dialogowego \"Uruchom program\""
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "This is the list of commands used in \"Run Application\" dialog."
-msgstr ""
+msgstr "To jest lista komend użyta w oknie dialogowym \"Uruchom program\"."
#: ../data/org.mate.panel.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Panel ID list"
@@ -1210,7 +1206,7 @@ msgstr "Typ obiektu panelu"
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "The type of this panel object."
-msgstr ""
+msgstr "Typ tego obiektu panelu."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Toplevel panel containing object"
@@ -1260,7 +1256,7 @@ msgid ""
"\"ClockAppletFactory::ClockApplet\". This key is only relevant if the "
"object_type key is \"external-applet\" (or the deprecated \"matecomponent-"
"applet\")."
-msgstr ""
+msgstr "Implementacja ID apletu - np. \"ClockAppletFactory::ClockApplet\". Ten klucz jest tylko istotny jeżeli klucz object_type jest ustawiony na \"external-applet\" (lub przestarzały \"matecomponent-applet\")."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Panel attached to drawer"
@@ -1329,13 +1325,13 @@ msgstr "Ścieżka, na podstawie której konstruowane jest menu. Ta opcja ma sens
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Draw arrow in menu button"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż strzałkę na przycisku menu"
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:26
msgid ""
"If true, an arrow is drawn over the menu button icon. If false, menu button "
"has only the icon."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli prawda, pokazana zostanie strzałka na ikonie przycisku menu. Jeżeli fałsz, przycisk menu będzie posiadał tylko ikonę."
#: ../data/org.mate.panel.object.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Launcher location"
@@ -1594,7 +1590,7 @@ msgid ""
"\"none\" - the default GTK+ widget background will be used, \"color\" - the "
"color key will be used as background color or \"image\" - the image "
"specified by the image key will be used as background."
-msgstr ""
+msgstr "Określa, jaki typ tła powinien zostać użyty dla tego panelu. Możliwe wartości to \"none\" - zostanie użyty domyślny widżet GTK+, \"color\" - zostanie użyty klucz koloru jako kolor tła lub, \"image\" - jako tło zostanie użyte zdjęcie określone przez klucz zdjęcia."
#: ../data/org.mate.panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "Background color"
@@ -1872,7 +1868,7 @@ msgstr "Zresetuj konfigurację panelu do ustawień domyślnych"
#. open run dialog
#: ../mate-panel/main.c:54
msgid "Execute the run dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj okno dialogowe uruchamiania"
#: ../mate-panel/menu.c:916
msgid "Add this launcher to _panel"
@@ -2331,7 +2327,6 @@ msgstr "System"
#. Translators: translate "1" (msgctxt: "panel:showusername") to anything
#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
#. * language (where %s is a username).
-#.
#: ../mate-panel/panel-menu-items.c:1567
msgctxt "panel:showusername"
msgid "1"
@@ -2636,7 +2631,7 @@ msgstr "IID apletu do wczytania"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:40
msgid ""
"Specify a gsettings path in which the applet preferences should be stored"
-msgstr ""
+msgstr "Określa ścieżkę gsettings w której preferencje apletu powinny być przechowywane"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.c:41
msgid "Specify the initial size of the applet (xx-small, medium, large etc.)"
@@ -2698,7 +2693,7 @@ msgstr "_Aplet:"
#: ../mate-panel/panel-test-applets.ui.h:6
msgid "_Prefs Path:"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka _preferencji:"
#: ../mate-panel/panel-toplevel.c:1141
msgid "Hide Panel"
@@ -2802,7 +2797,6 @@ msgstr "Wyszukaj"
#. * method, and the second string is a path. For
#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
#. * directory called "some-directory" is in the trash.
-#.
#: ../mate-panel/panel-util.c:1074
#, c-format
msgid "%1$s: %2$s"