summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/help/mate-fish/cs/cs.po
blob: f438847f05d2bba14d6f8a245a95020e46faaec0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
# 
# Translators:
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2018
# ToMáš Marný, 2018
# LiberteCzech <liberte.czech@gmail.com>, 2018
# Lucas Lommer <drom@kdyne.net>, 2020
# Wolfgang Ulbrich <mate@raveit.de>, 2020
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-12 18:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-28 13:34+0000\n"
"Last-Translator: Wolfgang Ulbrich <mate@raveit.de>, 2020\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>\n"
"Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n"
"Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Lucas Lommer <drom@kdyne.net>\n"
"Kamil Páral <ripper42@gmail.com>\n"
"Petr Kovář <pknbe@volny.cz>\n"
"Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>\n"
"Roman Horník <roman.hornik@debian-linux.cz>\n"
"Jan Lafek <hlafek99@gmail.com>"

#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:24
msgid "Fish Manual"
msgstr "Příručka appletu Ryba"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:25
msgid "<year>2015-2020</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
msgstr "<year>2015-2020</year> <holder>Dokumentační projekt MATE</holder>"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:29
msgid "<year>2009</year> <holder>Paul Cutler</holder>"
msgstr "<year>2009</year> <holder>Paul Cutler</holder>"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:33
msgid "<year>2002</year> <year>2003</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"
msgstr "<year>2002</year> <year>2003</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:38
msgid "<year>2000</year> <holder>Telsa Gwynne</holder>"
msgstr "<year>2000</year> <holder>Telsa Gwynne</holder>"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:52 C/index.docbook:116
msgid "MATE Documentation Project"
msgstr "Dokumentační projekt MATE"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:55 C/index.docbook:124 C/index.docbook:132
#: C/index.docbook:140 C/index.docbook:148 C/index.docbook:156
#: C/index.docbook:165
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentační projekt GNOME"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU"
" Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoli další verze "
"vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů "
"předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
"<ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru "
"COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in"
" section 6 of the license."
msgstr ""
"Tato příručka je součástí sbírky příruček MATE šířených za podmínek licence "
"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od sbírky, musíte "
"přiložit kopii licence dle popisu v oddíle 6 dané licence."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE "
"documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
"členové Dokumentačního projektu MATE jsou si vědomi skutečnosti, že se jedná"
" o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
"velkým písmenem na začátku."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ \"JAK JE\", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, "
"NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ "
"VERZE, JE BEZCHYBNÝ, NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, "
"NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ "
"DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO"
" JEHO UPRAVENÁ VERZE VADNÁ V JAKÉMKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
"NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NA "
"NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE "
"ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY "
"POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING"
" NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES"
" OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE"
" POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:62
msgid ""
"<firstname>MATE Documentation Project</firstname> <surname/> <affiliation> "
"<orgname>MATE Documentation Project</orgname> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Dokumentační projekt MATE</firstname> <surname/> <affiliation> "
"<orgname>Dokumentační projekt MATE</orgname> </affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:69
msgid ""
"<firstname>Paul</firstname> <surname>Cutler</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
"<email>pcutler@gnome.org</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Paul</firstname> <surname>Cutler</surname> <affiliation> "
"<orgname>Dokumentační projekt GNOME</orgname> <address> "
"<email>pcutler@gnome.org</email> </address> </affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:77
msgid ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "
"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> <_:address-1/> "
"</affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>Dokumentační tým GNOME</surname> "
"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> "
"<_:address-1/></affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:85
msgid ""
"<firstname>Telsa</firstname> <surname>Gwynne</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
"<email>hobbit@aloss.ukuu.org.uk</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Telsa</firstname> <surname>Gwynne</surname> <affiliation> "
"<orgname>Dokumentační projekt GNOME</orgname> <address> "
"<email>hobbit@aloss.ukuu.org.uk</email> </address> </affiliation>"

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:115
msgid "MATE Documentation Team"
msgstr "Dokumentační tým MATE"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:111
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual V2.6</revnumber> <date>July 2015</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba verze 2.6</revnumber> <date>Červenec "
"2015</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:123 C/index.docbook:131 C/index.docbook:139
#: C/index.docbook:147 C/index.docbook:155
msgid "Sun GNOME Documentation Team"
msgstr "Dokumentační tým GNOME společnosti Sun"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:119
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual V2.5;</revnumber> <date>July 2015</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba verze 2.5;</revnumber> <date>Červenec "
"2015</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:127
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual V2.4</revnumber> <date>July 2015</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba verze 2.4</revnumber> <date>Červenec "
"2015</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:135
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual V2.2</revnumber> <date>January 2003</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba verze 2.2</revnumber> <date>Leden "
"2003</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:143
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual V2.1</revnumber> <date>August 2002</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba verze 2.1</revnumber> <date>Srpen "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:151
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual V2.0</revnumber> <date>May 2002</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba verze 2.0</revnumber> <date>Květen "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:163
msgid "Telsa Gwynne <email>hobbit@aloss.ukuu.org.uk</email>"
msgstr "Telsa Gwynne <email>hobbit@aloss.ukuu.org.uk</email>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:159
msgid ""
"<revnumber>Fish Applet Manual</revnumber> <date>2000</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Přiručka appletu Ryba</revnumber> <date>2000</date> "
"<_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:169
msgid "This manual describes version 1.10.1 of Fish."
msgstr "Tato příručka popisuje applet Ryba ve verzi 1.10.1."

#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:172
msgid "Feedback"
msgstr "Ohlasy"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:173
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Fish applet or this "
"manual, follow the directions in the <ulink url=\"help:mate-user-"
"guide/feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
msgstr ""
"Chcete-li nahlásit chybu nebo učinit návrh týkající se appletu Ryba nebo "
"této příručky, postupujte podle pokynů na <ulink url=\"help:mate-user-"
"guide/feedback\" type=\"help\">stránce ohlasů na MATE</ulink>."

#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:179
msgid ""
"The Fish applet displays an animated image in the panel and gives you your "
"fortune when clicked."
msgstr ""
"Applet Ryba zobrazuje animovaný obrázek na panelu a po klepnutí vám zobrazí "
"věštbu."

#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:183
msgid "<primary>Fish</primary>"
msgstr "<primary>Ryba</primary>"

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:190
msgid "Introduction"
msgstr "Úvod"

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:193
msgid "Fish Applet"
msgstr "Applet Ryba"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:196
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/fish_applet.png' "
"md5='97c946f203eedce679f0ca29452fb437'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:195
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/fish_applet.png\" format=\"PNG\"/>"
" </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Fish applet.</phrase> "
"</textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/fish_applet.png\" format=\"PNG\"/>"
" </imageobject> <textobject> <phrase>Zobrazuje applet Ryba.</phrase> "
"</textobject>"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:205
msgid ""
"The <application>Fish</application> applet displays an animated fish in the "
"panel. You can customize the fish's name and the program that is run when "
"the fish is clicked in the panel. By default, the program that is run when "
"the fish is clicked is <application>Fortune</application>, which displays a "
"usually comical random message from a database of quotations."
msgstr ""
"Applet <application>Ryba</application> zobrazuje animaci ryby na panelu. "
"Můžete si upravit její jméno a program, který je spuštěn pokud na rybu "
"klepnete. Výchozí spouštěný program je <application>fortune</application>, "
"který zobrazuje náhodnou humornou citaci z databáze."

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:210
msgid ""
"You can customize the image shown and the command that is run when it is "
"clicked."
msgstr ""
"Můžete si uzpůsobit zobrazený obrázek a příkaz spuštěný při klepnutí na "
"applet."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:212
msgid "To Add Fish to a Panel"
msgstr "Přidání appletu Ryba na panel"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:213
msgid "Perform the following steps:"
msgstr "Proveďte následující kroky:"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:216
msgid "Right-click on the panel."
msgstr "Klepněte pravým tlačítkem na panel."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:221
msgid "Choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>."
msgstr "Zvolte <guimenuitem>Přidat na panel</guimenuitem>."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:226
msgid ""
"Scroll down the list of items in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> "
"dialog, then select <guilabel>Fish</guilabel>."
msgstr ""
"Projděte položky v seznamu okna <guilabel>Přidat na panel</guilabel> a "
"vyberte <guilabel>Ryba</guilabel>."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:231
msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>."
msgstr "Klepněte na <guibutton>Přidat</guibutton>."

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:239
msgid "Usage"
msgstr "Využití"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:240
msgid ""
"Click on the applet to display the <guilabel>Wanda the Fish</guilabel> "
"dialog. The dialog typically displays a fortune cookie. You can configure "
"the applet to specify the command to run when you click on the applet. See "
"<xref linkend=\"fish-settings\"/> for more information."
msgstr ""
"Klepnutím na applet zobrazíte okno <guilabel>Ryby Wandy</guilabel>. Okno "
"obvykle zobrazuje věštby. Můžete nastavit applet tak, aby po klepnutí "
"spouštěl jiný příkaz. Více informací popisuje <xref linkend=\"fish-"
"settings\"/>."

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:245
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:246
msgid ""
"To configure <application>Fish</application>, right-click on the "
"<application> Fish</application> applet, then choose "
"<guimenu>Preferences</guimenu>."
msgstr ""
"Pokud chcete upravit vlastnosti appletu <application>Ryba</application>, "
"klepněte na něj v panelu pravým tlačítkem a zvolte "
"<guimenu>Předvolby</guimenu>."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:250
msgid "<guilabel>Name of fish</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Jméno ryby</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:252
msgid "Use this text box to specify the name of the fish."
msgstr "Použijte toto pole k vlastnímu pojmenování ryby."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:256
msgid "<guilabel>Command to run when clicked</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Příkaz, který spustit při kliknutí</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:258
msgid ""
"By default, <application>Fish</application> runs the "
"<literal>fortune</literal> command when you click on the applet. Use this "
"text box to specify an alternative command to run."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení spouští <application>Ryba</application> při klepnutí "
"na applet příkaz <literal>fortune</literal>. Použijte toto textové pole k "
"zadání alternativního příkazu, který bude spuštěn."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:262
msgid "<guilabel>File</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Soubor</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:264
msgid ""
"Use this field to select the image to display in the applet. You can select "
"an image that is supplied with the applet or a personal image."
msgstr ""
"Použijte toto pole k výběru obrázku, který bude applet zobrazovat. Můžete si"
" vybrat z obrázků dodávaných s tímto appletem nebo vlastní."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:268
msgid "<guilabel>Total frames in animation</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Celkem políček v animaci</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:270
msgid "Use this spin box to specify the number of frames in the animation."
msgstr "Použijte tento číselník s zadání počtu snímků animace."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:274
msgid "<guilabel>Pause per frame</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Prodleva mezi políčky</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:276
msgid ""
"Use this spin box to specify the pause in seconds between each frame in the "
"animation."
msgstr ""
"Použijte tento číselník s zadání prodlevy v sekundách mezi jednotlivými "
"snímky animace."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:280
msgid "<guilabel>Rotate on vertical panels</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Otočení na svislém panelu</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:282
msgid ""
"Select this option to rotate the applet image when you add the applet to a "
"vertical panel."
msgstr ""
"Použitím této volby umožníte pootočit obrázek appletu, pokud je přidán na "
"svislý panel."

#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
msgid "link"
msgstr "odkaz"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/legal.xml:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
"with this manual."
msgstr ""