summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMartin Wimpress <[email protected]>2016-02-19 14:21:32 +0000
committerMartin Wimpress <[email protected]>2016-02-19 14:21:32 +0000
commit8637623baa6b078f6bcce54fa62060d072592f4b (patch)
tree12beb787c96e0724f3d11e6e9d336b6393e7fe9f /po/sk.po
parentb34717c1a3c9bd2cce18c100d7d0834387e231db (diff)
downloadmate-screensaver-8637623baa6b078f6bcce54fa62060d072592f4b.tar.bz2
mate-screensaver-8637623baa6b078f6bcce54fa62060d072592f4b.tar.xz
Sync with Transifex
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po327
1 files changed, 225 insertions, 102 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 45edd30..135e35d 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -3,7 +3,8 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
-# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2013-2015
+# Dušan Kazik <[email protected]>, 2016
+# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2013-2016
# Marcel Telka <[email protected]>, 2005,2008,2010
# Peter Tuharsky <[email protected]>, 2007
# Tibor Kaputa <[email protected]>, 2014
@@ -11,10 +12,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-08 13:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-19 15:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:00+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-02-13 18:47+0000\n"
"Last-Translator: Ján Ďanovský <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/sk/)\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -75,6 +76,7 @@ msgid "Screensavers"
msgstr "Šetriče obrazovky"
#: ../data/mate-screensaver.directory.in.h:2
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:7
msgid "Screensaver themes"
msgstr "Témy šetriča obrazovky"
@@ -86,51 +88,178 @@ msgstr "Témy šetriča obrazovky"
msgid "Cosmos"
msgstr "Vesmír"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
-msgstr "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"large\">%s</span>"
-msgstr "<span size=\"large\">%s</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:6
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:8
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
-msgstr "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:9
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:1
msgid "_Leave Message"
msgstr "_Zanechať správu"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:10
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
msgid "_Switch User"
msgstr "_Prepnúť používateľa"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:11
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:3
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásiť sa"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:12
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:13 ../src/gs-lock-plug.c:1778
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:5 ../src/gs-lock-plug.c:1792
msgid "_Unlock"
msgstr "_Odomknúť"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:15
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:7
#, no-c-format
msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
msgstr "<b>Zanechať správu pre %R:</b>"
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Activate when idle"
+msgstr "Aktivovať pri nečinnosti"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
+msgstr "Vyberte túto možnosť, na aktivovanie šetriča obrazovky pri nečinnosti relácie."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Lock on activation"
+msgstr "Uzamknúť pri aktivovaní"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
+msgstr "Vyberte túto možnosť, na uzamknutie obrazovky pri aktivovaní šetriča obrazovky."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Screensaver theme selection mode"
+msgstr "Režim výberu témy šetriča obrazovky"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
+"screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
+"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
+"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
+"activation."
+msgstr "Výberový režim šetriča obrazovky. „blank-only“ povolí spustenie šetriča bez akejkoľvek témy, „single“ povolí šetrič s jedinou témou (označenou v kľúči „themes“), a „random“ povolí šetrič s náhodným výberom témy."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
+"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
+"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when "
+"\"mode\" is \"random\"."
+msgstr "Tento kľúč určuje zoznam tém, ktoré má šetrič obrazovky používať. Ignoruje sa, ak je kľúč „mode“ nastavený na „blank-only“, inak by mal uvádzať názov témy ak „mode“ je „single“, alebo zoznam tém keď „mode“ je „random“."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Time before power management baseline"
+msgstr "Čas pred základom správy napájania"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"The number of seconds of inactivity before signalling to power management. "
+"This key is set and maintained by the session power management agent."
+msgstr "Počet sekúnd nečinnosti, kým sa odošle signál správe napájania. Tento kľúč nastavuje agent správy napájania relácie."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Time before theme change"
+msgstr "Doba pred zmenou témy"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:12
+msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
+msgstr "Počet uplynutých minút pre zmenou témy šetriča obrazovky."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Time before locking"
+msgstr "Doba pred uzamknutím"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"The number of minutes after screensaver activation before locking the "
+"screen."
+msgstr "Počet uplynutých minút po aktivovaní šetriča obrazovky do uzamknutia obrazovky."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:15
+msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
+msgstr "Umožniť vstavanie klávesnice do okna"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:16
+msgid ""
+"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
+"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
+"command."
+msgstr "Vyberte túto možnosť, ak chcete umožniť zabudovanie klávesnice do okna pri pokuse o odomknutie. Kľúč „keyboard_command“ musí byť obsahovať príslušný príkaz."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Embedded keyboard command"
+msgstr "Príkaz vstavanej klávesnice"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:18
+msgid ""
+"The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
+"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should"
+" implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
+"output."
+msgstr "Príkaz, ktorý sa spustí, ak je kľúč „embedded_keyboard_enabled“ nastavený na TRUE, na zabudovanie prvku klávesnice do okna. Tento príkaz musí implementovať XEMBED zásuvné rozhranie a poslať XID okna na štandardný výstup."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:19
+msgid "Allow logout"
+msgstr "Umožniť odhlásenie"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:20
+msgid ""
+"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
+"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
+msgstr "Vyberte túto možnosť, aby sa ponúkala možnosť odhlásenia po vypršaní lehoty v odomykacom dialógovom okne. Dĺžka trvania lehoty sa nastavuje v kľúči „logout_delay“."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:21
+msgid "Time before logout option"
+msgstr "Čas pred možnosťou odhlásenia"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
+"option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
+"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
+msgstr "Počet minút od aktivácii šetriča obrazovky po zobrazenie možnosti odhlásenia v odomykacom dialógovom okne. Tento kľúč je účinný iba ak je kľúč „logout_enable“ nastavený na TRUE."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:23
+msgid "Logout command"
+msgstr "Príkaz pre odhlásenie"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:24
+msgid ""
+"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should"
+" simply log the user out without any interaction. This key has effect only "
+"if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
+msgstr "Príkaz, ktorý sa vyvolá po kliknutí na tlačidlo odhlásenia. Tento príkaz musí jednoducho odhlásiť používateľa bez akýchkoľvek otázok. Tento kľúč je účinný iba ak je kľúč „logout_enable“ nastavený na TRUE."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:25
+msgid "Allow user switching"
+msgstr "Povoliť prepnutie používateľa"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:26
+msgid ""
+"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
+"different user account."
+msgstr "Vyberte túto možnosť, aby sa ponúkala možnosť prepnutia na iný používateľský účet v odomykacom dialógovom okne."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Theme for lock dialog"
+msgstr "Téma pre dialógové okno uzamknutia"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:28
+msgid "Theme to use for the lock dialog"
+msgstr "Téma, ktorá sa má použiť pre dialógové okno uzamknutia."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:29
+msgid "Allow the session status message to be displayed"
+msgstr "Umožniť zobrazenie správy o stave relácie"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:30
+msgid ""
+"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
+msgstr "Umožní zobrazenie správy o stave relácie, keď je obrazovka uzamknutá."
+
#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
msgstr "Zobraziť prezentáciu z obrázkov vesmíru"
@@ -172,35 +301,35 @@ msgstr "Pop-artistická matica pulzujúcich farieb"
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr "%s. Viď --help pre informácie o používaní.\n"
-#: ../savers/floaters.c:94
+#: ../savers/floaters.c:90
msgid "Show paths that images follow"
msgstr "Zobraziť cesty ktoré sledujú obrázky"
-#: ../savers/floaters.c:99
+#: ../savers/floaters.c:95
msgid "Occasionally rotate images as they move"
msgstr "Občas otočiť obrázky počas pohybu"
-#: ../savers/floaters.c:104
+#: ../savers/floaters.c:100
msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr "Zobraziť počet snímok za sekundu a iné štatistiky"
-#: ../savers/floaters.c:109
+#: ../savers/floaters.c:105
msgid "The maximum number of images to keep on screen"
msgstr "Maximálny počet obrázkov, ktoré ponechať na obrazovke"
-#: ../savers/floaters.c:109
+#: ../savers/floaters.c:105
msgid "MAX_IMAGES"
msgstr "MAX_OBRÁZKOV"
-#: ../savers/floaters.c:114
+#: ../savers/floaters.c:110
msgid "The initial size and position of window"
msgstr "Úvodná veľkosť a umiestnenie okna"
-#: ../savers/floaters.c:114
+#: ../savers/floaters.c:110
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
msgstr "ŠÍRKAxVÝŠKA+X+Y"
-#: ../savers/floaters.c:119
+#: ../savers/floaters.c:115
msgid "The source image to use"
msgstr "Zdrojový obrázok, ktorý použiť"
@@ -229,7 +358,7 @@ msgstr "Farba pozadia obrázkov"
#: ../savers/slideshow.c:59
msgid "\"#rrggbb\""
-msgstr "\"#rrggbb\""
+msgstr "„#rrggbb“"
#: ../savers/slideshow.c:63
msgid "Do not randomize pictures from location"
@@ -239,32 +368,32 @@ msgstr "Obrázky z umiestnenia nepúšťať náhodne"
msgid "Do not try to stretch images on screen"
msgstr "Nepokúšať sa natiahnuť obrázky na obrazovke"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:219
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:220
msgid "Copying files"
msgstr "Kopírujú sa súbory"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:243
msgid "From:"
msgstr "Odkiaľ:"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:241
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:247
msgid "To:"
msgstr "Kam:"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:261
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:271
msgid "Copying themes"
msgstr "Kopírujú sa témy"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:307
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:314
msgid "Invalid screensaver theme"
msgstr "Neplatná téma šetriča obrazovky"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:310
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:317
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
msgstr "%s nevyzerá ako platná téma šetriča obrazovky."
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:490
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:497
#, c-format
msgid "Copying file: %u of %u"
msgstr "Kopíruje sa súbor: %u z %u"
@@ -382,89 +511,89 @@ msgid "Not used"
msgstr "Nepoužité"
#. login: is whacked always translate to Username:
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:171 ../src/mate-screensaver-dialog.c:172
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:173 ../src/gs-auth-pam.c:756
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:167 ../src/mate-screensaver-dialog.c:168
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:169 ../src/gs-auth-pam.c:745
msgid "Username:"
msgstr "Meno používateľa:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:174 ../src/mate-screensaver-dialog.c:175
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:170 ../src/mate-screensaver-dialog.c:171
#: ../src/gs-auth-pam.c:171
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:176
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:172
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Musíte si ihneď zmeniť heslo (je príliš staré)"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:177
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:173
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Musíte si ihneď zmeniť heslo (zmenu vyžiadal správca)"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:178
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:174
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Platnosť vášho účtu vypršala; prosím, kontaktujte správcu systému"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:179
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:175
msgid "No password supplied"
msgstr "Nebolo zadané heslo"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:180
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:176
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nezmenené"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:181
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:177
msgid "Can not get username"
msgstr "Nie je možné zistiť meno používateľa"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:182
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:178
msgid "Retype new UNIX password:"
msgstr "Znovu zadajte UNIXové heslo:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:183
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:179
msgid "Enter new UNIX password:"
msgstr "Zadajte nové UNIXové heslo:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:184
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:180
msgid "(current) UNIX password:"
msgstr "(aktuálne) UNIXové heslo:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:185
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:181
msgid "Error while changing NIS password."
msgstr "Chyba pri zmene hesla NIS."
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:186
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:182
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte vybrať dlhšie heslo"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:187
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:183
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Toto heslo ste už použili. Vyberte iné."
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:188
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:184
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Pred zmenou hesla musíte počkať dlhšie"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:189
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:185
msgid "Sorry, passwords do not match"
msgstr "Prepáčte, heslá sa nezhodujú"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:260
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:256
msgid "Checking..."
msgstr "Kontrola..."
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:306 ../src/gs-auth-pam.c:495
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:302 ../src/gs-auth-pam.c:483
msgid "Authentication failed."
msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo."
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:487
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:454
msgid "Blank screen"
msgstr "Prázdna obrazovka"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:493
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:460
msgid "Random"
msgstr "Náhodné"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:983
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:944
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
@@ -472,7 +601,7 @@ msgstr[0] "%d hodina"
msgstr[1] "%d hodiny"
msgstr[2] "%d hodín"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:986
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:947
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
@@ -480,7 +609,7 @@ msgstr[0] "%d minúta"
msgstr[1] "%d minúty"
msgstr[2] "%d minút"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:989
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:950
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
@@ -489,15 +618,15 @@ msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekúnd"
#. hour:minutes:seconds
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:997
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:958
#, c-format
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. hour:minutes
#. minutes:seconds
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1002
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1015
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:963
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:976
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
@@ -505,23 +634,23 @@ msgstr "%s %s"
#. hour
#. minutes
#. seconds
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1007
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1020
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1026
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:968
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:981
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:987
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1041
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1002
#, c-format
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1622
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1578
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Nepodarilo sa načítať hlavné rozhranie"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1624
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1580
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr "Prosím, uistite sa, či je šetrič obrazovky správne nainštalovaný"
@@ -534,76 +663,70 @@ msgid "Enable debugging code"
msgstr "Povoliť ladiaci kód"
#: ../src/mate-screensaver.desktop.in.in.h:2
-msgid "Launch screen saver and locker program"
-msgstr "Spustiť šetrič obrazovky a uzamykací program"
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Spustí šetrič obrazovky a uzamykací program"
-#: ../src/gs-auth-pam.c:425
+#: ../src/gs-auth-pam.c:413
#, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa ustanoviť službu %s: %s\n"
-#: ../src/gs-auth-pam.c:455
+#: ../src/gs-auth-pam.c:443
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť PAM_TTY=%s"
-#: ../src/gs-auth-pam.c:491
+#: ../src/gs-auth-pam.c:479
msgid "Incorrect password."
msgstr "Nesprávne heslo."
-#: ../src/gs-auth-pam.c:511
+#: ../src/gs-auth-pam.c:499
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr "V tomto čase nemáte povolený prístup."
-#: ../src/gs-auth-pam.c:519
+#: ../src/gs-auth-pam.c:507
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Už viac nemáte prístup do systému."
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2219
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2186
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "nepodarilo sa zaregistrovať u zbernice správ"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2230
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2197
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "bez pripojenia ku zbernici správ"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2240 ../src/gs-listener-dbus.c:2272
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2207 ../src/gs-listener-dbus.c:2239
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "šetrič obrazovky už v tejto relácii beží"
-#. Translators: Time format, see https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-
-#. GDateTime.html#g-date-time-format
-#: ../src/gs-lock-plug.c:304
-msgid "%l:%M %p"
-msgstr "%l:%M %p"
-
#. Translators: Date format, see https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-
#. GDateTime.html#g-date-time-format
-#: ../src/gs-lock-plug.c:306
+#: ../src/gs-lock-plug.c:308
msgid "%A, %B %e"
msgstr "%A, %B %e"
-#: ../src/gs-lock-plug.c:408
+#: ../src/gs-lock-plug.c:410
msgid "Time has expired."
msgstr "Čas vypršal."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:439
+#: ../src/gs-lock-plug.c:441
msgid "You have the Caps Lock key on."
msgstr "Máte zapnutý Caps Lock."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1758
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1772
msgid "S_witch User..."
msgstr "_Prepnúť používateľa..."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1767
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1781
msgid "Log _Out"
msgstr "_Odhlásiť"
#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1976
+#: ../src/gs-lock-plug.c:2010
msgid "%U on %h"
msgstr "%U na %h"
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1990
+#: ../src/gs-lock-plug.c:2029
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"