summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2019-12-13 10:28:15 +0100
committerraveit65 <[email protected]>2019-12-13 10:28:15 +0100
commit05288021295ee50766be7078b1f7a44c1e0605b5 (patch)
tree4786748ed5fef7d3788f4d18d3ba34e2935b1244 /po/sk.po
parente59eee702d12f1f973e4f13324adb737aa459e87 (diff)
downloadmate-session-manager-05288021295ee50766be7078b1f7a44c1e0605b5.tar.bz2
mate-session-manager-05288021295ee50766be7078b1f7a44c1e0605b5.tar.xz
sync with transifex
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po87
1 files changed, 50 insertions, 37 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index f6553fd..2a5a662 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -16,9 +16,9 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
"Last-Translator: peter, 2019\n"
"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sk/)\n"
@@ -69,35 +69,35 @@ msgstr "Príkaz na spustenie pri štarte nemôže byť prázdny"
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Príkaz na spustenie pri štarte je neplatný"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "Zat_voriť"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Povolený"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Nastavenia programov spúšťaných pri štarte"
-#: ../capplet/gsp-app.c:283
+#: ../capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Bez mena"
-#: ../capplet/gsp-app.c:289
+#: ../capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Bez popisu"
@@ -126,19 +126,28 @@ msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Ak je povolené, mate-session bude ukladať reláciu automaticky."
#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Show hidden autostart applications"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout prompt"
msgstr "Pýtať sa pri odhlasovaní"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Ak je povolené, mate-session bude pýtať potvrdenie pred ukončením relácie."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Logout timeout"
msgstr "Časový limit pred odhlásením"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
@@ -147,28 +156,28 @@ msgstr ""
"čas v sekundách pred automatickým odhlásením. Ak je to 0, automatické "
"odhlasovanie je vypnuté."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Čas pred tým, než je relácia považovaná za nečinnú"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Počet minút nečinnosti kým sa relácia začne považovať za nečinnú."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Default session"
msgstr "Predvolená relácia"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Zoznam programov, ktoré sú súčasťou predvolenej relácie."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Required session components"
msgstr "Vyžadované súčasti relácie"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
@@ -184,19 +193,19 @@ msgstr ""
"prípade odstránenia potrebných komponentov ich automaticky pridá po "
"prihlásení späť."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Správa spúšťania komponentov gnome kompatibility"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Nastavte, ktoré komponenty kompatibility sa majú spustiť."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Správca okien"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
@@ -204,11 +213,11 @@ msgstr ""
"Správca okien je program, ktorý vykresľuje titulok a rám okolo okien, "
"umožňuje vám hýbať oknami a meniť ich veľkosť."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
@@ -216,11 +225,11 @@ msgstr ""
"Panel poskytuje pruh na vrchu alebo na spodku obrazovky obsahujúci menu, "
"zoznam okien, stavové ikony, hodiny, atď."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "File Manager"
msgstr "Správca súborov"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
@@ -228,11 +237,11 @@ msgstr ""
"Správca súborov poskytuje ikony na ploche a umožňuje vám pracovať s "
"uloženými súbormi."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:25
msgid "Dock"
msgstr "Dok"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
@@ -281,38 +290,42 @@ msgid "_Edit"
msgstr "_Upraviť"
#: ../data/session-properties.ui.h:5
+msgid "_Show hidden"
+msgstr ""
+
+#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Startup Programs"
msgstr "Programy spúšťané pri štarte"
-#: ../data/session-properties.ui.h:6
+#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Pri odhlasovaní si _automaticky zapamätať bežiace programy"
-#: ../data/session-properties.ui.h:7
+#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Zapamätať si teraz bežiaci program"
-#: ../data/session-properties.ui.h:8
+#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Options"
msgstr "Voľby"
-#: ../data/session-properties.ui.h:9
+#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Browse…"
msgstr "Prechádzať…"
-#: ../data/session-properties.ui.h:10
+#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Kom_entár:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:11
+#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Príkaz:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:12
+#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Name:"
msgstr "_Názov:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:13
+#: ../data/session-properties.ui.h:14
msgid "_Delay:"
msgstr "O_neskorenie:"