summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/lt.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/lt.po')
-rw-r--r--po/lt.po93
1 files changed, 54 insertions, 39 deletions
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index f8363ba..497ed27 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -7,18 +7,18 @@
# Mantas Kriaučiūnas <[email protected]>, 2019
# brennus <[email protected]>, 2019
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2019
-# Moo, 2019
# Audrius Meskauskas, 2019
# Džiugas Grėbliūnas <[email protected]>, 2019
+# Moo, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
-"Last-Translator: Džiugas Grėbliūnas <[email protected]>, 2019\n"
+"Last-Translator: Moo, 2019\n"
"Language-Team: Lithuanian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -67,35 +67,35 @@ msgstr "Paleidimo komanda negali būti tuščia"
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Paleidimo komanda netinkama"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Užverti"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Įjungtas"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Piktograma"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Programa"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Paleidžiamų programų nustatymai"
-#: ../capplet/gsp-app.c:283
+#: ../capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Be pavadinimo"
-#: ../capplet/gsp-app.c:289
+#: ../capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Nėra aprašymo"
@@ -124,18 +124,29 @@ msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Jeigu įjungta, mate-session automatiškai įrašys seansą."
#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Show hidden autostart applications"
+msgstr "Rodyti paslėptas automatiškai paleidžiamas programas"
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
+msgstr ""
+"Jei įjungta, mate-session-properties rodys paslėptas automatiškai "
+"paleidžiamas programas."
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout prompt"
msgstr "Atsijungiant paklausti patvirtinimo"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Jeigu įjungta, mate-session paklaus naudotojo prieš baigiant seansą."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Logout timeout"
msgstr "Atsijungimui skirtas laikas"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
@@ -144,28 +155,28 @@ msgstr ""
" nustato laiką sekundėmis iki atsijungimo. Jei 0, automatinis atsijungimas "
"yra išjungtas."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Laikas, kuriam praėjus sesija laikoma neveiklia"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Neveiklumo trukmė minutėmis iki tol, kol sesija nelaikoma neveiklia."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Default session"
msgstr "Numatytasis seansas"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Programos, kurios yra numatytojo seanso dalis."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Required session components"
msgstr "Reikalingi seanso komponentai"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
@@ -180,19 +191,19 @@ msgstr ""
"komponentą iš seanso, o seansų tvarkytuvė automatiškai vėl grąžins būtinus "
"komponentus į seansą prisijungimo metu, jei jie kaip nors bus pašalinti."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Kontroliuoti gnome suderinamumo komponento paleidimą"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Kontroliuoti kuriuos suderinamumo komponentus paleisti."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Langų tvarkytuvė"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
@@ -200,11 +211,11 @@ msgstr ""
"Langų tvarkytuvė yra programa, paišanti langų antraštes ir kraštus. Ji taip"
" pat leidžia perkelti langus ir keisti jų dydį."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "Panel"
msgstr "Skydelis"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
@@ -212,11 +223,11 @@ msgstr ""
"Skydelis suteikia sritį ekrano apačioje ar viršuje, kurioje yra meniu, langų"
" sąrašas, būsenos piktogramos, laikrodis ir t.t."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "File Manager"
msgstr "Failų tvarkytuvė"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
@@ -224,11 +235,11 @@ msgstr ""
"Failų tvarkytuvė pateikia darbalaukio piktogramas ir leidžia valdyti "
"įrašytus failus."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:25
msgid "Dock"
msgstr "Dokas"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
@@ -277,38 +288,42 @@ msgid "_Edit"
msgstr "_Taisa"
#: ../data/session-properties.ui.h:5
+msgid "_Show hidden"
+msgstr "_Rodyti paslėptas"
+
+#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Startup Programs"
msgstr "Pradžioje paleidžiamos programos"
-#: ../data/session-properties.ui.h:6
+#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "_Atsijungiant, automatiškai atsiminti paleistas programas"
-#: ../data/session-properties.ui.h:7
+#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Atsiminti dabar veikiančias programas"
-#: ../data/session-properties.ui.h:8
+#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Options"
msgstr "Parametrai"
-#: ../data/session-properties.ui.h:9
+#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Browse…"
msgstr "Naršyti..."
-#: ../data/session-properties.ui.h:10
+#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Ko_mentaras:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:11
+#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Komanda:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:12
+#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Name:"
msgstr "_Vardas:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:13
+#: ../data/session-properties.ui.h:14
msgid "_Delay:"
msgstr "_Delsa:"