summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po102
1 files changed, 59 insertions, 43 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 98b72d9..4041684 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,15 +9,16 @@
# Allan Nordhøy <[email protected]>, 2019
# Harald H. <[email protected]>, 2019
# Kenneth Jenssen <[email protected]>, 2019
+# Kjell Cato Heskjestad <[email protected]>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
-"Last-Translator: Kenneth Jenssen <[email protected]>, 2019\n"
+"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -31,7 +32,7 @@ msgstr "Velg kommando"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
-msgstr ""
+msgstr "sekund"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
@@ -66,35 +67,35 @@ msgstr "Oppstartskommando kan ikke være tom"
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Oppstartskommandoen er ikke gyldig"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Påslått"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Brukervalg for oppstartsprogrammer"
-#: ../capplet/gsp-app.c:283
+#: ../capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Uten navn"
-#: ../capplet/gsp-app.c:289
+#: ../capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivelse"
@@ -123,18 +124,29 @@ msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Hvis denne er aktiv vil økta lagres automatisk."
#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Show hidden autostart applications"
+msgstr "Vis skjulte programmer som starter automatisk"
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
+msgstr ""
+"Hvis denne er aktiv vil «mate-session-properties» vise skjulte programmer "
+"som starter automatisk."
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout prompt"
msgstr "Spør ved avlogging"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før økta avsluttes."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Logout timeout"
msgstr "Tidsavbrudd for utlogging"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
@@ -142,28 +154,28 @@ msgstr ""
"Hvis utloggingsspørring er påslått, vil dette sette tidsutløp i sekunder før"
" utlogging inntreffer automatisk. Hvis 0, er automatisk utlogging avskrudd."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid før økta antas å være inaktiv"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Antall minutter uten aktivitet før økta anses som inaktiv."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Default session"
msgstr "Forvalgt økt"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Liste med programmer som er en del av forvalgt økt."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Required session components"
msgstr "Påkrevde deler av økta"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
@@ -178,19 +190,19 @@ msgstr ""
"komponent fra økta. Økthåndtereren vil automatisk legge tilbake påkrevede "
"komponenter i økta hvis de fjernes."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Kontroller GNOME-kompabilitetskomponentsoppstart"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Kontroller hvilke kompabilitetskomponenter som skal starte."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindushåndterer"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
@@ -198,11 +210,11 @@ msgstr ""
"Vindushåndterer er programmet som styrer tittellinje og kanter rundt vinduer"
" i tillegg til å la deg flytte og endre størrelse på vinduene."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
@@ -210,11 +222,11 @@ msgstr ""
"Panelet er linjen øverst eller nederst på skjermen som inneholder menyer, "
"vinduliste, statusikoner, klokke, etc."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "File Manager"
msgstr "Filbehandler"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
@@ -222,11 +234,11 @@ msgstr ""
"Filbehandleren gir deg ikoner på skrivebordet og lar deg håndtere dine "
"lagrede filer."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:25
msgid "Dock"
msgstr "Samtalevindu"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
@@ -275,38 +287,42 @@ msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"
#: ../data/session-properties.ui.h:5
+msgid "_Show hidden"
+msgstr "Vis _skjulte"
+
+#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Startup Programs"
msgstr "Oppstartsprogrammer"
-#: ../data/session-properties.ui.h:6
+#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Husk kjørende programmer _automatisk når du logger ut"
-#: ../data/session-properties.ui.h:7
+#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Husk kjø_rende program"
-#: ../data/session-properties.ui.h:8
+#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Options"
msgstr "Valg"
-#: ../data/session-properties.ui.h:9
+#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Browse…"
msgstr "Bla gjennom …"
-#: ../data/session-properties.ui.h:10
+#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:11
+#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:12
+#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:13
+#: ../data/session-properties.ui.h:14
msgid "_Delay:"
msgstr "_Pause:"
@@ -435,15 +451,15 @@ msgstr "Avbryt"
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Du vil automatisk bli utlogget om %d sekund"
+msgstr[1] "Du vil automatisk bli utlogget om %d sekunder"
#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Systemet vil bli slått automatisk av om %d sekund"
+msgstr[1] "Systemet vil bli slått automatisk av om %d sekunder"
#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format