summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po87
1 files changed, 50 insertions, 37 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index 179b2f7..2f5c53e 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -10,9 +10,9 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
"Last-Translator: Øystein Steffensen-Alværvik <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/nn/)\n"
@@ -63,35 +63,35 @@ msgstr "Oppstartskommandoen kan ikkje vera tom"
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Oppstartskommandoen er ikkje gyldig"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Innstillingar for oppstartsprogram"
-#: ../capplet/gsp-app.c:283
+#: ../capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Utan namn"
-#: ../capplet/gsp-app.c:289
+#: ../capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Inga skildring"
@@ -120,47 +120,56 @@ msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr ""
#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Show hidden autostart applications"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout prompt"
msgstr "Spør ved avlogging"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Viss det er kryssa av her, vil brukaren få ein spørsmålsdialog før økta vert"
" avslutta."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Logout timeout"
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid før sesjonen betraktes som ubrukt"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Tal på minutt med inaktivitet før sesjonen betraktes som ubrukt."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Default session"
msgstr "Standardøkt"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Liste over program som er ein del av standardøkta."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Required session components"
msgstr "Obligatoriske komponentar"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
@@ -170,19 +179,19 @@ msgid ""
"if they do get removed."
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindaugehandsamar"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
@@ -190,11 +199,11 @@ msgstr ""
"Vindaugehandsamaren er programmet som teiknar tittellinja og bordane rundt "
"vindauge, og som lèt deg flytta og endra storleiken på vindauge."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
@@ -202,11 +211,11 @@ msgstr ""
"Panelet gjev deg linja på toppen eller botnen av skjermen som inneheld "
"menyar, lista over vindauge, statusikon, klokka, osv."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "File Manager"
msgstr "Filhandsamar"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
@@ -214,11 +223,11 @@ msgstr ""
"Filhandsamaren gjev deg skrivebordsikona og lèt deg handsame dei lagra "
"filene dine."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:25
msgid "Dock"
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
@@ -263,38 +272,42 @@ msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../data/session-properties.ui.h:5
+msgid "_Show hidden"
+msgstr ""
+
+#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Startup Programs"
msgstr "Oppstartsprogram"
-#: ../data/session-properties.ui.h:6
+#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Hugs køyrande program _automatisk ved utlogging"
-#: ../data/session-properties.ui.h:7
+#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Hugs program som køy_rer no"
-#: ../data/session-properties.ui.h:8
+#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Options"
msgstr "Innstillingar"
-#: ../data/session-properties.ui.h:9
+#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Browse…"
msgstr ""
-#: ../data/session-properties.ui.h:10
+#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:11
+#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:12
+#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:13
+#: ../data/session-properties.ui.h:14
msgid "_Delay:"
msgstr "_Pause:"