summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sl.po')
-rw-r--r--po/sl.po87
1 files changed, 50 insertions, 37 deletions
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index f7fdc35..5058f9e 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -15,9 +15,9 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
"Last-Translator: jetomit <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Slovenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sl/)\n"
@@ -68,35 +68,35 @@ msgstr "Začetni ukaz ne sme biti prazen"
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Začetni ukaz ni veljaven"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"
-#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
+#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Možnosti začetnih programov"
-#: ../capplet/gsp-app.c:283
+#: ../capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Brez imena"
-#: ../capplet/gsp-app.c:289
+#: ../capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Brez opisa"
@@ -125,20 +125,29 @@ msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Izbrana možnost omogoča samodejno shranjevanje seje MATE."
#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Show hidden autostart applications"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout prompt"
msgstr "Odjavni poziv"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča, da bo seja MATE pred končanjem seje pozval "
"uporabnika."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Logout timeout"
msgstr "Časovna omejitev odjave"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
@@ -146,28 +155,28 @@ msgstr ""
"V primeru omogočenega odjavnega poziva, to omogoči samodejno zakasnitev v "
"sekundah pred odjavo. Ob vrednosti 0, je samodejno odjavljanje onemogočeno."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Čas, preden se seja obravnava kot nedejavna."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Število minut nedejavnosti, preden je seja obravnavana kot nedejavna."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Default session"
msgstr "Privzeta seja"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Seznam programov, ki so del privzete seje."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Required session components"
msgstr "Zahtevani sestavni deli seje"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
@@ -182,19 +191,19 @@ msgstr ""
"enot, upravljalnik seje pa bo samodejno dodal zahtevane enote nazaj v sejo "
"ob prijavi, če se jih odstrani."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Upravljalnik oken"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
@@ -202,11 +211,11 @@ msgstr ""
"Upravljalnik oken je program, ki izriše naslovno vrstico in robove okoli "
"oken ter omogoča njihovo premikanje in spreminjanje velikosti."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "Panel"
msgstr "Pult"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
@@ -214,11 +223,11 @@ msgstr ""
"Pult omogoča vrstico na vrhu ali na dnu zaslona z meniji, seznamom oken, "
"ikonami stanja, uro in drugimi uporabnimi možnostmi."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "File Manager"
msgstr "Upravljalnik datotek"
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
@@ -226,11 +235,11 @@ msgstr ""
"Upravljalnik datotek prikaže ikone namizja, s katerimi lahko upravljate s "
"shranjenimi datotekami."
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:25
msgid "Dock"
msgstr ""
-#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
@@ -277,38 +286,42 @@ msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../data/session-properties.ui.h:5
+msgid "_Show hidden"
+msgstr ""
+
+#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Startup Programs"
msgstr "Začetni programi"
-#: ../data/session-properties.ui.h:6
+#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "_Zapomni si zagnane programe ob odjavi"
-#: ../data/session-properties.ui.h:7
+#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Zapomni si trenutno zagnane programe"
-#: ../data/session-properties.ui.h:8
+#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
-#: ../data/session-properties.ui.h:9
+#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Browse…"
msgstr "Prebrskaj ..."
-#: ../data/session-properties.ui.h:10
+#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Comm_ent:"
msgstr "_Opomba:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:11
+#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Ukaz:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:12
+#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
-#: ../data/session-properties.ui.h:13
+#: ../data/session-properties.ui.h:14
msgid "_Delay:"
msgstr "_Premor:"