summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/cs.po
blob: e734926bc28135681619765b9f020bcbb1f07645 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# David Šauer <davids@penguin.cz>, 1999
# George Lebl <jirka@5z.com>, 2000, 2001
# GIS <gis@academy.cas.cz>, 1999
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002, 2003
# Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>, 2004, 2005, 2006
# Petr Kovar <pmkovar@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2006
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000, 2001
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-17 18:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-17 21:40+0000\n"
"Last-Translator: Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:125
msgid "Select Command"
msgstr "Vybrat příkaz"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:201
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Přidat program při přihlášení"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:205
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Upravit program při přihlášení"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:493
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Příkaz při přihlášení nesmí být prázdný"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:499
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Příkaz při přihlášení není platný"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:552
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:564
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:576
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:796
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Předvolby aplikací spouštěných při přihlášení"

#: ../capplet/gsp-app.c:269
msgid "No name"
msgstr "Bez názvu"

#: ../capplet/gsp-app.c:275
msgid "No description"
msgstr "Bez popisu"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:482
msgid "Version of this application"
msgstr "Verze této aplikace"

#: ../capplet/main.c:54
msgid "Could not display help document"
msgstr "Nelze zobrazit dokument nápovědy"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Ukládat sezení"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Pokud je povoleno, mate-session automaticky uloží sezení."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Dotaz na odhlášení"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Pokud je povoleno, mate-session se před ukončením sezení dotáže uživatele."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Doba, po které se sezení považuje za nečinné"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Doba nečinnosti v minutách, po které se má sezení považovat za nečinné."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Default session"
msgstr "Výchozí sezení"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Seznam aplikací, které jsou součástí výchozího sezení."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Required session components"
msgstr "Vyžadované součásti sezení"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:12
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../data/mate-wm.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Správce oken"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:14
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr "Správce oken je program vykreslující záhlaví a okraje oken, umožňuje přesunovat a měnit velikost oken."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:16
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr "Panel poskytuje lištu v horní a dolní části obrazovky, včetně nabídek, seznamu oken, stavových ikon, hodin atd."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "File Manager"
msgstr "Správce souborů"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr "Správce souborů poskytuje ikony pracovní plochy a umožňuje zprostředkování činnosti s uloženými soubory."

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Toto sezení vás přihlásí do MATE"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Některé programy stále běží:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:709
msgid ""
"Waiting for the program to finish.  Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr "Čeká se na ukončení programu. Přerušení běhu programu může způsobit ztrátu rozdělané práce."

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Aplikace spouštěné při přihlášení"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Vybere aplikace, které se mají spouštět při přihlášení"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "_Další programy při přihlášení:"

#: ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Programy při přihlášení"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Při odhlašování si _automaticky pamatovat běžící aplikace"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Zapa_matovat si aktuálně běžící aplikaci"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Browse…"
msgstr "Procházet..."

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "Comm_ent:"
msgstr "_Komentář:"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Příkaz:"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Soubor není platným souborem .desktop"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Nerozpoznaná verze \"%s\" souboru pracovní plochy"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:957
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Spouští se %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1099
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Aplikace neumožňuje přijmout dokumenty v příkazovém řádku"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1167
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Nerozpoznaná spouštěcí volba: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1372
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "URI dokumentu nelze postoupit položce pracovní plochy \"Type=Link\""

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1393
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Není spustitelnou položkou"

#: ../egg/eggsmclient.c:225
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Vypnout spojení se správcem sezení"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Určit soubor obsahující uložené nastavení"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Určit ID správce sezení"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:252
msgid "Session management options:"
msgstr "Volby správy sezení:"

#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Show session management options"
msgstr "Zobrazit volby správy sezení"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:258
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikona \"%s\" nenalezena"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:657
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:708
msgid "A program is still running:"
msgstr "Program stále běží:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:712
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Některé programy stále běží:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:713
msgid ""
"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr "Čeká se na ukončení běhu programů. Přerušení běhu těchto programů může způsobit ztrátu dat."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:943
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Přesto přepnout uživatele"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:946
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Přesto se odhlásit"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:949
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Přesto uspat do paměti"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:952
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Přesto uspat na disk"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:955
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Přesto vypnout"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:958
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Přesto restartovat"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:966
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknout obrazovku"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:969
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:319
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:327
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:373
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Aktuálně jste přihlášeni jako \"%s\"."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:443
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Odhlásit se nyní z tohoto systému?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:449
msgid "_Switch User"
msgstr "_Přepnout uživatele"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:458
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásit se"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:464
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Vypnout nyní tento systém?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:470
msgid "S_uspend"
msgstr "_Uspat do paměti"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:476
msgid "_Hibernate"
msgstr "Uspat na _disk"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:482
msgid "_Restart"
msgstr "_Restartovat"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:492
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Vypnout"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1420 ../mate-session/gsm-manager.c:2118
msgid "Not responding"
msgstr "Neodpovídá"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1189
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tento program brání odhlášení."

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:325
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Odmítnutí spojení nového klienta, jelikož právě probíhá vypnutí sezení\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:587
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nelze vytvořit socket naslouchání ICE: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:354
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Nepodařilo se spustit sezení s přihlášením (a spojit se se serverem X)"

#: ../mate-session/main.c:479
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Přepsat standardní adresáře automatického spuštění"

#: ../mate-session/main.c:480
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Zapnout ladicí kód"

#: ../mate-session/main.c:481
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Nenahrávat uživatelem zadané aplikace"

#: ../mate-session/main.c:502
msgid " - the MATE session manager"
msgstr " - správce sezení MATE"

#: ../tools/mate-session-save.c:65
msgid "Log out"
msgstr "Odhlásit se"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Odhlásit se, ignorovat jakékoliv existující inhibitory"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Zobrazit dialog odhlášení"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Zobrazit dialog vypnutí"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "U chyb použije dialogová okna"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "Set the current session name"
msgstr "Nastaví název aktuálního sezení"

#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "NAME"
msgstr "NÁZEV"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Kill session"
msgstr "Ukončí sezení"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Nebude vyžadovat potvrzení"

#: ../tools/mate-session-save.c:117 ../tools/mate-session-save.c:125
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nelze se spojit se správcem sezení"

#: ../tools/mate-session-save.c:287
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program volán s kolidujícími volbami"