summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/lt.po
blob: 8775d8e6c53a5b3c76e7fbca964ee3b3749ad716 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2006, 2007, 2008
# Justina Klingaitė <justina.klingaite@gmail.com>, 2005
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-17 18:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-17 21:40+0000\n"
"Last-Translator: Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>\n"
"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: lt\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:125
msgid "Select Command"
msgstr "Pasirinkite komandą"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:201
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Pridėti paleidimo programą"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:205
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Redaguoti paleidžiamą programą"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:493
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Paleidimo komanda negali būti tuščia"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:499
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Paleidimo komanda netinkama"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:552
msgid "Enabled"
msgstr "Įjungta"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:564
msgid "Icon"
msgstr "Piktograma"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:576
msgid "Program"
msgstr "Programa"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:796
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Paleidžiamų programų nustatymai"

#: ../capplet/gsp-app.c:269
msgid "No name"
msgstr "Be pavadinimo"

#: ../capplet/gsp-app.c:275
msgid "No description"
msgstr "Nėra aprašymo"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:482
msgid "Version of this application"
msgstr "Programos versija"

#: ../capplet/main.c:54
msgid "Could not display help document"
msgstr "Nepavyko parodyti žinyno dokumento"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Išsaugoti seansus"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Atsijungiant paklausti patvirtinimo"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Jeigu įjungta, mate-session paklaus naudotojo prieš baigiant seansą."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Laikas, po kurio seansas laikomas neaktyviu"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Minučių skaičius, kurioms praėjus seansas laikomas neaktyvus."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Default session"
msgstr "Numatytasis seansas"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Programos, kurios yra numatytojo seanso dalis."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Required session components"
msgstr "Reikalingi seanso komponentai"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:12
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../data/mate-wm.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Langų valdyklė"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:14
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr "Langų valdyklė yra programa, paišanti langų antraštes ir kraštus.  Ji taip pat leidžia perkelti langus ir keisti jų dydį."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Panel"
msgstr "Skydelis"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:16
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr "Skydelis suteikia sritį ekrano apačioje ar viršuje, kurioje yra meniu, langų sąrašas, būsenos piktogramos, laikrodis ir t.t."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "File Manager"
msgstr "Failų valdyklė"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr "Failų valdyklė suteikia darbastalio piktogramas ir leidžia valdyti įrašytus failus."

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Šis seansas prijungia jus prie MATE"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Kai kurios programos vis dar veikia:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:709
msgid ""
"Waiting for the program to finish.  Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Paleidžiamos programos"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Pasirinkite, kokias programas paleisti jums prisijungiant"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Papildomos paleidžiamos _programos:"

#: ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Pradžioje paleidžiamos programos"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "_Atsijungiant, automatiškai atsiminti paleistas programas"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Atsiminti dabar veikiančias programas"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
msgstr "Parinktys"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Browse…"
msgstr ""

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Ko_mentaras:"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Komanda:"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "_Name:"
msgstr "_Pavadinimas:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Failas nėra taisyklingas .desktop failas"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Neatpažinta darbastalio failo versija „%s“"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:957
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Paleidžiama %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1099
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programa nepriima dokumentų komandinėje eilutėje"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1167
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Neatpažintas paleidimo parametras: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1372
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Negalima perduoti dokumentų URI „Type=Link“ darbastalio elementui"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1393
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Nepaleidžiamas elementas"

#: ../egg/eggsmclient.c:225
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Išjungti prisijungimą prie seansų valdyklės"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Nurodyti failą, kuriame įrašyta konfigūracija"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "FILE"
msgstr "FAILAS"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Nurodyti seanso valdymo ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:252
msgid "Session management options:"
msgstr "Seanso valdymo parinktys:"

#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Show session management options"
msgstr "Rodyti seanso valdymo parinktis"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:258
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Piktograma „%s“ nerasta"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:657
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:708
msgid "A program is still running:"
msgstr "Programa vis dar veikia:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:712
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Kai kurios programos vis dar veikia:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:713
msgid ""
"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr "Laukiama, kol programos baigs darbą. Šias programas nutraukus gali būti prarasta informacija."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:943
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Keisti naudotoją bet kokiu atveu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:946
msgid "Log Out Anyway"
msgstr ""

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:949
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Užmigdyti bet kokiu atveju"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:952
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Hibernuoti bet kokiu atveju"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:955
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr ""

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:958
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Įkelti iš naujo bet kokiu atveju"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:966
msgid "Lock Screen"
msgstr "Užrakinti ekraną"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:969
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:319
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:327
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:373
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Esate prisijungę kaip „%s“."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:443
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Atsijungti dabar?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:449
msgid "_Switch User"
msgstr "_Keisti naudotoją"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:458
msgid "_Log Out"
msgstr "_Atsijungti"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:464
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Išjungti sistemą dabar?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:470
msgid "S_uspend"
msgstr "_Užmigdyti"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:476
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Hibernuoti"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:482
msgid "_Restart"
msgstr "Įkelti iš _naujo"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:492
msgid "_Shut Down"
msgstr "Išj_ungti"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1420 ../mate-session/gsm-manager.c:2118
msgid "Not responding"
msgstr "Neatsako"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1189
msgid "This program is blocking logout."
msgstr ""

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:325
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Atsisakoma naujo kliento ryšio, kadangi seansas dabar išjungiamas\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:587
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nepavyko sukurti ICE klausymo lizdo: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:354
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Nepavyko paleisti prisijungimo seanso (taip pat nepavyko prisijungti prie X serverio)"

#: ../mate-session/main.c:479
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Nepaisyti standartinių automatinės paleisties aplankų"

#: ../mate-session/main.c:480
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Įjungti derinimo kodą"

#: ../mate-session/main.c:481
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Neįkelti naudotojo nurodytų programų"

#: ../mate-session/main.c:502
msgid " - the MATE session manager"
msgstr " – MATE seanso valdyklė"

#: ../tools/mate-session-save.c:65
msgid "Log out"
msgstr "Atsijungti"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Atsijungti, ignoruojant bet kokius trukdžius"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Rodyti atsijungimo dialogą"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Rodyti išjungimo dialogą"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Naudoti dialogus klaidų rodymui"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "Set the current session name"
msgstr "Nustatyti esamo seanso pavadinimą"

#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "NAME"
msgstr "PAVADINIMAS"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Kill session"
msgstr "Nužudyti seansą"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Nereikalauti patvirtinimo"

#: ../tools/mate-session-save.c:117 ../tools/mate-session-save.c:125
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nepavyko prisijungti prie seansų valdyklės"

#: ../tools/mate-session-save.c:287
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programa iškviesta naudojant konfliktuojančias parinktis"