summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/lt.po
blob: f6b850a38e9ac5ba5cdfddcf324c06272b4898b0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR MATE Desktop Environment team
# This file is distributed under the same license as the mate-session-manager package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Mantas Kriaučiūnas Baltix <mantas@akl.lt>, 2018
# Audrius Meskauskas, 2018
# brennus <jonas.ska@gmail.com>, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# Moo, 2019
# Džiugas Grėbliūnas <dziugas.grebliunas@gmail.com>, 2020
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mate-session-manager 1.23.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-19 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 08:06+0000\n"
"Last-Translator: Džiugas Grėbliūnas <dziugas.grebliunas@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Lithuanian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: lt\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 10 == 1 && (n % 100 > 19 || n % 100 < 11) ? 0 : (n % 10 >= 2 && n % 10 <=9) && (n % 100 > 19 || n % 100 < 11) ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Pasirinkite komandą"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr "sekundė"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "sekundžių"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:218 mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Pridėti paleidimo programą"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:226 data/session-properties.ui:86
msgid "_Add"
msgstr "Į_dėti"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Redaguoti paleidžiamą programą"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Paleidimo komanda negali būti tuščia"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Paleidimo komanda netinkama"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Užverti"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Įjungtas"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Piktograma"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Programa"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Paleidžiamų programų nustatymai"

#: capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Be pavadinimo"

#: capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Nėra aprašymo"

#: capplet/main.c:35 mate-session/main.c:614
msgid "Version of this application"
msgstr "Šios programos versija"

#: capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Nepavyko parodyti žinyno dokumento"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:5
msgid "Current session start time"
msgstr "Esamo seanso pradžios laikas"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:6
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Esamo seanso pradžios Unix laikas"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:10
msgid "Save sessions"
msgstr "Įrašyti seansus"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:11
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Jeigu įjungta, mate-session automatiškai įrašys seansą."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:15
msgid "Show hidden autostart applications"
msgstr "Rodyti paslėptas automatiškai paleidžiamas programas"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:16
msgid ""
"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
msgstr ""
"Jei įjungta, mate-session-properties rodys paslėptas automatiškai "
"paleidžiamas programas."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:20
msgid "Logout prompt"
msgstr "Atsijungiant paklausti patvirtinimo"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:21
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Jeigu įjungta, mate-session paklaus naudotojo prieš baigiant seansą."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:26
msgid "Logout timeout"
msgstr "Atsijungimui skirtas laikas"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:27
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
"Jeigu įjungtas atsijungimo patvirtinimo paklausimas, tuomet tai automatiškai"
" nustato laiką sekundėmis iki atsijungimo. Jei 0, automatinis atsijungimas "
"yra išjungtas."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:31
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Laikas, kuriam praėjus sesija laikoma neveiklia"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:32
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Neveiklumo trukmė minutėmis iki tol, kol sesija nelaikoma neveiklia."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:36
msgid "Default session"
msgstr "Numatytasis seansas"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:37
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Programos, kurios yra numatytojo seanso dalis."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:41
msgid "Required session components"
msgstr "Reikalingi seanso komponentai"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:42
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""
"Komponentų, kurie yra būtini seanse, sąrašas. (Kiekvienas elementas nurodo "
"raktą, esantį „/org/mate/desktop/session/required_components“.) Paleidžiamų "
"programų nustatymų įrankis paprastai neleidžia naudotojams pašalinti būtiną "
"komponentą iš seanso, o seansų tvarkytuvė automatiškai vėl grąžins būtinus "
"komponentus į seansą prisijungimo metu, jei jie kaip nors bus pašalinti."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:46
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Kontroliuoti gnome suderinamumo komponento paleidimą"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:47
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Kontroliuoti kuriuos suderinamumo komponentus paleisti."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:54 data/mate-wm.desktop.in:4
msgid "Window Manager"
msgstr "Langų tvarkytuvė"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:55
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Langų tvarkytuvė yra programa, paišanti langų antraštes ir kraštus. Ji taip"
" pat leidžia perkelti langus ir keisti jų dydį."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:59
msgid "Panel"
msgstr "Skydelis"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:60
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Skydelis suteikia sritį ekrano apačioje ar viršuje, kurioje yra meniu, langų"
" sąrašas, būsenos piktogramos, laikrodis ir t.t."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:64
msgid "File Manager"
msgstr "Failų tvarkytuvė"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:65
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Failų tvarkytuvė pateikia darbalaukio piktogramas ir leidžia valdyti "
"įrašytus failus."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:69
msgid "Dock"
msgstr "Dokas"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:70
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""
"Dokas suteikia, į skydelį panašią dokinę sritį, skirtą paleisti ir perjungti"
" programas."

#: data/mate.desktop.in:3
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: data/mate.desktop.in:4
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Šis seansas prijungia jus prie MATE"

#: data/mate.desktop.in:8
msgid "Type=Application"
msgstr "Tipas=Programa"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate.desktop.in:11
msgid "launch;MATE;desktop;session;"
msgstr "launch;MATE;desktop;session;"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-wm.desktop.in:7
msgid "MATE;window;manager;launch;MDM;"
msgstr "MATE;langų;tvarkyklė;paleisti;MDM;"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:14
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Kai kurios programos vis dar veikia:</b>"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:52 mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Laukiama, kol programa baigs darbą. Nutraukus šią programą gali būti "
"prarasta informacija."

#: data/mate-session-properties.desktop.in:3
msgid "Startup Applications"
msgstr "Paleidžiamos programos"

#: data/mate-session-properties.desktop.in:4
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Pasirinkite, kokias programas paleisti jums prisijungiant"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
#. file name)!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:7
msgid "mate-session-properties"
msgstr "mate-session-properties"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:13
msgid "MATE;session;properties;applications;login;start;"
msgstr "MATE;sesija;ypatybės;programos;prisijungti;pradėti;pradžia"

#: data/session-properties.ui:35
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Papildomos paleidžiamos _programos:"

#: data/session-properties.ui:101
msgid "_Remove"
msgstr "_Pašalinti"

#: data/session-properties.ui:117
msgid "_Edit"
msgstr "_Taisa"

#: data/session-properties.ui:147
msgid "_Show hidden"
msgstr "_Rodyti paslėptas"

#: data/session-properties.ui:168
msgid "Startup Programs"
msgstr "Pradžioje paleidžiamos programos"

#: data/session-properties.ui:183
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "_Atsijungiant, automatiškai atsiminti paleistas programas"

#: data/session-properties.ui:225
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Atsiminti dabar veikiančias programas"

#: data/session-properties.ui:259
msgid "Options"
msgstr "Parametrai"

#: data/session-properties.ui:297
msgid "Browse…"
msgstr "Naršyti..."

#: data/session-properties.ui:340
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Ko_mentaras:"

#: data/session-properties.ui:354
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Komanda:"

#: data/session-properties.ui:368
msgid "_Name:"
msgstr "_Vardas:"

#: data/session-properties.ui:382
msgid "_Delay:"
msgstr "_Delsa:"

#: egg/eggdesktopfile.c:152
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Šis failas nėra taisyklingas .desktop failas"

#: egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Neatpažinta darbalaukio failo versija „%s“"

#: egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Paleidžiama %s"

#: egg/eggdesktopfile.c:1097
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programa nepriima dokumentų komandų eilutėje"

#: egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Neatpažintas paleidimo parametras: %d"

#: egg/eggdesktopfile.c:1363
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Negalima perduoti dokumentų URI „Type=Link“ darbalaukio elementui"

#: egg/eggdesktopfile.c:1384
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Nepaleidžiamas elementas"

#: egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Išjungti ryšį su seansų tvarkytuve"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Nurodyti failą su įrašytais nustatymais"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "FAILAS"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Nurodykite seanso valdymo ID"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Seanso valdymo parametrai:"

#: egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Rodyti seanso valdymo parametrus"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Piktograma „%s“ nerasta"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Programa vis dar veikia:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Kai kurios programos vis dar veikia:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Laukiama, kol programos baigs darbą. Šias programas nutraukus gali būti "
"prarasta informacija."

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Perjungti naudotoją bet kokiu atveju"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Vis tiek atsijungti"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Pristabdyti bet kokiu atveju"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Užmigdyti bet kokiu atveju"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Vis tiek išjungti"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Paleisti iš naujo bet kokiu atveju"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Užrakinti ekraną"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] "Būsite automatiškai atjungti po %d sekundės"
msgstr[1] "Būsite automatiškai atjungti po %d sekundžių"
msgstr[2] "Būsite automatiškai atjungti po %d sekundžių"
msgstr[3] "Būsite automatiškai atjungti po %d sekundės"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] "Sistema automatiškai išsijungs po %d sekundės"
msgstr[1] "Sistema automatiškai išsijungs po %d sekundžių"
msgstr[2] "Sistema automatiškai išsijungs po %d sekundžių"
msgstr[3] "Sistema automatiškai išsijungs po %d sekundės"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Esate prisijungę kaip „%s“."

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Atsijungti dabar?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "_Perjungti naudotoją"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "At_sijungti"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Išjungti sistemą dabar?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "_Pristabdyti"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Užmigdyti"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "Paleisti iš _naujo"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "Išj_ungti"

#: mate-session/gsm-manager.c:1515 mate-session/gsm-manager.c:2339
msgid "Not responding"
msgstr "Neatsako"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Įsiminta programa"

#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Ši programa neleidžia atsijungti"

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Atsisakoma naujo kliento ryšio, kadangi seansas dabar išjungiamas\n"

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nepavyko sukurti ICE klausymo lizdo: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: mate-session/gsm-util.c:355
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Nepavyko paleisti prisijungimo seanso (taip pat nepavyko prisijungti prie X "
"serverio)"

#: mate-session/main.c:611
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Nepaisyti standartinių automatinės paleisties katalogų"

#: mate-session/main.c:612
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Įjungti derinimo kodą"

#: mate-session/main.c:613
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Neįkelti naudotojo nurodytų programų"

#: mate-session/main.c:615
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Išjungti aparatinio spartinimo patikrinimą"

#: mate-session/main.c:635
msgid " - the MATE session manager"
msgstr " – MATE seansų tvarkytuvė"

#: tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Atsijungti"

#: tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Atsijungti, ignoruojant bet kokius trukdžius"

#: tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Rodyti atsijungimo dialogą"

#: tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Rodyti išjungimo dialogą"

#: tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Naudoti dialogus klaidų rodymui"

#. deprecated options
#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Nustatyti esamo seanso pavadinimą"

#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "PAVADINIMAS"

#: tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Nutraukti seansą"

#: tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Nereikalauti patvirtinimo"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nepavyko prisijungti prie seansų tvarkytuvės"

#: tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programa iškviesta naudojant konfliktuojančius parametrus"

#: tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [PARAMETRAS...] KOMANDA\n"
"\n"
"Vykdo KOMANDĄ, drausdama kai kurį seanso funkcionalumą.\n"
"\n"
" -h, --help    Rodo šią pagalbą\n"
" --version     Rodo programos versiją\n"
" --app-id ID    Draudžiant (pasirinktinai) naudojamos\n"
"          programos id\n"
" --reason PRIEŽASTIS  Draudimo (pasirinktinai) priežastis\n"
" --inhibit ARG   Dvitaškiais atskirtų, draudžiamų dalykų sąrašas:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"Jei nenurodytas parametras --inhibit, tuomet yra numanoma idle.\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:169 tools/mate-session-inhibit.c:179
#: tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr ""
"%s reikalauja argumento\n"
"\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Nepavyko įvykdyti %s\n"