summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
blob: e6b487b23ec9a59f1b33e0ed45828329d96d22a2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-14 13:15+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-10 19:58+0000\n"
"Last-Translator: Vlad Orlov <monsta@inbox.ru>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nb\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:125
msgid "Select Command"
msgstr "Velg kommando"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Legg til oppstartsprogram"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:201
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Rediger oppstartsprogram"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:490
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Oppstartskommando kan ikke være tom"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:496
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Oppstartskommandoen er ikke gyldig"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:518
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:530
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:542
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:748
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Brukervalg for oppstartsprogrammer"

#: ../capplet/gsp-app.c:273
msgid "No name"
msgstr "Uten navn"

#: ../capplet/gsp-app.c:279
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivelse"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:589
msgid "Version of this application"
msgstr "Versjon av dette programmet"

#: ../capplet/main.c:54
msgid "Could not display help document"
msgstr "Kunne ikke vise hjelp"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Lagre sesjoner"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Hvis denne er aktiv vil sesjonen lagres automatisk."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Spør ved avlogging"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før sesjonen avsluttes."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout timeout"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid før sesjonen antas å være ubrukt"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Antall minutter uten aktivitet før sesjonen anses som inaktiv."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Default session"
msgstr "Forvalgt sesjon"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Liste med programmer som er en del av forvalgt sesjon."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Required session components"
msgstr "Nødvendige deler av sesjonen"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
#: ../data/mate-wm.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindushåndterer"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr "Vindushåndterer er programmet som styrer tittellinje og kanter rundt vinduer i tillegg til å la deg flytte og endre størrelse på vinduene."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr "Panelet er linjen øverst eller nederst på skjermen som inneholder menyer, vinduliste, statusikoner, klokke, etc."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndterer"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr "Filhåndterer gir deg skrivebordsikoner og lar deg håndtere dine filer."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "Dock"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Denne sesjonen logger inn i MATE"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Noen programmer kjører fremdeles:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:707
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr "Venter på at programmet skal avsluttes. Hvis du avbryter programmet kan du miste data."

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Oppstartsprogrammer"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Velg programmer som skal startes når du logger inn"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Flere oppstarts_programmer:"

#: ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Oppstartsprogrammer"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Husk kjørende programmer _automatisk når du logger ut"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Husk kjø_rende program"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
msgstr "Alternativer"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Browse…"
msgstr "Bla gjennom …"

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen er ikke en gyldig .desktop-fil"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Versjon «%s» i skrivebordsfil ikke gjenkjent"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1097
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet tar ikke dokumenter på kommandolinjen"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Ikke gjenkjent oppstartsflagg: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1364
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Kan ikke gi dokument-URIer til en skrivebordsoppføring med «Type=Link»"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1385
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Ikke en startbar oppføring"

#: ../egg/eggsmclient.c:225
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Deaktiver kobling til sesjonshåndterer"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Oppgi fil med lagret konfigurasjon"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Oppgi ID for sesjonshåndtering"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:252
msgid "Session management options:"
msgstr "Alternativer for sesjonshåndtering:"

#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Show session management options"
msgstr "Vis alternativer for sesjonshåndtering"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:256
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikon «%s» ikke funnet"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:655
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:706
msgid "A program is still running:"
msgstr "Et program kjører fremdeles:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:710
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Noen programmer kjører fremdeles:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:711
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr "Venter på at programmer skal avsluttes. Hvis du avbryter disse programmene kan du miste data."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:941
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Bytt bruker likevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:944
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Logg ut likevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:947
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Gå i hvilemodus likevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:950
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Gå i dvalemodus likevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:953
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Slå av likevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:956
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Start på nytt likevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:964
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skjerm"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:967
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:332
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:340
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:386
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Du er logget inn som «%s»"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:467
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Logg ut av dette systemet nå?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:473
msgid "_Switch User"
msgstr "_Bytt bruker"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:482
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logg ut"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:488
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Slå av dette systemet nå?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:494
msgid "S_uspend"
msgstr "H_vilemodus"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:500
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Dvalemodus"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:506
msgid "_Restart"
msgstr "Sta_rt på nytt"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:516
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Slå av"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1435 ../mate-session/gsm-manager.c:2154
msgid "Not responding"
msgstr "Svarer ikke"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:565
msgid "Remembered Application"
msgstr ""

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1203
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Dette programmet hindrer utlogging."

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:325
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Nekter ny klient tilgang fordi sesjonen er i ferd med å avsluttes\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:587
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Kunne ikke opprette plugg for ICE-lytting: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:355
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Kan ikke starte påloggingssesjonen (kan ikke koble til X-tjeneren)"

#: ../mate-session/main.c:586
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Overstyr forvalgte kataloger for autostart"

#: ../mate-session/main.c:587
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktiver feilsøkingskode"

#: ../mate-session/main.c:588
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Ikke last brukerdefinerte programmer"

#: ../mate-session/main.c:609
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- MATE sesjonshåndterer"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Log out"
msgstr "Logg ut"

#: ../tools/mate-session-save.c:70
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Logg ut og overse eventuelle hindringer"

#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Vis logg ut-dialog"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Vis slå av-dialog"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Bruk dialoger for feil"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:75
msgid "Set the current session name"
msgstr "Gi navn til denne sesjonen"

#: ../tools/mate-session-save.c:75
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#: ../tools/mate-session-save.c:76
msgid "Kill session"
msgstr "Terminer sesjon"

#: ../tools/mate-session-save.c:77
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Ikke krev bekreftelse"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: ../tools/mate-session-save.c:135 ../tools/mate-session-save.c:150
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunne ikke koble til sesjonshåndterer"

#: ../tools/mate-session-save.c:276
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programmet ble kalt med motstridende alternativer"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:169 ../tools/mate-session-inhibit.c:179
#: ../tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr ""

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr ""