summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
blob: bbf2dabe325f760584e176767e7964e6cf969327 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR MATE Desktop Environment team
# This file is distributed under the same license as the mate-session-manager package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Håvard Havdal <inactive+wty@transifex.com>, 2018
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2018
# Kenneth Jenssen <kennethjenssen@yahoo.com>, 2018
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mate-session-manager 1.23.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-19 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 08:06+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nb\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Velg kommando"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr "sekund"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:218 mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Legg til oppstartsprogram"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:226 data/session-properties.ui:86
msgid "_Add"
msgstr "_Legg til"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Rediger oppstartsprogram"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Lagre"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Oppstartskommando kan ikke være tom"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Oppstartskommandoen er ikke gyldig"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Påslått"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Brukervalg for oppstartsprogrammer"

#: capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Uten navn"

#: capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivelse"

#: capplet/main.c:35 mate-session/main.c:614
msgid "Version of this application"
msgstr "Skjermsparerversjon"

#: capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Kunne ikke vise hjelp"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:5
msgid "Current session start time"
msgstr "Starttid for gjeldende økt"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:6
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Unix-tid for start av gjeldende økt."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:10
msgid "Save sessions"
msgstr "Lagre økter"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:11
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Hvis denne er aktiv vil økta lagres automatisk."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:15
msgid "Show hidden autostart applications"
msgstr "Vis skjulte programmer som starter automatisk"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:16
msgid ""
"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
msgstr ""
"Hvis denne er aktiv vil «mate-session-properties» vise skjulte programmer "
"som starter automatisk."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:20
msgid "Logout prompt"
msgstr "Spør ved avlogging"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:21
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før økta avsluttes."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:26
msgid "Logout timeout"
msgstr "Tidsavbrudd for utlogging"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:27
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
"Hvis utloggingsspørring er påslått, vil dette sette tidsutløp i sekunder før"
" utlogging inntreffer automatisk. Hvis 0, er automatisk utlogging avskrudd."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:31
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid før økta antas å være inaktiv"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:32
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Antall minutter uten aktivitet før økta anses som inaktiv."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:36
msgid "Default session"
msgstr "Forvalgt økt"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:37
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Liste med programmer som er en del av forvalgt økt."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:41
msgid "Required session components"
msgstr "Påkrevde deler av økta"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:42
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""
"Liste med komponenter som kreves i økta. (Hvert element navngir en nøkkel "
"under «/org/mate/desktop/session/required_components».) Dialog for "
"egenskaper for økt vil vanligvis ikke la brukere fjerne en påkrevet "
"komponent fra økta. Økthåndtereren vil automatisk legge tilbake påkrevede "
"komponenter i økta hvis de fjernes."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:46
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Kontroller GNOME-kompabilitetskomponentsoppstart"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:47
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Kontroller hvilke kompabilitetskomponenter som skal starte."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:54 data/mate-wm.desktop.in:4
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindushåndterer"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:55
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Vindushåndterer er programmet som styrer tittellinje og kanter rundt vinduer"
" i tillegg til å la deg flytte og endre størrelse på vinduene."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:59
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:60
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Panelet er linjen øverst eller nederst på skjermen som inneholder menyer, "
"vinduliste, statusikoner, klokke, etc."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:64
msgid "File Manager"
msgstr "Filbehandler"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:65
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Filbehandleren gir deg ikoner på skrivebordet og lar deg håndtere dine "
"lagrede filer."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:69
msgid "Dock"
msgstr "Samtalevindu"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:70
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""
"En dokk tilbyr et dokkingsområde, tilsvarende et panel, for start og bytte "
"av programmer."

#: data/mate.desktop.in:3
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: data/mate.desktop.in:4
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Denne økta logger deg inn i MATE"

#: data/mate.desktop.in:8
msgid "Type=Application"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate.desktop.in:11
msgid "launch;MATE;desktop;session;"
msgstr "start;MATE;skrivebord;økt;"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-wm.desktop.in:7
msgid "MATE;window;manager;launch;MDM;"
msgstr "MATE;vindu;behandler;start;MDM;"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:14
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Noen programmer kjører fremdeles:</b>"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:52 mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Venter på at programmet skal avsluttes. Hvis du avbryter programmet kan du "
"miste data."

#: data/mate-session-properties.desktop.in:3
msgid "Startup Applications"
msgstr "Oppstartsprogrammer"

#: data/mate-session-properties.desktop.in:4
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Velg programmer som skal startes når du logger inn"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
#. file name)!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:7
msgid "mate-session-properties"
msgstr "mate-session-properties"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:13
msgid "MATE;session;properties;applications;login;start;"
msgstr "MATE;økt;egenskaper;programmer;innlogging;start;"

#: data/session-properties.ui:35
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Flere oppstarts_programmer:"

#: data/session-properties.ui:101
msgid "_Remove"
msgstr "Fje_rn"

#: data/session-properties.ui:117
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"

#: data/session-properties.ui:147
msgid "_Show hidden"
msgstr "Vis _skjulte"

#: data/session-properties.ui:168
msgid "Startup Programs"
msgstr "Oppstartsprogrammer"

#: data/session-properties.ui:183
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Husk kjørende programmer _automatisk når du logger ut"

#: data/session-properties.ui:225
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Husk kjø_rende program"

#: data/session-properties.ui:259
msgid "Options"
msgstr "Valg"

#: data/session-properties.ui:297
msgid "Browse…"
msgstr "Bla gjennom …"

#: data/session-properties.ui:340
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"

#: data/session-properties.ui:354
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: data/session-properties.ui:368
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"

#: data/session-properties.ui:382
msgid "_Delay:"
msgstr "_Pause:"

#: egg/eggdesktopfile.c:152
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen er ikke en gyldig .desktop-fil"

#: egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Kjenner ikke igjen versjon «%s» i desktop-fil"

#: egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"

#: egg/eggdesktopfile.c:1097
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet tar ikke dokumenter på kommandolinjen"

#: egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Kjenner ikke igjen oppstartsalternativ: %d"

#: egg/eggdesktopfile.c:1363
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Kan ikke gi URIer til dokumenter til en oppføring av type «Types=Link»"

#: egg/eggdesktopfile.c:1384
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Ikke en startbar oppføring"

#: egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Slå av tilkobling til øktbehandler"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Oppgi fil som inneholder lagret oppsett"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Oppgi øktbehandlings-ID"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Alternativer for øktbehandling:"

#: egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Vis alternativer for øktbehandling"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Fant ikke ikonet «%s»"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Et program kjører fremdeles:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Noen programmer kjører fremdeles:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Venter på at programmer skal avsluttes. Hvis du avbryter disse programmene "
"kan du miste data."

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Bytt bruker likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Logg ut likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Gå i hvilemodus likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Gå i dvalemodus likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Slå av likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Start på nytt likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skjerm"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] "Du vil automatisk bli utlogget om %d sekund"
msgstr[1] "Du vil automatisk bli utlogget om %d sekunder"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] "Systemet vil bli slått automatisk av om %d sekund"
msgstr[1] "Systemet vil bli slått automatisk av om %d sekunder"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Du er logget inn som «%s»"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Logg ut av dette systemet nå?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "_Bytt bruker"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logg ut"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Slå av dette systemet nå?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "H_vilemodus"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Dvalemodus"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "Sta_rt på nytt"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Slå av"

#: mate-session/gsm-manager.c:1515 mate-session/gsm-manager.c:2339
msgid "Not responding"
msgstr "Svarer ikke"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Husket program"

#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Dette programmet hindrer utlogging."

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Nekter ny klient tilgang fordi økta er i ferd med å avsluttes\n"

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Kunne ikke opprette plugg for ICE-lytting: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: mate-session/gsm-util.c:355
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Kan ikke starte påloggingsøkta (kan ikke koble til X-tjeneren)"

#: mate-session/main.c:611
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Overstyr forvalgte kataloger for autostart"

#: mate-session/main.c:612
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktiver avlusingskode"

#: mate-session/main.c:613
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Ikke last brukerdefinerte programmer"

#: mate-session/main.c:615
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Ikke undersøk om maskinvareakselerasjon"

#: mate-session/main.c:635
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- MATE øktbehandler"

#: tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Logg ut"

#: tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Logg ut og overse eventuelle hindringer"

#: tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Vis logg ut-dialog"

#: tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Vis slå av-dialog"

#: tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Bruk dialoger for feil"

#. deprecated options
#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Gi navn til denne økta"

#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#: tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Terminer økt"

#: tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Ikke krev bekreftelse"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunne ikke koble til øktbehandler"

#: tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programmet ble kalt med motstridende alternativer"

#: tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [Valg …] KOMMANDO\n"
"\n"
"Kjør KOMMANDO mens noe øktfunksjonalitet hemmes.\n"
"\n"
"-h, --help Vis denne hjelpeteksten\n"
"--version Vis programversjon\n"
"--app-id ID Applikations-ID å bruke under hemming (valgfri)\n"
"--reason REASON Årsak for hemming (valgfri)\n"
"--inhibit ARG Ting at hemme, kommainndelt liste av:\n"
"logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"Hvis no --inhibit tilvalg er spesofosert, antas idle (ledig).\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:169 tools/mate-session-inhibit.c:179
#: tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s krever at det oppgis et argument\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Kunne ikke kjøre %s\n"