summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
blob: 3ed396afaaa341b620d48a29ae1bbc1f750fc41d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR MATE Desktop Environment team
# This file is distributed under the same license as the mate-session-manager package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Øystein Steffensen-Alværvik, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mate-session-manager 1.23.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-19 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 08:06+0000\n"
"Last-Translator: Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/nn/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nn\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Vel kommando"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr ""

#: capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:218 mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Legg til oppstartsprogram"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:226 data/session-properties.ui:86
msgid "_Add"
msgstr "_Legg til"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Rediger oppstartsprogram"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Lagra"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Oppstartskommandoen kan ikkje vera tom"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Oppstartskommandoen er ikkje gyldig"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Innstillingar for oppstartsprogram"

#: capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Utan namn"

#: capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Inga skildring"

#: capplet/main.c:35 mate-session/main.c:614
msgid "Version of this application"
msgstr "Skjermspararversjon"

#: capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Klarte ikkje visa hjelpedokumentet"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:5
msgid "Current session start time"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:6
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:10
msgid "Save sessions"
msgstr "Lagra økter"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:11
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:15
msgid "Show hidden autostart applications"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:16
msgid ""
"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:20
msgid "Logout prompt"
msgstr "Spør ved avlogging"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:21
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Viss det er kryssa av her, vil brukaren få ein spørsmålsdialog før økta vert"
" avslutta."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:26
msgid "Logout timeout"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:27
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:31
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid før sesjonen betraktes som ubrukt"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:32
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Tal på minutt med inaktivitet før sesjonen betraktes som ubrukt."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:36
msgid "Default session"
msgstr "Standardøkt"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:37
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Liste over program som er ein del av standardøkta."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:41
msgid "Required session components"
msgstr "Obligatoriske komponentar"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:42
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:46
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:47
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:54 data/mate-wm.desktop.in:4
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindaugehandsamar"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:55
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Vindaugehandsamaren er programmet som teiknar tittellinja og bordane rundt "
"vindauge, og som lèt deg flytta og endra storleiken på vindauge."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:59
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:60
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Panelet gjev deg linja på toppen eller botnen av skjermen som inneheld "
"menyar, lista over vindauge, statusikon, klokka, osv."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:64
msgid "File Manager"
msgstr "Filhandsamar"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:65
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Filhandsamaren gjev deg skrivebordsikona og lèt deg handsame dei lagra "
"filene dine."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:69
msgid "Dock"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:70
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""

#: data/mate.desktop.in:3
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: data/mate.desktop.in:4
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Denne økta loggar inn i MATE"

#: data/mate.desktop.in:8
msgid "Type=Application"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate.desktop.in:11
msgid "launch;MATE;desktop;session;"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-wm.desktop.in:7
msgid "MATE;window;manager;launch;MDM;"
msgstr ""

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:14
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Nokre program køyrer enno:</b>"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:52 mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""

#: data/mate-session-properties.desktop.in:3
msgid "Startup Applications"
msgstr "Oppstartsprogram"

#: data/mate-session-properties.desktop.in:4
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Vel kva for program du vil starta når du loggar inn"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
#. file name)!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:7
msgid "mate-session-properties"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:13
msgid "MATE;session;properties;applications;login;start;"
msgstr ""

#: data/session-properties.ui:35
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Fleire oppstarts_program:"

#: data/session-properties.ui:101
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"

#: data/session-properties.ui:117
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"

#: data/session-properties.ui:147
msgid "_Show hidden"
msgstr ""

#: data/session-properties.ui:168
msgid "Startup Programs"
msgstr "Oppstartsprogram"

#: data/session-properties.ui:183
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Hugs køyrande program _automatisk ved utlogging"

#: data/session-properties.ui:225
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Hugs program som køy_rer no"

#: data/session-properties.ui:259
msgid "Options"
msgstr "Innstillingar"

#: data/session-properties.ui:297
msgid "Browse…"
msgstr ""

#: data/session-properties.ui:340
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"

#: data/session-properties.ui:354
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: data/session-properties.ui:368
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: data/session-properties.ui:382
msgid "_Delay:"
msgstr "_Pause:"

#: egg/eggdesktopfile.c:152
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Fila er ikkje ei gyldig .desktop-fil"

#: egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Kjende ikkje igjen versjonen til .desktop-fila «%s»"

#: egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"

#: egg/eggdesktopfile.c:1097
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet tek ikkje inn dokument via kommandolinja"

#: egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Ugjenkjent oppstartsval: %d"

#: egg/eggdesktopfile.c:1363
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Kan ikkje senda dokument-URI-ar til ei skrivebordsoppføring med «Type=Link»"

#: egg/eggdesktopfile.c:1384
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Ikkje eit køyrbart element"

#: egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Bryt tilkopling til økthandsamaren"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Oppgje fil som inneheld lagra brukarval"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Oppgje økthandsamings-ID"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Innstillingar til økthandsaming:"

#: egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Vis innstillingar til økthandsaming"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Klarte ikkje finna ikonet «%s»"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjend"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Eit program køyrer enno:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Nokre program køyrer enno:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Ventar på at program skal verta ferdige. Avbryting av desse programma kan "
"føra til tapt arbeid."

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Byt brukar likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr ""

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Gå i kvilemodus likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Gå i dvalemodus likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr ""

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Start om likevel"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skjerm"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Du er for augneblikket logga inn som «%s»"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Logg ut av dette systemet no?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "_Byt brukar"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logg av"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Slå av dette systemet no?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "_Kvilemodus"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Dvalemodus"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "_Start på nytt"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "Slå _av"

#: mate-session/gsm-manager.c:1515 mate-session/gsm-manager.c:2339
msgid "Not responding"
msgstr "Svarar ikkje"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr ""

#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr ""

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Avviser ny klienttilkopling fordi økta er i ferd med å avsluttast\n"

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Klarte ikkje laga ICE-lyttingsokkel: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: mate-session/gsm-util.c:355
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Klarte ikkje starta innloggingsøkt (klarte heller ikkje å kopla til "
"X-tenaren)"

#: mate-session/main.c:611
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Overkøyr dei standarde autostartmapper"

#: mate-session/main.c:612
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktiver avlusingskode"

#: mate-session/main.c:613
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Ikkje last brukarspesifikke program"

#: mate-session/main.c:615
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr ""

#: mate-session/main.c:635
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- Økthandsamar"

#: tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Logg ut"

#: tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Logg ut og sjå bort frå alle hindringar"

#: tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Vis avloggingsdialog"

#: tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Vis avslåingsdialog"

#: tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Bruk dialogboksar for feil"

#. deprecated options
#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Vel øktnamn"

#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

#: tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Drep økta"

#: tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Ikkje krev stadfesting"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Klarte ikkje kopla til økthandsamar"

#: tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programmet vart kalla med motstridande alternativar"

#: tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""

#: tools/mate-session-inhibit.c:169 tools/mate-session-inhibit.c:179
#: tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr ""

#: tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr ""