summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sl.po
blob: 599fc7415f025ee9ab8598ac6878e5a0ff49cca4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR MATE Desktop Environment team
# This file is distributed under the same license as the mate-session-manager package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Martin Wimpress <code@flexion.org>, 2018
# worm <thewormhole@gmail.com>, 2018
# Damir Mevkić <damir.mevkic@gmail.com>, 2018
# jetomit <timotej.lazar@araneo.si>, 2018
# Damir Jerovšek <jierro@windowslive.com>, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# Helena S <ele@tutamail.com>, 2020
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mate-session-manager 1.23.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-19 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 08:06+0000\n"
"Last-Translator: Helena S <ele@tutamail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Slovenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Izberite ukaz"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr "sekunda"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:218 mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Dodaj začetni program"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:226 data/session-properties.ui:86
msgid "_Add"
msgstr "Dod_aj"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Uredi začetni program"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Začetni ukaz ne sme biti prazen"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Začetni ukaz ni veljaven"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Možnosti začetnih programov"

#: capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Brez imena"

#: capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Brez opisa"

#: capplet/main.c:35 mate-session/main.c:614
msgid "Version of this application"
msgstr "Različica tega programa"

#: capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Ni mogoče prikazati dokumenta pomoči"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:5
msgid "Current session start time"
msgstr "Začetni čas trenutne seje"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:6
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Čas Unixa začetka trenutne seje."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:10
msgid "Save sessions"
msgstr "Shrani seje"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:11
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Izbrana možnost omogoča samodejno shranjevanje seje MATE."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:15
msgid "Show hidden autostart applications"
msgstr "Prikaži skrite začetne programe"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:16
msgid ""
"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča v nastavitvah mate-seje prikaz skritih zagonskih "
"programov."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:20
msgid "Logout prompt"
msgstr "Odjavni poziv"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:21
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča, da bo seja MATE pred končanjem seje pozval "
"uporabnika."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:26
msgid "Logout timeout"
msgstr "Časovna omejitev odjave"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:27
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
"V primeru omogočenega odjavnega poziva, to omogoči samodejno zakasnitev v "
"sekundah pred odjavo. Ob vrednosti 0, je samodejno odjavljanje onemogočeno."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:31
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Čas, preden se seja obravnava kot nedejavna."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:32
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Število minut nedejavnosti, preden je seja obravnavana kot nedejavna."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:36
msgid "Default session"
msgstr "Privzeta seja"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:37
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Seznam programov, ki so del privzete seje."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:41
msgid "Required session components"
msgstr "Zahtevani sestavni deli seje"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:42
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""
"Seznam enot, ki so zahtevani kot del seje. (Vsak predmet določa ključ v "
"\"/org/mate/desktop/session/required_components\"). Orodje za možnosti "
"začetnih programov običajno ne dovoli uporabnikom odstraniti zahtevanih "
"enot, upravljalnik seje pa bo samodejno dodal zahtevane enote nazaj v sejo "
"ob prijavi, če se jih odstrani."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:46
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:47
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Nadzorujte, katere komponente združljivosti naj se zaženejo."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:54 data/mate-wm.desktop.in:4
msgid "Window Manager"
msgstr "Upravljalnik oken"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:55
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Upravljalnik oken je program, ki izriše naslovno vrstico in robove okoli "
"oken ter omogoča njihovo premikanje in spreminjanje velikosti."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:59
msgid "Panel"
msgstr "Pult"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:60
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Pult omogoča vrstico na vrhu ali na dnu zaslona z meniji, seznamom oken, "
"ikonami stanja, uro in drugimi uporabnimi možnostmi."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:64
msgid "File Manager"
msgstr "Upravljalnik datotek"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:65
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Upravljalnik datotek prikaže ikone namizja, s katerimi lahko upravljate s "
"shranjenimi datotekami."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:69
msgid "Dock"
msgstr "Sidrišče"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:70
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""
"Dock ponuja usidrano območje, podobno plošči, za zagon in preklapljanje "
"aplikacij."

#: data/mate.desktop.in:3
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: data/mate.desktop.in:4
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Ta seja vas prijavi na namizje MATE"

#: data/mate.desktop.in:8
msgid "Type=Application"
msgstr "Vrsta=Program"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate.desktop.in:11
msgid "launch;MATE;desktop;session;"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-wm.desktop.in:7
msgid "MATE;window;manager;launch;MDM;"
msgstr ""

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:14
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Nekateri programi se še vedno izvajajo:</b>"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:52 mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Čakanje na konec izvajanja programov. Prekinitev izvajanja lahko povzroči "
"izgubo vaših podatkov."

#: data/mate-session-properties.desktop.in:3
msgid "Startup Applications"
msgstr "Začetni programi"

#: data/mate-session-properties.desktop.in:4
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Izbor programov za samodejni zagon ob prijavi"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
#. file name)!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:7
msgid "mate-session-properties"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:13
msgid "MATE;session;properties;applications;login;start;"
msgstr ""

#: data/session-properties.ui:35
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Dodatni _začetni programi:"

#: data/session-properties.ui:101
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"

#: data/session-properties.ui:117
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"

#: data/session-properties.ui:147
msgid "_Show hidden"
msgstr "_Prikaži skrito"

#: data/session-properties.ui:168
msgid "Startup Programs"
msgstr "Začetni programi"

#: data/session-properties.ui:183
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "_Zapomni si zagnane programe ob odjavi"

#: data/session-properties.ui:225
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Zapomni si trenutno zagnane programe"

#: data/session-properties.ui:259
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

#: data/session-properties.ui:297
msgid "Browse…"
msgstr "Prebrskaj ..."

#: data/session-properties.ui:340
msgid "Comm_ent:"
msgstr "_Opomba:"

#: data/session-properties.ui:354
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Ukaz:"

#: data/session-properties.ui:368
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"

#: data/session-properties.ui:382
msgid "_Delay:"
msgstr "_Premor:"

#: egg/eggdesktopfile.c:152
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Datoteka ni veljavna .datoteka namizja"

#: egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Neprepoznana različica datoteke namizja '%s'"

#: egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Začenjanje %s"

#: egg/eggdesktopfile.c:1097
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Program ne sprejme dokumentov v ukazni vrstici"

#: egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Neprepoznana možnost zagona: %d"

#: egg/eggdesktopfile.c:1363
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Ni mogoče poslati naslovov URI dokumenta na vnos namizja 'Vrsta=Povezava'"

#: egg/eggdesktopfile.c:1384
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Predmet ni izvedljiv"

#: egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Onemogoči povezavo z upravljalnikom seje"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Navaja datoteko s shranjenimi nastavitvami"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Določi ID upravljanja seje"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Možnosti upravljanja seje:"

#: egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Pokaži možnosti upravljanja seje"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikone '%s' ni mogoče najti"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Program se še vedno izvaja:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Nekateri programi se še vedno izvajajo:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Čakanje na konec izvajanja programov. Prekinitev izvajanja lahko povzroči "
"izgubo vaših podatkov."

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Vseeno preklopi uporabnika"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Vseeno odjavi"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Vseeno daj v mirovanje"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Vseeno daj v mirovanje"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Vseeno izklopi računalnik"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Vseeno ponovno zaženi"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zakleni zaslon"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] "Samodejno boste odjavljeni čez %dsekundo."
msgstr[1] "Samodejno boste odjavljeni čez %dsekundi."
msgstr[2] "Samodejno boste odjavljeni čez %d sekunde."
msgstr[3] "Samodejno boste odjavljeni čez %dsekund. "

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] "Sistem se bo samodejno izklopil čez %dsekundo."
msgstr[1] "Sistem se bo samodejno izklopil čez %dsekundi. "
msgstr[2] "Sistem se bo samodejno izklopil čez %dsekund. "
msgstr[3] "Sistem se bo samodejno izklopil čez %dsekund. "

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Trenutno ste prijavljeni kot \"%s\"."

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Ali se želite odjaviti iz sistema?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "Pre_klopi uporabnika"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odjava"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Ali želite izklopiti računalnik?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "V _pripravljenost"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "V _mirovanje"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "_Ponovni zagon"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Izklop"

#: mate-session/gsm-manager.c:1515 mate-session/gsm-manager.c:2339
msgid "Not responding"
msgstr "Ni odziva"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Zapomnjeni programi"

#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Program zavira postopek odjave."

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr ""
"Povezave z odjemalci bodo zavrnjene, ker je trenutna seja v postopku "
"izklopa.\n"

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti vtiča ICE za poslušanje: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: mate-session/gsm-util.c:355
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Ni mogoče začeti prijavne seje (in ni se mogoče povezati s strežnikom X)"

#: mate-session/main.c:611
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Preskoči običajne mape samodejnega zagona"

#: mate-session/main.c:612
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Omogoči kodo za razhroščevanje"

#: mate-session/main.c:613
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Ne naloži uporabniško določenih programov"

#: mate-session/main.c:615
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Onemogoči preverjanje strojne pospešitve"

#: mate-session/main.c:635
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- upravljalnik seje MATE"

#: tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Odjava"

#: tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Odjava kljub še vedno dejavnim programom"

#: tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Pokaži pogovorno okno odjavljanja"

#: tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Pokaži pogovorno okno izklapljanja"

#: tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Uporabi pogovorna okna za prikaz napak"

#. deprecated options
#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Nastavi ime trenutne seje"

#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "IME"

#: tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Uniči sejo"

#: tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Ne zahtevaj potrditve"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Ni se mogoče povezati z upravljalnikom sej"

#: tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program je klican z možnostmi v sporu"

#: tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""

#: tools/mate-session-inhibit.c:169 tools/mate-session-inhibit.c:179
#: tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s zahteva argument\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Ni bilo mogoče izvesti %s\n"