summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 570aa6b5470cee6c7a0b95be0721e66270f30d84 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999
# Andreas Hyden  <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-17 18:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-17 21:40+0000\n"
"Last-Translator: Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:125
msgid "Select Command"
msgstr "Välj kommando"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:201
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Lägg till uppstartsprogram"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:205
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Redigera uppstartsprogram"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:493
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Uppstartsprogrammets kommando får inte vara tomt"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:499
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Uppstartsprogrammets kommando är inte giltigt"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:552
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverat"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:564
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:576
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:796
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Inställningar för uppstartsprogram"

#: ../capplet/gsp-app.c:269
msgid "No name"
msgstr "Inget namn"

#: ../capplet/gsp-app.c:275
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivning"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:482
msgid "Version of this application"
msgstr "Version av detta program"

#: ../capplet/main.c:54
msgid "Could not display help document"
msgstr "Kunde inte visa hjälpdokumentet"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Spara sessioner"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Om detta är aktiverat kommer mate-session att spara sessionen automatiskt."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Utloggningsfråga"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Om detta är aktiverat kommer mate-session att fråga användaren innan en session avslutas."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid innan sessionen anses vara overksam"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Antalet minuters inaktivitet innan sessionen anses vara overksam."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Default session"
msgstr "Standardsession"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Lista över program som är en del av standardsessionen."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Required session components"
msgstr "Nödvändiga sessionskomponenter"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:12
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../data/mate-wm.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Fönsterhanterare"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:14
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr "Fönsterhanteraren är det program som ritar upp titellisten och ramar runt fönster samt låter dig flytta och ändra storlek på fönster."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:16
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr "Panelen tillhandahåller raden på övre eller nedre delen av skärmen och innehåller menyer, fönsterlistan, statusikoner, klockan, etc."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "File Manager"
msgstr "Filhanterare"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr "Filhanteraren tillhandahåller skrivbordsikoner och låter dig interagera med dina sparade filer."

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Denna session loggar in dig i MATE"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Några program är fortfarande igång:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:709
msgid ""
"Waiting for the program to finish.  Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr "Väntar på att programmet ska köras färdigt.  Avbryta programmet kan innebära att du förlorar data."

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Uppstartsprogram"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Välj vilka program att starta när du loggar in"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Ytterligare start_program:"

#: ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Uppstartsprogram"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Kom _automatiskt ihåg körande program vid utloggning"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Kom ihåg för närvarande körande program"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Browse…"
msgstr "Bläddra..."

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen är inte en giltig .desktop-fil"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Okänd version i skrivbordsfil \"%s\""

#: ../egg/eggdesktopfile.c:957
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1099
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet tar inte emot dokument på kommandoraden"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1167
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Okänt startalternativ: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1372
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Kan inte skicka dokument-URI:er till en \"Type=Link\"-skrivbordspost"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1393
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Inte ett startbart objekt"

#: ../egg/eggsmclient.c:225
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanterare"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange sessionshanterings-id"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:252
msgid "Session management options:"
msgstr "Flaggor för sessionshantering:"

#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Show session management options"
msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:258
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikonen \"%s\" hittades inte"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:657
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:708
msgid "A program is still running:"
msgstr "Ett program körs fortfarande:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:712
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Några program körs fortfarande:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:713
msgid ""
"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr "Väntar på att programmen ska köras färdigt.  Avbryta dessa program kan innebära att du förlorar data."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:943
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Växla användare ändå"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:946
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Logga ut ändå"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:949
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Försätt i vänteläge ändå"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:952
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Försätt i viloläge ändå"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:955
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Stäng av ändå"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:958
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Starta om ändå"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:966
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärmen"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:969
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:319
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:327
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:373
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Du är för närvarande inloggad som \"%s\"."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:443
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Logga ut ur detta system nu?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:449
msgid "_Switch User"
msgstr "_Växla användare"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:458
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logga ut"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:464
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Stäng av detta system nu?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:470
msgid "S_uspend"
msgstr "Vä_nteläge"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:476
msgid "_Hibernate"
msgstr "Vilolä_ge"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:482
msgid "_Restart"
msgstr "Starta _om"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:492
msgid "_Shut Down"
msgstr "St_äng av"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1420 ../mate-session/gsm-manager.c:2118
msgid "Not responding"
msgstr "Svarar inte"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1189
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Detta program blockerar utloggningen."

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:325
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Avvisar ny klientanslutning på grund av att sessionen är på väg att stängas av\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:587
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Kunde inte skapa lyssnande ICE-uttag: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:354
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Kunde inte starta inloggningssession (och kan inte ansluta till X-servern)"

#: ../mate-session/main.c:479
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Åsidosätt standardkataloger för automatisk start"

#: ../mate-session/main.c:480
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktivera felsökningskod"

#: ../mate-session/main.c:481
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Läs inte in användarspecifika program"

#: ../mate-session/main.c:502
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- MATE-sessionshanteraren"

#: ../tools/mate-session-save.c:65
msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Logga ut, ignorera allt som förhindrar det"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Visa utloggningsdialogrutan"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Visa avstängningsdialogrutan"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Använd dialogrutor för fel"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "Set the current session name"
msgstr "Ange det aktuella sessionsnamnet"

#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Kill session"
msgstr "Döda session"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Kräv ingen bekräftelse"

#: ../tools/mate-session-save.c:117 ../tools/mate-session-save.c:125
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunde inte ansluta till sessionshanteraren"

#: ../tools/mate-session-save.c:287
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program anropat med motsägande flaggor"