summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 4b2aa059298763d1951825e2a955027fb58c2f26 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR MATE Desktop Environment team
# This file is distributed under the same license as the mate-session-manager package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2018
# 6a42dd6e7ca9a813693714b0d9aa1ad8, 2018
# Henrik Mattsson-Mårn <h@reglage.net>, 2018
# Martin Wimpress <code@flexion.org>, 2018
# Patrik Nilsson <asavartzeth@gmail.com>, 2018
# 8385e6e60a22e18cd347a1f6e4685fb9, 2018
# Philip Andersen <renegadevi@codeofmagi.net>, 2018
# cb445fb3dfd1fe3c2b9f58ac5638f478, 2018
# Tobias Lekare <lekare@linux.com>, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mate-session-manager 1.23.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://mate-desktop.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-19 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 08:06+0000\n"
"Last-Translator: Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Välj kommando"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr ""

#: capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:218 mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Lägg till uppstartsprogram"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:226 data/session-properties.ui:86
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Redigera uppstartsprogram"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Uppstartsprogrammets kommando får inte vara tomt"

#: capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Uppstartsprogrammets kommando är inte giltigt"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Inställningar för uppstartsprogram"

#: capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Inget namn"

#: capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivning"

#: capplet/main.c:35 mate-session/main.c:614
msgid "Version of this application"
msgstr "Detta programs versionsnummer"

#: capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Kunde inte visa hjälpdokumentet"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:5
msgid "Current session start time"
msgstr "Aktuella sessionens starttid"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:6
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Unixtid för början av den aktuella sessionen."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:10
msgid "Save sessions"
msgstr "Spara sessioner"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:11
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer mate-session att spara sessionen automatiskt."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:15
msgid "Show hidden autostart applications"
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:16
msgid ""
"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
msgstr ""

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:20
msgid "Logout prompt"
msgstr "Utloggningsfråga"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:21
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer mate-session att fråga användaren innan en "
"session avslutas."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:26
msgid "Logout timeout"
msgstr "Tidsgräns för utloggning"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:27
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
"Om loggningsprompten är aktiverad ställer du in tidsgränsen i sekunder innan"
" du loggar ut automatiskt. Om 0, är automatisk utloggning inaktiverad."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:31
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid innan sessionen anses som overksam"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:32
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr ""
"Antal minuter efter att skärmsläckaren aktiverats innan sessionen anses som "
"inaktiv."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:36
msgid "Default session"
msgstr "Standardsession"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:37
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Lista över program som är en del av standardsessionen."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:41
msgid "Required session components"
msgstr "Nödvändiga sessionskomponenter"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:42
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""
"Lista över komponenter som är nödvändiga som en del av sessionen. (Varje "
"element namnger en nyckel under "
"\"/org/mate/desktop/session/required_components\"). Inställningsverktyget "
"Uppstartsprogram kommer vanligtvis inte att tillåta användare att ta bort en"
" nödvändig komponent från sessionen, och sessionshanteraren kommer "
"automatiskt att lägga tillbaka till de nödvändiga komponenterna till "
"sessionen vid inloggning om de blir borttagna."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:46
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Kontrollera uppstart av gnome-kompatibilitetskomponent"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:47
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Kontrollera vilken kompatibilitetskomponent att starta"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:54 data/mate-wm.desktop.in:4
msgid "Window Manager"
msgstr "Fönsterhanterare"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:55
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Fönsterhanteraren är det program som ritar upp titellisten och ramar runt "
"fönster samt låter dig flytta och ändra storlek på fönster."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:59
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:60
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Panelen tillhandahåller raden på övre eller nedre delen av skärmen och "
"innehåller menyer, fönsterlistan, statusikoner, klockan, etc."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:64
msgid "File Manager"
msgstr "Filhanterare"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:65
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Filhanteraren tillhandahåller skrivbordsikoner och låter dig interagera med "
"dina sparade filer."

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:69
msgid "Dock"
msgstr "Docka"

#: data/org.mate.session.gschema.xml.in:70
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""
"En docka ger ett dockningsområde som liknar en panel för att starta och byta"
" applikationer."

#: data/mate.desktop.in:3
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: data/mate.desktop.in:4
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Denna session loggar in dig i MATE"

#: data/mate.desktop.in:8
msgid "Type=Application"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate.desktop.in:11
msgid "launch;MATE;desktop;session;"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-wm.desktop.in:7
msgid "MATE;window;manager;launch;MDM;"
msgstr ""

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:14
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Några program är fortfarande igång:</b>"

#: data/gsm-inhibit-dialog.ui:52 mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Väntar på att programmet ska köras färdigt. Avbryta programmet kan innebära"
" att du förlorar data."

#: data/mate-session-properties.desktop.in:3
msgid "Startup Applications"
msgstr "Uppstartsprogram"

#: data/mate-session-properties.desktop.in:4
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Välj vilka program att starta när du loggar in"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon
#. file name)!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:7
msgid "mate-session-properties"
msgstr ""

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/mate-session-properties.desktop.in:13
msgid "MATE;session;properties;applications;login;start;"
msgstr ""

#: data/session-properties.ui:35
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Ytterligare start_program:"

#: data/session-properties.ui:101
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"

#: data/session-properties.ui:117
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: data/session-properties.ui:147
msgid "_Show hidden"
msgstr ""

#: data/session-properties.ui:168
msgid "Startup Programs"
msgstr "Uppstartsprogram"

#: data/session-properties.ui:183
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Kom _automatiskt ihåg körande program vid utloggning"

#: data/session-properties.ui:225
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Kom ihåg för närvarande körande program"

#: data/session-properties.ui:259
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: data/session-properties.ui:297
msgid "Browse…"
msgstr "Bläddra..."

#: data/session-properties.ui:340
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"

#: data/session-properties.ui:354
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: data/session-properties.ui:368
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: data/session-properties.ui:382
msgid "_Delay:"
msgstr "_Fördröjning:"

#: egg/eggdesktopfile.c:152
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen är inte en giltig .desktop-fil"

#: egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Okänd Version \"%s\" i skrivbordsfil"

#: egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Startar %s"

#: egg/eggdesktopfile.c:1097
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet tar inte emot några dokument på kommandoraden"

#: egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Okänd startflagga: %d"

#: egg/eggdesktopfile.c:1363
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Kan inte skicka dokument-URI:er till ett \"Type=Link\"-skrivbordsobjekt"

#: egg/eggdesktopfile.c:1384
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Inte ett körbart objekt"

#: egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanterare"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"

#: egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Ange id för sessionshantering"

#: egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Flaggor för sessionshantering:"

#: egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikonen \"%s\" hittades inte"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Ett program körs fortfarande:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Några program körs fortfarande:"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Väntar på att programmen ska köras färdigt. Avbryta dessa program kan "
"innebära att du förlorar data."

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Växla användare ändå"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Logga ut ändå"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Försätt i vänteläge ändå"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Försätt i viloläge ändå"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Stäng av ändå"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Starta om ändå"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Låsskärm"

#: mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] "Du kommer att loggas ut automatiskt om %d sekund"
msgstr[1] "Du kommer att loggas ut automatiskt om %d sekunder"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] "Systemet kommer att stängas av automatiskt om %d sekund"
msgstr[1] "Systemet kommer att stängas av automatiskt om %d sekunder"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Du är för närvarande inloggad som \"%s\"."

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Logga ut ur detta system nu?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "_Byt användare"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "_Logga ut"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Stäng av detta system nu?"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "Vä_nteläge"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "Vilolä_ge"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "Starta _om"

#: mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "St_äng av"

#: mate-session/gsm-manager.c:1515 mate-session/gsm-manager.c:2339
msgid "Not responding"
msgstr "Svarar inte"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Ihågkomna program"

#: mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Detta program blockerar utloggningen."

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr ""
"Avvisar ny klientanslutning på grund av att sessionen är på väg att stängas "
"av\n"

#: mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Kunde inte skapa lyssnande ICE-uttag: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: mate-session/gsm-util.c:355
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Kunde inte starta inloggningssession (och kan inte ansluta till X-servern)"

#: mate-session/main.c:611
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Åsidosätt standardkataloger för automatisk start"

#: mate-session/main.c:612
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktivera felsökningskod"

#: mate-session/main.c:613
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Läs inte in användarspecifika program"

#: mate-session/main.c:615
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr ""

#: mate-session/main.c:635
msgid " - the MATE session manager"
msgstr "- MATE-sessionshanteraren"

#: tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"

#: tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Logga ut, ignorera allt som förhindrar det"

#: tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Visa utloggningsdialogrutan"

#: tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Visa avstängningsdialogrutan"

#: tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Använd dialogrutor för fel"

#. deprecated options
#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Ange det aktuella sessionsnamnet"

#: tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"

#: tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Döda session"

#: tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Kräv ingen bekräftelse"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunde inte ansluta till sessionshanteraren"

#: tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program anropat med motsägande flaggor"

#: tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Kör COMMAND samtidigt som vissa sessionsfunktioner hämmas.\n"
"\n"
" -h, --help    Visar denna hjälp\n"
" --version     Visar programversion\n"
" --app-id ID    Programid att använda\n"
"          vid hämning (valfri)\n"
" --reason REASON  Orsak för hämning (valfri)\n"
" --inhibit ARG   Saker ett hämna, kolonseparerad lista av:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"Om inget --inhibit alternativ är valt antas idle.\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:169 tools/mate-session-inhibit.c:179
#: tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s kräver ett argument\n"

#: tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Misslyckades med att köra %s\n"