summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/help/hy/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'help/hy/hy.po')
-rw-r--r--help/hy/hy.po12
1 files changed, 7 insertions, 5 deletions
diff --git a/help/hy/hy.po b/help/hy/hy.po
index a6d9fd4..11b6589 100644
--- a/help/hy/hy.po
+++ b/help/hy/hy.po
@@ -1,13 +1,15 @@
+#
# Translators:
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
# Siranush <[email protected]>, 2018
+# Avag Sayan <[email protected]>, 2020
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-13 14:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-05 19:26+0000\n"
-"Last-Translator: Siranush <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: Avag Sayan <[email protected]>, 2020\n"
"Language-Team: Armenian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -65,7 +67,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: publisher/publishername
#: C/index.docbook:43
msgid "MATE Documentation Project"
-msgstr ""
+msgstr "MATE փաստաթղթավորման նախագիծ"
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:49
@@ -112,7 +114,7 @@ msgstr ""
#: C/index.docbook:135 C/index.docbook:147 C/index.docbook:159
#: C/index.docbook:171 C/index.docbook:184
msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME փաստաթղթավորման նախագիծ"
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:75
@@ -141,7 +143,7 @@ msgstr ""
#: C/index.docbook:120 C/index.docbook:132 C/index.docbook:144
#: C/index.docbook:156 C/index.docbook:168
msgid "Sun GNOME Documentation Team"
-msgstr ""
+msgstr "Sun GNOME փաստաթղթավորման թիմ"
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:88
@@ -1748,7 +1750,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: formalpara/title
#: C/legal.xml:77
msgid "Feedback"
-msgstr ""
+msgstr "Արձագանք"
#. (itstool) path: formalpara/para
#: C/legal.xml:78