summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/baobab/help/sk/sk.po
blob: fae11b5701330d5c9668e0aafa44535981155d82 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
# Translators:
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2018
# Vendelín Slezák <klaykap@yandex.com>, 2018
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-13 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
"Last-Translator: Vendelín Slezák <klaykap@yandex.com>, 2018\n"
"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský\n"
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Tibor Kaputa <tibbbi2@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"

#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:23
msgid "Disk Usage Analyzer Manual"
msgstr ""

#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:26
msgid ""
"Disk Usage Analyzer is a graphical, menu-driven viewer that you can use to "
"view and monitor your disk usage and folder structure."
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:30
msgid "<year>2015-2020</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:34
msgid "<year>2006</year> <holder>Fabio Marzocca</holder>"
msgstr ""

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:47 C/index.docbook:103
msgid "MATE Documentation Project"
msgstr "MATE Dokumentačný projekt"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:50 C/index.docbook:113
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "GNOME Dokumentačný projekt"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Je povolené kopírovať, šíriť a upravovať tento dokument pod podmienkami GNU "
"Free Documentation License(GFDL), verzie 1.1 alebo akýchkoľvek ďaľších verzí"
" poublikovaných Free Softvare Foundation s Nemennými sekciami, bez vrchných "
"a  bez spodných textov. Kópiu GFDL môžete nájsť na na tomto <ulink "
"type=\"help\" url=\"help:fdl\">odkaze</ulink> alebo v súbore COPYING-DOCS "
"ktorý je distribuovaný spolu s týmto manuálom."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in"
" section 6 of the license."
msgstr ""
"Tento manuál je časť s kolekcie MATE manuálov ktoré sú distribuované pod "
"GFDL. Ak chcete distribuovať tento manuál bez celej kolekcie, môžete to "
"spraviť ak ku nemu pridáte kópiu licencie, ako je to vysvetlené v sekcií 6 v"
" licencí."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE "
"documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Veľa z mien používaných spoločnosťami sú ich ochranné známky. V MATE "
"dokumentácií sa používajú mnohé ochranné známky a členovia MATE "
"Dokumentačného projektu ich preto odlišujú začiatočnými písmenami."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOKUMNET SA POSKYTUJE \"TAK AKO JE\", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ "
"VÝSLOVNÉHO, VYPLÝVAJÚCEHO, A BEZ ZÁRUKY ŽE TENTO DOKUMENT JE BEZ AKÝCHKOĽVEK"
" CHÝB, ALEBO VHODNÝ PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO OPRÁVNENIE. VŠETKA ZODPOVEDNOSŤ"
" ZA KVALITU, PRESNOSŤ A ÚČINNOSŤ DOKUMENTU JE NA VÁS. AK SA DOKUMENT ALEBO "
"JEHO MODIFIKÁCIA UKÁŽE PREUKÁZATEĽNE VADNÁ, MÔŽETE(ALE NIE AK STE POČIATOČNÝ"
" AUTOR, AUTOR ALEBO AKÝKOĽVEK PRISPIEVATEĽ) PREVZIAŤ NÁKLADY NA UDRŽIAVANIE,"
" OPRAVOVANIE A OPRAVU. TOTO VYHLÁSENIE SA POKLADÁ ZA NEODDELITELNÚ SÚČASŤ "
"LICENCIE. NA POUŽÍVANIE DOKUMENTOV ALEBO ICH ZMENENÝCH VERZÍ SA VZŤAHUJE "
"TÁTO LICENCIA OKREM TOHTO VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI; A"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING"
" NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES"
" OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE"
" POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"V ŽIADNOM PRÍPADE A ZA ŽIADNYCH PRÁVNYCH TEÓRIÍ, ČI ÚMYSELNÉ UBLÍŽENIE(AJ Z "
"NEDBANLIVOSTI), ZMLUVOU, ALEBO INAK SA AUTOR, POČIATOČNÝ SPISOVATEĽ, VŠETCI "
"PRISPIEVATELIA, DISTRIBÚTOR DOKUMENTU ALEBO JEHO MODIFIKOVANIEJ VERZIE, "
"ALEBO DODÁVATEĽ AKEJKOĽVEK STRANY,  NEZODPOVEDÁ ŽIADNEJ OSOBE ZA AKÉKOĽVEK "
"PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK "
"CHARAKTERU,  AKO OBMEDZENIA, STRATA DOBRÉHO MENA, PRERUŠENIE PRÁCE, ZLYHANIE"
" POČÍTAČA ČI PORUCHY, ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY A STRATY KTORÉ VZNIKNÚ, "
"ALEBO SA BUDÚ VZŤAHOVAŤ NA POUŽÍVANIE TOHOTO DOKUMENTU ČI ZMENENÝCH VERZÍ "
"TOHTO DOKUMENTU AJ KEĎ STRANA BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""
"DOKUMENT A ZMENENÉ VERZIE TOHTO DOKUMENTU SA POSKYTUJÚ ZA ĎAĽŠÍCH PODMIENOK "
"GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S POCHOPENÍM TOHTO: <_:orderedlist-1/>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:56
msgid ""
"<surname>MATE-Dokumentationsteam</surname> <affiliation> <orgname>Mate "
"desktop</orgname> </affiliation>"
msgstr ""

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:62
msgid ""
"<firstname>Fabio</firstname> <surname>Marzocca</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
"<email>thesaltydog@gmail.com</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:71
msgid ""
"<firstname>Fabio</firstname> <surname>Marzocca</surname> <affiliation> "
"<address><email>thesaltydog@gmail.com</email></address> </affiliation>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:101
msgid "Wolfgang Ulbrich"
msgstr "Wolfgang Ulbrich"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:97
msgid ""
"<revnumber>Disk Usage Analyzer Manual 1.10</revnumber> <date>July "
"2015</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:110
msgid "Emmanuele Bassi <email>ebassi@gmail.com</email>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:106
msgid ""
"<revnumber>Disk Usage Analyzer Manual 1.0</revnumber> <date>April "
"2006</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:118
msgid "This manual describes version 1.10 of Disk Usage Analyzer."
msgstr ""

#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:121
msgid "Feedback"
msgstr "Reakcia"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:122
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Disk Usage Analyzer "
"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"help"
":mate-user-guide/feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
msgstr ""

#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:130
msgid "<primary>Disk Usage Analyzer</primary>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:138
msgid "Introduction"
msgstr "Úvod"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:140
msgid ""
"<application>Disk Usage Analyzer</application> is a graphical, menu-driven "
"application to analyze disk usage in any Mate environment. <application>Disk"
" Usage Analyzer</application> can easily scan either the whole filesystem "
"tree, or a specific user-requested directory branch (local or remote)."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:144
msgid ""
"It also auto-detects in real-time any changes made to your home directory as"
" far as any mounted/unmounted device. <application>Disk Usage "
"Analyzer</application> also provides a full graphical treemap window for "
"each selected folder."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:153
msgid "Getting Started"
msgstr "Začíname"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:155
msgid ""
"<application>Disk Usage Analyzer</application> can be started in three ways:"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:157
msgid ""
"from Mate menu "
"<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem></menuchoice>;"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:159
msgid "from a terminal window;"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:161
msgid "from Caja \"Open with...\" ;"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:166
msgid ""
"If you want to start <application>Disk Usage Analyzer</application> from a "
"terminal window, just type:"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:168
msgid ""
"<command>mate-disk-usage-analyzer "
"&lt;full_path_to_a_directory&gt;</command>, then press "
"<keycap>Return</keycap>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:170
msgid ""
"If launched from Mate menu, <application>Disk Usage Analyzer</application> "
"starts and remains in a stand-by state, waiting for user action."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:171
msgid ""
"When you start <application>Disk Usage Analyzer</application> from the Mate "
"Menu, the following window is displayed."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:175
msgid "Disk Usage Analyzer Window"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:179
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_window.png' "
"md5='100896a46f48130752a9d88ac516fa3a'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:177
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_window.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Disk Usage "
"Analyzer main window. Contains menubar, display area, scrollbars, and "
"statusbar. </phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:189
msgid "The user can then:"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:191
msgid "start a full filesystem scan;"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:193
msgid "select a specific local directory branch to scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:195
msgid "select a remote server and folder to scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:197
msgid "set preferences"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:207
msgid "Usage"
msgstr "Využitie"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:210
msgid "Full filesystem scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:211
msgid ""
"To start a full filesystem scan select "
"<menuchoice><guimenu>Analyzer</guimenu><guimenuitem>Scan "
"Filesystem</guimenuitem></menuchoice> from the menu, or press on the "
"<guibutton>Scan Filesystem</guibutton> toolbar button."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:214
msgid ""
"When the scanning process ends up, you will get the full tree of your "
"filesystem, like the one in the next Figure."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:219
msgid "Disk Usage Analyzer Full filesystem scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:223
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_fullscan.png' "
"md5='17895f3407c9282a55a324642fd20e0b'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:221
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_fullscan.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Disk Usage "
"Analyzer full filesystem scan window. Contains menubar, display area, "
"scrollbars, and statusbar. </phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: note/para
#: C/index.docbook:233
msgid ""
"When you run a full filesystem scan, <application>Disk Usage "
"Analyzer</application> window will start drawing the tree as soon as the "
"thread starts scanning the filesystem. If any large partition is mounted on "
"the filesystem, that will be scanned too."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:238
msgid ""
"<application>Disk Usage Analyzer</application> will display sizes in the "
"directory tree as allocated space. This means that the displayed sizes refer"
" to the actual disk usage and not to the apparent directory size. If you "
"want to view the apparent file size, uncheck "
"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Allocated "
"Space</guimenuitem></menuchoice> ."
msgstr ""

#. (itstool) path: warning/para
#: C/index.docbook:243
msgid ""
"<application>Disk Usage Analyzer</application> will not count the /proc dir,"
" nor any file size that is not related to a \"plain\" file, so symlinks, "
"character blocks, device blocks will not be part of the directory size."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:247
msgid ""
"Hard-links are managed in a different way: this first hardlink is counted as"
" a normal file, while the subsequent links to the same inode device are not "
"counted in the total, but highlighted in the right-hand column of the "
"window."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:254
msgid "Single folder scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:256
msgid ""
"To start a single folder scan select "
"<menuchoice><guimenu>Analyzer</guimenu><guimenuitem>Scan "
"Folder...</guimenuitem></menuchoice> from the menu, or press on the "
"<guibutton>Scan Folder</guibutton> toolbar button."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:263
msgid "Remote scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:265
msgid ""
"If you need to scan a remote server-folder, just click on the toolbar icon "
"<guibutton>Scan Remote Folder</guibutton> or select "
"<menuchoice><guimenu>Analyzer</guimenu><guimenuitem>Scan Remote "
"Folder</guimenuitem></menuchoice> from the menu and you will get the "
"following dialog box. <application>Disk Usage Analyzer</application> can "
"connect to a server through ssh, ftp, smb, http and https."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:272
msgid "Disk Usage Analyzer Remote folder scan"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:276
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_remote.png' "
"md5='b11c5d1001dfbab2628df824a2660643'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:274
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_remote.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Disk Usage "
"Analyzer remote folder dialog window. </phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:293
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:295
msgid ""
"To change the <application>Disk Usage Analyzer</application> application "
"preferences, choose "
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:300
msgid "Disk Usage Analyzer Preferences Window"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:304
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_prefs.png' "
"md5='94dbb42d65cc8c32e50ac87bf9932811'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:302
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_prefs.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Preferences window "
"</phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:315
msgid "Select devices to be scanned"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:316
msgid ""
"In the first part of the Preferences window, all detected mounted devices "
"are listed. Click on the checkbox to include/exclude the partition into the "
"filesystem scanning operations."
msgstr ""

#. (itstool) path: note/para
#: C/index.docbook:319
msgid "The device mounted on \"/\" cannot be excluded from the scan."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:323
msgid "Enable monitoring of home"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:324
msgid ""
"If this option is checked, <application>Disk Usage Analyzer</application> "
"will constantly monitor any external changes to home directory and warn the "
"user if a file is added/removed."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:332
msgid "Treemaps"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:334
msgid ""
"<guilabel>Treemap</guilabel> concepts have been developed by Ben Shneiderman"
" in the '90s. Read his <ulink type=\"http\" url=\"http://www.cs.umd.edu/hcil"
"/treemap-history/index.shtml\">vision on treemaps</ulink>."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:339
msgid "Disk Usage Analyzer Treemap Window"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:343
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_treemaps.png' "
"md5='b553b49db25f9d6b98efcc394a5d3689'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:341
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_treemaps.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Treemap's theory. Shows"
" 2 treemap diagrams </phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:354
msgid ""
"Figure shows an example of treemap's theory. Each node (as shown in the tree"
" diagram) has a name (a letter) and an associated size (a number). The size "
"of leaves may represent for instance the size of individual files, the size "
"of non-leaf nodes is the sum of the sizes of its children."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:359
msgid ""
"The treemap is constructed via recursive subdivision of the initial "
"rectangle. The size of each sub-rectangle corresponds to the size of the "
"node. The direction of subdivision alternates per level: first horizontally,"
" next vertically, etcetera. As a result, the initial rectangle is "
"partitioned into smaller rectangles, such that the size of each rectangle "
"reflects the size of the leaf. The structure of the tree is also reflected "
"in the treemap, as a result of its construction. Color and annotation can be"
" used to give extra information about the leaves."
msgstr ""

#. (itstool) path: note/para
#: C/index.docbook:368
msgid ""
"Treemaps are very effective when size is the most important feature to be "
"displayed."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:374
msgid "Ringschart"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:376
msgid ""
"<guilabel>Ringschart</guilabel> is a graphical representation of the disk "
"usage by a concrete folder. When launching the application, it is notified "
"the usage of the file system as it can be seen in the next figure:"
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:383
msgid "Disk Usage Analyzer showing a ringschart with the file system usage"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:387
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_ringschart1.png' "
"md5='84b2e52d360fbda7311ce59a9532be7a'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:385
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_ringschart1.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>After launching the "
"application, it is showed the file system usage. Graphical representation on"
" the right. </phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:398
msgid ""
"When you start scanning a folder, the tree of subfolders is created and "
"listed on the left side. Each row contains information for the name, how "
"much space it is taking up (percentage and size in KB, MB or GB) and the "
"number of items (adding files and directories). When this process ends up, "
"the <guilabel>Ringschart</guilabel> is drawn on the right side. If you stop "
"it before it has been completed, only a partial representation is done based"
" on the directories whose usage was computed."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:411
msgid "Disk Usage Analyzer showing a ringschart with the usage of a folder"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:415
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/baobab_ringschart2.png' "
"md5='d938ef7e9299de5b304c7654bf14e364'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:413
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_ringschart2.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>After scanning a "
"folder. </phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:425
msgid ""
"The <guilabel>Ringschart</guilabel> is composed of a set of nested rings "
"around a central circle. This circle symbolizes the root folder of the "
"partial tree (that is, the folder that the user has selected for scanning). "
"Each ring represents a level in the partial tree, so i.e. the subfolders of "
"the root folder will be represented in the first ring, and deeper levels in "
"the tree correspond to outer rings in the chart. Each subfolder is "
"represented by a sector of the ring, its angle being proportional to the "
"size of the folder's contents, and painted with a different color to ease "
"visualization. Up to five levels can be drawn; in case that a folder in that"
" last fifth level contains even more subfolders, this situation will be "
"pointed by the presence of a black curve close to the edge of that folder's "
"ring sector. When a folder with no further subfolders is selected to be the "
"root of the partial tree, only the inner circle will be drawn. When the "
"mouse pointer hovers one of the folders in the graphic, it will be "
"highlighted and a tooltip will appear with information about its name and "
"size. If there are any subfolders, small gray tooltips will appear, "
"indicating their names. It's possible that not all of the subfolders' names "
"are displayed, to avoid overlappings."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:446
msgid ""
"You can go up and down the rows in the list (optionally expanding those with"
" subfolders), the graphic representation will change using the selected "
"folder as the root of the partial tree to be represented. The folders can "
"also be navigated from the <guilabel>ringschart</guilabel> itself. If you "
"click with the left button of your mouse inside a folder, you'll move deeper"
" by setting the root of the graphic to that folder. If you press the middle "
"button (no matter the place as long as you click inside the "
"<guilabel>ringschart</guilabel> frame) you'll get the opposite behavior, "
"going back one step in the hierarchy."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:457
msgid ""
"The percentage of its parent's radius that is used by a given folder is "
"directly proportional to the relation between its own size and its parent's."
" It's easy to understand that the size of a folder is equal or smaller than "
"its parent's. Although only directories are shown in this graphical "
"representation, files are taken into account to calculate the amount of "
"space occupied by folders."
msgstr ""

#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
msgid "link"
msgstr "odkaz"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/legal.xml:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
"with this manual."
msgstr ""
"Je povolené kopírovať, šíriť a upravovať tento dokument pod podmienkami GNU "
"Free Documentation License(GFDL), verzie 1.1 alebo akýchkoľvek ďaľších verzí"
" poublikovaných Free Softvare Foundation s Nemennými sekciami, bez vrchných "
"a bez spodných textov. Kópiu GFDL môžete nájsť na na <_:ulink-1/> alebo v "
"súbore COPYING-DOCS ktorý je distribuovaný spolu s týmto manuálom."