summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mate-dictionary/help/ca/ca.po
blob: 343c6c999823a408afd6c999daafd99080f7424a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
# 
# Translators:
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2018
# Francesc Famadas, 2018
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-13 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 10:55+0000\n"
"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020\n"
"Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>"

#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:24
msgid "Dictionary Manual"
msgstr "Manual del diccionari"

#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:27
msgid ""
"Dictionary enables you to look up definitions and correct spellings of "
"words."
msgstr ""
"El diccionari us permet consultar definicions i corregir errors ortogràfics."

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:33
msgid "<year>2015-2020</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
msgstr ""
"<year>2015-2020</year> <holder>Projecte de documentació de MATE</holder>"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:37
msgid "<year>2005</year> <holder>Emmanuele Bassi</holder>"
msgstr "<year>2005</year> <holder>Emmanuele Bassi</holder>"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:52 C/index.docbook:96
msgid "MATE Documentation Project"
msgstr "Projecte de documentació de MATE"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:55 C/index.docbook:104
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Projecte de documentació de GNOME"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Es concedeix el permís per copiar, distribuir i / o modificar aquest "
"document sota els termes de la GFDL (GNU Free Documentation License), versió"
" 1.1 o qualsevol versió posterior publicada per la Free Software Foundation "
"que tinguin les seccions invariants, i sense cap text a la portada. Podeu "
"trobar una còpia de la GFDL en aquest <ulink type=\"help\" "
"url=\"help:fdl\">enllaç</ulink> o bé al fitxer COPYING-DOCS que es "
"distribueix amb aquest manual."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in"
" section 6 of the license."
msgstr ""
"Aquest manual forma part d'una col·lecció de manuals de MATE que estan "
"distribuïts sota la GFDL. Si voleu distribuir aquest manual per separat de "
"la col·lecció, podeu fer-ho afegint una còpia de la llicència al manual, tal"
" com es descriu a la secció 6 de la llicència."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE "
"documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Molts dels noms utilitzats per les empreses per distingir els seus productes"
" i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms apareixen en "
"qualsevol documentació de MATE, i els membres del projecte de documentació "
"de MATE en són conscients, els noms tenen lletres majúscules o bé comencen "
"en majúscules."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"EL DOCUMENT S'OFEREIX «TAL COM ÉS», SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA, NI "
"EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, LES GARANTIES QUE "
"EL DOCUMENT O LA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT NO TINGUI DEFECTES, SIGUI "
"COMERCIALITZABLE, SIGUI ADEQUAT PER A UN ÚS CONCRET O NO INFRINGEIXI CAP "
"LLEI. TOT EL RISC PEL QUE FA A LA QUALITAT, EXACTITUD I RENDIMENT DEL "
"DOCUMENT O LA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT ÉS VOSTRE. EN CAS QUE EL "
"DOCUMENT RESULTÉS DEFECTUÓS EN QUALSEVOL ASPECTE, VÓS (NO PAS L'ESCRIPTOR "
"INICIAL, L'AUTOR O CAP ALTRE COL·LABORADOR) ASSUMIU TOT EL COST DE "
"MANTENIMENT, REPARACIÓ O CORRECCIÓ. AQUESTA RENÚNCIA DE GARANTIA CONSTITUEIX"
" UNA PART ESSENCIAL D'AQUESTA LLICÈNCIA. NO S'AUTORITZA L'ÚS DE CAP DOCUMENT"
" O VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT EXCEPTE SOTA AQUESTA RENÚNCIA DE GARANTIA;"
" I"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING"
" NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES"
" OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE"
" POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"EN CAP CAS I SOTA CAP INTERPRETACIÓ LEGAL, JA SIGUI PER AGREUJAMENT "
"(INCLOENT-HI LA NEGLIGÈNCIA), CONTRACTE O ALTRE CAS, L'AUTOR, L'ESCRIPTOR "
"ORIGINAL, QUALSEVOL DELS COL·LABORADORS O DISTRIBUÏDORS DEL DOCUMENT O UNA "
"VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT NI CAP PROVEÏDOR D'AQUESTES PARTS NO SERAN "
"RESPONSABLES DAVANT DE NINGÚ PER CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL, "
"ACCIDENTAL O CONSECUTIU DE QUALSEVOL TIPUS; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI,"
" ELS DANYS PER PÈRDUA DE CLIENTS, INTERRUPCIONS DE LA FEINA, FALLADA O MAL "
"FUNCIONAMENT DE L'ORDINADOR, O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA O DANY RELACIONAT AMB "
"L'ÚS DEL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT, FINS I TOT SI "
"S'HA INFORMAT AQUESTA PART DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""
"EL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT S'OFEREIXEN SOTA ELS "
"TERMES DE LA LLICÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ LLIURE DE GNU, TENINT EN COMPTE QUE: "
"<_:orderedlist-1/>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:60
msgid ""
"<surname>MATE-Dokumentationsteam</surname> <affiliation> <orgname>Mate "
"desktop</orgname> </affiliation>"
msgstr ""
"<surname>Equip de documentació de MATE</surname> <affiliation> "
"<orgname>Escriptori MATE</orgname> </affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:66
msgid ""
"<firstname>Emmanuele</firstname> <surname>Bassi</surname> <affiliation> "
"<address><email>ebassi@gmail.com</email></address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Emmanuele</firstname> <surname>Bassi</surname> <affiliation> "
"<address><email>ebassi@gmail.com</email></address> </affiliation>"

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:94
msgid "Wolfgang Ulbrich"
msgstr "Wolfgang Ulbrich"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:90 C/index.docbook:99
msgid ""
"<revnumber>Dictionary Manual V1.10.0</revnumber> <date>July 2015</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Versió 1.10.0 del manual del  diccionari</revnumber> <date>Juliol"
" de 2015</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:103
msgid "Emmanuele Bassi"
msgstr "Emmanuele Bassi"

#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:109
msgid "This manual describes version 1.10 of Dictionary."
msgstr "Aquest manual descriu la versió 1.10 del diccionari."

#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:111
msgid "Feedback"
msgstr "Retroacció"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:112
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Dictionary application or"
" this manual, follow the directions in the <ulink url=\"help:mate-user-"
"guide/feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
msgstr ""
"Per informar d'un error o fer un suggeriment sobre l'aplicació del "
"diccionari o d'aquest manual, seguiu les instruccions de la <ulink "
"url=\"help:mate-user-guide/feedback\" type=\"help\">pàgina de retroacció de "
"MATE</ulink>."

#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:121
msgid "<primary>Dictionary</primary>"
msgstr "<primary>Diccionari</primary>"

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:128
msgid "Introduction"
msgstr "Introducció"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:130
msgid ""
"The <application>Dictionary</application> application enables you to search "
"words and terms on a dictionary source."
msgstr ""
"L'aplicació <application>Diccionari</application> us permet cercar paraules "
"i termes a una font de diccionari."

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:137
msgid "Getting Started"
msgstr "Primers passos"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:141
msgid "To Start Dictionary"
msgstr "Com iniciar el diccionari"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:143
msgid ""
"You can start <application>Dictionary</application> in the following ways:"
msgstr ""
"Podeu iniciar el <application>diccionari</application> de les maneres "
"següents:"

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:148
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "Menú <guimenu>Aplicacions</guimenu>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:150
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu> "
"<guimenuitem>Dictionary</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Seleccioneu <menuchoice><guisubmenu>Accessoris</guisubmenu> "
"<guimenuitem>Diccionari</guimenuitem></menuchoice>."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:156
msgid "Command line"
msgstr "Línia d'ordres"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:158
msgid "Execute the following command: <command>mate-dictionary</command>"
msgstr "Executeu l'ordre següent: <command>mate-dictionary</command>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:163
msgid ""
"Once started, the <application>Dictionary</application> window is displayed:"
msgstr ""
"Un cop s'ha iniciat, es mostra la finestra del "
"<application>diccionari</application>:"

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:167 C/index.docbook:196 C/index.docbook:238
#: C/index.docbook:279 C/index.docbook:299 C/index.docbook:368
msgid "Dictionary Window"
msgstr "Finestra del diccionari"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:171
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-application.png' "
"md5='fb48a9e5863bfb2b3811df2e28489eb7'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-application.png' "
"md5='fb48a9e5863bfb2b3811df2e28489eb7'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:169
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-application.png\""
" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows Dictionary main "
"window.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-application.png\""
" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra la finestra "
"principal del diccionari.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:184
msgid "Usage"
msgstr "Utilització"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:187
msgid "Looking up a word"
msgstr "Consultar una paraula"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:189
msgid ""
"To look up a word, type it into the <guilabel>entry field</guilabel> and "
"press <keycap>Enter</keycap>."
msgstr ""
"Per consultar una paraula, teclegeu-la dins del <guilabel>camp "
"d'entrada</guilabel> i premeu <keycap>Retorn</keycap>."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:192
msgid ""
"If some definition for the word is found, it will appear inside the main "
"window area:"
msgstr ""
"Si es troba alguna definició de la paraula, apareixerà dins de l'àrea de la "
"finestra principal:"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:200
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-lookup.png' "
"md5='c41c96af4de54f457a2081aad009a8d0'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-lookup.png' "
"md5='c41c96af4de54f457a2081aad009a8d0'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:198
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-lookup.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows a definition "
"inside the Dictionary main window.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-lookup.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra una definició "
"dins de la finestra principal del diccionari.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:207
msgid ""
"Otherwise, an error dialog will appear, with a message explaining the nature"
" of the error."
msgstr ""
"En cas contrari, apareixerà un diàleg d'error, amb un missatge que explica "
"la naturalesa de l'error."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:213
msgid "Save look up results"
msgstr "Desar resultats de consultes"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:215
msgid ""
"To save the results of a look up, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a "
"Copy</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the file in the "
"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog, then click "
"<guibutton>Save</guibutton>."
msgstr ""
"Per desar els resultats d'una consulta, seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa una "
"còpia</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu un nom per al fitxer al diàleg "
"de <guilabel>Desa una còpia</guilabel> i després feu clic a "
"<guibutton>Desa</guibutton>."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:220
msgid "Print look up results"
msgstr "Imprimir resultats de consultes"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:222
msgid ""
"To print the results of a look up, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Per imprimir els resultats d'una consulta, seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Imprimeix</guimenuitem></menuchoice>."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:224
msgid ""
"Inside the <guilabel>Print</guilabel> dialog you can select the printer to "
"use, the paper format, the number of copies."
msgstr ""
"Dins del diàleg <guilabel>Imprimeix</guilabel> podeu seleccionar la "
"impressora que voleu utilitzar, el format del paper i el nombre de còpies."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:227
msgid ""
"To see a preview of what will be printed, click "
"<guibutton>Preview</guibutton>."
msgstr ""
"Per veure una vista prèvia del que s'imprimirà, feu clic a "
"<guibutton>Previsualització</guibutton>."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:230
msgid "To print, click <guibutton>Print</guibutton>."
msgstr "Per imprimir, feu clic a <guibutton>Imprimeix</guibutton>."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:235
msgid "Find Text"
msgstr "Trobar text"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:242
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-find.png' "
"md5='d8bf0677084e2d9998a7942faaab5379'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-find.png' "
"md5='d8bf0677084e2d9998a7942faaab5379'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:240
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-find.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the Dictionary "
"Find pane inside the main window.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-find.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra el plafó de cerca"
" del diccionari dins de la finestra principal.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:250
msgid ""
"To find text inside the results of a look up, perform the following steps:"
msgstr ""
"Per trobar text dins dels resultats d'una consulta, realitzeu els passos "
"següents:"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:254
msgid ""
"Choose <menuchoice> <guimenu>Edit</guimenu> <guimenuitem>Find</guimenuitem> "
"</menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> pane."
msgstr ""
"Seleccioneu <menuchoice> <guimenu>Edita</guimenu> "
"<guimenuitem>Troba</guimenuitem> </menuchoice> per mostrar el plafó "
"<guilabel>Cerca</guilabel>."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:256
msgid ""
"Type the text you want to find inside the <guilabel>Search</guilabel> entry."
msgstr ""
"Teclegeu el text que voleu trobar a dins de l'entrada de "
"<guilabel>Cerca</guilabel>."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:258
msgid ""
"To find the next occurrence of the text, click <guibutton>Next</guibutton>. "
"To find the previous occurrence of the text, click "
"<guibutton>Previous</guibutton>."
msgstr ""
"Per trobar la següent ocurrència del text, feu clic a "
"<guibutton>Següent</guibutton>. Per trobar l'anterior ocurrència del text, "
"feu clic a <guibutton>Anterior</guibutton>."

#. (itstool) path: sect1/title
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:269 C/index.docbook:459
msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:271
msgid ""
"To change the <application>Dictionary</application> application preferences,"
" choose "
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Per canviar les preferències de l'aplicació del "
"<application>diccionari</application>, seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Preferències</guimenuitem></menuchoice>."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:276
msgid "Dictionary Sources"
msgstr "Fonts de diccionaris"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:283
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-preferences-source.png' "
"md5='5470b15e64e66924477f150c4f47e96d'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-preferences-source.png' "
"md5='5470b15e64e66924477f150c4f47e96d'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:281
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-preferences-"
"source.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the "
"Source tab of the Preferences dialog.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-preferences-"
"source.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra la "
"pestanya Font del diàleg de preferències.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:290
msgid ""
"To change the dictionary source used to look up words, select the desired "
"source from the list."
msgstr ""
"Per canviar la font de diccionari utilitzada per consultar paraules, "
"seleccioneu la font desitjada de la llista."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:296
msgid "Adding a new source"
msgstr "Afegir una font nova"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:303
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-add-source.png' "
"md5='d059507fee77bb176fce53373951756b'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-add-source.png' "
"md5='d059507fee77bb176fce53373951756b'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:301
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-add-source.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the Add Source "
"dialog.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-add-source.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra el diàleg Afegeix"
" una font.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:310
msgid "To add a new dictionary source, perform the following steps:"
msgstr ""
"Per afegir una font de diccionari nova, realitzeu els passos següents:"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:313
msgid "Click on the <guibutton>Add</guibutton> button"
msgstr "Feu clic al botó <guibutton>Afegeix</guibutton>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:314
msgid ""
"Edit the name of the new source inside the <guilabel>Description</guilabel> "
"entry"
msgstr ""
"Editeu el nom de la font nova dins de l'entrada de la "
"<guilabel>Descripció</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:315
msgid ""
"Change the transport type of the new source using the "
"<guilabel>Transport</guilabel> combo box"
msgstr ""
"Canvieu el tipus de transport de la font nova mitjançant quadre desplegable "
"del <guilabel>Transport</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:316
msgid "Edit the attributes of the new source"
msgstr "Editeu els atributs de la font nova"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:317
msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>"
msgstr "Feu clic a <guibutton>Afegeix</guibutton>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:320
msgid ""
"Different source transport types uses different attributes. This is the list"
" of available attributes per transport type:"
msgstr ""
"Diferents tipus de transport de fonts utilitzen diferents atributs. Aquesta "
"és la llista dels atributs disponibles per tipus de transport:"

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:327
msgid "Transport"
msgstr "Transport"

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:328
msgid "Attributes"
msgstr "Atributs"

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:333
msgid "Dictionary Server"
msgstr "Servidor de diccionari"

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:335
msgid "Hostname: the hostname of the dictionary server"
msgstr "Nom d'amfitrió: el nom d'amfitrió del servidor de diccionari"

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:336
msgid "Port: the port of the dictionary server"
msgstr "Port: el port del servidor de diccionari"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:347
msgid "Removing a source"
msgstr "Treure una font"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:349
msgid "To remove a dictionary source, perform the following steps:"
msgstr "Per treure una font de diccionari, realitzeu els passos següents:"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:352
msgid "Select the source you wish to remove"
msgstr "Seleccioneu la font que voleu treure"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:353
msgid "Click the <guibutton>Remove</guibutton> button"
msgstr "Feu clic al botó <guibutton>Suprimeix</guibutton>"

#. (itstool) path: warning/para
#: C/index.docbook:356
msgid ""
"If you remove a dictionary source it will be permanently deleted from the "
"list of available sources. Also, as some sources might be defined system-"
"wide you may actually not be able to remove them unless you have the right "
"ownership privileges."
msgstr ""
"Si traieu una font de diccionari, se suprimirà permanentment de la llista de"
" fonts disponibles. A més, a mesura que algunes fonts es puguin definir a "
"tot el sistema, realment no podreu treure-les tret que tingueu els "
"privilegis de propietat adequats."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:365
msgid "Print Options"
msgstr "Opcions d'impressió"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:372
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-preferences-print.png' "
"md5='12a65f07cb333db4c7ba743d1d12a00f'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-preferences-print.png' "
"md5='12a65f07cb333db4c7ba743d1d12a00f'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:370
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-preferences-"
"print.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the "
"Print tab inside the Preferences dialog.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-preferences-"
"print.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra la "
"pestanya Imprimeix dins del diàleg de Preferències.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:379
msgid ""
"If you want to change the font name and size used when printing, perform the"
" following steps:"
msgstr ""
"Si voleu canviar el nom de la lletra i la mida que s'utilitza quan "
"s'imprimeix, realitzeu els passos següents:"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:383
msgid "Click on the <guilabel>Print Font</guilabel> button"
msgstr "Feu clic al botó <guilabel>Lletra per imprimir</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:384
msgid "Select the font and size you wish to use"
msgstr "Seleccioneu la lletra i la mida que voleu utilitzar"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:385
msgid "Click <guibutton>Ok</guibutton>"
msgstr "Feu clic a <guibutton>D'acord</guibutton>"

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:394
msgid "The Dictionary Applet"
msgstr "La miniaplicació de diccionari"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:396
msgid ""
"The <application>Dictionary</application> application comes with a panel "
"applet, the <application>Dictionary Applet</application>. You can add the "
"<application>Dictionary Applet</application> applet to a panel and look up "
"words in dictionaries."
msgstr ""
"L'aplicació <application>Diccionari</application> ve amb una miniaplicació "
"de tauler, la <application>Miniaplicació de diccionari</application>. Podeu "
"afegir la <application>Miniaplicació de diccionari</application> a un tauler"
" i consultar paraules als diccionaris."

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:402 C/index.docbook:438
msgid "Dictionary Applet Window"
msgstr "Finestra de la miniaplicació de diccionari"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:406
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-applet.png' "
"md5='538c7fa191540f99dd964963a1079677'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-applet.png' "
"md5='538c7fa191540f99dd964963a1079677'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:404
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-applet.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows Dictionary "
"Applet.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-applet.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra la miniaplicació "
"de diccionari.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:416
msgid "To Start Dictionary Applet"
msgstr "Com iniciar la miniaplicació de diccionari"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:418
msgid ""
"To add <application>Dictionary Applet</application> to a panel, right-click "
"on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select "
"Dictionary Applet in the <application>Add to the panel</application> dialog,"
" then click <guibutton>OK</guibutton>."
msgstr ""
"Per afegir la <application>Miniaplicació de diccionari</application> a un "
"tauler, feu clic dret amb el ratolí al tauler, després seleccioneu "
"<guimenuitem>Afegeix al tauler</guimenuitem>. Seleccioneu la Miniaplicació "
"de diccionari al diàleg <application>Afegeix al tauler</application>, "
"després feu clic a <guibutton>D'acord</guibutton>."

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:427
msgid "Using the Dictionary Applet"
msgstr "Ús de la miniaplicació de diccionari"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:429
msgid ""
"To look up a word, type it into the <guilabel>entry field</guilabel>, and "
"press <keycap>Enter</keycap> or right-click on the dictionary icon and then "
"choose <guimenuitem>Look up</guimenuitem>."
msgstr ""
"Per consultar una paraula, teclegeu-la al <guilabel>camp "
"d'entrada</guilabel> i premeu <keycap>Retorn</keycap>, o bé feu clic amb el "
"botó dret a la icona del diccionari i després seleccioneu "
"<guimenuitem>Consulta</guimenuitem>."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:434
msgid ""
"If some definition for the word was found, a window will appear, with the "
"text of the definitions:"
msgstr ""
"Si s'ha trobat alguna definició de la paraula, apareixerà una finestra amb "
"el text de les definicions:"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:442
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-applet-window.png' "
"md5='e26ac4847d2e7b53c6bba7d8e1a519c4'"
msgstr ""
"external ref='figures/mate-dictionary-applet-window.png' "
"md5='e26ac4847d2e7b53c6bba7d8e1a519c4'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:440
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-applet-"
"window.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows "
"Dictionary Applet main window.</phrase></textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-applet-"
"window.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Mostra la "
"finestra principal de la miniaplicació de diccionari.</phrase></textobject>"

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:449
msgid ""
"Click <guibutton>Save</guibutton> to save the definitions to a text file. "
"Click <guibutton>Print</guibutton> to print the definitions. Click "
"<guibutton>Clear</guibutton> to clear the definitions."
msgstr ""
"Feu clic a <guibutton>Desa</guibutton> per desar les definicions a un fitxer"
" de text. Feu clic a <guibutton>Imprimeix</guibutton> per imprimir les "
"definicions. Feu clic a <guibutton>Neteja</guibutton> per netejar les "
"definicions."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:453
msgid ""
"You can make the window disappear by left-clicking on the dictionary icon or"
" by pressing <keycap>Esc</keycap>."
msgstr ""
"Podeu fer desaparèixer la finestra en fer clic amb el botó esquerre a la "
"icona del diccionari o en prémer <keycap>Esc</keycap>."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:461
msgid ""
"To configure the <application>Dictionary Applet</application>, right-click "
"on the dictionary icon, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
msgstr ""
"Per configurar la <application>Miniaplicació de diccionari</application>, "
"feu clic amb el botó dret a la icona del diccionari i després seleccioneu "
"<guimenuitem>Preferències</guimenuitem>."

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:464
msgid ""
"The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is the same used by the "
"<application>Dictionary</application> application, so refer to <xref linkend"
"=\"mate-dictionary-preferences\"/>"
msgstr ""
"El diàleg de <guilabel>Preferències</guilabel> és el mateix que s'utilitza a"
" l'aplicació de <application>Diccionari</application>, per tant, adreceu-vos"
" a <xref linkend=\"mate-dictionary-preferences\"/>"

#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
msgid "link"
msgstr "enllaç"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/legal.xml:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
"with this manual."
msgstr ""
"Es concedeix el permís per copiar, distribuir i / o modificar aquest "
"document sota els termes de la GFDL (GNU Free Documentation License), versió"
" 1.1 o qualsevol versió posterior publicada per la Free Software Foundation "
"que tinguin les seccions invariants, i sense cap text a la portada. Podeu "
"trobar una còpia de la GFDL en aquest <_:ulink-1/> o bé al fitxer COPYING-"
"DOCS que es distribueix amb aquest manual."