summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorStefano Karapetsas <[email protected]>2014-02-15 15:17:50 +0100
committerStefano Karapetsas <[email protected]>2014-02-15 15:17:50 +0100
commitfcd580832ebfc6975354943db74755e36712f6e7 (patch)
tree1191628e12b8c8560b3b602150e521223676fc29 /po
parent4dd6a89eb7a952a50f91f23ad0f15d4c13bf36ba (diff)
downloadcaja-extensions-fcd580832ebfc6975354943db74755e36712f6e7.tar.bz2
caja-extensions-fcd580832ebfc6975354943db74755e36712f6e7.tar.xz
Sync translations with transifex
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/LINGUAS4
-rw-r--r--po/sk.po102
2 files changed, 56 insertions, 50 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index b6f848b..f243ece 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1,11 +1,13 @@
am
ar
+bg
cmn
cs
da
de
el
en_AU
+en_GB
es
eu
fr
@@ -23,6 +25,8 @@ pt_BR
ru
sk
sl
+sv
tr
uk
zh_CN
+zh_TW
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index d6365a7..e4e16d7 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -5,13 +5,15 @@
# Translators:
# Ján Ďanovský <[email protected]>, 2013
# Michelozzo <[email protected]>, 2013
+# Michelozzo <[email protected]>, 2013
+# tibbi <[email protected]>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-31 09:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-12-30 23:52+0000\n"
-"Last-Translator: Ján Ďanovský <[email protected]>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-02-12 14:05+0000\n"
+"Last-Translator: tibbi <[email protected]>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,14 +27,14 @@ msgstr "Otvoriť ako správca"
#: ../gksu/libcaja-gksu.c:136
msgid "Opens the file with administrator privileges"
-msgstr "Otvorí súbor s právami administrátora"
+msgstr "Otvorí súbor s právami správcu"
#: ../gksu/libcaja-gksu.c:223
msgid ""
"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
"\n"
"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
-msgstr "<big><b>Nepodarilo sa rozhodnúť, ktorý program se má spustiť.</b></big>\n\nPoložka, ktorú ste vybrali sa nedá spustiť s právami administrátora, pretože sa nepodarilo určiť správnu aplikáciu."
+msgstr "<big><b>Nepodarilo sa rozhodnúť, ktorý program sa má spustiť.</b></big>\n\nPoložka, ktorú ste vybrali sa nedá spustiť s právami správcu, pretože sa nepodarilo určiť správnu aplikáciu."
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
msgid "_Resize Images..."
@@ -44,7 +46,7 @@ msgstr "Zmeniť veľkosť každého vybraného obrázku"
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
msgid "Ro_tate Images..."
-msgstr ""
+msgstr "O_točiť obrázky..."
#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
msgid "Rotate each selected image"
@@ -122,12 +124,12 @@ msgstr "Pripojiť"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:18
msgid ".resized"
-msgstr ""
+msgstr ".upraveny"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
msgid "to file title"
-msgstr ""
+msgstr "k názvu súboru"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
msgid "Resize in place"
@@ -135,27 +137,27 @@ msgstr "Zmeniť veľkosť na mieste"
#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
msgid "_Resize"
-msgstr ""
+msgstr "_Zmeniť veľkosť"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:211
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:208
msgid "_Skip"
-msgstr ""
+msgstr "Pre_skočiť"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:213
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:210
msgid "_Retry"
-msgstr ""
+msgstr "_Skúsiť znovu"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
#, c-format
msgid "Resizing image: %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Mení sa veľkosť obrázku: %d z %d"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
#, c-format
msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Mení sa veľkosť „%s“</i>"
#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
@@ -164,7 +166,7 @@ msgstr "Prosím vložte platnú príponu za názov súboru!"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
msgid "Rotate Images"
-msgstr "Otoči obrázky"
+msgstr "Otočiť obrázky"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
msgid "<b>Image Rotation</b>"
@@ -172,7 +174,7 @@ msgstr "<b>Otočenie obrázku</b>"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
msgid "Select an angle:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte uhol:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
msgid "Custom angle:"
@@ -180,7 +182,7 @@ msgstr "Vlastný uhol:"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
msgid "degrees clockwise"
-msgstr "stupne v smere hodinových ručičiek"
+msgstr "stupňov v smere hodinových ručičiek"
#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
msgid ".rotated"
@@ -197,12 +199,12 @@ msgstr "_Otočiť"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
#, c-format
msgid "Rotating image: %d of %d"
-msgstr "Otáčam obrázok: %d z %d"
+msgstr "Otáča sa obrázok: %d z %d"
#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
#, c-format
msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
-msgstr "<i>Otáča sa \"%s\"</i>"
+msgstr "<i>Otáča sa „%s“</i>"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:423
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
@@ -211,12 +213,12 @@ msgstr "Otvoriť v _termináli"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:425
msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
-msgstr "Otvoriť aktuálne zvolený priečinok v terminále"
+msgstr "Otvoriť aktuálne označený priečinok v termináli"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:427
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
msgid "Open the currently open folder in a terminal"
-msgstr "Otvoriť aktuálne otvorený priečinok v terminále"
+msgstr "Otvoriť aktuálne otvorený priečinok v termináli"
#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:433
msgid "Open _Terminal"
@@ -238,12 +240,12 @@ msgid ""
"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
"identical to the home directory."
-msgstr "Pri nastavení tejto možnosti sa terminál otvorený na ploche otvorí v domovskom priečinku. Inak by sa otvoril v priečinku Plocha. Uvedomte si, že táto možnosť je irelevantná, ak je priečinok plochy zhodný s domovským priečinkom "
+msgstr "Pri nastavení tejto možnosti sa terminál otvorený na ploche otvorí v domovskom priečinku. Inak by sa otvoril v priečinku Plocha. Uvedomte si, že táto možnosť je irelevantná, ak je priečinok plochy zhodný s domovským priečinkom."
#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
msgid "Send To..."
-msgstr ""
+msgstr "Odoslať do..."
#: ../sendto/caja-nste.c:79
msgid "Send file by mail, instant message..."
@@ -260,12 +262,12 @@ msgstr "Súbory"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:788
#, c-format
msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
-msgstr "Očakáva, že URI alebo názvy súborov budú odovzdané ako voľby\n"
+msgstr "Ako voľby sú očakávané URI alebo názvy súborov\n"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:809
#, c-format
msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovať voľby príkazového riadku: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovať voľby príkazového riadka: %s\n"
#: ../sendto/caja-sendto-command.c:824
msgid "Could not load any plugins."
@@ -309,7 +311,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa odoslať súbor"
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:418
msgid "There is no connection to gajim remote service."
-msgstr "Nie je pripojenie k vzdialenej službe gajim."
+msgstr "Vzdialená služba gajim nie je pripojená."
#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:442 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:482
msgid "Sending file failed"
@@ -356,35 +358,35 @@ msgstr "UPnP server médií"
msgid ""
"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
"it"
-msgstr "Caja musí pridať isté povolenia do Vášho priečinka \"%s\", aby mohol byť zdieľaný"
+msgstr "Caja musí pridať isté oprávnenia do vášho priečinka „%s“, aby mohol byť zdieľaný"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:131
#, c-format
msgid ""
"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
-msgstr "Priečinok \"%s\" potrebuje tieto dodatočné povolenia, aby zdieľanie fungovalo:\n%s%s%sChcete, aby Caja pridala tieto povolenia do zložky automaticky?"
+msgstr "Priečinok „%s“ potrebuje tieto dodatočné oprávnenia, aby zdieľanie fungovalo:\n%s%s%sChcete, aby Caja pridala tieto povolenia priečinka automaticky?"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:135
msgid " - read permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - oprávnenie čítať ostatnými\n"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:136
msgid " - write permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - oprávnenie zapisovať ostatnými\n"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:137
msgid " - execute permission by others\n"
-msgstr ""
+msgstr " - oprávnenia vykonať ostatnými\n"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:141
msgid "Add the permissions automatically"
-msgstr "Pridať povolenia automaticky"
+msgstr "Pridať oprávnenia automaticky"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:167
#, c-format
msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
-msgstr "Nie je možné zmeniť povolenia priečinku \"%s\""
+msgstr "Nepodarilo sa zmeniť oprávnenia priečinka „%s“"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:446
msgid "Share name is too long"
@@ -397,7 +399,7 @@ msgstr "Zdieľaný názov nesmie zostať prázdny"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:493
#, c-format
msgid "Error while getting share information: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nastala chyba počas zisťovania zdieľaných informácií: %s"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:503
msgid "Another share has the same name"
@@ -406,16 +408,16 @@ msgstr "Iné zdieľanie má rovnaký názov"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
#: ../share/mate-file-manager-share.c:786
msgid "Modify _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Upraviť _zdieľanie"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
#: ../share/mate-file-manager-share.c:788
msgid "Create _Share"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoriť z_dieľanie"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:678
msgid "There was an error while getting the sharing information"
-msgstr ""
+msgstr "Nastala chyba počas zisťovania zdieľaných informácií"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:1050
msgid "Share"
@@ -423,7 +425,7 @@ msgstr "Zdieľať"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:1110
msgid "Folder Sharing"
-msgstr "Zdieľanie priečinku"
+msgstr "Zdieľanie priečinka"
#: ../share/mate-file-manager-share.c:1151
msgid "Sharing Options"
@@ -439,23 +441,23 @@ msgstr "<big><b>Zdieľanie priečinka</b></big>"
#: ../share/share-dialog.ui.h:2
msgid "Share _name:"
-msgstr ""
+msgstr "_Názov zdieľania:"
#: ../share/share-dialog.ui.h:3
msgid "Share this _folder"
-msgstr ""
+msgstr "Zdieľať tento _priečinok"
#: ../share/share-dialog.ui.h:4
msgid "Co_mment:"
-msgstr ""
+msgstr "Ko_mentár:"
#: ../share/share-dialog.ui.h:5
msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
-msgstr ""
+msgstr "_Povoliť ostatným vytvárať a odstraňovať súbory v tomto priečinku"
#: ../share/share-dialog.ui.h:6
msgid "_Guest access (for people without a user account)"
-msgstr ""
+msgstr "_Hosťovský prístup (pre ľudí bez používateľského účtu)"
#: ../share/shares.c:123
#, c-format
@@ -470,42 +472,42 @@ msgstr "%s %s %s zlyhalo z neznámeho dôvodu"
#: ../share/shares.c:152
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' vrátilo chybu %d: %s"
#: ../share/shares.c:154
#, c-format
msgid "'net usershare' returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "'net usershare' vrátilo chybu %d"
#: ../share/shares.c:185
#, c-format
msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
-msgstr ""
+msgstr "výstup 'net usershare' nie je platným kódovaním UTF-8"
#: ../share/shares.c:440 ../share/shares.c:614
#, c-format
msgid "Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Zlyhalo"
#: ../share/shares.c:548
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
-msgstr ""
+msgstr "Test Samba vrátil signál %d"
#: ../share/shares.c:554
#, c-format
msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
-msgstr ""
+msgstr "Test Samba zlyhalo z neznámeho dôvodu"
#: ../share/shares.c:569
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Test Samba vrátilo chybu %d: %s"
#: ../share/shares.c:571
#, c-format
msgid "Samba's testparm returned error %d"
-msgstr ""
+msgstr "Test Samba vrátilo chybu %d"
#: ../share/shares.c:682
#, c-format
@@ -517,4 +519,4 @@ msgstr "Nemožno odobrať zdieľanie pre cestu %s: táto cesta nie je zdieľaná
msgid ""
"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
"first and add a new one"
-msgstr "Nemožno zmeniť cestu existujúceho zdieľania: prosím odstránte najskôr staté zdieľanie a pridajte nové"
+msgstr "Nemožno zmeniť cestu existujúceho zdieľania: prosím najskôr odstráňte staré zdieľanie a potom pridajte nové"