summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/help/ca
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'help/ca')
-rw-r--r--help/ca/ca.po5622
1 files changed, 909 insertions, 4713 deletions
diff --git a/help/ca/ca.po b/help/ca/ca.po
index 2a3da89..7b898f4 100644
--- a/help/ca/ca.po
+++ b/help/ca/ca.po
@@ -1,5134 +1,1330 @@
# Traducció del mate-calc de l'equip de Softcatalà.
# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
-#
# Joan Duran <[email protected]>, 2008, 2009.
+# Sergi Morraja <[email protected]>, 2011, 2012.
+# Gil Forcada <[email protected]>, 2012.
+#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mate-calc\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-04 12:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-07 13:09+0100\n"
-"Last-Translator: Joan Duran <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Catalan <[email protected]>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-01 23:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-08 01:27+0100\n"
+"Last-Translator: Gil Forcada <[email protected]>\n"
+"Language-Team: català; valencià <[email protected]>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-calc.xml:280(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_basic_window.png'; "
-"md5=266c80591f59cde9e20068c49a908738"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_basic_window.png'; "
-"md5=266c80591f59cde9e20068c49a908738"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-calc.xml:308(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_menu_symbol.png'; "
-"md5=a42cef5d65cd53266cf369c9b7e426ff"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_menu_symbol.png'; "
-"md5=a42cef5d65cd53266cf369c9b7e426ff"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-calc.xml:568(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_advanced_window.png'; "
-"md5=214a8331330ef77730e2dd857eb3df20"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_advanced_window.png'; "
-"md5=214a8331330ef77730e2dd857eb3df20"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-calc.xml:786(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_financial_window.png'; "
-"md5=ab4c5866909a9e2e8f6e67aa950a1911"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_financial_window.png'; "
-"md5=ab4c5866909a9e2e8f6e67aa950a1911"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-calc.xml:1101(None)
-#, fuzzy
-msgid ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_scientific_window.png'; "
-"md5=4133fbe04054112a4958c836be98da0b"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_scientific_window.png'; "
-"md5=61d2d1a4ffbc5e22635e0e75e5286d1e"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/mate-calc.xml:1796(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_programming_window.png'; "
-"md5=dbb1492fa8bab67b219162d6157b70f4"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mate-calc_programming_window.png'; "
-"md5=dbb1492fa8bab67b219162d6157b70f4"
-
-#: C/mate-calc.xml:24(title)
-msgid "<application>mate-calc</application> Manual"
-msgstr "Manual del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:27(para)
-msgid ""
-"mate-calc is a calculator for MATE. It includes basic, advanced, financial, "
-"and scientific modes and uses a multiple precision package to do its "
-"arithmetic to give a high degree of accuracy."
-msgstr ""
-"El mate-calc és una calculadora per al MATE. Inclou els modes bàsic, "
-"avançat, financer i científic i utilitza un paquet de precisió múltiple per "
-"a realitzar els càlculs aritmètics i proporcionar un alt grau de precisió."
-
-#: C/mate-calc.xml:35(year)
-msgid "2003"
-msgstr "2003"
-
-#: C/mate-calc.xml:36(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: C/mate-calc.xml:37(year)
-msgid "2005"
-msgstr "2005"
-
-#: C/mate-calc.xml:38(holder)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
-
-#: C/mate-calc.xml:49(publishername) C/mate-calc.xml:84(para)
-#: C/mate-calc.xml:93(para) C/mate-calc.xml:101(para)
-#: C/mate-calc.xml:110(para) C/mate-calc.xml:119(para)
-#: C/mate-calc.xml:128(para) C/mate-calc.xml:137(para)
-#: C/mate-calc.xml:146(para) C/mate-calc.xml:155(para)
-#: C/mate-calc.xml:164(para)
-msgid "MATE Documentation Project"
-msgstr "Projecte de documentació del MATE"
-
-#: C/mate-calc.xml:2(para)
-msgid ""
-"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
-"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
-"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
-"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
-"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
-"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr ""
-"Teniu permís per a copiar, distribuir i/o modificar aquest document, sota "
-"els termes de la Llicència de documentació lliure GNU (GFDL), versió 1.1 o "
-"qualsevol versió publicada posteriorment per la Free Software Foundation, "
-"sense seccions invariants, sense texts de portada i sense texts de "
-"contraportada. Podeu trobar una còpia de la GFDL en aquest <ulink type=\"help"
-"\" url=\"ghelp:fdl\">enllaç</ulink> o en el fitxer COPYING-DOCS distribuït "
-"amb aquest manual."
-
-#: C/mate-calc.xml:12(para)
-msgid ""
-"This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the "
-"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
-"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
-"section 6 of the license."
-msgstr ""
-"Aquest manual forma part d'una col·lecció de manuals del MATE distribuïts "
-"sota la GFDL. Si voleu distribuir aquest manual independentment de la "
-"col·lecció, podeu fer-ho afegint una còpia de la llicència al manual, tal "
-"com es descriu a la secció 6 de la llicència."
-
-#: C/mate-calc.xml:19(para)
-msgid ""
-"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
-"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE "
-"documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made "
-"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
-"capital letters."
-msgstr ""
-"Molts dels noms que les empreses utilitzen per a distingir els seus "
-"productes i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms "
-"apareguin en qualsevol documentació del MATE, si els membres del Projecte "
-"de documentació del MATE han estat avisats pel que fa a les marques, els "
-"noms apareixeran en majúscules o amb les inicials en majúscules."
-
-#: C/mate-calc.xml:35(para)
-msgid ""
-"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
-"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
-"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
-"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
-"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
-"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
-"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
-"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
-"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
-"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
-"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr ""
-"EL DOCUMENT S'OFEREIX «TAL COM ÉS», SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA, NI EXPLÍCITA "
-"NI IMPLÍCITA; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, LES GARANTIES QUE EL DOCUMENT "
-"O LA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT NO TINGUI DEFECTES, SIGUI "
-"COMERCIALITZABLE, SIGUI ADEQUAT PER A UN ÚS CONCRET O NO INFRINGEIXI CAP "
-"LLEI. TOT EL RISC PEL QUE FA A LA QUALITAT, EXACTITUD I RENDIMENT DEL "
-"DOCUMENT O LA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT ÉS VOSTRE. EN CAS QUE EL "
-"DOCUMENT RESULTÉS DEFECTUÓS EN QUALSEVOL ASPECTE, VÓS (NO PAS L'ESCRIPTOR "
-"INICIAL, L'AUTOR O CAP ALTRE COL·LABORADOR) ASSUMIU TOT EL COST DE "
-"MANTENIMENT, REPARACIÓ O CORRECCIÓ. AQUESTA RENÚNCIA DE GARANTIA CONSTITUEIX "
-"UNA PART ESSENCIAL D'AQUESTA LLICÈNCIA. NO S'AUTORITZA L'ÚS DE CAP DOCUMENT "
-"O VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT EXCEPTE SOTA AQUESTA RENÚNCIA DE GARANTIA; I"
-
-#: C/mate-calc.xml:55(para)
-msgid ""
-"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
-"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
-"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
-"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
-"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
-"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
-"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
-"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
-"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
-"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr ""
-"EN CAP CAS I SOTA CAP INTERPRETACIÓ LEGAL, JA SIGUI PER AGREUJAMENT "
-"(INCLOENT-HI LA NEGLIGÈNCIA), CONTRACTE O ALTRE CAS, L'AUTOR, L'ESCRIPTOR "
-"ORIGINAL, QUALSEVOL DELS COL·LABORADORS O DISTRIBUÏDORS DEL DOCUMENT O UNA "
-"VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT NI CAP PROVEÏDOR D'AQUESTES PARTS NO SERAN "
-"RESPONSABLES DAVANT DE NINGÚ PER CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL, "
-"ACCIDENTAL O CONSECUTIU DE QUALSEVOL TIPUS; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, "
-"ELS DANYS PER PÈRDUA DE CLIENTS, INTERRUPCIONS DE LA FEINA, FALLADA O "
-"MALFUNCIONAMENT DE L'ORDINADOR, O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA O DANY RELACIONAT "
-"AMB L'ÚS DEL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT, FINS I TOT SI "
-"S'HA INFORMAT AQUESTA PART DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS."
-
-#: C/mate-calc.xml:28(para)
-msgid ""
-"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
-"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
-"<placeholder-1/>"
-msgstr ""
-"EL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT S'OFEREIXEN SOTA ELS "
-"TERMES DE LA LLICÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ LLIURE DE GNU, TENINT EN COMPTE QUE: "
-"<placeholder-1/>"
-
-#: C/mate-calc.xml:58(corpauthor)
-msgid "Sun Microsystems Inc."
-msgstr "Sun Microsystems Inc."
-
-#: C/mate-calc.xml:79(revnumber)
-msgid "Calculator Manual V2.9"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.9)"
-
-#: C/mate-calc.xml:80(date)
-msgid "March 2005"
-msgstr "Març de 2005"
-
-#: C/mate-calc.xml:82(para) C/mate-calc.xml:91(para)
-msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
-msgstr "Equip de documentació de Sun Java Desktop System"
-
-#: C/mate-calc.xml:88(revnumber)
-msgid "Calculator Manual V2.8"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.8)"
-
-#: C/mate-calc.xml:89(date)
-msgid "August 2004"
-msgstr "Agost de 2004"
-
-#: C/mate-calc.xml:97(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.7"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.7)"
-
-#: C/mate-calc.xml:98(date)
-msgid "February 2004"
-msgstr "Febrer de 2004"
-
-#: C/mate-calc.xml:100(para) C/mate-calc.xml:108(para)
-#: C/mate-calc.xml:117(para) C/mate-calc.xml:126(para)
-#: C/mate-calc.xml:135(para) C/mate-calc.xml:144(para)
-#: C/mate-calc.xml:153(para) C/mate-calc.xml:162(para)
-msgid "Sun MATE Documentation Team"
-msgstr "Equip de documentació de MATE de Sun"
-
-#: C/mate-calc.xml:105(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.6"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.6)"
-
-#: C/mate-calc.xml:106(date)
-msgid "October 2003"
-msgstr "Octubre de 2003"
-
-#: C/mate-calc.xml:114(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.5"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.5)"
-
-#: C/mate-calc.xml:115(date)
-msgid "July 2003"
-msgstr "Juliol de 2003"
-
-#: C/mate-calc.xml:123(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.4"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.4)"
-
-#: C/mate-calc.xml:124(date)
-msgid "June 2003"
-msgstr "Juny de 2003"
-
-#: C/mate-calc.xml:132(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.3"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.3)"
-
-#: C/mate-calc.xml:133(date) C/mate-calc.xml:142(date)
-msgid "April 2003"
-msgstr "Abril de 2003"
-
-#: C/mate-calc.xml:141(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.2"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.2)"
-
-#: C/mate-calc.xml:150(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.1"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.1)"
-
-#: C/mate-calc.xml:151(date) C/mate-calc.xml:160(date)
-msgid "March 2003"
-msgstr "Març de 2003"
-
-#: C/mate-calc.xml:159(revnumber)
-msgid "mate-calc Manual V2.0"
-msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.0)"
-
-#: C/mate-calc.xml:169(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 5.5.37 of Calculator."
-msgstr "Aquest manual descriu la versió 5.5.37 de la calculadora."
-
-#: C/mate-calc.xml:172(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Comentaris"
-
-#: C/mate-calc.xml:173(para)
-msgid ""
-"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>mate-calc</"
-"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
-"url=\"ghelp:mate-feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
-msgstr ""
-"Per a informar d'un error o fer algun suggeriment sobre l'aplicació "
-"<application>mate-calc</application> o aquest manual, seguiu les indicacions "
-"a la <ulink url=\"ghelp:mate-feedback\" type=\"help\">pàgina de comentaris "
-"del MATE</ulink>."
-
-#: C/mate-calc.xml:180(primary) C/mate-calc.xml:0(application)
-msgid "mate-calc"
-msgstr "mate-calc"
-
-#: C/mate-calc.xml:183(primary) C/mate-calc.xml:2712(guimenu)
-msgid "Calculator"
-msgstr "Calculadora"
-
-#: C/mate-calc.xml:189(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introducció"
-
-#: C/mate-calc.xml:190(para)
-msgid ""
-"The <application>mate-calc</application> application provides the following "
-"modes for different types of mathematical functionality:"
-msgstr ""
-"L'aplicació <application>mate-calc</application> proporciona els modes "
-"següents per als diferents tipus de funcionalitat matemàtica:"
-
-#: C/mate-calc.xml:193(link) C/mate-calc.xml:2657(guimenuitem)
-msgid "Basic"
-msgstr "Bàsic"
-
-#: C/mate-calc.xml:194(para)
-msgid ""
-"The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform "
-"standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in "
-"Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other "
-"modes."
-msgstr ""
-"El mode predeterminat. Proporciona les funcions estàndard d'una calculadora. "
-"En el mode bàsic podeu realitzar les funcions estàndard de sumar, restar, "
-"dividir i multiplicar. Podeu utilitzar totes les funcions bàsiques en la "
-"resta dels modes."
-
-#: C/mate-calc.xml:197(link)
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avançat"
-
-#: C/mate-calc.xml:198(para)
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 "
-#| "different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers "
-#| "in the memory registers. You can use all of the Advanced functions in "
-#| "Financial, Scientific and Programming modes.Financial and Scientific "
-#| "modes."
-msgid ""
-"Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 "
-"different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers in "
-"the memory registers. You can use all of the Advanced functions in "
-"Financial, Scientific and Programming modes."
-msgstr ""
-"Proporciona les funcions avançades d'una calculadora. Podeu desar números en "
-"10 registres de memòria diferents i recuperar i reemplaçar els números en "
-"els registres de memòria. Podeu utilitzar totes les funcions avançades en "
-"els modes financer, científic i programació."
-
-#: C/mate-calc.xml:201(link) C/mate-calc.xml:2669(guimenuitem)
-msgid "Financial"
-msgstr "Financer"
-
-#: C/mate-calc.xml:202(para)
-msgid "Provides several complex financial functions."
-msgstr "Proporciona diferents funcions financeres complexes."
-
-#: C/mate-calc.xml:205(link) C/mate-calc.xml:2724(guimenuitem)
-msgid "Scientific"
-msgstr "Científic"
-
-#: C/mate-calc.xml:206(para)
-msgid ""
-"Provides many additional mathematical functions, including trigonometric "
-"functions. You can also store your own functions and constants, when you use "
-"Scientific mode."
-msgstr ""
-"Proporciona moltes funcions matemàtiques addicionals, incloent funcions "
-"trigonomètriques. Quan utilitzeu el mode científic també podeu desar "
-"funcions i constants."
-
-#: C/mate-calc.xml:209(link) C/mate-calc.xml:2706(guimenuitem)
-msgid "Programming"
-msgstr "Programació"
-
-#: C/mate-calc.xml:210(para)
-msgid ""
-"Provides functions useful to a programmer, including bitwise functions and a "
-"bit editor."
-msgstr ""
-"Proporciona funcions útils a un programador, incloent funcions de bit a bit "
-"i un editor de bits."
-
-#: C/mate-calc.xml:214(para)
-msgid ""
-"You can use <application>mate-calc</application> in the following numbering "
-"systems:"
-msgstr ""
-"Podeu utilitzar el <application>mate-calc</application> en els sistemes de "
-"numeració següents:"
-
-#: C/mate-calc.xml:222(para)
-msgid "Numbering System"
-msgstr "Sistema de numeració"
-
-#: C/mate-calc.xml:224(para)
-msgid "Base"
-msgstr "Base"
-
-#: C/mate-calc.xml:229(para)
-msgid "Binary"
-msgstr "Binari"
-
-#: C/mate-calc.xml:230(para) C/mate-calc.xml:425(guibutton)
-#: C/mate-calc.xml:461(para) C/mate-calc.xml:627(superscript)
-#: C/mate-calc.xml:751(keycap) C/mate-calc.xml:755(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:759(keycap) C/mate-calc.xml:2472(superscript)
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#: C/mate-calc.xml:233(para)
-msgid "Octal"
-msgstr "Octal"
-
-#: C/mate-calc.xml:234(para)
-msgid "8"
-msgstr "8"
-
-#: C/mate-calc.xml:237(para)
-msgid "Decimal"
-msgstr "Decimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:238(para)
-msgid "10"
-msgstr "10"
-
-#: C/mate-calc.xml:241(para)
-msgid "Hexadecimal"
-msgstr "Hexadecimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:242(para) C/mate-calc.xml:1752(para)
-msgid "16"
-msgstr "16"
-
-#: C/mate-calc.xml:253(title)
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Primers passos"
-
-#: C/mate-calc.xml:254(para)
-msgid ""
-"You can start <application>mate-calc</application> in the following ways:"
-msgstr ""
-"Podeu iniciar el <application>mate-calc</application> de les maneres "
-"següents:"
-
-#: C/mate-calc.xml:257(term)
-msgid "Menu"
-msgstr "Menú"
-
-#: C/mate-calc.xml:259(para)
-msgid ""
-"Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Seleccioneu <menuchoice><guimenu>Accessoris</"
-"guimenu><guimenuitem>Calculadora</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:265(term)
-msgid "Command line"
-msgstr "Línia d'ordres"
-
-#: C/mate-calc.xml:267(para)
-msgid "Execute the following command: <userinput>mate-calculator</userinput>"
-msgstr "Executeu l'ordre següent: <userinput>mate-calculator</userinput>"
-
-#: C/mate-calc.xml:272(para)
-msgid ""
-"When you start <application>mate-calc</application>, the following window is "
-"displayed:"
-msgstr ""
-"En iniciar el <application>mate-calc</application> es mostrarà la finestra "
-"següent:"
-
-#: C/mate-calc.xml:276(title)
-msgid "<application>mate-calc</application> Basic Mode Window"
-msgstr "Finestra del mode bàsic del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:283(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Basic mode window."
-msgstr "Mostra la finestra del <placeholder-1/> en el mode bàsic."
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Language: ca\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-#. ==== End of Figure ====
-#: C/mate-calc.xml:289(para)
-msgid ""
-"The <application>mate-calc</application> window contains the following "
-"elements:"
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+#| msgid "translator-credits"
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
msgstr ""
-"La finestra del <application>mate-calc</application> conté els elements "
-"següents:"
+"Joan Duran <[email protected]>, 2008\n"
+"Sergi Morraja <[email protected]>, 2011, 2012"
-#: C/mate-calc.xml:291(term)
-msgid "Menubar"
-msgstr "Barra de menú"
+#: C/index.page:7(credit/name)
+msgid "Robert Ancell"
+msgstr "Robert Ancell"
-#: C/mate-calc.xml:293(para)
-msgid ""
-"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
-"with <application>mate-calc</application>."
-msgstr ""
-"Els menús de la barra de menú contenen totes les ordres que necessiteu per a "
-"treballar amb el <application>mate-calc</application>."
+#: C/index.page:13(page/title)
+msgid "GCalctool Help"
+msgstr "Ajuda del GCalctool"
-#: C/mate-calc.xml:296(term)
-msgid "Display area"
-msgstr "Àrea de visualització"
+#: C/index.page:16(section/title)
+msgid "User Interface"
+msgstr "Interfície d'usuari"
-#: C/mate-calc.xml:298(para)
-msgid ""
-"The display area shows the numbers that you enter, and the results of "
-"calculations. If you are not using arithmetic precedence, you can only enter "
-"numbers of up to forty digits."
-msgstr ""
-"L'àrea de visualització mostra els números que introduïu i els resultats "
-"dels càlculs. Si no utilitzeu precedència aritmètica, només podeu introduir "
-"números de fins a quaranta dígits."
+#: C/index.page:20(section/title)
+msgid "Equations"
+msgstr "Equacions"
-#: C/mate-calc.xml:301(term)
-msgid "Mode area"
-msgstr "Àrea del mode"
+#: C/index.page:24(section/title)
+msgid "Numbers"
+msgstr "Nombres"
-#: C/mate-calc.xml:303(para)
-msgid ""
-"The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode "
-"buttons are always displayed. Advanced mode buttons are also available in "
-"Financial, Scientific and Programming modes."
-msgstr ""
-"L'àrea del mode mostra els botons del mode actual. Els botons del mode bàsic "
-"es mostren sempre. Els botons del mode avançat també estan disponibles ens "
-"els modes financer, científic i programació."
+#: C/index.page:28(section/title)
+msgid "Conversions"
+msgstr "Conversions"
-#: C/mate-calc.xml:306(term)
-msgid "Popup Menu"
-msgstr "Menú emergent"
+#: C/index.page:32(section/title)
+msgid "Financial Calculations"
+msgstr "Càlculs financers"
-#: C/mate-calc.xml:308(phrase)
-msgid "Shows popup-menu symbol."
-msgstr "Mostra el símbol de menú emergent."
+#: C/absolute.page:9(page/title)
+msgid "Absolute Values"
+msgstr "Valors absoluts"
-#: C/mate-calc.xml:308(para)
+#: C/absolute.page:11(page/p)
msgid ""
-"The <placeholder-1/> symbol on a <application>mate-calc</application> button "
-"indicates that a popup menu is displayed when you click on that button."
+"Absolute values are calculated using the | symbol or abs <link xref="
+"\"function\">function</link>."
msgstr ""
-"El símbol <placeholder-1/> en un botó del <application>mate-calc</"
-"application> indica que es visualitzarà un menú emergent quan feu clic en "
-"aquest botó."
-
-#: C/mate-calc.xml:312(term)
-msgid "Status Bar"
-msgstr "Barra d'estat"
-
-#: C/mate-calc.xml:314(para)
-msgid "The status bar displays messages on the status of your calculations."
-msgstr "La barra d'estat mostra missatges sobre l'estat dels càlculs."
+"Els valors absoluts es calculen amb el símbol | o amb la <link xref="
+"\"function\">funció</link> abs."
-#: C/mate-calc.xml:321(title)
-msgid "Usage"
-msgstr "Utilització"
+#: C/absolute.page:15(example/p)
+msgid "|−1|"
+msgstr "|−1|"
-#: C/mate-calc.xml:325(title)
-msgid "To Use Calculator Functions"
-msgstr "Per a utilitzar les funcions de la calculadora"
+#: C/absolute.page:18(example/p)
+msgid "abs (−1)"
+msgstr "abs (−1)"
-#: C/mate-calc.xml:326(para)
-msgid "To perform a calculation, use one of the following methods:"
-msgstr "Per a realitzar un càlcul, utilitzeu un dels mètodes següents:"
+#: C/base.page:9(page/title) C/conv-base.page:9(page/title)
+msgid "Number Bases"
+msgstr "Bases numèriques"
-#: C/mate-calc.xml:329(para)
+#: C/base.page:11(page/p)
msgid ""
-"Click on the <application>mate-calc</application> buttons to enter numbers "
-"and functions."
+"To enter numbers in a particular number base use <link xref=\"superscript"
+"\">subscript numbers</link>. The following numbers are equivalent."
msgstr ""
-"Feu clic en el botons del <application>mate-calc</application> per a "
-"introduir números i funcions."
+"Per introduir números en una base en concret utilitzeu <link xref="
+"\"superscript\">números de subíndexs</link>. Els números següents són "
+"equivalents."
-#: C/mate-calc.xml:332(para)
-msgid ""
-"Give focus to the <application>mate-calc</application> window, then use the "
-"keyboard or numeric keypad to specify the calculation that you want to "
-"perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see <xref linkend="
-"\"mate-calc-keyboard-shortcut\"/>."
-msgstr ""
-"Doneu el focus a la finestra del <application>mate-calc</application> i "
-"utilitzeu el teclat o el teclat numèric per a especificar el càlcul que "
-"voleu realitzar. Per a una llista completa de les dreceres de teclat, vegeu "
-"la <xref linkend=\"mate-calc-keyboard-shortcut\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:335(para)
-msgid ""
-"The <application>mate-calc</application> application automatically displays "
-"numbers with more than 40 digits, and small numbers, as exponential numbers. "
-"For example, the following table shows the value that is displayed when you "
-"use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
-msgstr ""
-"L'aplicació <application>mate-calc</application> mostra automàticament els "
-"números amb més de 40 dígits, i els números petits, com a números "
-"exponencials. Per exemple, la taula següent mostra el valor que es mostrarà "
-"quan utilitzeu la base numèrica decimal amb una precisió de 2 posicions "
-"significatives:"
-
-#: C/mate-calc.xml:343(para)
-msgid "Display"
-msgstr "Mostra"
-
-#: C/mate-calc.xml:345(para)
-msgid "Signifies"
-msgstr "Significa"
+#: C/base.page:16(example/p)
+msgid "1001011₂"
+msgstr "1001011₂"
-#: C/mate-calc.xml:350(para)
-msgid "1.23e+37"
-msgstr "1,23e+37"
+#: C/base.page:19(example/p)
+msgid "113₈"
+msgstr "113₈"
-#: C/mate-calc.xml:351(para)
-msgid "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
-msgstr "1,23 * 10<superscript>37</superscript>"
+#: C/base.page:22(example/p)
+msgid "75"
+msgstr "75"
-#: C/mate-calc.xml:354(para)
-msgid "1e-5"
-msgstr "1e-5"
+#: C/base.page:25(example/p)
+msgid "4B₁₆"
+msgstr "4B₁₆"
-#: C/mate-calc.xml:355(para)
-msgid "0.00001"
-msgstr "0,00001"
-
-#: C/mate-calc.xml:361(para)
+#: C/base.page:29(page/p)
msgid ""
-"For information about how to enter a number in exponential format, see <xref "
-"linkend=\"mate-calc-enter-exp\"/>."
+"When in <link xref=\"mouse\">programming mode</link> there are buttons for "
+"binary (<keyseq><key>Ctrl</key><key>B</key></keyseq>), octal "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>) and hexadecimal "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>)."
msgstr ""
-"Per a més informació sobre com introduir un número en format exponencial, "
-"vegeu la <xref linkend=\"mate-calc-enter-exp\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:364(title)
-msgid "To Display a Separator in Large Numbers"
-msgstr "Per a mostrar un separador en números grans"
+"En el <link xref=\"mouse\">mode de programació</link> hi ha botons pel "
+"sistema binari (<keyseq><key>Ctrl</key><key>B</key></keyseq>), l'octal "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>) i l'hexadecimal "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>). "
-#: C/mate-calc.xml:365(para)
+#: C/base.page:32(page/p)
msgid ""
-"To insert a separator between every three digits to the left of the numeric "
-"point in decimal base, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
+"To set the base that results are shown in change the <link xref=\"number-"
+"display\">result format</link>."
msgstr ""
-"Per a inserir un separador cada tres dígits a l'esquerra del separador "
-"decimal en la base decimal, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
-"guimenu><guimenuitem>Mostra els separadors de milers</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
+"Per establir la base en que es mostren els resultats canvieu el <link xref="
+"\"number-display\">format del resultat</link>."
-#: C/mate-calc.xml:368(para)
+#: C/base.page:35(page/p)
msgid ""
-"Different countries and cultures have varying conventions for how to "
-"communicate. These conventions include the language spoken and the character "
-"used as a numeric separator."
+"To change the base of the current result use a base button or "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq> to show in decimal form."
msgstr ""
-"Diferents països i cultures tenen diferents convencions de com comunicar-se. "
-"Aquestes convencions inclouen l'idioma parlat i el caràcter a utilitzar com "
-"a separador numèric."
+"Per canviar la base del resultat actual utilitzeu els botons de bases o "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq> per mostrar la forma decimal."
-#: C/mate-calc.xml:369(para)
-msgid ""
-"<application>mate-calc</application> has been internationalized so user's "
-"can adapt to their own conventions. This is done by setting a specific "
-"locale. We can't determine what locales will exist, except for a standard "
-"one called the C locale."
-msgstr ""
-"El <application>mate-calc</application> s'ha internacionalitzat de manera "
-"que els usuaris poden adaptar-la a les seves convencions. Això es realitza "
-"establint una configuració regional específica. No es pot determinar quines "
-"configuracions regionals existeixen, excepte per un estàndard anomenat "
-"configuració regional «C»."
-
-#: C/mate-calc.xml:370(para)
-msgid "When you use the C locale, the separator character is not displayed."
-msgstr ""
-"Si utilitzeu la configuració regional «C» no es mostrarà el caràcter "
-"separador."
-
-#: C/mate-calc.xml:375(title)
-msgid "To Copy and Paste in the Display Area"
-msgstr "Per a copiar i enganxar en l'àrea de visualització"
+#: C/boolean.page:9(page/title)
+msgid "Boolean Algebra"
+msgstr "Àlgebra de Boole"
-#: C/mate-calc.xml:376(para)
-msgid ""
-"To copy the result of a calculation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
-"guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the "
-"value into another application."
+#: C/boolean.page:11(page/p)
+msgid "Boolean algebra can be calculated using the AND, OR and XOR operators."
msgstr ""
-"Per a copiar el resultat d'un càlcul, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Copia</guimenuitem></"
-"menuchoice>. Podeu enganxar el valor a una altra aplicació."
+"L'àlgebra de Boole es basa amb els operadors AND (i), OR (o) i XOR (o "
+"exclusiva)."
-#: C/mate-calc.xml:378(para)
-msgid ""
-"To paste a previously copied value into the display area, choose "
-"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
-msgstr ""
-"Per a enganxar un valor copiat anteriorment a l'àrea de visualització, "
-"seleccioneu <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/boolean.page:15(example/p)
+msgid "010011₂ AND 110101₂"
+msgstr "010011₂ AND 110101₂"
-#: C/mate-calc.xml:385(title)
-msgid "To Perform Basic Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs bàsics"
-
-#: C/mate-calc.xml:386(para)
+#: C/boolean.page:19(page/p)
msgid ""
-"Basic mode is displayed by default when you first start "
-"<application>mate-calc</application>. To explicitly invoke Basic mode, "
-"choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
+"Buttons for these symbols are available in <link xref=\"mouse\">programming "
+"mode</link>."
msgstr ""
-"Quan inicieu per primer cop el <application>mate-calc</application>, de "
-"manera predeterminada es mostrà el mode bàsic. Per a mostrar explícitament "
-"el mode bàsic, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
-"guimenu><guimenuitem>Bàsic</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:387(para)
-msgid ""
-"The calculator memory registers are unavailable in Basic Mode. In other "
-"words, <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</"
-"guimenuitem></menuchoice> is inactive."
-msgstr ""
-"Els registres de memòria de la calculadora no estan disponibles en el mode "
-"bàsic. En altres paraules, <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
-"guimenu><guimenuitem>Registres de memòria</guimenuitem></menuchoice> és "
-"inactiu."
-
-#: C/mate-calc.xml:389(title)
-msgid "To Perform Simple Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs senzills"
+"Els botons per aquest símbols estan disponibles en el <link xref=\"mouse"
+"\">mode de programació</link>."
-#: C/mate-calc.xml:390(para)
+#: C/boolean.page:22(page/p)
msgid ""
-"To perform simple calculations, use the buttons described in <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-simple-calc\"/>."
+"The NOT <link xref=\"function\">function</link> inverts the bits in a "
+"number. The word size is set from the <guiseq><gui>Calculator</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
msgstr ""
-"Per a realitzar càlculs senzills, utilitzeu els botons descrits en la <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-simple-calc\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:392(title)
-msgid "Performing Simple Calculations"
-msgstr "Realitzar càlculs senzills"
-
-#: C/mate-calc.xml:402(para) C/mate-calc.xml:489(para)
-#: C/mate-calc.xml:588(para) C/mate-calc.xml:693(para)
-#: C/mate-calc.xml:808(para) C/mate-calc.xml:1157(para)
-#: C/mate-calc.xml:1196(para) C/mate-calc.xml:1235(para)
-#: C/mate-calc.xml:1273(para) C/mate-calc.xml:1387(para)
-#: C/mate-calc.xml:1675(para) C/mate-calc.xml:1721(para)
-#: C/mate-calc.xml:1817(para) C/mate-calc.xml:1867(para)
-#: C/mate-calc.xml:1935(para) C/mate-calc.xml:2019(para)
-#: C/mate-calc.xml:2164(para) C/mate-calc.xml:2233(para)
-#: C/mate-calc.xml:2554(para) C/mate-calc.xml:2649(para)
-msgid "Function"
-msgstr "Funció"
-
-#: C/mate-calc.xml:404(para) C/mate-calc.xml:491(para)
-#: C/mate-calc.xml:590(para) C/mate-calc.xml:695(para)
-#: C/mate-calc.xml:810(para) C/mate-calc.xml:1159(para)
-#: C/mate-calc.xml:1198(para) C/mate-calc.xml:1237(para)
-#: C/mate-calc.xml:1275(para) C/mate-calc.xml:1389(para)
-#: C/mate-calc.xml:1723(para) C/mate-calc.xml:1819(para)
-#: C/mate-calc.xml:1869(para) C/mate-calc.xml:1937(para)
-#: C/mate-calc.xml:2021(para) C/mate-calc.xml:2162(para)
-msgid "Button"
-msgstr "Botó"
-
-#: C/mate-calc.xml:406(para) C/mate-calc.xml:493(para)
-#: C/mate-calc.xml:592(para) C/mate-calc.xml:697(para)
-#: C/mate-calc.xml:746(para) C/mate-calc.xml:812(para)
-#: C/mate-calc.xml:1161(para) C/mate-calc.xml:1200(para)
-#: C/mate-calc.xml:1239(para) C/mate-calc.xml:1277(para)
-#: C/mate-calc.xml:1391(para) C/mate-calc.xml:1574(para)
-#: C/mate-calc.xml:1725(para) C/mate-calc.xml:1821(para)
-#: C/mate-calc.xml:1871(para) C/mate-calc.xml:1939(para)
-#: C/mate-calc.xml:1988(para) C/mate-calc.xml:2023(para)
-msgid "Description"
-msgstr "Descripció"
-
-#: C/mate-calc.xml:408(para) C/mate-calc.xml:495(para)
-#: C/mate-calc.xml:594(para) C/mate-calc.xml:699(para)
-#: C/mate-calc.xml:814(para) C/mate-calc.xml:1279(para)
-#: C/mate-calc.xml:1393(para) C/mate-calc.xml:1727(para)
-#: C/mate-calc.xml:1873(para) C/mate-calc.xml:1941(para)
-#: C/mate-calc.xml:2025(para)
-msgid "Example"
-msgstr "Exemple"
-
-#: C/mate-calc.xml:410(para) C/mate-calc.xml:497(para)
-#: C/mate-calc.xml:596(para) C/mate-calc.xml:701(para)
-#: C/mate-calc.xml:816(para) C/mate-calc.xml:1125(para)
-#: C/mate-calc.xml:1281(para) C/mate-calc.xml:1395(para)
-#: C/mate-calc.xml:1729(para) C/mate-calc.xml:1875(para)
-#: C/mate-calc.xml:1943(para) C/mate-calc.xml:2027(para)
-msgid "Result"
-msgstr "Resultat"
-
-#: C/mate-calc.xml:415(para) C/mate-calc.xml:2173(para)
-msgid "Numerals"
-msgstr "Números"
-
-#: C/mate-calc.xml:416(para) C/mate-calc.xml:2172(para)
-msgid "<guibutton>0</guibutton> to <guibutton>9</guibutton> inclusive"
-msgstr "<guibutton>0</guibutton> al <guibutton>9</guibutton> inclosos"
-
-#: C/mate-calc.xml:417(para)
-msgid ""
-"In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, "
-"<guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In "
-"binary base, only <guibutton>0</guibutton> and <guibutton>1</guibutton> are "
-"available. The default base is decimal."
-msgstr ""
-"En les bases decimal i hexadecimal, tots els números estan disponibles. En "
-"la base octal, el <guibutton>8</guibutton> i el <guibutton>9</guibutton> no "
-"estan disponibles. En la base binària, només el <guibutton>0</guibutton> i "
-"l'<guibutton>1</guibutton> estan disponibles. La base predeterminada és la "
-"decimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:418(guibutton) C/mate-calc.xml:419(para)
-#: C/mate-calc.xml:425(guibutton) C/mate-calc.xml:447(para)
-#: C/mate-calc.xml:519(para) C/mate-calc.xml:1318(para)
-#: C/mate-calc.xml:1346(para) C/mate-calc.xml:1404(para)
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: C/mate-calc.xml:422(para) C/mate-calc.xml:2431(para)
-msgid "Numeric point"
-msgstr "Separador decimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:423(guibutton) C/mate-calc.xml:425(guibutton)
-#: C/mate-calc.xml:2429(keycap) C/mate-calc.xml:2430(guibutton)
-msgid "."
-msgstr ","
-
-#: C/mate-calc.xml:424(para)
-msgid "Starts the fractional part of a numeric entry."
-msgstr "Inicia la part fraccional d'una entrada numèrica."
-
-#: C/mate-calc.xml:426(para) C/mate-calc.xml:1131(para)
-msgid "1.2"
-msgstr "1,2"
-
-#: C/mate-calc.xml:429(para) C/mate-calc.xml:2455(para)
-msgid "Calculate a result"
-msgstr "Calcula un resultat"
-
-#: C/mate-calc.xml:430(guibutton) C/mate-calc.xml:2454(guibutton)
-msgid "="
-msgstr "="
-
-#: C/mate-calc.xml:431(para)
-msgid "Displays the result of the current calculation in the current base."
-msgstr "Mostra el resultat del càlcul actual en la base actual."
-
-#: C/mate-calc.xml:432(para) C/mate-calc.xml:439(para)
-msgid ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+"La <link xref=\"function\">funció</link> NOT (no) inverteix els bits d'un "
+"nombre. La mida de la paraula s'estableix des del menú "
+"<guiseq><gui>Calculadora</gui><gui>Preferències</gui></guiseq>."
-#: C/mate-calc.xml:433(para) C/mate-calc.xml:440(para)
-#: C/mate-calc.xml:506(para) C/mate-calc.xml:623(para)
-#: C/mate-calc.xml:1555(keycap) C/mate-calc.xml:1680(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:1766(para)
-msgid "3"
-msgstr "3"
+#: C/boolean.page:27(example/p)
+msgid "NOT 010011₂"
+msgstr "NOT 010011₂"
-#: C/mate-calc.xml:436(para) C/mate-calc.xml:2419(para)
-msgid "Addition"
-msgstr "Suma"
+#: C/complex.page:9(page/title)
+msgid "Complex Numbers"
+msgstr "Nombres complexos"
-#: C/mate-calc.xml:437(guibutton) C/mate-calc.xml:2417(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2418(guibutton)
-msgid "+"
-msgstr "+"
+#: C/complex.page:11(page/p)
+msgid "Complex numbers are not supported in <app>GCalctool</app>."
+msgstr "El <app>GCalctool</app> no permet treballar amb nombres complexos."
-#: C/mate-calc.xml:438(para)
+#: C/conv-base.page:11(page/p)
msgid ""
-"Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
+"To convert between number bases enter a number (or solve an equation) and "
+"change the <link xref=\"number-display\">result format</link> from the "
+"<guiseq><gui>Calculator</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
msgstr ""
-"Suma el valor actual en l'àrea de visualització al número següent que "
-"introduïu."
+"Per convertir entre bases introduïu un número (o resoleu una equació) i "
+"canvieu el <link xref=\"number-display\">format del resultat</link> des del "
+"menú <guiseq><gui>Calculadora</gui><gui>Preferències</gui></guiseq>."
-#: C/mate-calc.xml:443(para) C/mate-calc.xml:2425(para)
-msgid "Subtraction"
-msgstr "Resta"
+#: C/conv-character.page:9(page/title)
+msgid "Character Codes"
+msgstr "Codificacions de caràcters"
-#: C/mate-calc.xml:444(guibutton) C/mate-calc.xml:2423(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2424(guibutton)
-msgid "-"
-msgstr "-"
-
-#: C/mate-calc.xml:445(para)
+#: C/conv-character.page:11(page/p)
msgid ""
-"Subtracts from the current value in the display area the next number that "
-"you enter."
+"When in <link xref=\"mouse\">programming mode</link> the <gui>á</gui> button "
+"opens a dialog to convert characters to character codes."
msgstr ""
-"Resta del valor actual en l'àrea de visualització el número següent que "
-"introduïu."
+"En el <link xref=\"mouse\">mode de programació</link> el botó <gui>á</gui> "
+"obre un quadre de diàleg per convertir un caràcter en el seu codi."
-#: C/mate-calc.xml:446(para)
-msgid ""
-"3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#: C/conv-character.page:15(note/p)
+msgid "Characters cannot be converted using the keyboard."
+msgstr "No es pot utilitzar el teclat per convertir caràcters."
-#: C/mate-calc.xml:450(para) C/mate-calc.xml:2413(para)
-msgid "Multiplication"
-msgstr "Multiplicació"
+#: C/conv-currency.page:9(page/title)
+msgid "Currency"
+msgstr "Moneda"
-#: C/mate-calc.xml:451(guibutton) C/mate-calc.xml:2411(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2412(guibutton)
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#: C/mate-calc.xml:452(para)
+#: C/conv-currency.page:11(page/p)
msgid ""
-"Multiplies the current value in the display area by the next number that you "
-"enter."
+"To convert currencies, enter the <link xref=\"financial\">financial mode</"
+"link>, and use the currency controls."
msgstr ""
-"Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització pel número següent que "
-"introduïu."
+"Per convertir entre monedes, canvieu al <link xref=\"financial\">mode "
+"financer</link> i utilitzeu els controls de moneda."
-#: C/mate-calc.xml:453(para)
+#: C/conv-currency.page:14(page/p)
msgid ""
-"3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+"You can also convert currencies using the keyboard and the <em>in</em> "
+"operator."
msgstr ""
-"3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:454(para) C/mate-calc.xml:863(para)
-#: C/mate-calc.xml:1017(para) C/mate-calc.xml:1044(para)
-msgid "6"
-msgstr "6"
+"També podeu convertir les monedes utilitzant el teclat i l'operador <em>in</"
+"em>."
-#: C/mate-calc.xml:457(para) C/mate-calc.xml:2437(para)
-msgid "Division"
-msgstr "Divisió"
+#: C/conv-currency.page:18(example/p)
+msgid "13.65 USD in GBP"
+msgstr "13.65 EUR in USD"
-#: C/mate-calc.xml:458(guibutton) C/mate-calc.xml:2435(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2436(guibutton)
-msgid "/"
-msgstr "/"
-
-#: C/mate-calc.xml:459(para)
+#: C/conv-currency.page:23(note/p)
msgid ""
-"Divides the current value in the display area by the next number that you "
-"enter."
+"Currency information is approximate and should not be used for making "
+"financial decisions."
msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització pel número següent que "
-"introduïu."
-
-#: C/mate-calc.xml:460(para)
-msgid ""
-"6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:464(para) C/mate-calc.xml:2197(para)
-msgid "Change the arithmetic sign"
-msgstr "Canvia el signe aritmètic"
+"La conversió entre monedes és aproximada i no s'ha d'utilitzar per prendre "
+"decisions financeres."
-#: C/mate-calc.xml:465(guibutton) C/mate-calc.xml:2196(guibutton)
-msgid "+/-"
-msgstr "+/-"
+#: C/conv-length.page:9(page/title)
+msgid "Length/Area/Volume"
+msgstr "Longitud/àrea/volum"
-#: C/mate-calc.xml:466(para)
+#: C/conv-length.page:11(page/p)
msgid ""
-"Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a "
-"positive number."
+"To convert between length, area and volume units use the <em>in</em> "
+"operator."
msgstr ""
-"Canvia un número positiu a un número negatiu, o un número negatiu a un "
-"número positiu."
+"Per convertir entre unitats de longitud, d'àrea i de volum utilitzeu "
+"l'operador <em>in</em>."
-#: C/mate-calc.xml:467(para)
-msgid "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
-msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
+#: C/conv-length.page:15(example/p)
+msgid "6 meters in inches"
+msgstr "6 metres in polzades"
-#: C/mate-calc.xml:468(para)
-msgid "-8"
-msgstr "-8"
+#: C/conv-length.page:18(example/p)
+msgid "1 acre in cm²"
+msgstr "1 acre in cm²"
-#: C/mate-calc.xml:476(title)
-msgid "To Erase Characters"
-msgstr "Per a suprimir caràcters"
+#: C/conv-length.page:21(example/p)
+msgid "1 pint in mL"
+msgstr "1 pinta in mL"
-#: C/mate-calc.xml:477(para)
-msgid ""
-"To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"mate-calc-"
-"TBL-erase-char\"/>."
+#: C/conv-length.page:26(note/p)
+msgid "Length/Area/Volume conversions must be performed using the keyboard."
msgstr ""
-"Per a suprimir caràcters, utilitzeu els botons descrits en la <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-erase-char\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:479(title)
-msgid "Erasing Characters"
-msgstr "Suprimir caràcters"
+"La conversió d'unitats de longitud, d'àrea i de volum cal realitzar-la "
+"utilitzant el teclat."
-#: C/mate-calc.xml:502(para) C/mate-calc.xml:2519(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2521(para) C/mate-calc.xml:2526(keycap)
-msgid "Backspace"
-msgstr "Retrocés"
+#: C/conv-time.page:9(page/title)
+msgid "Time"
+msgstr "Temps"
-#: C/mate-calc.xml:503(guibutton) C/mate-calc.xml:2520(guibutton)
-msgid "Bksp"
-msgstr "Rtcs"
+#: C/conv-time.page:11(page/p)
+msgid "To convert between time use the <em>in</em> operator."
+msgstr "Per convertir entre unitats de temps utilitzeu l'operador <em>in</em>."
-#: C/mate-calc.xml:504(para)
-msgid "Removes the rightmost character from the display area."
-msgstr "Suprimeix l'element situat més a la dreta de l'àrea de visualització."
+#: C/conv-time.page:15(example/p)
+msgid "3 years in hours"
+msgstr "3 anys in hores"
-#: C/mate-calc.xml:505(para)
-msgid ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-"guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-"guibutton><guibutton>Rtcs</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#: C/conv-time.page:20(note/p)
+msgid "Time conversions must be performed using the keyboard."
+msgstr "La conversió d'unitats de temps cal realitzar-la utilitzant el teclat."
-#: C/mate-calc.xml:509(para)
-msgid "Clear Entry"
-msgstr "Neteja l'entrada"
+#: C/conv-weight.page:9(page/title)
+msgid "Mass"
+msgstr "Massa"
-#: C/mate-calc.xml:510(guibutton) C/mate-calc.xml:2527(guibutton)
-msgid "CE"
-msgstr "CE"
+#: C/conv-weight.page:11(page/p)
+msgid "To convert between mass use the <em>in</em> operator."
+msgstr "Per convertir entre masses utilitzeu l'operador <em>in</em>."
-#: C/mate-calc.xml:511(para)
-msgid "Removes the current value from the display area."
-msgstr "Neteja el valor actual de l'àrea de visualització."
+#: C/conv-weight.page:15(example/p)
+msgid "1kg in pounds"
+msgstr "1 kg in lliures"
-#: C/mate-calc.xml:512(para)
-msgid ""
-"This is only really meaningful if the Calculator is not in Arithmetic "
-"Precedence mode."
-msgstr ""
-"Això només té sentit si la calculadora no està en mode de precedència "
-"aritmètica."
+#: C/conv-weight.page:20(note/p)
+msgid "Mass conversions must be performed using the keyboard."
+msgstr "La conversió de masses cal realitzar-la usant el teclat."
-#: C/mate-calc.xml:513(para)
-msgid ""
-"In Arithmetic Precedence mode, this operation is the same as <guibutton>Clr</"
-"guibutton>"
-msgstr ""
-"En mode de precedència aritmètica, aquesta operació és la mateixa que "
-"<guibutton>Net</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:514(para) C/mate-calc.xml:518(para)
-msgid "If the calculator is not in Arithmetic Precedence mode:"
-msgstr "Si la calculadora no està en mode de precedència aritmètica:"
-
-#: C/mate-calc.xml:515(para) C/mate-calc.xml:517(para)
-msgid ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-"guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-"guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:516(para) C/mate-calc.xml:520(para)
-msgid "If the calculator is in Arithmetic Precedence mode:"
-msgstr "Si la calculadora està en mode de precedència aritmètica:"
-
-#: C/mate-calc.xml:521(para) C/mate-calc.xml:528(para)
+#: C/equation.page:7(info/title)
+msgctxt "sort"
msgid "0"
msgstr "0"
-#: C/mate-calc.xml:524(para) C/mate-calc.xml:2534(para)
-msgid "Clear"
-msgstr "Neteja"
-
-#: C/mate-calc.xml:525(guibutton) C/mate-calc.xml:2533(guibutton)
-msgid "Clr"
-msgstr "Net"
-
-#: C/mate-calc.xml:526(para)
-msgid ""
-"Resets the current value in the display area to zero and removes any "
-"previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also deselects the "
-"<guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options in Scientific."
-msgstr ""
-"Neteja el valor actual de l'àrea de visualització i el deixa a zero i "
-"suprimeix qualsevol resultat de càlcul previ. <guibutton>Net</guibutton> "
-"també treu la selecció de les opcions <guilabel>Hip</guilabel> i "
-"<guilabel>Inv</guilabel> en mode científic."
-
-#: C/mate-calc.xml:527(para)
-msgid ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-"guibutton><guibutton>Clr</guibutton>"
-msgstr ""
-"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-"guibutton><guibutton>Net</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:542(title)
-msgid "To Display ASCII Values"
-msgstr "Per a visualitzar valors ASCII"
-
-#: C/mate-calc.xml:543(para)
-msgid ""
-"To display the ASCII value of a character, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
-"guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Per a visualitzar el valor ASCII d'un caràcter, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Insereix un valor ASCII</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:548(para)
-msgid "The Insert ASCII Value dialog is displayed."
-msgstr "Es mostrarà el diàleg d'inserir un valor ASCII."
-
-#: C/mate-calc.xml:549(para)
-msgid ""
-"Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, "
-"then click <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, "
-"in the current numeric base, appears in the display area. For example, the "
-"ASCII value of B in decimal base is 66."
-msgstr ""
-"Introduïu el caràcter necessari en el camp <guilabel>Caràcter</guilabel> i "
-"feu clic a <guibutton>Insereix</guibutton>. A l'àrea de visualització "
-"apareixerà el valor ASCII d'aquest caràcter, en la base numèrica actual. Per "
-"exemple, el valor ASCII de B en la base decimal és 66."
-
-#: C/mate-calc.xml:554(title)
-msgid "To Perform Advanced Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs avançats"
-
-#: C/mate-calc.xml:555(para)
-msgid ""
-"To change to Advanced mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Per a canviar al mode avançat, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
-"guimenu><guimenuitem>Avançat</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:561(para)
-msgid ""
-"When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the "
-"right of the Basic mode buttons:"
-msgstr ""
-"Quan canvieu al mode avançat, els botons següents es mostraran a la dreta "
-"dels botons del mode bàsic:"
-
-#: C/mate-calc.xml:564(title)
-msgid "<application>mate-calc</application> Advanced Mode Buttons"
-msgstr "Botons del mode avançat del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:571(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Advanced mode buttons."
-msgstr "Mostra <placeholder-1/> botons del mode avançat."
-
-#: C/mate-calc.xml:578(title)
-msgid "Performing Advanced Calculations"
-msgstr "Realitzar càlculs avançats"
-
-#: C/mate-calc.xml:601(para) C/mate-calc.xml:2395(para)
-msgid "Percentage"
-msgstr "Percentatge"
-
-#: C/mate-calc.xml:602(guibutton) C/mate-calc.xml:2393(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2394(guibutton)
-msgid "%"
-msgstr "%"
-
-#: C/mate-calc.xml:603(para)
-msgid "Divides the current value by 100."
-msgstr "Divideix el valor actual per 100."
-
-#: C/mate-calc.xml:604(para)
-msgid "560 <guibutton>%</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "560 <guibutton>%</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:605(para)
-msgid "5.60"
-msgstr "5,60"
-
-#: C/mate-calc.xml:608(para) C/mate-calc.xml:2323(para)
-msgid "Reciprocal"
-msgstr "Recíproc"
-
-#: C/mate-calc.xml:609(replaceable) C/mate-calc.xml:627(replaceable)
-#: C/mate-calc.xml:1749(replaceable) C/mate-calc.xml:1756(replaceable)
-#: C/mate-calc.xml:2322(replaceable) C/mate-calc.xml:2376(replaceable)
-#: C/mate-calc.xml:2382(replaceable) C/mate-calc.xml:2472(replaceable)
-#: C/mate-calc.xml:2489(keycap) C/mate-calc.xml:2621(keycap)
-msgid "x"
-msgstr "x"
-
-#: C/mate-calc.xml:609(guibutton) C/mate-calc.xml:2322(guibutton)
-msgid "1/<placeholder-1/>"
-msgstr "1/<placeholder-1/>"
-
-#: C/mate-calc.xml:610(para)
-msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
-msgstr "Divideix 1 pel valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:611(para)
-msgid "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
-msgstr "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:612(para)
-msgid "0.25"
-msgstr "0,25"
-
-#: C/mate-calc.xml:616(para)
-msgid "Square Root"
-msgstr "Arrel quadrada"
-
-#: C/mate-calc.xml:617(guibutton) C/mate-calc.xml:2334(guibutton)
-msgid "Sqrt"
-msgstr "Sqrt"
-
-#: C/mate-calc.xml:618(para)
-msgid "Calculates the square root of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula l'arrel quadrada del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:619(para) C/mate-calc.xml:1897(para)
-msgid "For arithmetic precedence mode:"
-msgstr "Pel mode de precedència aritmètica:"
-
-#: C/mate-calc.xml:620(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Sqrt</guibutton> 9 <guibutton>)</guibutton><guibutton>=</"
-"guibutton>"
-msgstr ""
-"<guibutton>Sqrt</guibutton> 9 <guibutton>)</guibutton><guibutton>=</"
-"guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:621(para) C/mate-calc.xml:1899(para)
-msgid "For non-arithmetic precedence mode:"
-msgstr "Pel mode de sense precedència aritmètica:"
-
-#: C/mate-calc.xml:622(para)
-msgid "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
-msgstr "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:626(para) C/mate-calc.xml:2473(para)
-msgid "Square"
-msgstr "Quadrat"
-
-#: C/mate-calc.xml:628(para)
-msgid "Calculates the square of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula el quadrat del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:629(para)
-msgid "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
-msgstr "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:630(para)
-msgid "9"
-msgstr "9"
-
-#: C/mate-calc.xml:633(para)
-msgid "Integer Portion"
-msgstr "Part entera"
-
-#: C/mate-calc.xml:634(guibutton) C/mate-calc.xml:2250(guibutton)
-msgid "Int"
-msgstr "Int"
-
-#: C/mate-calc.xml:635(para)
-msgid ""
-"Calculates the integer portion of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula la part entera del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:636(para)
-msgid "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
-msgstr "-23,45 <guibutton>Int</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:637(para)
-msgid "-23"
-msgstr "-23"
-
-#: C/mate-calc.xml:640(para)
-msgid "Fractional Portion"
-msgstr "Part fraccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:641(guibutton) C/mate-calc.xml:2442(guibutton)
-msgid "Frac"
-msgstr "Frac"
-
-#: C/mate-calc.xml:642(para)
-msgid ""
-"Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
-msgstr ""
-"Calcula la part fraccionada del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:643(para)
-msgid "-23.45 <guibutton>Frac</guibutton>"
-msgstr "-23,45 <guibutton>Frac</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:644(para)
-msgid "-0.45"
-msgstr "-0,45"
-
-#: C/mate-calc.xml:647(para)
-msgid "Absolute Value"
-msgstr "Valor absolut"
-
-#: C/mate-calc.xml:648(guibutton) C/mate-calc.xml:2352(guibutton)
-msgid "Abs"
-msgstr "Abs"
-
-#: C/mate-calc.xml:649(para)
-msgid "Calculates the absolute value of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula el valor absolut del valor actual en l'àrea de visualització."
+#: C/equation.page:11(page/title)
+msgid "Basic Equations"
+msgstr "Equacions bàsiques"
-#: C/mate-calc.xml:650(para)
-msgid "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
-msgstr "-23,45 <guibutton>Abs</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:651(para)
-msgid "23.45"
-msgstr "23,45"
-
-#: C/mate-calc.xml:654(para) C/mate-calc.xml:2407(para)
-msgid "Parentheses"
-msgstr "Parèntesis"
-
-#: C/mate-calc.xml:655(para) C/mate-calc.xml:2406(para)
-msgid "<guibutton>(</guibutton> and <guibutton>)</guibutton>"
-msgstr "<guibutton>(</guibutton> i <guibutton>)</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:656(para)
+#: C/equation.page:13(page/p)
msgid ""
-"Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using "
-"Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=\"mate-calc-manage-order\"/>. "
-"Calculations within parentheses are performed first. You can nest "
-"parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display "
-"area is updated."
+"Equations are entered in standard mathematical form. For example to add 7 "
+"and 2 enter the following:"
msgstr ""
-"Proporciona precedència en càlculs aritmètics si no utilitzeu precedència "
-"aritmètica. Vegeu també la <xref linkend=\"mate-calc-manage-order\"/>. Els "
-"càlculs entre parèntesis es realitzaran primer. Podeu utilitzar tants "
-"parèntesis com necessiteu. Quan s'arribi a l'últim parèntesis, "
-"s'actualitzarà l'àrea de visualització."
+"Les equacions s'introdueixen amb la forma matemàtica estàndard. Per exemple "
+"per sumar 7 i 2 introduïu el següent:"
-#: C/mate-calc.xml:658(para)
-msgid ""
-"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</"
-"guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</"
-"guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#: C/equation.page:18(example/p)
+msgid "7+2"
+msgstr "7+2"
-#: C/mate-calc.xml:659(para)
+#: C/equation.page:22(page/p)
msgid ""
-"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</"
-"guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</"
-"guibutton>"
+"To solve, press the <gui>=</gui> button with your mouse or the <key>Enter</"
+"key> key on your keyboard."
msgstr ""
-"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</"
-"guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</"
-"guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:661(para) C/mate-calc.xml:893(para)
-#: C/mate-calc.xml:916(para) C/mate-calc.xml:964(para)
-msgid "20"
-msgstr "20"
+"Per resoldre l'equació premeu el botó <gui>=</gui> amb el ratolí o la tecla "
+"<key>Retorn</key> del teclat."
-#: C/mate-calc.xml:662(para)
-msgid "14"
-msgstr "14"
-
-#: C/mate-calc.xml:671(title)
-msgid "To Use the Calculator Memory Registers"
-msgstr "Per a utilitzar els registres de memòria de la calculadora"
-
-#: C/mate-calc.xml:672(para)
+#: C/equation.page:25(page/p)
msgid ""
-"You can store values in any of the ten <application>mate-calc</application> "
-"memory registers <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To "
-"display the memory registers, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
+"Calculations are performed in mathematical order - multiplication and "
+"division are performed before addition and subtraction. The following "
+"equation solves to 1 (3×2 = 6, 7−6 = 1)."
msgstr ""
-"Podeu desar valors en qualsevol dels deu registres de memòria del "
-"<application>mate-calc</application> des de <guilabel>R0</guilabel> a "
-"<guilabel>R9</guilabel>. Per a mostrar els registres de memòria, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de memòria</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+"Els càlculs es realitzen en l'ordre matemàtic: la multiplicació i la divisió "
+"es realitzen abans que la suma i la resta. La següent equació és igual a 1: "
+"(3×2 = 6, 7−6 = 1)."
-#: C/mate-calc.xml:678(para)
-msgid ""
-"The memory registers can be dismissed by either choosing "
-"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</"
-"guimenuitem></menuchoice> again, or by clicking on the <guibutton>Close</"
-"guibutton> button in the memory register window."
-msgstr ""
-"Els registres de memòria es poden ocultar en seleccionar un altre cop "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de memòria</"
-"guimenuitem></menuchoice> o en fer clic en el botó <guibutton>Tanca</"
-"guibutton> en la finestra dels registres de memòria."
+#: C/equation.page:30(example/p)
+msgid "7−3×2"
+msgstr "7−3×2"
-#: C/mate-calc.xml:681(para)
+#: C/equation.page:34(page/p)
msgid ""
-"<xref linkend=\"mate-calc-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions "
-"that you can use."
+"To change the order of calculation use parenthesis. The following equation "
+"solves to 8 (7−3 = 4, 4×2 = 8)."
msgstr ""
-"La <xref linkend=\"mate-calc-TBL-mem-reg\"/> descriu les funcions de memòria "
-"que podeu utilitzar."
-
-#: C/mate-calc.xml:683(title)
-msgid "Memory Functions"
-msgstr "Funcions de memòria"
-
-#: C/mate-calc.xml:706(para)
-msgid "Store Value in Memory Register"
-msgstr "Desa valors en un registre de memòria"
-
-#: C/mate-calc.xml:707(guibutton) C/mate-calc.xml:2328(guibutton)
-msgid "Sto"
-msgstr "Desa"
+"Per canviar l'ordre dels càlculs utilitzeu el parèntesis. La següent equació "
+"és igual a 8 (7−3 = 4, 4×2 = 8)."
-#: C/mate-calc.xml:708(para)
-msgid ""
-"Stores the current contents of the display area in the specified memory "
-"register. Click <guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register "
-"from the popup menu."
-msgstr ""
-"Desa el contingut actual de l'àrea de visualització en el registre de "
-"memòria especificat. Feu clic a <guibutton>Desa</guibutton> i seleccioneu un "
-"registre de memòria del menú emergent."
+#: C/equation.page:39(example/p)
+msgid "(7−3)×2"
+msgstr "(7−3)×2"
-#: C/mate-calc.xml:709(para)
+#: C/equation.page:43(page/p)
msgid ""
-"To clear a memory register during a <application>mate-calc</application> "
-"session:"
-msgstr ""
-"Per a netejar un registre de memòria en una sessió del "
-"<application>mate-calc</application>:"
-
-#: C/mate-calc.xml:711(para)
-msgid "Click <guibutton>Clr</guibutton>."
-msgstr "Feu clic a <guibutton>Net</guibutton>."
-
-#: C/mate-calc.xml:712(para)
-msgid "Click <guibutton>Sto</guibutton>."
-msgstr "Feu clic a <guibutton>Desa</guibutton>."
-
-#: C/mate-calc.xml:713(para)
-msgid "Select the memory register from the popup menu."
-msgstr "Seleccioneu el registre de memòria del menú emergent."
-
-#: C/mate-calc.xml:716(para)
-msgid "22 <guibutton>Sto</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-msgstr "22 <guibutton>Desa</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-
-#: C/mate-calc.xml:717(para)
-msgid "The value 22 is stored in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
+"To clear the display press the <gui>Clr</gui> button or <key>Escape</key>."
msgstr ""
-"El valor 22 es desarà en el registre de memòria <guilabel>R2</guilabel>."
-
-#: C/mate-calc.xml:720(para)
-msgid "Retrieve Value From Memory Register"
-msgstr "Recupera un valor del registre de memòria"
+"Per netejar la pantalla premeu el botó <gui>Clr</gui> o la tecla "
+"d'<key>Escapada</key>."
-#: C/mate-calc.xml:721(guibutton) C/mate-calc.xml:2316(guibutton)
-msgid "Rcl"
-msgstr "Rcpa"
+#: C/factorial.page:9(page/title)
+msgid "Factorials"
+msgstr "Factorials"
-#: C/mate-calc.xml:722(para)
+#: C/factorial.page:11(page/p)
msgid ""
-"Retrieves the contents of the specified memory register. Click "
-"<guibutton>Rcl</guibutton>, then select the memory register from the popup "
-"menu."
+"Factorials are entered using the ! symbol. To calculate the factorial of 6 "
+"enter the following."
msgstr ""
-"Recupera el contingut del registre de memòria especificat. Feu clic a "
-"<guibutton>Rcpa</guibutton> i seleccioneu el registre de memòria del menú "
-"emergent."
-
-#: C/mate-calc.xml:723(para)
-msgid "0 <guibutton>Rcl</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-msgstr "0 <guibutton>Rcpa</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-
-#: C/mate-calc.xml:724(para)
-msgid "The value in the display area is 22."
-msgstr "El valor en l'àrea de visualització és de 22."
+"Els factorials s'introdueixen utilitzant el símbol !. Per calcular el "
+"factorial de 6 introduïu el següent."
-#: C/mate-calc.xml:727(para)
-msgid "Exchange Memory Register Value and Displayed Value"
-msgstr "Intercanvia el valor del registre de memòria amb el valor mostrat"
+#: C/factorial.page:16(example/p)
+msgid "6!"
+msgstr "6!"
-#: C/mate-calc.xml:728(guibutton) C/mate-calc.xml:2364(guibutton)
-msgid "Exch"
-msgstr "Inter"
+#: C/factorize.page:9(page/title)
+msgid "Factorization"
+msgstr "Factorització"
-#: C/mate-calc.xml:729(para)
+#: C/factorize.page:11(page/p)
msgid ""
-"Exchanges the contents of the specified memory register and the current "
-"value in the display area. Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select "
-"the memory register from the popup menu."
+"You can factorize the number currently displayed by pressing the <gui>fact</"
+"gui> button. This button is visible in <link xref=\"mouse\">programming "
+"mode</link>."
msgstr ""
-"Intercanvia el contingut del registre de memòria especificat amb el valor "
-"actual en l'àrea de visualització. Feu clic a <guibutton>Inter</guibutton> i "
-"seleccioneu un registre de memòria del menú emergent."
+"Podeu factoritzar el número que es mostra prement el botó <gui>fact</gui>. "
+"Aquest botó és visible en el <link xref=\"mouse\">mode de programació</link>."
-#: C/mate-calc.xml:730(para)
-msgid "44 <guibutton>Exch</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-msgstr "44 <guibutton>Inter</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-
-#: C/mate-calc.xml:731(para)
-msgid ""
-"The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes "
-"from 22 to 44."
-msgstr ""
-"El valor en l'àrea de visualització canvia de 44 a 22, el valor en R2 canvia "
-"de 22 a 44."
+#: C/financial.page:9(page/title)
+msgid "Financial Functions"
+msgstr "Funcions financeres"
-#: C/mate-calc.xml:736(para)
-msgid ""
-"If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the "
-"memory register, as shown in the following examples:"
-msgstr ""
-"Si utilitzeu dreceres de teclat, podeu utilitzar el teclat per a especificar "
-"el registre de memòria, com es mostra en els exemples següents:"
-
-#: C/mate-calc.xml:744(para) C/mate-calc.xml:1548(para)
-#: C/mate-calc.xml:1673(para) C/mate-calc.xml:1986(para)
-msgid "Keyboard Entry"
-msgstr "Entrada de teclat"
-
-#: C/mate-calc.xml:751(keycap) C/mate-calc.xml:2327(keycap)
-msgid "S"
-msgstr "S"
-
-#: C/mate-calc.xml:752(para)
-msgid ""
-"Stores the current contents of the display area in memory register "
-"<guilabel>R2</guilabel>."
-msgstr ""
-"Desa el contingut actual de l'àrea de visualització al registre de memòria "
-"<guilabel>R2</guilabel>."
-
-#: C/mate-calc.xml:755(keycap) C/mate-calc.xml:2315(keycap)
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#: C/mate-calc.xml:756(para)
-msgid ""
-"Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> "
-"into the display area."
-msgstr ""
-"Recupera el contingut actual del registre de memòria <guilabel>R2</guilabel> "
-"a l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:759(keycap) C/mate-calc.xml:2363(keycap)
-msgid "X"
-msgstr "X"
-
-#: C/mate-calc.xml:760(para)
-msgid ""
-"Exchanges the current value of the display area with the contents of memory "
-"register <guilabel>R2</guilabel>."
-msgstr ""
-"Intercanvia el contingut actual de l'àrea de visualització amb el contingut "
-"del registre de memòria <guilabel>R2</guilabel>."
-
-#: C/mate-calc.xml:771(title)
-msgid "To Perform Financial Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs financers"
-
-#: C/mate-calc.xml:772(para)
-msgid ""
-"To change to Financial mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Per a canviar al mode financer, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
-"guimenu><guimenuitem>Financer</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:778(para)
-msgid ""
-"When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above "
-"the Basic and Advanced mode buttons:"
-msgstr ""
-"Quan canvieu al mode financer, els botons següents es mostraran sobre els "
-"botons del mode bàsic i del mode avançat:"
-
-#: C/mate-calc.xml:782(title)
-msgid "<application>mate-calc</application> Financial Mode Buttons"
-msgstr "Botons del mode financer del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:789(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Financial mode buttons."
-msgstr "Mostra <placeholder-1/> botons del mode financer."
-
-#. ==== End of Figure ====
-#: C/mate-calc.xml:795(para)
-msgid ""
-"To perform financial calculations, use the buttons described in <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-financial-calc\"/>."
-msgstr ""
-"Per a realitzar càlculs financers, utilitzeu els botons descrits en la <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-financial-calc\"/>."
+#: C/financial.page:10(page/p)
+msgid "When in financial mode the following buttons are available."
+msgstr "Quan canvieu al mode financer es mostraran els botons següents."
-#: C/mate-calc.xml:798(title)
-msgid "Performing Financial Calculations"
-msgstr "Realitzar càlculs financers"
-
-#: C/mate-calc.xml:821(para)
-msgid "Compounding Term"
-msgstr "Terme compost"
-
-#: C/mate-calc.xml:822(guibutton) C/mate-calc.xml:2286(guibutton)
+#: C/financial.page:15(td/p)
msgid "Ctrm"
msgstr "Ctrm"
-#: C/mate-calc.xml:823(para)
+#: C/financial.page:16(td/p)
msgid ""
-"Calculates the number of compounding periods necessary to increase an "
-"investment from a present value to a future value, at a fixed interest rate "
-"per compounding period."
+"Calculate the number of compounding periods necessary to increase an "
+"investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per "
+"compounding period."
msgstr ""
-"Calcula el número de períodes compostos necessaris per a incrementar una "
-"inversió des d'un valor actual a un valor futur, a una tipus d'interès fix "
-"per període compost."
+"Calcula el número de períodes de capitalització necessaris per incrementar "
+"una inversió des d'un valor actual a un valor futur, a una tipus d'interès "
+"fix per període de capitalització."
-#: C/mate-calc.xml:825(para)
-msgid ""
-"You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest "
-"rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate, you "
-"determine that the simple monthly interest rate is 0.09 / 12 = 0.0075. To "
-"calculate the time period necessary to double your investment, click "
-"<guibutton>Ctrm</guibutton>, and put the following values into the text "
-"entries:"
-msgstr ""
-"Heu dipositat 8.000 € en un compte que se li aplica un interès periòdic "
-"anual del 9%, en períodes mensuals. Amb l'interès periòdic anual, determineu "
-"que l'interès periòdic mensual és de 0,09 / 12 = 0,0075. Per a calcular el "
-"període de temps necessari per a doblar la inversió, feu clic a "
-"<guibutton>Ctrm</guibutton> i introduïu els valors següents a les entrades "
-"de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:828(term) C/mate-calc.xml:888(term)
-#: C/mate-calc.xml:932(term) C/mate-calc.xml:959(term)
-#: C/mate-calc.xml:972(para) C/mate-calc.xml:1072(term)
-msgid "Periodic Interest Rate"
-msgstr "Tipus d'interès periòdic"
-
-#: C/mate-calc.xml:829(para)
-msgid "0.0075"
-msgstr "0,0075"
-
-#: C/mate-calc.xml:832(term) C/mate-calc.xml:875(para)
-#: C/mate-calc.xml:981(term) C/mate-calc.xml:1068(term)
-msgid "Future Value"
-msgstr "Valor futur"
-
-#: C/mate-calc.xml:833(para)
-msgid "16000"
-msgstr "16000"
-
-#: C/mate-calc.xml:836(term) C/mate-calc.xml:945(para)
-#: C/mate-calc.xml:985(term)
-msgid "Present Value"
-msgstr "Valor actual"
-
-#: C/mate-calc.xml:837(para) C/mate-calc.xml:855(para)
-#: C/mate-calc.xml:1009(para) C/mate-calc.xml:1036(para)
-msgid "8000"
-msgstr "8000"
-
-#: C/mate-calc.xml:840(para) C/mate-calc.xml:870(para)
-#: C/mate-calc.xml:896(para) C/mate-calc.xml:915(para)
-#: C/mate-calc.xml:940(para) C/mate-calc.xml:967(para)
-#: C/mate-calc.xml:993(para) C/mate-calc.xml:1020(para)
-#: C/mate-calc.xml:1051(para) C/mate-calc.xml:1076(para)
-msgid "Click <guibutton>Calculate</guibutton>"
-msgstr "Feu clic a <guibutton>Calcula</guibutton>."
-
-#: C/mate-calc.xml:841(para)
-msgid "92.77"
-msgstr "92,77"
-
-#: C/mate-calc.xml:842(para)
-msgid "The investment doubles in value in 92.77 months."
-msgstr "La inversió dobla el seu valor en 92,77 mesos."
-
-#: C/mate-calc.xml:845(para)
-msgid "Double-Declining Depreciation"
-msgstr "Depreciació doble decreixent"
-
-#: C/mate-calc.xml:846(guibutton) C/mate-calc.xml:2208(guibutton)
+#: C/financial.page:19(td/p)
msgid "Ddb"
msgstr "Ddb"
-#: C/mate-calc.xml:847(para)
+#: C/financial.page:20(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period "
+#| "of time, using the double-declining balance method."
msgid ""
-"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
+"Calculate the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
"time, using the double-declining balance method."
msgstr ""
-"Calcula la provisió per a depreciació d'un actiu per a un període de temps "
+"Calcula la provisió per depreciació d'un actiu per a un període de temps "
"especificat, amb el mètode de depreciació doble decreixent."
-#: C/mate-calc.xml:850(para)
-msgid ""
-"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
-"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
-"calculate the depreciation expense for the fourth year, using the double-"
-"declining balance method, click <guibutton>Ddb</guibutton> and put the "
-"following values into the text entries:"
-msgstr ""
-"Acabeu de comprar una màquina per a la oficina per 8.000 €. La vida útil de "
-"la màquina és de sis anys. El valor de salvament després de sis anys és de "
-"900 €. Per a calcular la despesa de depreciació per al quart any, utilitzant "
-"el mètode de depreciació doble decreixent, feu clic a <guibutton>Ddb</"
-"guibutton> i introduïu els valors següents a les entrades de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:854(term) C/mate-calc.xml:907(term)
-#: C/mate-calc.xml:1008(term) C/mate-calc.xml:1035(term)
-msgid "Cost"
-msgstr "Cost"
-
-#: C/mate-calc.xml:858(term) C/mate-calc.xml:1012(term)
-#: C/mate-calc.xml:1039(term)
-msgid "Salvage"
-msgstr "Salvament"
-
-#: C/mate-calc.xml:859(para) C/mate-calc.xml:1013(para)
-#: C/mate-calc.xml:1040(para)
-msgid "900"
-msgstr "900"
-
-#: C/mate-calc.xml:862(term) C/mate-calc.xml:1016(term)
-#: C/mate-calc.xml:1043(term)
-msgid "Life"
-msgstr "Vida"
-
-#: C/mate-calc.xml:866(term) C/mate-calc.xml:1047(term)
-msgid "Period"
-msgstr "Període"
-
-#: C/mate-calc.xml:867(para) C/mate-calc.xml:1048(para)
-#: C/mate-calc.xml:1993(keycap) C/mate-calc.xml:1997(keycap)
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#: C/mate-calc.xml:871(para)
-msgid "790.12"
-msgstr "790,12"
-
-#: C/mate-calc.xml:872(para)
-msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
-msgstr "La despesa de depreciació per al quart any és de 790,12 €."
-
-#: C/mate-calc.xml:876(guibutton) C/mate-calc.xml:2358(guibutton)
+#: C/financial.page:23(td/p)
msgid "Fv"
msgstr "Fv"
-#: C/mate-calc.xml:877(para)
+#: C/financial.page:24(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the future value of an investment based on a series of equal "
+#| "payments at a specific periodic interest rate, over the number of payment "
+#| "periods in the term."
msgid ""
-"Calculates the future value of an investment based on a series of equal "
-"payments at a specific periodic interest rate, over the number of payment "
-"periods in the term."
+"Calculate the future value of an investment based on a series of equal "
+"payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in "
+"the term."
msgstr ""
"Calcula el valor futur d'una inversió basat en una sèrie de pagaments iguals "
"a un tipus d'interès periòdic, sobre el número de períodes de pagament en el "
"termini."
-#: C/mate-calc.xml:880(para)
-msgid ""
-"You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for "
-"the next 20 years. The account pays 8% interest, compounded annually. "
-"Interest is paid on the last day of each year. To calculate the value of "
-"your account in 20 years, press <guibutton>Fv</guibutton> and put the "
-"following values into the text entries:"
-msgstr ""
-"Teniu previst dipositar 4.000 € en un compte d'un banc en l'últim dia de "
-"cada any, per als 20 anys següents. El compte paga un interès del 8%, en "
-"períodes anuals. L'interès es paga en l'última dia de cada any. Per a "
-"calcular el valor del compte al cap de 20 anys, premeu <guibutton>Fv</"
-"guibutton> i introduïu els valors següents a les entrades de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:884(term) C/mate-calc.xml:920(para)
-#: C/mate-calc.xml:955(term) C/mate-calc.xml:1064(term)
-msgid "Periodic Payment"
-msgstr "Pagament periòdic"
-
-#: C/mate-calc.xml:885(para)
-msgid "4000"
-msgstr "4000"
-
-#: C/mate-calc.xml:889(para)
-msgid "0.08"
-msgstr "0,08"
-
-#: C/mate-calc.xml:892(term) C/mate-calc.xml:963(term)
-msgid "Number Of Periods"
-msgstr "Número de períodes"
-
-#: C/mate-calc.xml:897(para)
-msgid "183047.86"
-msgstr "183047,86"
-
-#: C/mate-calc.xml:898(para)
-msgid "At the end of 20 years, the value of the account is $183,047.86."
-msgstr "Al final dels 20 anys, el valor del compte és de 18.3047,86 €."
-
-#: C/mate-calc.xml:901(para)
-msgid "Gross Profit Margin"
-msgstr "Percentatge brut de benefici"
-
-#: C/mate-calc.xml:902(guibutton)
+#: C/financial.page:27(td/p)
msgid "Gpm"
msgstr "Gpm"
-#: C/mate-calc.xml:903(para)
+#: C/financial.page:28(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the resale price of a product, based on the product cost and "
+#| "the wanted gross profit margin."
msgid ""
-"Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the "
+"Calculate the resale price of a product, based on the product cost and the "
"wanted gross profit margin."
msgstr ""
"Calcula el preu de revenda d'un producte, basat en el cost del producte i el "
"percentatge brut de benefici desitjat."
-#: C/mate-calc.xml:904(para)
-msgid ""
-"You sell T-Shirts online. Each T-Shirt cost you $12 in material and labor. "
-"You want to sell the T-Shirts with a Gross Profit Margin of 0.40 - for every "
-"five dollars you earn, you want two to be profit. To calculate the price you "
-"would have to sell your T-Shirts for, press <guibutton>Gpm</guibutton> and "
-"put the following values into the text entries:"
-msgstr ""
-"Veneu samarretes per Internet. Cada samarreta us costa 12 € en material i "
-"mà d'obra. Voleu vendre les samarretes amb un percentatge brut de benefici "
-"del 0,40 - per cada cinc euros que guanyeu, voleu que dos siguin beneficis. "
-"Per a calcular el preu en què haureu de vendre les samarretes, premeu "
-"<guibutton>Gpm</guibutton> i introduïu els valors següents a les entrades de "
-"text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:908(para)
-msgid "12"
-msgstr "12"
-
-#: C/mate-calc.xml:911(term)
-msgid "Margin"
-msgstr "Marge"
-
-#: C/mate-calc.xml:912(para)
-msgid "0.40"
-msgstr "0,40"
-
-#: C/mate-calc.xml:917(para)
-msgid "You will have to sell your T-Shirts for $20"
-msgstr "Haureu de vendre les samarretes per 20 €"
-
-#: C/mate-calc.xml:921(guibutton) C/mate-calc.xml:2304(guibutton)
+#: C/financial.page:31(td/p)
msgid "Pmt"
msgstr "Pmt"
-#: C/mate-calc.xml:922(para)
+#: C/financial.page:32(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments "
+#| "are made at the end of each payment period."
msgid ""
-"Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
+"Calculate the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
"made at the end of each payment period."
msgstr ""
"Calcula la quantitat del pagament periòdic d'un préstec, on els pagaments es "
"fan al final de cada període de pagament."
-#: C/mate-calc.xml:925(para)
-msgid ""
-"You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest "
-"rate of 11.0%. Given the annual interest rate, you determine that the simple "
-"monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 30 * 12 = 360 "
-"months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, press "
-"<guibutton>Pmt</guibutton> and put the following values into the text "
-"entries:"
-msgstr ""
-"Esteu pensant en una hipoteca de 120.000 € a 30 anys amb un interès periòdic "
-"anual del 11%. Donat l'interès periòdic anual, determineu que l'interès "
-"periòdic mensual és de 0,11 / 12 = 0,00917. El termini és de 30 * 12 = 360 "
-"mesos. Per a calcular el pagament mensual per a aquesta hipoteca, premeu "
-"<guibutton>Pmt</guibutton> i introduïu els valors següents a les entrades de "
-"text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:928(term)
-msgid "Principal"
-msgstr "Principal"
-
-#: C/mate-calc.xml:929(para) C/mate-calc.xml:1069(para)
-msgid "120000"
-msgstr "120000"
-
-#: C/mate-calc.xml:933(para)
-msgid "0.00917"
-msgstr "0,00917"
-
-#: C/mate-calc.xml:936(term) C/mate-calc.xml:989(term)
-#: C/mate-calc.xml:1057(guibutton) C/mate-calc.xml:2346(guibutton)
-msgid "Term"
-msgstr "Term"
-
-#: C/mate-calc.xml:937(para)
-msgid "360"
-msgstr "360"
-
-#: C/mate-calc.xml:941(para)
-msgid "1143.15"
-msgstr "1143,15"
-
-#: C/mate-calc.xml:942(para)
-msgid "The monthly repayment is $1143.15."
-msgstr "El pagament mensual és de 1.143,15 €."
-
-#: C/mate-calc.xml:946(guibutton) C/mate-calc.xml:2310(guibutton)
+#: C/financial.page:35(td/p)
msgid "Pv"
msgstr "Pv"
-#: C/mate-calc.xml:947(para)
+#: C/financial.page:36(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the present value of an investment based on a series of equal "
+#| "payments, discounted at a periodic interest rate, over the number of "
+#| "payment periods in the term."
msgid ""
-"Calculates the present value of an investment based on a series of equal "
-"payments, discounted at a periodic interest rate, over the number of payment "
+"Calculate the present value of an investment based on a series of equal "
+"payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment "
"periods in the term."
msgstr ""
"Calcula el valor actual d'una inversió basat en una sèrie de pagaments "
"iguals, descomptat a un tipus d'interès periòdic, sobre el número de "
"períodes de pagament en el termini."
-#: C/mate-calc.xml:950(para)
-msgid ""
-"You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual "
-"payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end of each "
-"year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you would invest "
-"the money at a rate of 9%, compounded annually."
-msgstr ""
-"Acabeu de guanyar un milió d'euros. El premi s'entrega en 20 pagaments "
-"anuals de 50.000 € cada un. Els pagaments anuals es reben al final de cada "
-"any. Si accepteu els pagaments anuals de 50.000 €, podríeu invertir els "
-"diners a un interès anual del 9%."
-
-#: C/mate-calc.xml:951(para)
-msgid ""
-"However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of "
-"$400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate which option "
-"is worth more in today's dollars, press <guibutton>Pv</guibutton> and put "
-"the following values into the text entries:"
-msgstr ""
-"Tot i això, teniu l'opció de rebre un sol pagament de 400.000 € enlloc de "
-"les anualitats d'un milió d'euros anuals. Per a calcular quina opció val més "
-"la pena en euros actuals, premeu <guibutton>Pv</guibutton> i introduïu els "
-"valors següents a les entrades de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:956(para)
-msgid "50000"
-msgstr "50000"
-
-#: C/mate-calc.xml:960(para)
-msgid "0.09"
-msgstr "0,09"
-
-#: C/mate-calc.xml:968(para)
-msgid "456427.28"
-msgstr "456427,28"
-
-#: C/mate-calc.xml:969(para)
-msgid ""
-"The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
-msgstr ""
-"El pagament de 1.000.000 € durant 20 anys val 456.427,28 € en euros actuals."
-
-#: C/mate-calc.xml:973(guibutton) C/mate-calc.xml:2340(guibutton)
+#: C/financial.page:39(td/p)
msgid "Rate"
msgstr "Rate"
-#: C/mate-calc.xml:974(para)
-msgid ""
-"Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of a "
-"present value to a future value, over a number of compounding periods."
-msgstr ""
-"Calcula l'interès periòdic necessari per a incrementar una inversió del "
-"valor actual a un valor futur, en el número de períodes compostos."
-
-#: C/mate-calc.xml:977(para)
-msgid ""
-"You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has "
-"a maturity value of $30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * "
-"12 = 60 months. To calculate the periodic interest rate for this investment, "
-"press <guibutton>Rate</guibutton> and put the following values into the text "
-"entries:"
-msgstr ""
-"Heu invertit 20.000 € en un bo. El bo venç en cinc anys i té un valor de "
-"venciment de 30.000 €. El període d'interès és mensual. El termini és de 5 * "
-"12 = 60 mesos. Per a calcular el tipus d'interès periòdic per a aquesta "
-"inversió, premeu <guibutton>Rate</guibutton> i introduïu els valors següents "
-"a les entrades de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:982(para)
-msgid "30000"
-msgstr "30000"
-
-#: C/mate-calc.xml:986(para)
-msgid "20000"
-msgstr "20000"
-
-#: C/mate-calc.xml:990(para) C/mate-calc.xml:1297(para)
-msgid "60"
-msgstr "60"
-
-#: C/mate-calc.xml:994(para)
-msgid ".00678"
-msgstr ",00678"
-
-#: C/mate-calc.xml:995(para)
+#: C/financial.page:40(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of a "
+#| "present value to a future value, over a number of compounding periods."
msgid ""
-"The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 "
-"= 8.14%."
+"Calculate the periodic interest necessary to increase an investment to a "
+"future value, over the number of compounding periods."
msgstr ""
-"El tipus d'interès mensual és de 0,678%. El tipus d'interès anual és de "
-"0,678% * 12 = 8,14%."
+"Calcula l'interès periòdic necessari per incrementar una inversió del valor "
+"actual a un valor futur, en el número de períodes composts."
-#: C/mate-calc.xml:999(para)
-msgid "Straight-Line Depreciation"
-msgstr "Depreciació constant"
-
-#: C/mate-calc.xml:1000(guibutton) C/mate-calc.xml:2274(guibutton)
+#: C/financial.page:43(td/p)
msgid "Sln"
msgstr "Sln"
-#: C/mate-calc.xml:1001(para)
-msgid ""
-"Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
-"depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</"
-"replaceable>. The straight-line method of depreciation divides the "
-"depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is "
-"the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
-msgstr ""
-"Calcula la depreciació constant d'un actiu per a un període. El cost "
-"depreciable és <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvament</"
-"replaceable>. El mètode de depreciació constant divideix el cost depreciable "
-"uniformement sobre la vida útil d'un actiu. La vida útil és el número de "
-"períodes, generalment en anys, sobre els quals un actiu es deprecia."
-
-#: C/mate-calc.xml:1004(para)
-msgid ""
-"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
-"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
-"calculate the yearly depreciation expense, using the straight-line method, "
-"prss <guibutton>Sln</guibutton>, and put the following values into the first "
-"three memory registers:"
-msgstr ""
-"Acabeu de comprar una màquina per a la oficina per 8.000 €. La vida útil de "
-"la màquina és de sis anys. El valor de salvament després de sis anys és de "
-"900 €. Per a calcular la despesa de depreciació anual, utilitzant el mètode "
-"de depreciació constant, premeu <guibutton>Sln</guibutton> i introduïu els "
-"valors següents als tres primers registres de memòria:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1021(para)
-msgid "1183.33"
-msgstr "1183,33"
-
-#: C/mate-calc.xml:1022(para)
-msgid "The yearly depreciation expense is $1183.33."
-msgstr "La despesa de depreciació anual és de 1.183,33 €."
-
-#: C/mate-calc.xml:1025(para)
-msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
-msgstr "Depreciació per suma dels dígits dels anys"
-
-#: C/mate-calc.xml:1026(guibutton) C/mate-calc.xml:2370(guibutton)
+#: C/financial.page:44(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
+#| "depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - "
+#| "<replaceable>salvage</replaceable>. The straight-line method of "
+#| "depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of "
+#| "an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over "
+#| "which an asset is depreciated."
+msgid ""
+"Calculate the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
+"straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly "
+"over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, "
+"typically years, over which an asset is depreciated."
+msgstr ""
+"Calcula la depreciació constant d'un actiu per a un període. El mètode de "
+"depreciació constant divideix el cost depreciable uniformement sobre la vida "
+"útil d'un actiu. La vida útil és el número de períodes, generalment en anys, "
+"sobre els quals un actiu es deprecia."
+
+#: C/financial.page:47(td/p)
msgid "Syd"
msgstr "Syd"
-#: C/mate-calc.xml:1027(para)
-msgid ""
-"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
-"time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation "
+#: C/financial.page:48(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period "
+#| "of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of "
+#| "depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more "
+#| "depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The "
+#| "depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - "
+#| "<replaceable>salvage</replaceable>. The useful life is the number of "
+#| "periods, typically years, over which an asset is depreciated."
+msgid ""
+"Calculate the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
+"time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation "
"accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense "
-"occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is "
-"<replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The "
-"useful life is the number of periods, typically years, over which an asset "
-"is depreciated."
+"occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number "
+"of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
msgstr ""
"Calcula la provisió per a depreciació d'un actiu per a un període de temps "
"especificat, utilitzant el mètode de depreciació per suma dels dígits dels "
"anys. Aquest mètode de depreciació accelera el tipus de depreciació, de "
"manera que els moments de més despeses de depreciació són els primers "
-"períodes i menys en els últims. El cost depreciable és <replaceable>cost</"
-"replaceable> - <replaceable>salvament</replaceable>. La vida útil és el "
-"número de períodes, generalment en anys, sobre els quals un actiu es "
-"deprecia."
-
-#: C/mate-calc.xml:1031(para)
-msgid ""
-"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
-"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
-"calculate the depreciation expense for the fourth year, using the sum-of-the-"
-"years'-digits method, press <guibutton>Syd</guibutton>, and put the "
-"following values into the text entries:"
-msgstr ""
-"Acabeu de comprar una màquina per a la oficina per 8.000 €. La vida útil de "
-"la màquina és de sis anys. El valor de salvament després de sis anys és de "
-"900 €. Per a calcular la despesa de depreciació per al quart any, utilitzant "
-"el mètode de depreciació per suma dels dígits dels anys, premeu "
-"<guibutton>Syd</guibutton> i introduïu els valors a les entrades de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1052(para)
-msgid "1014.29"
-msgstr "1014,29"
-
-#: C/mate-calc.xml:1053(para)
-msgid "The depreciation expense for the fourth year is $1014.29."
-msgstr "La despesa de depreciació per al quart any és de 1.014,29 €."
-
-#: C/mate-calc.xml:1056(para)
-msgid "Payment Period"
-msgstr "Període de pagament"
-
-#: C/mate-calc.xml:1058(para)
-msgid ""
-"Calculates the number of payment periods that are necessary during the term "
-"of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a certain periodic "
-"interest rate."
-msgstr ""
-"Calcula el número de períodes compostos necessaris durant el període d'un "
-"any ordinari, per a acumular un valor futur, a una tipus d'interès periòdic."
-
-#: C/mate-calc.xml:1060(para)
-msgid ""
-"You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. "
-"The account pays 11% interest, compounded annually. Interest is paid on the "
-"last day of each year. To calculate the time period necessary to accumulate "
-"$120,000, press <guibutton>Term</guibutton>, and put the following values "
-"into the text entries:"
-msgstr ""
-"Teniu previst dipositar 1.800 € en un compte d'un banc en l'últim dia de "
-"cada any. El compte paga un interès del 11%, en períodes anuals. L'interès "
-"es paga en l'últim dia de cada any. Per a calcular el temps de període "
-"necessari per a acumular 120.000 €, premeu <guibutton>Term</guibutton> i "
-"introduïu els valors següents a les entrades de text:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1065(para)
-msgid "1800"
-msgstr "1800"
-
-#: C/mate-calc.xml:1073(para)
-msgid "0.11"
-msgstr "0,11"
-
-#: C/mate-calc.xml:1077(para)
-msgid "20.32"
-msgstr "20,32"
-
-#: C/mate-calc.xml:1078(para)
-msgid "$120,000 accumulates in the account in 20.32 years."
-msgstr "S'acumularan 120.000 € en el compte en 20,32 anys."
-
-#: C/mate-calc.xml:1086(title)
-msgid "To Perform Scientific Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs científics"
-
-#: C/mate-calc.xml:1087(para)
-msgid ""
-"To change to Scientific mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Per a canviar al mode científic, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Científic</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1093(para)
-msgid ""
-"When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed "
-"above the Basic and Advanced mode buttons:"
-msgstr ""
-"Quan canvieu al mode científic, els botons següents es mostraran sobre els "
-"botons del mode bàsic i del mode avançat:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1097(title)
-msgid "<application>mate-calc</application> Scientific Mode Buttons"
-msgstr "Botons del mode científic del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1104(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Scientific mode buttons."
-msgstr "Mostra <placeholder-1/> botons del mode científic."
-
-#: C/mate-calc.xml:1111(title)
-msgid "To Set the Accuracy"
-msgstr "Per a establir la precisió"
-
-#: C/mate-calc.xml:1112(para)
-msgid ""
-"To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click "
-"<guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy "
-"level that you require. The current accuracy level is indicated by a "
-"preceding black circle in the popup menu. Up to 99 significant places can be "
-"displayed. The default accuracy is 9 significant places."
-msgstr ""
-"Per a establir la precisió de l'àrea de visualització i dels registres de "
-"memòria, feu clic a <guibutton>Prc</guibutton> i seleccioneu en el menú "
-"emergent el nivell de precisió que necessiteu. Un cercle negre en el menú "
-"emergent indica l'actual nivell de precisió. Es poden mostrar fins a 99 "
-"posicions significatives. La precisió predeterminada és de 9 posicions "
-"significatives."
-
-#: C/mate-calc.xml:1113(para)
-msgid ""
-"To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</"
-"guilabel>, then choose the accuracy level you require in the <guilabel>Set "
-"Precision</guilabel> popup."
-msgstr ""
-"Per establir el nivell de precisió per sobre de 9, seleccioneu "
-"<guilabel>Altre (9) ...</guilabel> i trieu el nivell de precisió que "
-"necessitareu en l'emergent <guilabel>Estableix la precisió</guilabel>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1114(para)
-msgid ""
-"By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click "
-"<guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</"
-"guilabel> from the popup menu, or choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A "
-"preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or "
-"<guimenu>View</guimenu> menu indicates that the <guilabel>Show Trailing "
-"Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose "
-"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</"
-"guimenuitem></menuchoice> again."
-msgstr ""
-"Per defecte, no es mostren els zeros finals. Per a mostrar els zeros finals, "
-"feu clic a <guibutton>Prc</guibutton> i seleccioneu <guilabel>Mostra els "
-"zeros finals</guilabel> en el menú emergent, o seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra els zeros "
-"finals</guimenuitem></menuchoice>. Una marca de comprovació en el menú "
-"emergent de <guibutton>Prc</guibutton> o en el menú <guimenu>Visualitza</"
-"guimenu> indica que s'ha seleccionat l'opció <guilabel>Mostra els zeros "
-"finals</guilabel>. Per a amagar els zeros finals, seleccioneu un altre cop "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra els zeros "
-"finals</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1115(para)
-msgid ""
-"The examples in the following table show how the accuracy setting affects "
-"<replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, "
-"with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, "
-"for the <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
-msgstr ""
-"Els exemples en la taula següent mostren com els paràmetres de la precisió "
-"afecten a <replaceable>x</replaceable> en l'àrea de visualització, quan "
-"utilitzeu una base decimal, amb l'opció <guimenuitem>Mostra els zeros "
-"finals</guimenuitem> seleccionada, per al càlcul <literal>1 / 8 = "
-"<replaceable>x</replaceable></literal>:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1123(para) C/mate-calc.xml:2068(link)
-#: C/mate-calc.xml:2179(para)
-msgid "Accuracy"
-msgstr "Precisió"
-
-#: C/mate-calc.xml:1130(para)
-msgid "1 significant place"
-msgstr "1 posició significativa"
-
-#: C/mate-calc.xml:1134(para)
-msgid "2 significant places"
-msgstr "2 posicions significatives"
-
-#: C/mate-calc.xml:1135(para)
-msgid "1.25"
-msgstr "1,25"
-
-#: C/mate-calc.xml:1138(para)
-msgid "3 significant places"
-msgstr "3 posicions significatives"
-
-#: C/mate-calc.xml:1139(para)
-msgid "1.250"
-msgstr "1,250"
-
-#: C/mate-calc.xml:1146(title)
-msgid "To Set the Display Type"
-msgstr "Per a establir el tipus de visualització"
-
-#: C/mate-calc.xml:1147(para)
-msgid ""
-"To set the display type, select one of the buttons described in <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-display-type\"/>."
-msgstr ""
-"Per a establir el tipus de visualització, seleccioneu un dels botons "
-"descrits en la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-display-type\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1149(title)
-msgid "Setting the Display Type"
-msgstr "Establir el tipus de visualització"
-
-#: C/mate-calc.xml:1166(para)
-msgid "Engineering Display Type"
-msgstr "Tipus de visualització en format d'enginyer"
-
-#: C/mate-calc.xml:1167(guibutton) C/mate-calc.xml:2598(guilabel)
-msgid "Eng"
-msgstr "Eng"
-
-#: C/mate-calc.xml:1168(para)
-msgid ""
-"Sets the display type to engineering format. Results are displayed in "
-"scientific notation. The exponent is always a multiple of three."
-msgstr ""
-"Estableix el tipus de visualització en format d'enginyer. Els resultats es "
-"mostraran en notació científica. L'exponent sempre serà un múltiple de tres."
-
-#: C/mate-calc.xml:1171(para)
-msgid "Fixed-Point Display Type"
-msgstr "Tipus de visualització en format estable"
-
-#: C/mate-calc.xml:1172(guibutton) C/mate-calc.xml:2580(guilabel)
-msgid "Fix"
-msgstr "Fix"
-
-#: C/mate-calc.xml:1173(para)
-msgid ""
-"Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in "
-"scientific notation. Fixed-point is the default display type. If you change "
-"from scientific mode to either basic mode or financial mode, "
-"<application>mate-calc</application> automatically sets the display type to "
-"fixed-point format."
-msgstr ""
-"Estableix el tipus de visualització en format estable. Els resultats no es "
-"mostraran en notació científica. El format estable és el tipus de "
-"visualització predeterminat. Si canvieu de mode científic al mode bàsic o al "
-"mode financer, el <application>mate-calc</application> establirà "
-"automàticament el tipus de visualització en format estable."
-
-#: C/mate-calc.xml:1176(para)
-msgid "Scientific Display Type"
-msgstr "Tipus de visualització en format científic"
-
-#: C/mate-calc.xml:1177(guibutton) C/mate-calc.xml:2616(guilabel)
-msgid "Sci"
-msgstr "Sci"
-
-#: C/mate-calc.xml:1178(para)
-msgid ""
-"Sets the display type to scientific format. Results are displayed in "
-"scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
-msgstr ""
-"Estableix el tipus de visualització en format científic. Els resultats es "
-"mostraran en notació científica, amb un número fix de dígits numèrics."
-
-#: C/mate-calc.xml:1185(title)
-msgid "To Set the Trigonometric Type"
-msgstr "Per a establir el tipus trigonomètric"
-
-#: C/mate-calc.xml:1186(para)
-msgid ""
-"To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-trig-type\"/>."
-msgstr ""
-"Per a establir el tipus trigonomètric, seleccioneu un dels botons descrits "
-"en la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-trig-type\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1188(title)
-msgid "Setting the Trigonometric Type"
-msgstr "Establir el tipus trigonomètric"
-
-#: C/mate-calc.xml:1205(para) C/mate-calc.xml:1206(guibutton)
-#: C/mate-calc.xml:2586(guilabel)
-msgid "Degrees"
-msgstr "Graus"
-
-#: C/mate-calc.xml:1207(para)
-msgid ""
-"Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric "
-"type."
-msgstr ""
-"Estableix el tipus trigonomètric a graus. Els graus és el tipus "
-"trigonomètric predeterminat."
-
-#: C/mate-calc.xml:1210(para) C/mate-calc.xml:1211(guibutton)
-#: C/mate-calc.xml:2562(guilabel)
-msgid "Gradians"
-msgstr "Graus centesimals"
-
-#: C/mate-calc.xml:1212(para)
-msgid "Sets the trigonometric type to gradians."
-msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a graus centesimals."
-
-#: C/mate-calc.xml:1215(para) C/mate-calc.xml:1216(guibutton)
-#: C/mate-calc.xml:2610(guilabel)
-msgid "Radians"
-msgstr "Radians"
-
-#: C/mate-calc.xml:1217(para)
-msgid "Sets the trigonometric type to radians."
-msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a radians."
-
-#: C/mate-calc.xml:1224(title)
-msgid "To Set the Trigonometric Options"
-msgstr "Per a establir les opcions trigonomètriques"
-
-#: C/mate-calc.xml:1225(para)
-msgid ""
-"To set the trigonometric options, use the options described in <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-trig-options\"/>."
-msgstr ""
-"Per a establir les opcions trigonomètriques, utilitzeu les opcions descrites "
-"en la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-trig-options\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1227(title)
-msgid "Setting the Trigonometric Options"
-msgstr "Establir les opcions trigonomètriques"
-
-#: C/mate-calc.xml:1244(para)
-msgid "Hyperbolic Option Indicator"
-msgstr "Indicador d'opció hiperbòlica"
-
-#: C/mate-calc.xml:1245(guibutton) C/mate-calc.xml:2628(guilabel)
-msgid "Hyp"
-msgstr "Hip"
-
-#: C/mate-calc.xml:1246(para)
-msgid "Selects the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
-msgstr ""
-"Selecciona l'opció hiperbòlica a utilitzar amb les funcions trigonomètriques."
-
-#: C/mate-calc.xml:1249(para)
-msgid "Inverse Option Indicator"
-msgstr "Indicador d'opció inversa"
-
-#: C/mate-calc.xml:1250(guibutton) C/mate-calc.xml:2592(guilabel)
-msgid "Inv"
-msgstr "Inv"
-
-#: C/mate-calc.xml:1251(para)
-msgid "Selects the inverse option for use with the trigonometric functions."
-msgstr ""
-"Selecciona l'opció inversa a utilitzar amb les funcions trigonomètriques."
-
-#: C/mate-calc.xml:1256(para)
-msgid ""
-"By default, the options described in <xref linkend=\"mate-calc-TBL-trig-"
-"options\"/> are not selected. Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect "
-"these options."
-msgstr ""
-"Per defecte, les opcions descrites en la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-trig-"
-"options\"/> no estan seleccionades. Feu clic a <guibutton>Net</guibutton> "
-"per a no seleccionar aquestes opcions."
-
-#: C/mate-calc.xml:1260(title)
-msgid "To Calculate Trigonometric Values"
-msgstr "Per a calcular els valors trigonomètrics"
-
-#: C/mate-calc.xml:1261(para)
-msgid ""
-"To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-trig-calc\"/>."
-msgstr ""
-"Per a calcular els valors trigonomètrics, utilitzeu els botons descrits en "
-"la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-trig-calc\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1263(title)
-msgid "Calculating Trigonometric Values"
-msgstr "Calcular els valors trigonomètrics"
-
-#: C/mate-calc.xml:1286(para)
-msgid "Cosine <literal>cos</literal>"
-msgstr "Cosinus <literal>cos</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1287(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> no seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> no seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1288(para)
-msgid "Calculates the cosine of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula el cosinus del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1289(para)
-msgid "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1290(para)
-msgid "0.5"
-msgstr "0,5"
-
-#: C/mate-calc.xml:1293(para)
-msgid "Arc Cosine <literal>acos</literal>"
-msgstr "Arccosinus <literal>acos</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1294(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> no seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1295(para)
-msgid "Calculates the arc cosine of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula l'arccosinus del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1296(para)
-msgid "0.5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr "0,5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1300(para)
-msgid "Hyperbolic Cosine <literal>cosh</literal>"
-msgstr "Cosinus hiperbòlic <literal>cosh</literal>"
+"períodes i menys en els últims. La vida útil és el número de períodes, "
+"generalment en anys, sobre els quals un actiu es deprecia."
-#: C/mate-calc.xml:1301(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> no seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1302(para)
-msgid ""
-"Calculates the hyperbolic cosine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-"Calcula el cosinus hiperbòlic del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1303(para)
-msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr "0,4 <guilabel>Hip</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1304(para)
-msgid "1.081072372"
-msgstr "1,081072372"
-
-#: C/mate-calc.xml:1307(para)
-msgid "Arc Hyperbolic Cosine <literal>acosh</literal>"
-msgstr "Arccosinus hiperbòlic <literal>acosh</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1308(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Cos</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1309(para)
-msgid ""
-"Calculates the arc hyperbolic cosine of the current value in the display "
-"area."
-msgstr ""
-"Calcula l'arccosinus hiperbòlic del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1310(para)
-msgid ""
-"1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</"
-"guibutton>"
-msgstr ""
-"1,6 <guilabel>Hip</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</"
-"guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1311(para)
-msgid "1.046967915"
-msgstr "1,046967915"
-
-#: C/mate-calc.xml:1314(para)
-msgid "Sine <literal>sin</literal>"
-msgstr "Sinus <literal>sin</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1315(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> no seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> no seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1316(para)
-msgid "Calculates the sine of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula el sinus del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1317(para)
-msgid "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1321(para)
-msgid "Arc Sine <literal>asin</literal>"
-msgstr "Arcsinus <literal>asin</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1322(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> no seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1323(para)
-msgid "Calculates the arc sine of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula l'arcsinus del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1324(para)
-msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1325(para)
-msgid "90"
-msgstr "90"
-
-#: C/mate-calc.xml:1328(para)
-msgid "Hyperbolic Sine <literal>sinh</literal>"
-msgstr "Sinus hiperbòlic <literal>sinh</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1329(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> no seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1330(para)
-msgid ""
-"Calculates the hyperbolic sine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-"Calcula el sinus hiperbòlic del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1331(para)
-msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr "0,4 <guilabel>Hip</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1332(para)
-msgid "0.410752326"
-msgstr "0,410752326"
-
-#: C/mate-calc.xml:1335(para)
-msgid "Arc Hyperbolic Sine <literal>asinh</literal>"
-msgstr "Arcsinus hiperbòlic <literal>asinh</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1336(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Sin</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1337(para)
-msgid ""
-"Calculates the arc hyperbolic sine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-"Calcula l'arcsinus hiperbòlic del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1338(para)
-msgid ""
-"1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</"
-"guibutton>"
-msgstr ""
-"1,6 <guilabel>Hip</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</"
-"guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1339(para)
-msgid "1.248983328"
-msgstr "1,248983328"
-
-#: C/mate-calc.xml:1342(para)
-msgid "Tangent <literal>tan</literal>"
-msgstr "Tangent <literal>tan</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1343(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> no seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> no seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1344(para)
-msgid "Calculates the tangent of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula la tangent del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1345(para)
-msgid "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1349(para)
-msgid "Arc Tangent <literal>atan</literal>"
-msgstr "Arctangent <literal>atan</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1350(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> no seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1351(para)
-msgid "Calculates the arc tangent of the current value in the display area."
-msgstr "Calcula l'arctangent del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1352(para)
-msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1353(para)
-msgid "45"
-msgstr "45"
-
-#: C/mate-calc.xml:1356(para)
-msgid "Hyperbolic Tangent <literal>tanh</literal>"
-msgstr "Tangent hiperbòlica <literal>tanh</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1357(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> no seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1358(para)
-msgid ""
-"Calculates the hyperbolic tangent of the current value in the display area."
-msgstr ""
-"Calcula la tangent hiperbòlica del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1359(para)
-msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr "0,6 <guilabel>Hip</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1360(para)
-msgid "0.537049567"
-msgstr "0,537049567"
-
-#: C/mate-calc.xml:1363(para)
-msgid "Arc Hyperbolic Tangent <literal>atanh</literal>"
-msgstr "Arctangent hiperbòlica <literal>atanh</literal>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1364(para)
-msgid ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
-"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
-msgstr ""
-"<guibutton>Tan</guibutton>, opció <guilabel>Hip</guilabel> seleccionada, "
-"opció <guilabel>Inv</guilabel> seleccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:1365(para)
-msgid ""
-"Calculates the arc hyperbolic tangent of the current value in the display "
-"area."
-msgstr ""
-"Calcula l'arctangent hiperbòlica del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1366(para)
-msgid ""
-"0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</"
-"guibutton>"
-msgstr ""
-"0,6 <guilabel>Hip</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</"
-"guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1367(para)
-msgid "0.693147181"
-msgstr "0,693147181"
-
-#: C/mate-calc.xml:1374(title)
-msgid "To Calculate Logarithms"
-msgstr "Per a calcular logaritmes"
-
-#: C/mate-calc.xml:1375(para)
-msgid ""
-"To calculate logarithms, use the buttons described in <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-logs-calc\"/>."
-msgstr ""
-"Per a calcular logaritmes, utilitzeu els botons descrits en la <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-logs-calc\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1377(title)
-msgid "Calculating Logarithms"
-msgstr "Calcular logaritmes"
-
-#: C/mate-calc.xml:1400(para)
-msgid "Common Logarithm Base 10"
-msgstr "Logaritme decimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:1401(para)
-msgid "Log<subscript><replaceable>10</replaceable></subscript>"
-msgstr "Log<subscript><replaceable>10</replaceable></subscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1402(para)
-msgid ""
-"Calculates the common logarithm (base 10) of the current value in the "
-"display area."
-msgstr ""
-"Calcula el logaritme decimal (base 10) del valor actual en l'àrea de "
-"visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1403(para)
-msgid "10 Log<subscript><replaceable>10</replaceable></subscript>"
-msgstr "10 Log<subscript><replaceable>10</replaceable></subscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1407(para)
-msgid "Natural Logarithm"
-msgstr "Logaritme natural"
-
-#: C/mate-calc.xml:1408(guibutton) C/mate-calc.xml:2292(guibutton)
-msgid "Ln"
-msgstr "Ln"
-
-#: C/mate-calc.xml:1409(para)
-msgid ""
-"Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
-msgstr ""
-"Calcula el logaritme natural del valor actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1410(para)
-msgid "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
-msgstr "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1411(para)
-msgid "2.30"
-msgstr "2,30"
-
-#: C/mate-calc.xml:1414(para)
-msgid "Common Logarithm Base 2"
-msgstr "Logaritme binari"
-
-#: C/mate-calc.xml:1415(para)
-msgid "Log<subscript><replaceable>2</replaceable></subscript>"
-msgstr "Log<subscript><replaceable>2</replaceable></subscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1416(para)
-msgid ""
-"Calculates the common logarithm (base 2) of the current value in the display "
-"area."
-msgstr ""
-"Calcula el logaritme binari (base 2) del valor actual en l'àrea de "
-"visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1417(para)
-msgid "10 Log<subscript><replaceable>2</replaceable></subscript>"
-msgstr "10 Log<subscript><replaceable>2</replaceable></subscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1418(para)
-msgid "3.32"
-msgstr "3,32"
-
-#: C/mate-calc.xml:1424(para)
-msgid ""
-"Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported in this "
-"version of <application>mate-calc</application>."
-msgstr ""
-"Aquesta versió del <application>mate-calc</application> encara no calcula "
-"l'antilogaritme decimal ni l'antilogaritme natural."
-
-#: C/mate-calc.xml:1428(title)
-msgid "To Enter Exponential Numbers"
-msgstr "Per a introduir números exponencials"
-
-#: C/mate-calc.xml:1429(para)
-msgid ""
-"To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
-msgstr ""
-"Per a introduir números exponencials, utilitzeu el botó <guibutton>Exp</"
-"guibutton>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1430(para)
-msgid ""
-"The <guibutton>Exp</guibutton> button enables you to enter numbers in "
-"scientific notation, that is, <replaceable>mantissa</replaceable> * "
-"<replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</"
-"replaceable></superscript>:"
-msgstr ""
-"El botó <guibutton>Exp</guibutton> us permet introduir números enters en "
-"notació científica, aquesta és <replaceable>mantissa</replaceable> * "
-"<replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</"
-"replaceable></superscript>:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1434(replaceable)
-msgid "mantissa"
-msgstr "mantissa"
-
-#: C/mate-calc.xml:1435(para)
-msgid ""
-"Current non-zero value in the display area. If the current value in the "
-"display area is zero, the mantissa is 1.0."
-msgstr ""
-"Valor actual en l'àrea de visualització diferent de zero. Si el valor actual "
-"en l'àrea de visualització és zero, la mantissa és de 1,0."
-
-#: C/mate-calc.xml:1438(replaceable)
-msgid "base"
-msgstr "base"
-
-#: C/mate-calc.xml:1439(para)
-msgid ""
-"2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base "
-"respectively."
-msgstr ""
-"2, 8, 10 o 16 per a la base numèrica binaria, octal, decimal i hexadecimal "
-"respectivament."
-
-#: C/mate-calc.xml:1442(replaceable)
-msgid "exponent"
-msgstr "exponent"
-
-#: C/mate-calc.xml:1443(para)
-msgid "Next number that you enter."
-msgstr "Número següent que introduïu."
-
-#: C/mate-calc.xml:1448(para)
-msgid ""
-"When you click <guibutton>Exp</guibutton>, the calculator displays "
-"<literal>. +</literal> to represent <replaceable>base</replaceable> to the "
-"power of the next number that you enter."
-msgstr ""
-"Quan feu clic a <guibutton>Exp</guibutton>, la calculadora mostrarà "
-"<literal>. +</literal> per a representar la <replaceable>base</replaceable> "
-"a la potència del número següent que introduïu."
-
-#: C/mate-calc.xml:1450(para)
-msgid ""
-"To change the sign of the number, use the <guibutton>+/-</guibutton> button "
-"before the <guibutton>Exp</guibutton> button. How you change the sign of the "
-"exponent (the power to which the number is raised) depends on whether you "
-"are in arithmetic precedence mode or not. In arithmetic precedence mode, use "
-"<guibutton>-</guibutton> after the <guibutton>Exp</guibutton> button, "
-"otherwise use the <guibutton>+/-</guibutton> button after entering the "
-"exponent."
-msgstr ""
-"Per a canviar el signe del número, utilitzeu el botó <guibutton>+/-</"
-"guibutton> abans del botó <guibutton>Exp</guibutton>. La manera de canviar "
-"el signe de l'exponent (la potència a la que s'eleva el número) depèn de si "
-"esteu en mode de precedència aritmètica o no. En mode de precedència "
-"aritmètica utilitzeu <guibutton>-</guibutton> després del botó "
-"<guibutton>Exp</guibutton>, de l'altra manera utilitzeu el botó <guibutton>"
-"+/-</guibutton> després d'introduir l'exponent."
-
-#: C/mate-calc.xml:1456(para)
-msgid ""
-"To enter a decimal number in exponential format, in arithmetic precedence "
-"mode, use the guidelines in the following table:"
-msgstr ""
-"Per a introduir un número decimal en el format exponencial, en mode de "
-"precedència aritmètica, utilitzeu les guies que proporciona la taula següent:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1464(para) C/mate-calc.xml:1504(para)
-#: C/mate-calc.xml:1570(para)
-msgid "Number"
-msgstr "Número"
-
-#: C/mate-calc.xml:1466(para) C/mate-calc.xml:1506(para)
-msgid "Enter"
-msgstr "Introduït"
-
-#: C/mate-calc.xml:1468(para) C/mate-calc.xml:1508(para)
-msgid "Number Displayed"
-msgstr "Número mostrat"
-
-#: C/mate-calc.xml:1473(para) C/mate-calc.xml:1475(para)
-#: C/mate-calc.xml:1513(para) C/mate-calc.xml:1515(para)
-msgid "1200000000"
-msgstr "1200000000"
-
-#: C/mate-calc.xml:1474(para)
-msgid ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>+</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>+</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1478(para) C/mate-calc.xml:1480(para)
-#: C/mate-calc.xml:1518(para) C/mate-calc.xml:1520(para)
-msgid "-1200000000"
-msgstr "-1200000000"
-
-#: C/mate-calc.xml:1479(para)
-msgid ""
-"<guibutton>-</guibutton> 12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>+</"
-"guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"<guibutton>-</guibutton> 12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>+</"
-"guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1483(para) C/mate-calc.xml:1523(para)
-msgid "0.00000012"
-msgstr "0,00000012"
-
-#: C/mate-calc.xml:1484(para)
-msgid ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1485(para) C/mate-calc.xml:1525(para)
-msgid "1.2e-7"
-msgstr "1,2e-7"
-
-#: C/mate-calc.xml:1488(para) C/mate-calc.xml:1528(para)
-msgid "-0.00000012"
-msgstr "-0,00000012"
-
-#: C/mate-calc.xml:1489(para)
-msgid ""
-"<guibutton>-</guibutton> 12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</"
-"guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"<guibutton>-</guibutton> 12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</"
-"guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1490(para) C/mate-calc.xml:1530(para)
-msgid "-1.2e-7"
-msgstr "-1,2e-7"
-
-#: C/mate-calc.xml:1496(para)
-msgid ""
-"To enter a decimal number in exponential format, in non-arithmetic "
-"precedence mode, use the guidelines in the following table:"
-msgstr ""
-"Per a introduir un número decimal en el format exponencial, sense mode de "
-"precedència aritmètica, utilitzeu les guies que proporciona la taula següent:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1514(para)
-msgid ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1519(para)
-msgid ""
-"12 <guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"12 <guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1524(para)
-msgid ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
-"guibutton>"
-msgstr ""
-"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
-"guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1529(para)
-msgid ""
-"12 <guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-msgstr ""
-"12 <guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</"
-"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1538(title)
-msgid "To Use Constant Values"
-msgstr "Per a utilitzar valors constants"
-
-#: C/mate-calc.xml:1539(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined constant "
-"values. All constant values are specified in decimal numeric base, even if "
-"the current numeric base is not decimal."
-msgstr ""
-"Feu clic a <guibutton>Con</guibutton> per a visualitzar la llista de "
-"constants definides. Tots les constants estan especificades en base numèrica "
-"decimal, encara que la base numèrica actual no sigui decimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:1540(para)
-msgid ""
-"Select a constant from the menu to enter its value in the display area. If "
-"you use the keyboard shortcut <keycap>#</keycap>, you can use the keyboard "
-"to specify the constant, as shown in the following example:"
-msgstr ""
-"Seleccioneu una constant del menú per a introduir el seu valor en l'àrea de "
-"visualització. Podeu especificar la constant amb la drecera de teclat "
-"<keycap>#</keycap>, com es mostra en l'exemple següent:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1550(para)
-msgid "Constant"
-msgstr "Constant"
-
-#: C/mate-calc.xml:1555(keycap) C/mate-calc.xml:2387(keycap)
-msgid "#"
-msgstr "#"
-
-#: C/mate-calc.xml:1556(para) C/mate-calc.xml:1596(para)
-msgid "C3"
-msgstr "C3"
+#: C/financial.page:51(td/p)
+msgid "Term"
+msgstr "Term"
-#: C/mate-calc.xml:1561(para)
+#: C/financial.page:52(td/p)
+#| msgid ""
+#| "Calculates the number of payment periods that are necessary during the "
+#| "term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a certain "
+#| "periodic interest rate."
msgid ""
-"The <application>mate-calc</application> application provides ten default "
-"constant values, as described in the following table:"
+"Calculate the number of payment periods that are necessary during the term "
+"of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest "
+"rate."
msgstr ""
-"L'aplicació <application>mate-calc</application> proporciona deu constants "
-"predeterminades, tal com es descriu en la taula següent:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1572(para)
-msgid "Value"
-msgstr "Valor"
-
-#: C/mate-calc.xml:1579(para)
-msgid "C0"
-msgstr "C0"
+"Calcula el número de períodes composts necessaris durant el període d'un any "
+"ordinari, per a acumular un valor futur, a una tipus d'interès periòdic."
-#: C/mate-calc.xml:1580(para)
-msgid "0.621"
-msgstr "0,621"
+#: C/financial.page:56(note/p)
+msgid "Financial functions cannot be performed using the keyboard."
+msgstr "Les funcions financeres no es poden realitzar mitjançant el teclat."
-#: C/mate-calc.xml:1581(para)
-msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
-msgstr "Factor de conversió de quilòmetres a milles"
-
-#: C/mate-calc.xml:1582(para)
-msgid ""
-"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
-msgstr ""
-"Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat "
-"per a convertir de quilòmetres per hora a milles per hora. Per exemple, 8 * "
-"<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
+#: C/functions.page:9(page/title)
+msgid "Functions"
+msgstr "Funcions"
-#: C/mate-calc.xml:1583(para)
+#: C/functions.page:11(page/p)
msgid ""
-"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from miles per hour to kilometers per hour. For example, 5 / <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
+"Functions can be used by inserting the name of the function followed by the "
+"function argument. If the argument is not a number or <link xref=\"variable"
+"\">variable</link> then use parenthesis around the argument."
msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat per "
-"a convertir de milles per hora a quilòmetres per hora. Per exemple, 5 / "
-"<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
+"Es poden utilitzar les funcions introduint el seu nom seguit de l'argument. "
+"Si l'argument no és un número o una <link xref=\"variable\">variable</link> "
+"cal introduir-ĺo entre parèntesis."
-#: C/mate-calc.xml:1586(para)
-msgid "C1"
-msgstr "C1"
+#: C/functions.page:16(example/p)
+msgid "sin 30"
+msgstr "sin 30"
-#: C/mate-calc.xml:1587(para)
-msgid "1.414213562"
-msgstr "1,414213562"
+#: C/functions.page:19(example/p)
+msgid "abs (5−9)"
+msgstr "abs (5−9)"
-#: C/mate-calc.xml:1588(para)
-msgid "Square root of 2"
-msgstr "Arrel quadrada de 2"
+#: C/functions.page:23(page/p)
+msgid "The following functions are defined."
+msgstr "Les funcions següents estan definides."
-#: C/mate-calc.xml:1591(para)
-msgid "C2"
-msgstr "C2"
+#: C/functions.page:28(td/p)
+msgid "abs"
+msgstr "abs"
-#: C/mate-calc.xml:1592(para)
-msgid "2.718281828"
-msgstr "2,718281828"
+#: C/functions.page:29(td/p)
+msgid "<link xref=\"absolute\">Absolute Value</link>"
+msgstr "<link xref=\"absolute\">Valor absolut</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1593(para) C/mate-calc.xml:2225(keycap)
-msgid "e"
-msgstr "e"
-
-#: C/mate-calc.xml:1597(para)
-msgid "3.141592653"
-msgstr "3,141592653"
-
-#: C/mate-calc.xml:1598(para)
-msgid "pi"
-msgstr "pi"
+#: C/functions.page:32(td/p)
+msgid "cos"
+msgstr "cos"
-#: C/mate-calc.xml:1601(para)
-msgid "C4"
-msgstr "C4"
+#: C/functions.page:33(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Cosine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Cosinus</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1602(para)
-msgid "0.3937007"
-msgstr "0,3937007"
-
-#: C/mate-calc.xml:1603(para)
-msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
-msgstr "Factor de conversió de centímetres a polzades"
-
-#: C/mate-calc.xml:1604(para)
-msgid ""
-"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from centimeters to inches. For example, 30 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
-msgstr ""
-"Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat "
-"per a convertir de centímetres a polzades. Per exemple, 30 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
+#: C/functions.page:36(td/p)
+msgid "cosh"
+msgstr "cosh"
-#: C/mate-calc.xml:1605(para)
-msgid ""
-"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from inches to centimeters. For example, 12 / <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
-msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat per "
-"a convertir de polzades a centímetres. Per exemple, 12 / <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
+#: C/functions.page:37(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolic Cosine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Cosinus hiperbòlic</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1608(para)
-msgid "C5"
-msgstr "C5"
+#: C/functions.page:40(td/p)
+msgid "frac"
+msgstr "frac"
-#: C/mate-calc.xml:1609(para)
-msgid "57.295779513"
-msgstr "57,295779513"
+#: C/functions.page:41(td/p)
+msgid "Fractional Component"
+msgstr "Component fraccionari"
-#: C/mate-calc.xml:1610(para)
-msgid "Degrees in a radian"
-msgstr "Graus en un radià"
+#: C/functions.page:44(td/p)
+msgid "int"
+msgstr "int"
-#: C/mate-calc.xml:1613(para)
-msgid "C6"
-msgstr "C6"
+#: C/functions.page:45(td/p)
+msgid "Integer Component"
+msgstr "Component enter"
-#: C/mate-calc.xml:1614(para)
-msgid "1048576"
-msgstr "1048576"
+#: C/functions.page:48(td/p)
+msgid "ln"
+msgstr "ln"
-#: C/mate-calc.xml:1615(para)
-msgid "2 ^ 20"
-msgstr "2 ^ 20"
+#: C/functions.page:49(td/p)
+msgid "<link xref=\"logarithm\">Natural Logarithm</link>"
+msgstr "<link xref=\"logarithm\">Logaritme natural</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1618(para)
-msgid "C7"
-msgstr "C7"
+#: C/functions.page:52(td/p)
+msgid "log"
+msgstr "log"
-#: C/mate-calc.xml:1619(para)
-msgid "0.0353"
-msgstr "0,0353"
+#: C/functions.page:53(td/p)
+msgid "<link xref=\"logarithm\">Logarithm</link>"
+msgstr "<link xref=\"logarithm\">Logaritme</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1620(para)
-msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
-msgstr "Factor de conversió de grams a unces"
+#: C/functions.page:56(td/p)
+msgid "not"
+msgstr "not"
-#: C/mate-calc.xml:1621(para)
-msgid ""
-"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from grams to ounces. For example, 500 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
-msgstr ""
-"Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat "
-"per a convertir de grams a unces. Per exemple, 500 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
+#: C/functions.page:57(td/p)
+msgid "<link xref=\"boolean\">Boolean NOT</link>"
+msgstr "<link xref=\"boolean\">NOT Booleà</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1622(para)
-msgid ""
-"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from ounces to grams. For example, 18 / <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
-msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat per "
-"a convertir d'unces a grams. Per exemple, 18 / <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
+#: C/functions.page:60(td/p)
+msgid "ones"
+msgstr "ones"
-#: C/mate-calc.xml:1625(para)
-msgid "C8"
-msgstr "C8"
+#: C/functions.page:61(td/p)
+msgid "Ones complement"
+msgstr "Complement a 1"
-#: C/mate-calc.xml:1626(para)
-msgid "0.948"
-msgstr "0,948"
-
-#: C/mate-calc.xml:1627(para)
-msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
-msgstr "Factor de conversió de kilojoules a unitats britàniques de temperatura"
-
-#: C/mate-calc.xml:1628(para)
-msgid ""
-"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from kilojoules to British thermal units. For example, 10 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
-msgstr ""
-"Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat "
-"per a convertir de kilojoules a unitats britàniques de temperatura. Per "
-"exemple, 10 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</"
-"keycap> 9,48."
-
-#: C/mate-calc.xml:1629(para)
-msgid ""
-"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from British thermal units to kilojoules. For example, 9.48 / "
-"<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
-msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat per "
-"a convertir de unitats britàniques de temperatura a kilojoules. Per exemple, "
-"9,48 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> "
-"10."
-
-#: C/mate-calc.xml:1632(para)
-msgid "C9"
-msgstr "C9"
-
-#: C/mate-calc.xml:1633(para)
-msgid "0.061"
-msgstr "0,061"
-
-#: C/mate-calc.xml:1634(para)
-msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
-msgstr "Factor de conversió de centímetres cúbics a polzades cúbiques"
-
-#: C/mate-calc.xml:1635(para)
-msgid ""
-"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from cubic centimeters to cubic inches. For example, 100 * <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
-msgstr ""
-"Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat "
-"per a convertir de centímetres cúbics a polzades cúbiques. Per exemple, 100 "
-"* <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6,10."
+#: C/functions.page:64(td/p)
+msgid "sin"
+msgstr "sin"
-#: C/mate-calc.xml:1636(para)
-msgid ""
-"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
-"from cubic inches to cubic centimeters. For example, 6.10 / <guibutton>Con</"
-"guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
-msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta constat per "
-"a convertir de polzades cúbiques a centímetres cúbics. Per exemple, 6,10 / "
-"<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
+#: C/functions.page:65(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Sine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Sinus</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1641(para)
-msgid "You can overwrite the default constants to store your own constants."
-msgstr ""
-"Podeu sobreescriure les constants predeterminades per a emmagatzemar les "
-"vostres constants."
+#: C/functions.page:68(td/p)
+msgid "sinh"
+msgstr "sinh"
-#: C/mate-calc.xml:1642(para)
-msgid ""
-"To store a new constant or edit an existing constant, perform the following "
-"steps:"
-msgstr ""
-"Per a emmagatzemar una constant nova o editar una constant existent, "
-"realitzeu els passos següents:"
+#: C/functions.page:69(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolic Sine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Sinus hiperbòlic</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1645(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>Con</guibutton>, then select <guilabel>Edit Constants</"
-"guilabel> from the popup menu."
-msgstr ""
-"Feu clic a <guibutton>Con</guibutton> i seleccioneu <guilabel>Edita les "
-"constants</guilabel> en el menú emergent."
+#: C/functions.page:72(td/p)
+msgid "sqrt"
+msgstr "sqrt"
-#: C/mate-calc.xml:1648(para)
-msgid ""
-"In the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog, select the constant that "
-"you want to overwrite or edit."
-msgstr ""
-"En el diàleg <guilabel>Edita les constants</guilabel> seleccioneu la "
-"constant que voleu sobreescriure o editar."
+#: C/functions.page:73(td/p)
+msgid "<link xref=\"power\">Square Root</link>"
+msgstr "<link xref=\"power\">Arrel quadrada</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1651(para)
-msgid "Click on the Value field, then enter the new value."
-msgstr "Feu clic en el camp «Valor» i introduïu el valor nou."
+#: C/functions.page:76(td/p)
+msgid "tan"
+msgstr "tan"
-#: C/mate-calc.xml:1654(para)
-msgid "Click on the Description field, then enter the new description."
-msgstr "Feu clic en el camp «Descripció» i introduïu la descripció nova."
+#: C/functions.page:77(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Tangent</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Tangent</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1657(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the "
-"<guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog."
-msgstr ""
-"Feu clic a <guibutton>D'acord</guibutton> per a desar els canvis i tancar el "
-"diàleg <guilabel>Edita les constants</guilabel>."
+#: C/functions.page:80(td/p)
+msgid "tanh"
+msgstr "tanh"
-#: C/mate-calc.xml:1662(title)
-msgid "To Use Functions"
-msgstr "Per a utilitzar les funcions"
+#: C/functions.page:81(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolic Tangent</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Tangent hiperbòlica</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1663(para)
-msgid ""
-"To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup "
-"menu displays the list of defined functions. Select a function from the menu "
-"to run that function. If the function is not defined, the value zero is "
-"returned."
-msgstr ""
-"Per a mostrar les funcions disponibles, feu clic a <guibutton>Fun</"
-"guibutton>. Un menú emergent mostrarà la llista de funcions definides. "
-"Seleccioneu una funció del menú per a executar-la. Si la funció no està "
-"definida, es retornarà zero."
+#: C/functions.page:84(td/p)
+msgid "twos"
+msgstr "twos"
-#: C/mate-calc.xml:1664(para)
-msgid ""
-"If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the "
-"keyboard to specify the function, as shown in the following example:"
-msgstr ""
-"Podeu especificar la funció amb la drecera de teclat <keycap>F</keycap>, com "
-"es mostra en l'exemple següent:"
+#: C/functions.page:85(td/p)
+msgid "Twos complement"
+msgstr "Complement a 2"
-#: C/mate-calc.xml:1680(keycap) C/mate-calc.xml:2231(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2238(guibutton)
-msgid "F"
-msgstr "F"
+#: C/functions.page:88(page/p)
+msgid "<app>GCalctool</app> does not support user-defined functions."
+msgstr "El <app>GCalctool</app> no permet que l'usuari defineixi funcions."
-#: C/mate-calc.xml:1681(para)
-msgid "F3"
-msgstr "F3"
+#: C/keyboard.page:9(page/title)
+msgid "Using the Keyboard"
+msgstr "Utilització del teclat"
-#: C/mate-calc.xml:1687(para)
-msgid ""
-"The <application>mate-calc</application> application does not provide any "
-"default functions. You can store up to ten functions."
+#: C/keyboard.page:11(page/p)
+msgid "All mathematical equations can be entered using the keyboard."
msgstr ""
-"L'aplicació <application>mate-calc</application> no proporciona cap funció "
-"predeterminada. Podeu emmagatzemar fins a deu funcions."
+"Totes les equacions matemàtiques es poden introduir mitjançant el teclat."
-#: C/mate-calc.xml:1688(para)
+#: C/keyboard.page:14(page/p)
msgid ""
-"To store a new function or edit an existing function, perform the following "
-"steps:"
+"The following key combinations can be used to enter keys that may not be "
+"available on your keyboard."
msgstr ""
-"Per a emmagatzemar una funció nova o editar una funció existent, realitzeu "
-"els passos següents:"
+"Les combinacions de tecles següents es poden utilitzar per introduir tecles "
+"que potser no estan disponibles en el vostre teclat."
-#: C/mate-calc.xml:1691(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>Fun</guibutton>, then select <guilabel>Edit Functions</"
-"guilabel> from the popup menu."
-msgstr ""
-"Feu clic a <guibutton>Fun</guibutton> i seleccioneu <guilabel>Edita les "
-"funcions</guilabel> en el menú emergent."
+#: C/keyboard.page:19(td/p)
+msgid "×"
+msgstr "×"
-#: C/mate-calc.xml:1694(para)
-msgid ""
-"In the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog, select a blank entry, or "
-"the function that you want to overwrite."
-msgstr ""
-"Seleccioneu una entrada en blanc o la funció que voleu sobreescriure en el "
-"diàleg <guilabel>Edita les funcions</guilabel>."
+#: C/keyboard.page:20(td/p)
+msgid "<key>*</key>"
+msgstr "<key>*</key>"
-#: C/mate-calc.xml:1697(para)
-msgid ""
-"Click on the Value field, then enter the new value. Use the keyboard "
-"shortcuts to invoke a <application>mate-calc</application> button. For "
-"example, enter <literal>90K</literal> to calculate sine(90)."
-msgstr ""
-"Feu clic en el camp «Valor» i introduïu el valor nou. Utilitzeu les dreceres "
-"de teclat per a invocar un botó del <application>mate-calc</application>. "
-"Per exemple, introduïu <literal>90K</literal> per a calcular el sinus de 90."
+#: C/keyboard.page:23(td/p)
+msgid "÷"
+msgstr "÷"
-#: C/mate-calc.xml:1700(para)
-msgid ""
-"Click on the Description field, then enter the new description. For example, "
-"<literal>Sine 90</literal>."
-msgstr ""
-"Feu clic en el camp «Descripció» i introduïu la descripció nova. Per exemple, "
-"<literal>Sinus 90</literal>."
+#: C/keyboard.page:24(td/p)
+msgid "<key>/</key>"
+msgstr "<key>/</key>"
-#: C/mate-calc.xml:1703(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the "
-"<guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog."
-msgstr ""
-"Feu clic a <guibutton>D'acord</guibutton> per a desar els canvis i tancar el "
-"diàleg <guilabel>Edita les funcions</guilabel>."
+#: C/keyboard.page:27(td/p)
+msgid "^"
+msgstr "^"
-#: C/mate-calc.xml:1708(title)
-msgid "To Perform Miscellaneous Scientific Calculations"
-msgstr "Per a realitzar diversos càlculs científics"
+#: C/keyboard.page:28(td/p)
+msgid "<key>*</key> twice"
+msgstr "<key>*</key> dues vegades"
-#: C/mate-calc.xml:1709(para)
-msgid ""
-"To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described "
-"in <xref linkend=\"mate-calc-TBL-misc-calc\"/>."
-msgstr ""
-"Per a realitzar diversos càlculs científics, utilitzeu els botons descrits "
-"en la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-misc-calc\"/>."
+#: C/keyboard.page:31(td/p)
+msgid "√"
+msgstr "√"
-#: C/mate-calc.xml:1711(title)
-msgid "Performing Miscellaneous Scientific Calculations"
-msgstr "Realitzar diversos càlculs científics"
+#: C/keyboard.page:32(td/p)
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
-#: C/mate-calc.xml:1734(para) C/mate-calc.xml:2497(para)
-msgid "e to the <replaceable>x</replaceable> power"
-msgstr "e elevat a <replaceable>x</replaceable>"
+#: C/keyboard.page:35(td/p) C/variables.page:48(td/p)
+msgid "π"
+msgstr "π"
-#: C/mate-calc.xml:1735(para) C/mate-calc.xml:2496(para)
-msgid "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
+#: C/keyboard.page:36(td/p)
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
-#: C/mate-calc.xml:1736(para)
+#: C/keyboard.page:39(page/p)
msgid ""
-"Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the "
-"current value in the display area."
+"To enter <link xref=\"superscript\">superscript numbers</link> use "
+"<keyseq><key>Ctrl</key>number</keyseq>, for subscript use <keyseq><key>Alt</"
+"key>number</keyseq>."
msgstr ""
-"Calcula el valor de <literal>e</literal> elevat a la potència del valor "
-"actual en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1737(para)
-msgid "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1738(para)
-msgid "7.39"
-msgstr "7,39"
+"Per introduir <link xref=\"superscript\">nombres superíndex</link> utilitzeu "
+"<keyseq><key>Ctrl</key>número</keyseq>, per introduir subíndexs utilitzeu "
+"<keyseq><key>Alt</key>number</keyseq>."
-#: C/mate-calc.xml:1741(para) C/mate-calc.xml:2509(para)
-msgid "10 to the <replaceable>x</replaceable> power"
-msgstr "10 elevat a <replaceable>x</replaceable>"
+#: C/logarithm.page:9(page/title)
+msgid "Logarithms"
+msgstr "Logaritmes"
-#: C/mate-calc.xml:1742(para) C/mate-calc.xml:2508(para)
-msgid "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1743(para)
+#: C/logarithm.page:11(page/p)
msgid ""
-"Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the "
-"display area."
+"Logarithms can be calculated using the log <link xref=\"function\">function</"
+"link>."
msgstr ""
-"Calcula el valor de 10 elevat a la potència del valor actual en l'àrea de "
-"visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1744(para)
-msgid "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1745(para)
-msgid "100"
-msgstr "100"
+"Els logaritmes es calculen utilitzant la <link xref=\"function\">funció</"
+"link> log."
-#: C/mate-calc.xml:1748(para) C/mate-calc.xml:2377(para)
-msgid "x to the <replaceable>y</replaceable> power"
-msgstr "x elevat a <replaceable>y</replaceable>"
+#: C/logarithm.page:15(example/p)
+msgid "log 100"
+msgstr "log 100"
-#: C/mate-calc.xml:1749(replaceable) C/mate-calc.xml:2376(replaceable)
-#: C/mate-calc.xml:2627(keycap)
-msgid "y"
-msgstr "y"
-
-#: C/mate-calc.xml:1750(para)
+#: C/logarithm.page:19(page/p)
msgid ""
-"Raises the current value in the display area to the power of the next value "
-"that you enter."
+"To calculate a logarithm in a different base use a <link xref=\"superscript"
+"\">subscript number</link> after the function."
msgstr ""
-"Eleva el valor actual en l'àrea de visualització per la potència del valor "
-"següent que introduïu."
+"Per calcular un logaritme en una base diferent utilitzeu un <link xref="
+"\"superscript\">nombre subíndex</link> després de la funció."
-#: C/mate-calc.xml:1751(para)
-msgid ""
-"2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></"
-"superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></"
-"superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#: C/logarithm.page:23(example/p)
+msgid "log₂ 32"
+msgstr "log₂ 32"
-#: C/mate-calc.xml:1755(para)
-msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
-msgstr "Factorial de <replaceable>x</replaceable>"
+#: C/logarithm.page:27(page/p)
+msgid "To calculate a natural logarithm use the ln function."
+msgstr "Per calcular un logaritme natural utilitzeu la funció ln."
-#: C/mate-calc.xml:1756(guibutton) C/mate-calc.xml:2382(guibutton)
-msgid "<placeholder-1/>!"
-msgstr "<placeholder-1/>!"
+#: C/logarithm.page:31(example/p)
+msgid "ln 1.32"
+msgstr "ln 1.32"
-#: C/mate-calc.xml:1757(para)
+#: C/logarithm.page:35(page/p)
msgid ""
-"Calculates the factorial of the current value in the display area. "
-"<replaceable>x</replaceable> factorial is <replaceable>x</replaceable>*"
-"(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This "
-"function applies only to positive integers."
+"Euler's number can be entered by using the <link xref=\"variable\">variable</"
+"link> e."
msgstr ""
-"Calcula el factorial del valor actual en l'àrea de visualització. El "
-"factorial de <replaceable>x</replaceable> és <replaceable>x</replaceable>*"
-"(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. "
-"Aquesta funció només s'aplica a enters positius."
-
-#: C/mate-calc.xml:1758(para)
-msgid "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
-msgstr "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
+"Es pot introduir el número d'Euler utilitzant la <link xref=\"variable"
+"\">variable</link> e."
-#: C/mate-calc.xml:1759(para)
-msgid "24"
-msgstr "24"
+#: C/logarithm.page:39(example/p)
+msgid "e^1.32"
+msgstr "e^1.32"
-#: C/mate-calc.xml:1762(para) C/mate-calc.xml:2281(para)
+#: C/modulus.page:9(page/title)
msgid "Modulus Division"
msgstr "Mòdul de la divisió"
-#: C/mate-calc.xml:1763(guibutton) C/mate-calc.xml:2280(guibutton)
-msgid "Mod"
-msgstr "Mod"
+#: C/modulus.page:11(page/p)
+msgid "Modulus division is performed using the mod operator."
+msgstr "El mòdul de la divisió es realitza utilitzant l'operador mod."
-#: C/mate-calc.xml:1764(para)
-msgid ""
-"Divides the current integer value in the display area by the next integer "
-"number that you enter, displaying the remainder."
-msgstr ""
-"Divideix el valor actual en l'àrea de visualització pel número enter següent "
-"que introduïu, mostrant el residu."
+#: C/modulus.page:15(example/p)
+msgid "9 mod 5"
+msgstr "9 mod 5"
-#: C/mate-calc.xml:1765(para)
-msgid ""
-"15 <guibutton>Mod</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr ""
-"15 <guibutton>Mod</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1769(para)
-msgid "Random Number Generator"
-msgstr "Generador de nombres aleatoris"
+#: C/mouse.page:9(page/title)
+msgid "Using the Mouse"
+msgstr "Utilització del ratolí"
-#: C/mate-calc.xml:1770(guibutton) C/mate-calc.xml:1772(guibutton)
-#: C/mate-calc.xml:2466(guibutton)
-msgid "Rand"
-msgstr "Rand"
-
-#: C/mate-calc.xml:1771(para)
+#: C/mouse.page:11(page/p)
msgid ""
-"Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random "
-"number in the display area."
-msgstr ""
-"Genera un nombre aleatori en el rang de 0,0 a 1,0 i mostra el nombre "
-"aleatori en l'àrea de visualització."
-
-#: C/mate-calc.xml:1773(para)
-msgid "0.14"
-msgstr "0,14"
-
-#: C/mate-calc.xml:1781(title)
-msgid "To Perform Programming Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs de programació"
-
-#: C/mate-calc.xml:1782(para)
-msgid ""
-"To change to Programming mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Programming</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Per a canviar al mode de programació, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Programació</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1788(para)
-msgid ""
-"When you change to Programming mode, the following widget is displayed above "
-"the Base and Advanced mode buttons:"
-msgstr ""
-"Quan canvieu al mode de programació, els botons següents es mostraran sobre "
-"els botons del mode bàsic i del mode avançat:"
-
-#: C/mate-calc.xml:1792(title)
-msgid "<application>mate-calc</application> Programming Mode Buttons"
+"All equations can be entered using the mouse. To access all buttons there "
+"are a number of modes that can be selected from the <gui>View</gui> menu."
msgstr ""
-"Botons del mode de programació del <application>mate-calc</application>"
+"Totes les equacions es poden introduir amb el ratolí. Per accedir a tots els "
+"botons hi ha diferents modes que es poden seleccionar des del menú "
+"<gui>Visualitza</gui>."
-#: C/mate-calc.xml:1799(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Programming mode buttons."
-msgstr "Mostra <placeholder-1/> botons del mode de programació."
-
-#: C/mate-calc.xml:1806(title)
-msgid "To Set the Numeric Base"
-msgstr "Per a establir la base numèrica"
-
-#: C/mate-calc.xml:1807(para)
-msgid ""
-"To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-num-base\"/>."
-msgstr ""
-"Per a establir la base numèrica, seleccioneu un dels botons descrits en la "
-"<xref linkend=\"mate-calc-TBL-num-base\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1809(title)
-msgid "Setting the Numeric Base"
-msgstr "Establir la base numèrica"
-
-#: C/mate-calc.xml:1826(para)
-msgid "Binary Base"
-msgstr "Base binària"
-
-#: C/mate-calc.xml:1827(guibutton) C/mate-calc.xml:2568(guilabel)
-msgid "Bin"
-msgstr "Bin"
-
-#: C/mate-calc.xml:1828(para)
-msgid "Sets the numeric base to binary, that is, base 2."
-msgstr "Estableix la base numèrica a binària, aquesta és base 2."
-
-#: C/mate-calc.xml:1831(para)
-msgid "Octal Base"
-msgstr "Base octal"
-
-#: C/mate-calc.xml:1832(guibutton) C/mate-calc.xml:2604(guilabel)
-msgid "Oct"
-msgstr "Oct"
-
-#: C/mate-calc.xml:1833(para)
-msgid "Sets the numeric base to octal, that is, base 8."
-msgstr "Estableix la base numèrica a octal, aquesta és base 8."
-
-#: C/mate-calc.xml:1836(para)
-msgid "Decimal Base"
-msgstr "Base decimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:1837(guibutton) C/mate-calc.xml:2574(guilabel)
-msgid "Dec"
-msgstr "Dec"
+#: C/mouse.page:17(td/p)
+msgid "Basic"
+msgstr "Bàsic"
-#: C/mate-calc.xml:1838(para)
+#: C/mouse.page:18(td/p)
msgid ""
-"Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default "
-"numeric base. If you change from Programming mode to another mode, "
-"<application>mate-calc</application> automatically sets the numeric base to "
-"decimal."
+"Provides buttons suitable for <link xref=\"equation\">basic equations</link>"
msgstr ""
-"Estableix la base numèrica a decimal, aquesta és base 10. La base numèrica "
-"predeterminada és la decimal. Si canvieu del mode de programació a un altre "
-"mode, el <application>mate-calc</application> establirà automàticament la "
-"base numèrica a decimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:1841(para)
-msgid "Hexadecimal Base"
-msgstr "Base hexadecimal"
+"Proporciona els botons adequats per a les <link xref=\"equation\">equacions "
+"bàsiques</link>."
-#: C/mate-calc.xml:1842(guibutton) C/mate-calc.xml:2622(guilabel)
-msgid "Hex"
-msgstr "Hex"
+#: C/mouse.page:21(td/p)
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançat"
-#: C/mate-calc.xml:1843(para)
-msgid "Sets the numeric base to hexadecimal, that is, base 16."
-msgstr "Estableix la base numèrica a hexadecimal, aquesta és base 16."
+#: C/mouse.page:22(td/p)
+msgid "Provides buttons suitable for advanced mathematics"
+msgstr "Proporciona els botons adequats per a les matemàtiques avançades"
-#: C/mate-calc.xml:1850(title)
-msgid "To Perform Bit Manipulations on Integers"
-msgstr "Per a realitzar manipulacions de bits en enters"
+#: C/mouse.page:25(td/p) C/number-display.page:20(td/p)
+msgid "Scientific"
+msgstr "Científic"
-#: C/mate-calc.xml:1851(para)
+#: C/mouse.page:26(td/p)
msgid ""
-"If the calculator display shows an integer value, then each of the bits in "
-"that integer value is displayed as a collection of 0's and 1's in the Bit "
-"Editor. By clicking on any of these individual bits, their value can be "
-"toggled, causing the displayed integer value to be adjusted accordingly."
+"Provides buttons suitable for <link xref=\"trigonometry\">trigonometry</link>"
msgstr ""
-"Si l'àrea de visualització de la calculadora mostra un valor enter, llavors "
-"cada un dels bits del valor enter es mostraran com una col·lecció de 0 i 1 a "
-"l'editor de bits. En fer clic en qualsevol d'aquests bits individuals, es "
-"commutarà el seu valor, fent que el valor enter mostrat s'hi ajusti."
+"Proporciona els botons adequats per la <link xref=\"trigonometry"
+"\">trigonometria</link>."
-#: C/mate-calc.xml:1854(title)
-msgid "To Perform Bitwise Calculations"
-msgstr "Per a realitzar càlculs a nivell de bits"
+#: C/mouse.page:29(td/p)
+msgid "Financial"
+msgstr "Financer"
-#: C/mate-calc.xml:1855(para)
+#: C/mouse.page:30(td/p)
msgid ""
-"To perform bitwise calculations, use the buttons described in <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-logic-calc\"/>."
+"Provides buttons suitable for <link xref=\"financial\">financial equations</"
+"link>"
msgstr ""
-"Per a realitzar càlculs a nivell de bits, utilitzeu els botons descrits en "
-"la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-logic-calc\"/>."
+"Proporciona els botons adequats per a les <link xref=\"financial\">equacions "
+"financeres</link>."
-#: C/mate-calc.xml:1857(title)
-msgid "Performing Bitwise Calculations"
-msgstr "Realitzar càlculs a nivell de bits"
+#: C/mouse.page:33(td/p)
+msgid "Programming"
+msgstr "Programació"
-#: C/mate-calc.xml:1880(para) C/mate-calc.xml:2503(para)
-msgid "Bitwise OR"
-msgstr "OR lògica"
+#: C/mouse.page:34(td/p)
+msgid "Provides buttons suitable for computer programmers"
+msgstr "Proporciona els botons adequats pels programadors"
-#: C/mate-calc.xml:1881(guibutton)
-msgid "OR"
-msgstr "OR"
+#: C/number-display.page:9(page/title)
+msgid "Result Format"
+msgstr "Format del resultat"
-#: C/mate-calc.xml:1882(para)
+#: C/number-display.page:11(page/p)
msgid ""
-"Performs a bitwise OR operation on the current value in the display area and "
-"the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
-"integers."
+"The format used to display results can be changed from the "
+"<guiseq><gui>Calculator</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
msgstr ""
-"Realitza una operació OR lògica entre el valor actual en l'àrea de "
-"visualització i el número següent que introduïu, tractant ambdós números com "
-"a enters llargs sense signe."
+"El format que s'utilitza per mostrar els resultats es pot canviar des del "
+"menú <guiseq><gui>Calculadora</gui><gui>Preferències</gui></guiseq>."
-#: C/mate-calc.xml:1883(para)
-msgid "10001000 <guibutton>OR</guibutton> 00010001"
-msgstr "10001000 <guibutton>OR</guibutton> 00010001"
-
-#: C/mate-calc.xml:1884(para)
-msgid "10011001"
-msgstr "10011001"
-
-#: C/mate-calc.xml:1887(para) C/mate-calc.xml:2401(para)
-msgid "Bitwise AND"
-msgstr "AND lògica"
+#: C/number-display.page:16(td/p)
+msgid "Decimal"
+msgstr "Decimal"
-#: C/mate-calc.xml:1888(guibutton)
-msgid "AND"
-msgstr "AND"
+#: C/number-display.page:17(td/p)
+msgid "Results are displayed as decimal numbers"
+msgstr "Els resultats es mostren com a nombres decimals"
-#: C/mate-calc.xml:1889(para)
+#: C/number-display.page:21(td/p)
msgid ""
-"Performs a bitwise AND operation on the current value in the display area "
-"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
-"integers."
+"Results are displayed in <link xref=\"scientific\">scientific notation</link>"
msgstr ""
-"Realitza una operació AND lògica entre el valor actual en l'àrea de "
-"visualització i el número següent que introduïu, tractant ambdós números com "
-"a enters llargs sense signe."
-
-#: C/mate-calc.xml:1890(para)
-msgid "10101010 <guibutton>AND</guibutton> 00110011"
-msgstr "10101010 <guibutton>AND</guibutton> 00110011"
-
-#: C/mate-calc.xml:1891(para)
-msgid "100010"
-msgstr "100010"
-
-#: C/mate-calc.xml:1894(para) C/mate-calc.xml:2515(para)
-msgid "Bitwise NOT"
-msgstr "NOT lògica"
+"Els resultats es mostren en <link xref=\"scientific\">notació científica</"
+"link>"
-#: C/mate-calc.xml:1895(guibutton)
-msgid "NOT"
-msgstr "NOT"
+#: C/number-display.page:24(td/p)
+msgid "Engineering"
+msgstr "Enginyer"
-#: C/mate-calc.xml:1896(para)
+#: C/number-display.page:25(td/p)
msgid ""
-"Performs a bitwise NOT operation on the current value in the display area, "
-"treating the number as an unsigned long integer."
+"Results are displayed in scientific notation except the exponent is always a "
+"multiple of three"
msgstr ""
-"Realitza una operació NOT lògica en el valor actual en l'àrea de "
-"visualització, tractant el número com a enter llarg sense signe."
-
-#: C/mate-calc.xml:1898(para)
-msgid "<guibutton>NOT</guibutton> 1357ACE"
-msgstr "<guibutton>NOT</guibutton> 1357ACE"
-
-#: C/mate-calc.xml:1900(para)
-msgid "1357ACE <guibutton>NOT</guibutton>"
-msgstr "1357ACE <guibutton>NOT</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1901(para)
-msgid "FECA8531"
-msgstr "FECA8531"
+"Els resultats es mostren en notació científica excepte l'exponent que sempre "
+"serà un múltiple de tres"
-#: C/mate-calc.xml:1904(para) C/mate-calc.xml:2491(para)
-msgid "Bitwise XOR"
-msgstr "XOR lògica"
-
-#: C/mate-calc.xml:1905(guibutton)
-msgid "XOR"
-msgstr "XOR"
+#: C/number-display.page:28(td/p)
+msgid "Binary"
+msgstr "Binari"
-#: C/mate-calc.xml:1906(para)
-msgid ""
-"Performs a bitwise XOR operation on the current value in the display area "
-"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
-"integers."
+#: C/number-display.page:29(td/p)
+msgid "Results are displayed as <link xref=\"base\">binary numbers</link>"
msgstr ""
-"Realitza una operació XOR lògica entre el valor actual en l'àrea de "
-"visualització i el número següent que introduïu, tractant ambdós números com "
-"a enters llargs sense signe."
-
-#: C/mate-calc.xml:1907(para)
-msgid "1100 <guibutton>XOR</guibutton> 1010"
-msgstr "1100 <guibutton>XOR</guibutton> 1010"
-
-#: C/mate-calc.xml:1908(para)
-msgid "110"
-msgstr "110"
-
-#: C/mate-calc.xml:1911(para) C/mate-calc.xml:2299(para)
-msgid "Bitwise XNOR"
-msgstr "XNOR lògica"
+"Els resultats es mostren com a <link xref=\"base\">nombres binaris</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1912(guibutton)
-msgid "XNOR"
-msgstr "XNOR"
+#: C/number-display.page:32(td/p)
+msgid "Octal"
+msgstr "Octal"
-#: C/mate-calc.xml:1913(para)
-msgid ""
-"Performs a bitwise XNOR operation on the current value in the display area "
-"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
-"integers."
+#: C/number-display.page:33(td/p)
+msgid "Results are displayed as <link xref=\"base\">octal numbers</link>"
msgstr ""
-"Realitza una operació XNOR lògica entre el valor actual en l'àrea de "
-"visualització i el número següent que introduïu, tractant ambdós números com "
-"a enters llargs sense signe."
-
-#: C/mate-calc.xml:1914(para)
-msgid "1100 <guibutton>XNOR</guibutton> 1010"
-msgstr "1100 <guibutton>XNOR</guibutton> 1010"
+"Els resultats es mostren com a <link xref=\"base\">nombres octals</link>"
-#: C/mate-calc.xml:1915(para)
-msgid "11111111111111111111111111111001"
-msgstr "11111111111111111111111111111001"
-
-#: C/mate-calc.xml:1922(title)
-msgid "To Manipulate Binary Numbers"
-msgstr "Per a manipular números binaris"
+#: C/number-display.page:36(td/p)
+msgid "Hexadecimal"
+msgstr "Hexadecimal"
-#: C/mate-calc.xml:1923(para)
-msgid ""
-"To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-num-manip\"/>."
+#: C/number-display.page:37(td/p)
+msgid "Results are displayed as <link xref=\"base\">hexadecimal numbers</link>"
msgstr ""
-"Per a manipular números binaris, utilitzeu els botons descrits en la <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-num-manip\"/>."
-
-#: C/mate-calc.xml:1925(title)
-msgid "Manipulating Binary Numbers"
-msgstr "Manipular números binaris"
-
-#: C/mate-calc.xml:1948(para)
-msgid "Left Shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr "Desplaçament a l'esquerra <replaceable>n</replaceable>"
+"Els resultats es mostren com a <link xref=\"base\">nombres hexadecimals</"
+"link>"
-#: C/mate-calc.xml:1949(guibutton) C/mate-calc.xml:1993(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2447(keycap) C/mate-calc.xml:2448(guibutton)
-msgid "&lt;"
-msgstr "&lt;"
-
-#: C/mate-calc.xml:1950(para)
-msgid ""
-"Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the "
-"specified number of places to the left. Click <guibutton>&lt;</guibutton>, "
-"then select the number of shift places from the popup menu. The number can "
-"be shifted up to 15 places left."
-msgstr ""
-"Desplaça l'actual valor binari de 32 bits sense signe en l'àrea de "
-"visualització, el número especificat de posicions a l'esquerra. Feu clic a "
-"<guibutton>&lt;</guibutton> i seleccioneu el número de posicions a desplaçar "
-"en el menú emergent. El número es pot desplaçar fins a 15 posicions a "
-"l'esquerra."
-
-#: C/mate-calc.xml:1951(para)
-msgid "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
-msgstr "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 posició</guilabel>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1952(para)
-msgid "1110"
-msgstr "1110"
-
-#: C/mate-calc.xml:1955(para)
-msgid "Right Shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr "Desplaçament a la dreta <replaceable>n</replaceable>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1956(guibutton) C/mate-calc.xml:1997(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2459(keycap) C/mate-calc.xml:2460(guibutton)
-msgid "&gt;"
-msgstr "&gt;"
-
-#: C/mate-calc.xml:1957(para)
+#: C/number-display.page:40(page/p)
msgid ""
-"Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the "
-"specified number of places to the right. Click <guibutton>&gt;</guibutton>, "
-"then select the number of shift places from the popup menu. The number can "
-"be shifted up to 15 places right."
+"The number of decimal places, if trailing zeroes and if thousands separators "
+"are shown can also be configured."
msgstr ""
-"Desplaça l'actual valor binari de 32 bits sense signe en l'àrea de "
-"visualització, el número especificat de posicions a la dreta. Feu clic a "
-"<guibutton>&gt;</guibutton> i seleccioneu el número de posicions a desplaçar "
-"en el menú emergent. El número es pot desplaçar fins a 15 posicions a la "
-"dreta."
+"També es pot configurar el número de posicions decimals i si s'han de "
+"mostrar els zeros no significatius i els separadors de milers."
-#: C/mate-calc.xml:1958(para)
-msgid "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
-msgstr "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 posició</guilabel>"
+#: C/percentage.page:9(page/title)
+msgid "Percentages"
+msgstr "Percentatges"
-#: C/mate-calc.xml:1959(para)
-msgid "101"
-msgstr "101"
+#: C/percentage.page:11(page/p)
+msgid "Percentages are calculated using the % symbol."
+msgstr "Els percentatges es calculen utilitzant el símbol %."
-#: C/mate-calc.xml:1962(para)
-msgid "Get a 16-Bit Unsigned Integer"
-msgstr "Aconsegueix un enter de 16 bits sense signe"
-
-#: C/mate-calc.xml:1963(guibutton) C/mate-calc.xml:2484(guibutton)
-msgid "&amp;16"
-msgstr "&amp;16"
-
-#: C/mate-calc.xml:1964(para)
+#: C/percentage.page:14(page/p)
msgid ""
-"Truncates the current value in the display area and returns a 16-bit "
-"unsigned integer."
+"When added or subtracted the percentage symbol resolves to one percent of "
+"the value being added or subtracted from. The following equation calculates "
+"the price of a $140 item with 15% tax (140 + (15÷100)×140)."
msgstr ""
-"Trunca el valor actual en l'àrea de visualització i retorna un enter de 16 "
-"bits sense signe."
-
-#: C/mate-calc.xml:1965(para)
-msgid "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
-msgstr "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
-
-#: C/mate-calc.xml:1966(para)
-msgid "FFFF"
-msgstr "FFFF"
+"Quan es suma o es resta, el símbol de percentatge equival a l'u per cent del "
+"valor al qual s'aplica la suma o la resta. La següent equació calcula el "
+"preu d'un article (140 €) amb un impost del 15% (140 + (15÷100)×140)."
-#: C/mate-calc.xml:1969(para)
-msgid "Get a 32-Bit Unsigned Integer"
-msgstr "Aconsegueix un enter de 32 bits sense signe"
+#: C/percentage.page:19(example/p)
+msgid "140+15%"
+msgstr "140+15%"
-#: C/mate-calc.xml:1970(guibutton) C/mate-calc.xml:2478(guibutton)
-msgid "&amp;32"
-msgstr "&amp;32"
-
-#: C/mate-calc.xml:1971(para)
+#: C/percentage.page:23(page/p)
msgid ""
-"Truncates the current value in the display area and returns a 32-bit "
-"unsigned integer."
+"In all other cases the percentage symbol resolves to a fraction out of 100. "
+"The following equation calculates one quarter of 80 apples ((25÷100)×80)."
msgstr ""
-"Trunca el valor actual en l'àrea de visualització i retorna un enter de 32 "
-"bits sense signe."
+"En tots els altres casos el símbol de percentatge equival a una fracció de "
+"100. La següent equació calcula la quarta part de 80 pomes ((25÷100)×80)."
-#: C/mate-calc.xml:1972(para)
-msgid "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
-msgstr "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
+#: C/percentage.page:28(example/p)
+msgid "25%×80"
+msgstr "25%×80"
-#: C/mate-calc.xml:1973(para)
-msgid "FFFFFFFF"
-msgstr "FFFFFFFF"
+#: C/power.page:9(page/title)
+msgid "Powers and Roots"
+msgstr "Potències i arrels"
-#: C/mate-calc.xml:1978(para)
+#: C/power.page:11(page/p)
msgid ""
-"If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the "
-"number of places to shift, as shown in the following examples:"
+"Powers are entered by putting a <link xref=\"superscript\">superscript "
+"number</link> after the value."
msgstr ""
-"Si utilitzeu dreceres de teclat, podeu utilitzar el teclat per a especificar "
-"el número de posicions a desplaçar, com es mostra en els exemples següents:"
+"Les potències s'introdueixen escrivint un <link xref=\"superscript\">nombre "
+"de superíndex</link> després del valor."
-#: C/mate-calc.xml:1994(para)
-msgid ""
-"Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
-msgstr ""
-"Desplaça el valor de l'actual binari en l'àrea de visualització 4 posicions "
-"a l'esquerra."
+#: C/power.page:15(example/p)
+msgid "5²"
+msgstr "5²"
-#: C/mate-calc.xml:1998(para)
+#: C/power.page:19(page/p)
msgid ""
-"Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
+"The inverse of a number can be entered using the inverse symbol ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>)."
msgstr ""
-"Desplaça el valor de l'actual binari en l'àrea de visualització 4 posicions "
-"a la dreta."
+"Es pot introduir l'invers d'un número utilitzant el símbol invers ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>)."
-#: C/mate-calc.xml:2006(title)
-msgid "To Perform Miscellaneous Programming Calculations"
-msgstr "Per a realitzar diversos càlculs de programció"
+#: C/power.page:23(example/p)
+msgid "3⁻¹"
+msgstr "3⁻¹"
-#: C/mate-calc.xml:2007(para)
+#: C/power.page:27(page/p)
msgid ""
-"To perform miscellaneous programming calculations, use the buttons described "
-"in <xref linkend=\"mate-calc-TBL-misc-prog\"/>."
+"Powers can also be calculated using the ^ symbol. This allows the power to "
+"be an equation."
msgstr ""
-"Per a realitzar diversos càlculs de programació, utilitzeu els botons "
-"descrits en la <xref linkend=\"mate-calc-TBL-misc-prog\"/>."
+"També es poden calcular potències amb el símbol ^. Això permet que la "
+"potència sigui una equació."
-#: C/mate-calc.xml:2009(title)
-msgid "Performing Miscellaneous Programming Calculations"
-msgstr "Realitzar diversos càlculs de programció"
+#: C/power.page:32(example/p)
+msgid "5^(6−2)"
+msgstr "5^(6−2)"
-#: C/mate-calc.xml:2032(para)
-msgid "Hexadecimal Numerals"
-msgstr "Números hexadecimals"
-
-#: C/mate-calc.xml:2033(para)
-msgid "<guibutton>A</guibutton> to <guibutton>F</guibutton> inclusive"
-msgstr "<guibutton>A</guibutton> a la <guibutton>F</guibutton> inclosos"
-
-#: C/mate-calc.xml:2034(para)
-msgid "These numerals are available in hexadecimal base only."
-msgstr "Aquests números només estan disponibles en la base hexadecimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:2035(guibutton) C/mate-calc.xml:2036(para)
-#: C/mate-calc.xml:2190(guibutton)
-msgid "B"
-msgstr "B"
-
-#: C/mate-calc.xml:2045(title)
-msgid "To Undo and Redo"
-msgstr "Per a desfer i refer"
-
-#: C/mate-calc.xml:2046(para)
+#: C/power.page:36(page/p)
msgid ""
-"To undo your previous action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
-"guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>. You can undo up to 15 "
-"past actions."
+"If your keyboard does not have a <key>^</key> key you can use <key>*</key> "
+"twice."
msgstr ""
-"Per a desfer l'acció anterior, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Edita</"
-"guimenu><guimenuitem>Desfés</guimenuitem></menuchoice>. Podeu desfer fins a "
-"15 accions passades."
+"Si el teclat no conté la tecla <key>^</key> podeu utilitzar la tecla <key>*</"
+"key> dues vegades."
-#: C/mate-calc.xml:2051(para)
+#: C/power.page:39(page/p)
msgid ""
-"If you want to redo an action you just undo'ed, choose "
-"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Redo</guimenuitem></"
-"menuchoice>. You can redo up to 15 undo'ed actions."
+"Square roots can be calculated using the symbol (<keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>R</key></keyseq>)."
msgstr ""
-"Si voleu refer una acció que acabeu de desfer, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Refés</guimenuitem></"
-"menuchoice>. Podeu refer fins a 15 accions desfetes."
+"Les arrels quadrades es poden calcular amb el símbol (<keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>R</key></keyseq>)."
-#: C/mate-calc.xml:2059(title)
-msgid "To Quit"
-msgstr "Per a sortir"
+#: C/power.page:43(example/p)
+msgid "√2"
+msgstr "√2"
-#: C/mate-calc.xml:2060(para)
+#: C/power.page:47(page/p)
msgid ""
-"To quit <application>mate-calc</application>, choose "
-"<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
+"n-th roots can be calculated by putting a <link xref=\"superscript"
+"\">subscript number</link> before the root sign."
msgstr ""
-"Per a sortir del <application>mate-calc</application>, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Calculadora</guimenu><guimenuitem>Surt</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
+"L'arrel enèsima es pot calcular coŀlocant un <link xref=\"superscript"
+"\">nombre de subíndex</link> abans del símbol de l'arrel."
-#: C/mate-calc.xml:2065(para)
-msgid ""
-"When you quit <application>mate-calc</application>, the current values of "
-"the following settings are stored and automatically applied the next time "
-"you start <application>mate-calc</application>:"
-msgstr ""
-"Quan sortiu del <application>mate-calc</application>, els valors actuals "
-"dels paràmetres següents s'emmagatzemaran i s'aplicaran automàticament la "
-"vegada següent que inicieu el <application>mate-calc</application>."
+#: C/power.page:51(example/p)
+msgid "₃√2"
+msgstr "₃√2"
-#: C/mate-calc.xml:2067(para)
-msgid ""
-"Mode: <link linkend=\"mate-calc-basic-mode\">Basic</link>, <link linkend="
-"\"mate-calc-advanced-mode\">Advanced</link>, <link linkend=\"mate-calc-"
-"financial-mode\">Financial</link>, or <link linkend=\"mate-calc-scientific-"
-"mode\">Scientific</link>"
-msgstr ""
-"Mode: <link linkend=\"mate-calc-basic-mode\">Bàsic</link>, <link linkend="
-"\"mate-calc-advanced-mode\">Avançat</link>, <link linkend=\"mate-calc-"
-"financial-mode\">Financer</link> o <link linkend=\"mate-calc-scientific-mode"
-"\">Científic</link>"
+#: C/scientific.page:9(page/title)
+msgid "Scientific Notation"
+msgstr "Notació científica"
-#: C/mate-calc.xml:2069(para)
+#: C/scientific.page:11(page/p)
msgid ""
-"<link linkend=\"mate-calc-mem-reg\">Memory Registers window</link> displayed "
-"or not displayed, plus the contents of each memory register"
+"To enter numbers in scientific format use the <gui>×10x</gui> button "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>). The <link xref=\"superscript"
+"\">number mode</link> automatically changes to superscript. To enter "
+"2×10¹⁰⁰, start by entering the mantissa (2):"
msgstr ""
-"L'estat de visualització de la <link linkend=\"mate-calc-mem-reg\">finestra "
-"de registres de memòria</link>, a més dels continguts de cada registre de "
-"memòria"
-
-#: C/mate-calc.xml:2070(link)
-msgid "Numeric base"
-msgstr "Base numèrica"
-
-#: C/mate-calc.xml:2071(link)
-msgid "Display type"
-msgstr "Tipus de visualització"
-
-#: C/mate-calc.xml:2072(link)
-msgid "Trigonometric type"
-msgstr "Tipus trigonomètric"
-
-#: C/mate-calc.xml:2073(link) C/mate-calc.xml:2730(guimenuitem)
-msgid "Show Trailing Zeroes"
-msgstr "Mostrar els zeros finals"
-
-#: C/mate-calc.xml:2074(link) C/mate-calc.xml:2687(guimenuitem)
-msgid "Show Thousands Separator"
-msgstr "Mostrar el separador de milers"
+"Per introduir nombres en format científic utilitzeu el botó <gui>×10x</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>). El <link xref=\"superscript"
+"\">mode dels nombres</link> canvia automàticament a superíndex. Per "
+"introduir 2×10¹⁰⁰, comenceu introduint la mantissa (2):"
-#: C/mate-calc.xml:2080(title)
-msgid "Technical Information"
-msgstr "Informació tècnica"
-
-#: C/mate-calc.xml:2083(title)
-msgid "Order of Operations"
-msgstr "Ordre de les operacions"
+#: C/scientific.page:17(example/p)
+msgid "2"
+msgstr "2"
-#: C/mate-calc.xml:2084(para)
+#: C/scientific.page:21(page/p)
msgid ""
-"By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, "
-"the precedence of the arithmetic operators is taken into consideration and "
-"the result is only calculated when you click <guibutton>Return</guibutton>."
+"Then press the scientific notation button (or press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>E</key></keyseq>):"
msgstr ""
-"Per defecte, els càlculs es realitzen utilitzant la precedència aritmètica. "
-"Això significa que la precedència dels operadors es té en consideració i el "
-"resultat només es calcula quan feu clic a <guibutton>Retorn</guibutton>."
+"Després premeu el botó de l'exponent científic (o premeu <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>E</key></keyseq>):"
-#: C/mate-calc.xml:2085(para)
-msgid ""
-"In the following example, the result of the calculation is 22 because the "
-"multiplication operator, <literal>*</literal>, has precedence over the "
-"addition operator, <literal>+</literal>."
-msgstr ""
-"En l'exemple següent, el resultat del càlcul és de 22 perquè l'operador "
-"multiplicació, <literal>*</literal>, té precedència sobre l'operador suma, "
-"<literal>+</literal>."
+#: C/scientific.page:25(example/p)
+msgid "2×10"
+msgstr "2×10"
-#: C/mate-calc.xml:2087(literal)
-msgid "4 + 3 * 6 = 22"
-msgstr "4 + 3 * 6 = 22"
+#: C/scientific.page:29(page/p)
+msgid "Then enter the exponent (100):"
+msgstr "Per últim premeu l'exponent (100):"
-#: C/mate-calc.xml:2089(para)
-msgid ""
-"If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, "
-"select <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Left-to-right "
-"Precedence</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Si no voleu aplicar la precedència aritmètica en els càlculs, seleccioneu "
-"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Precedència d'esquerra "
-"a dreta</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/scientific.page:33(example/p)
+msgid "2×10¹⁰⁰"
+msgstr "2×10¹⁰⁰"
-#: C/mate-calc.xml:2090(para)
+#: C/scientific.page:37(page/p)
msgid ""
-"If you choose not to apply arithmetic precedence, then the result the "
-"calculation in the example is 42 because the calculation is performed from "
-"left to right."
+"To show results in scientific form change the <link xref=\"number-display"
+"\">result format</link>."
msgstr ""
-"Si no apliqueu la precedència aritmètica, llavors el resultat del càlcul en "
-"l'exemple és de 42 perquè el càlcul es realitza d'esquerra a dreta."
+"Per mostrar els resultats en format científic canvieu el <link xref=\"number-"
+"display\">format del resultat</link>."
-#: C/mate-calc.xml:2094(title)
-msgid "Error Conditions"
-msgstr "Condicions d'error"
+#: C/superscript.page:7(info/title)
+msgctxt "sort"
+msgid "_"
+msgstr "_"
-#: C/mate-calc.xml:2097(para)
-msgid "Displays the word <literal>Error</literal> in the display area."
-msgstr "Mostra la paraula <literal>Error</literal> en l'àrea de visualització."
+#: C/superscript.page:11(page/title)
+msgid "Superscript and Subscript"
+msgstr "Superíndexs i subíndexs"
-#: C/mate-calc.xml:2098(para)
-msgid "Displays an error message in the status bar."
-msgstr "Mostra un missatge d'error en la barra d'estat."
-
-#: C/mate-calc.xml:2099(para)
+#: C/superscript.page:13(page/p)
msgid ""
-"Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
+"Some equations may require numbers to be entered in superscript or subscript "
+"form. e.g."
msgstr ""
-"Fa que tots els botons de la calculadora no estiguin disponibles, excepte "
-"<guibutton>Net</guibutton>."
+"Algunes equacions poden requerir nombres introduïts en forma de superíndexs "
+"o subíndexs, p. ex."
-#: C/mate-calc.xml:2100(para)
-msgid "Makes all calculator options unavailable."
-msgstr "Fa que totes les opcions de la calculadora no estiguin disponibles."
+#: C/superscript.page:17(example/p)
+msgid "x³+2x²−5"
+msgstr "x³+2x²−5"
-#: C/mate-calc.xml:2101(para)
+#: C/superscript.page:21(page/p)
msgid ""
-"Makes all calculator menu items unavailable, except "
-"<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
-"menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Help</guimenu><guimenuitem>Contents</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+"To enter superscript numbers with the mouse select the number mode using the "
+"the <gui>↑n</gui> and <gui>↓n</gui> buttons. When one of these modes is "
+"active clicking the number buttons will enter numbers in superscript or "
+"subscript. To return to normal number mode click the active button."
msgstr ""
-"Fa que totes els elements de la calculadora no estiguin disponibles, excepte "
-"<menuchoice><guimenu>Calculadora</guimenu><guimenuitem>Surt</guimenuitem></"
-"menuchoice> i <menuchoice><guimenu>Ajuda</guimenu><guimenuitem>Continguts</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+"Per introduir superíndexs amb el ratolí, seleccioneu el mode dels nombres "
+"utilitzant els botons <gui>↑n</gui> i <gui>↓n</gui>. Quan un d'aquests modes "
+"està actiu, en fer clic sobre els botons dels números els introduirà en "
+"forma de superíndex o de subíndex. Per tornar al mode de nombres normals feu "
+"clic sobre el botó activat."
-#: C/mate-calc.xml:2095(para)
+#: C/superscript.page:26(page/p)
msgid ""
-"If you perform an invalid calculation, <application>mate-calc</application> "
-"indicates the error condition as follows: <placeholder-1/>"
+"To enter superscript numbers with the keyboard hold down <key>Ctrl</key> "
+"while entering the number. Hold <key>Alt</key> for subscript."
msgstr ""
-"Si realitzeu un càlcul invàlid, el <application>mate-calc</application> "
-"indicarà la condició error com segueix: <placeholder-1/>"
+"Per introduir superíndexs amb el teclat mantingueu premuda <key>Ctrl</key> "
+"mentre introduïu el número. Mantingueu premuda <key>Alt</key> pels subíndexs."
-#: C/mate-calc.xml:2104(para)
+#: C/superscript.page:30(page/p)
msgid ""
-"To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press "
-"<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo>."
+"The number mode returns to normal when entering the next non-number "
+"character (e.g. +)."
msgstr ""
-"Per a netejar la condició d'error, feu clic a <guibutton>Net</guibutton> o "
-"premeu <keycombo><keycap>Majúscules</keycap><keycap>Supressió</keycap></"
-"keycombo>."
-
-#: C/mate-calc.xml:2108(title)
-msgid "Changing Modes"
-msgstr "Canviar els modes"
+"El mode dels nombres torna al mode normal quan s'escriu el següent caràcter "
+"no numèric (p. ex. +)."
-#: C/mate-calc.xml:2109(para)
-msgid ""
-"If the user tries to change modes when a partial calculation is being "
-"displayed, a warning dialog is displayed, telling the user that the current "
-"calculation will be cleared, and the base will be reset to decimal."
-msgstr ""
-"Si l'usuari intenta canviar el mode quan s'està mostrant un càlcul parcial, "
-"es mostrarà un diàleg d'advertiment, avisant a l'usuari que el càlcul actual "
-"es netejarà i la base es reiniciarà a decimal."
+#: C/trigonometry.page:9(page/title)
+msgid "Trigonometry"
+msgstr "Trigonometria"
-#: C/mate-calc.xml:2113(para)
+#: C/trigonometry.page:11(page/p)
msgid ""
-"There is a checkbox present, that if checked, prevents the dialog from being "
-"shown again."
-msgstr ""
-"Hi ha una casella de selecció que, si és seleccionada, evita que el diàleg "
-"es torni a mostrar."
-
-#: C/mate-calc.xml:2116(para)
-msgid "Clears the display."
-msgstr "Neteja la pantalla."
-
-#: C/mate-calc.xml:2117(para)
-msgid "Sets the base to decimal."
-msgstr "Estableix la base a decimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:2118(para)
-msgid "Sets the numeric display to fixed."
-msgstr "Estableix la visualització numèrica en format estable."
-
-#: C/mate-calc.xml:2119(para)
-msgid "Sets the accuracy to nine places after the numeric point."
-msgstr "Estableix la precisió a nou posicions després del separador decimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:2120(para)
-msgid "Clears the display of the thousands separator."
-msgstr "Neteja la visualització del separador de milers."
-
-#: C/mate-calc.xml:2121(para)
-msgid "Clears the display of trailing zeroes after the numeric point."
+"Trigonometry can be performed using the sin, cos, and tan <link xref="
+"\"function\">function</link>."
msgstr ""
-"Neteja la visualització dels zeros finals després del separador decimal."
+"Es poden utilitzar les <link xref=\"function\">funcions</link> "
+"trigonomètriques del sin, el cos i la tan."
-#: C/mate-calc.xml:2122(para)
-msgid "Dismisses the register window if the new mode is Basic."
-msgstr "Desapareix la finestra de registres si el mode nou és Bàsic."
+#: C/trigonometry.page:15(example/p)
+msgid "sin 45"
+msgstr "sin 45"
-#: C/mate-calc.xml:2114(para)
+#: C/trigonometry.page:19(page/p)
msgid ""
-"If the user presses the <guibutton>Cancel</guibutton> button, the change "
-"mode operation is cancelled. If the user presses the <guibutton>Change Mode</"
-"guibutton> button, the mode is changed and has the following side-effects: "
-"<placeholder-1/>"
+"The angle units used can be changed from the <guiseq><gui>Calculator</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu. Trigonometry buttons are visible "
+"when in <link xref=\"mouse\">scientific mode</link>."
msgstr ""
-"Si l'usuari prem el botó <guibutton>Cancel·la</guibutton>, es cancel·lara el "
-"canvi de mode d'operació. Si l'usuari prem el botó <guibutton>Canvia el "
-"mode</guibutton>, el mode es canviarà i es produiran els efectes secundaris "
-"següents: <placeholder-1/>"
+"Les unitats dels angles es poden canviar des del menú "
+"<guiseq><gui>Calculadora</gui><gui>Preferències</gui></guiseq>. Les funcions "
+"trigonomètriques són visibles en el <link xref=\"mouse\">mode científic</"
+"link>."
-#: C/mate-calc.xml:2128(title)
-msgid "Changing The Display Area"
-msgstr "Canviar l'àrea de visualització"
-
-#: C/mate-calc.xml:2129(para)
+#: C/trigonometry.page:23(page/p)
msgid ""
-"In arithmetic precedence mode, it is possible to use the mouse to click on "
-"the display area and edit it."
+"Hyperbolic functions are available by adding \"h\" to the end of a function."
msgstr ""
-"En mode de precedència aritmètica és possible utilitzar el ratolí per a fer "
-"clic a l'àrea de visualització i editar-la."
+"Les funcions hiperbòliques estan disponibles afegint «h» al final d'una "
+"funció."
-#: C/mate-calc.xml:2135(para)
-msgid ""
-"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo> which will "
-"delete the character to the right of the text cursor"
-msgstr ""
-"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Supressió</keycap></keycombo> que "
-"suprimirà el caràcter a la dreta del cursor de text"
+#: C/trigonometry.page:27(example/p)
+msgid "sinh 0.34"
+msgstr "sinh 0.34"
-#: C/mate-calc.xml:2136(para)
+#: C/trigonometry.page:31(page/p)
msgid ""
-"<keycap>Home</keycap> which moves the text cursor to the beginning of the "
-"display area"
+"Inverse functions are entered either using the inverse symbol ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>) or the \"a\" form of the "
+"function. The following two equations are equivalent."
msgstr ""
-"<keycap>Inici</keycap> que mourà el cursor de text al començament de l'àrea "
-"de visualització"
+"Les funcions inverses s'introdueixen utilitzant el símbol invers ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>) o utilitzant la forma «a» de "
+"la funció. Les dues funcions següents són equivalents. "
-#: C/mate-calc.xml:2137(para)
-msgid ""
-"<keycap>End</keycap> which moves the text cursor to the end of the display "
-"area"
-msgstr ""
-"<keycap>Final</keycap> que mourà el cursor de text al final de l'àrea de "
-"visualització"
+#: C/trigonometry.page:36(example/p)
+msgid "sin⁻¹ 0.5"
+msgstr "sin⁻¹ 0.5"
-#: C/mate-calc.xml:2132(para)
-msgid ""
-"All the normal keyboard shortcuts will work, plus the addition of: "
-"<placeholder-1/>"
-msgstr ""
-"Totes les dreceres de teclat normals funcionaran, a més a més de les "
-"addicionals: <placeholder-1/>"
+#: C/trigonometry.page:39(example/p)
+msgid "asin 0.5"
+msgstr "asin 0.5"
-#: C/mate-calc.xml:2145(title)
-msgid "Quick Reference: Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Referència ràpida: dreceres de teclat"
-
-#: C/mate-calc.xml:2146(para)
+#: C/trigonometry.page:43(page/p)
msgid ""
-"<xref linkend=\"mate-calc-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, and <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> provide a quick reference for all "
-"of the <application>mate-calc</application> keyboard shortcuts."
+"To enter <link xref=\"variable\">π</link> with the keyboard use "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>."
msgstr ""
-"La <xref linkend=\"mate-calc-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, la <xref "
-"linkend=\"mate-calc-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/> i la <xref linkend="
-"\"mate-calc-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> proporcionen una referència "
-"ràpida per a totes les dreceres de teclat del <application>mate-calc</"
-"application>."
+"Per introduir el <link xref=\"variable\">π</link> amb el teclat utilitzeu "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>."
-#: C/mate-calc.xml:2147(para)
-msgid ""
-"When you use the keyboard shortcut for any of the calculator buttons that "
-"have a menu associated with them, that menu is displayed. You can then use "
-"the arrow keys to select a menu item or the menu item's shortcut."
-msgstr ""
-"Quan utilitzeu la drecera de teclat per a qualsevol botó de la calculadora "
-"que té un menú associat, es mostrarà el menú. Llavors podeu utilitzar les "
-"fletxes de cursor per a seleccionar un element del menú o la drecera de "
-"teclat de l'element del menú."
+#: C/variables.page:9(page/title)
+msgid "Variables"
+msgstr "Variables"
-#: C/mate-calc.xml:2151(title)
+#: C/variables.page:11(page/p)
msgid ""
-"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>mate-calc</"
-"application> Buttons"
+"To assign a value to a variable use the = symbol or choose the variable to "
+"assign to with the <gui>x</gui> button in <link xref=\"mouse\">advanced "
+"mode</link>. A variable name must only contain upper or lower characters."
msgstr ""
-"Referència ràpida per a les dreceres de teclat dels botons del "
-"<application>mate-calc</application>."
-
-#: C/mate-calc.xml:2160(para) C/mate-calc.xml:2550(para)
-#: C/mate-calc.xml:2645(para)
-msgid "Keyboard Shortcut"
-msgstr "Drecera de teclat"
-
-#: C/mate-calc.xml:2166(para) C/mate-calc.xml:2556(para)
-#: C/mate-calc.xml:2651(para)
-msgid "See"
-msgstr "Vegeu"
-
-#: C/mate-calc.xml:2171(para)
-msgid "<keycap>0</keycap> to <keycap>9</keycap> inclusive"
-msgstr "<keycap>0</keycap> a <keycap>9</keycap> incloses"
-
-#: C/mate-calc.xml:2177(keycap) C/mate-calc.xml:2184(guibutton)
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-#: C/mate-calc.xml:2178(guibutton)
-msgid "Acc"
-msgstr "Prc"
-
-#: C/mate-calc.xml:2183(keycap) C/mate-calc.xml:2561(keycap)
-msgid "a"
-msgstr "a"
-
-#: C/mate-calc.xml:2185(para) C/mate-calc.xml:2191(para)
-#: C/mate-calc.xml:2203(para) C/mate-calc.xml:2215(para)
-#: C/mate-calc.xml:2227(para) C/mate-calc.xml:2239(para)
-msgid "Hexadecimal numerals"
-msgstr "Número hexadecimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:2189(keycap) C/mate-calc.xml:2567(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2656(keycap)
-msgid "b"
-msgstr "b"
-
-#: C/mate-calc.xml:2195(keycap) C/mate-calc.xml:2202(guibutton)
-msgid "C"
-msgstr "C"
-
-#: C/mate-calc.xml:2201(keycap) C/mate-calc.xml:2662(keycap)
-msgid "c"
-msgstr "c"
-
-#: C/mate-calc.xml:2207(keycap) C/mate-calc.xml:2214(guibutton)
-msgid "D"
-msgstr "D"
-
-#: C/mate-calc.xml:2209(para)
-msgid "Double-declining depreciation"
-msgstr "Depreciació doble decreixent"
-
-#: C/mate-calc.xml:2213(keycap) C/mate-calc.xml:2573(keycap)
-msgid "d"
-msgstr "d"
-
-#: C/mate-calc.xml:2219(keycap) C/mate-calc.xml:2226(guibutton)
-msgid "E"
-msgstr "E"
-
-#: C/mate-calc.xml:2220(guibutton)
-msgid "Exp"
-msgstr "Exp"
-
-#: C/mate-calc.xml:2221(para)
-msgid "Exponential"
-msgstr "Exponencial"
-
-#: C/mate-calc.xml:2232(guibutton)
-msgid "Fun"
-msgstr "Fun"
-
-#: C/mate-calc.xml:2237(keycap) C/mate-calc.xml:2579(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2668(keycap)
-msgid "f"
-msgstr "f"
-
-#: C/mate-calc.xml:2243(keycap)
-msgid "G"
-msgstr "G"
-
-#: C/mate-calc.xml:2244(guibutton)
-msgid "Log"
-msgstr "Log"
-
-#: C/mate-calc.xml:2245(para)
-msgid "Common logarithm"
-msgstr "Logaritme decimal"
-
-#: C/mate-calc.xml:2249(keycap) C/mate-calc.xml:2591(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2680(keycap)
-msgid "i"
-msgstr "i"
-
-#: C/mate-calc.xml:2251(para)
-msgid "Integer portion"
-msgstr "Part entera"
-
-#: C/mate-calc.xml:2255(keycap)
-msgid "J"
-msgstr "J"
-
-#: C/mate-calc.xml:2256(guibutton)
-msgid "Cos"
-msgstr "Cos"
-
-#: C/mate-calc.xml:2257(para)
-msgid "Cosine"
-msgstr "Cosinus"
-
-#: C/mate-calc.xml:2261(keycap)
-msgid "K"
-msgstr "K"
-
-#: C/mate-calc.xml:2262(guibutton)
-msgid "Sin"
-msgstr "Sin"
-
-#: C/mate-calc.xml:2263(para)
-msgid "Sine"
-msgstr "Sinus"
-
-#: C/mate-calc.xml:2267(keycap)
-msgid "L"
-msgstr "L"
-
-#: C/mate-calc.xml:2268(guibutton) C/mate-calc.xml:2269(para)
-msgid "Tan"
-msgstr "Tan"
-
-#: C/mate-calc.xml:2273(keycap) C/mate-calc.xml:2693(keycap)
-msgid "l"
-msgstr "l"
-
-#: C/mate-calc.xml:2275(para)
-msgid "Straight-line depreciation"
-msgstr "Depreciació constant"
-
-#: C/mate-calc.xml:2279(keycap)
-msgid "M"
-msgstr "M"
-
-#: C/mate-calc.xml:2285(keycap) C/mate-calc.xml:2699(keycap)
-msgid "m"
-msgstr "m"
-
-#: C/mate-calc.xml:2287(para)
-msgid "Compounding term"
-msgstr "Terme compost"
-
-#: C/mate-calc.xml:2291(keycap)
-msgid "N"
-msgstr "N"
-
-#: C/mate-calc.xml:2293(para)
-msgid "Natural logarithm"
-msgstr "Logaritme natural"
-
-#: C/mate-calc.xml:2297(keycap) C/mate-calc.xml:2597(keycap)
-msgid "n"
-msgstr "n"
-
-#: C/mate-calc.xml:2298(guibutton)
-msgid "Xnor"
-msgstr "XNOR"
-
-#: C/mate-calc.xml:2303(keycap)
-msgid "P"
-msgstr "P"
-
-#: C/mate-calc.xml:2305(para)
-msgid "Periodic payment"
-msgstr "Pagament periòdic"
-
-#: C/mate-calc.xml:2309(keycap) C/mate-calc.xml:2705(keycap)
-msgid "p"
-msgstr "p"
-
-#: C/mate-calc.xml:2311(para)
-msgid "Present value"
-msgstr "Valor actual"
-
-#: C/mate-calc.xml:2317(para)
-msgid "Retrieve value from memory register"
-msgstr "Recupera un valor del registre de memòria"
-
-#: C/mate-calc.xml:2321(keycap) C/mate-calc.xml:2609(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2717(keycap)
-msgid "r"
-msgstr "r"
-
-#: C/mate-calc.xml:2329(para)
-msgid "Store value in memory register"
-msgstr "Desa un valor en el registre de memòria"
-
-#: C/mate-calc.xml:2333(keycap) C/mate-calc.xml:2615(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2723(keycap)
-msgid "s"
-msgstr "s"
-
-#: C/mate-calc.xml:2335(para)
-msgid "Square root"
-msgstr "Arrel quadrada"
-
-#: C/mate-calc.xml:2339(keycap)
-msgid "T"
-msgstr "T"
-
-#: C/mate-calc.xml:2341(para)
-msgid "Periodic interest rate"
-msgstr "Tipus d'interès periòdic"
-
-#: C/mate-calc.xml:2345(keycap) C/mate-calc.xml:2729(keycap)
-msgid "t"
-msgstr "t"
+"Per assignar un valor a una variable utilitzeu el símbol = o escolliu la "
+"variable a ser assignada amb el botó <gui>x</gui> en el <link xref=\"mouse"
+"\">mode avançat</link>. El nom d'una variable només pot contenir caràcters "
+"en majúscula o en minúscula."
-#: C/mate-calc.xml:2347(para)
-msgid "Payment period"
-msgstr "Pagament periòdic"
+#: C/variables.page:16(example/p)
+msgid "x=5"
+msgstr "x=5"
-#: C/mate-calc.xml:2351(keycap)
-msgid "u"
-msgstr "u"
+#: C/variables.page:19(example/p)
+msgid "value=82"
+msgstr "valor=82"
-#: C/mate-calc.xml:2353(para)
-msgid "Absolute value"
-msgstr "Valor absolut"
-
-#: C/mate-calc.xml:2357(keycap) C/mate-calc.xml:2735(keycap)
-msgid "v"
-msgstr "v"
-
-#: C/mate-calc.xml:2359(para)
-msgid "Future value"
-msgstr "Valor futur"
-
-#: C/mate-calc.xml:2365(para)
-msgid "Exchange memory register value and displayed value"
-msgstr "Intercanvia el valor del registre de memòria amb el valor mostrat"
-
-#: C/mate-calc.xml:2369(keycap)
-msgid "Y"
-msgstr "Y"
-
-#: C/mate-calc.xml:2371(para)
-msgid "Sum-of-the-years'-digits depreciation"
-msgstr "Depreciació per suma dels dígits dels anys"
-
-#: C/mate-calc.xml:2375(keycap)
-msgid "^"
-msgstr "^"
-
-#: C/mate-calc.xml:2381(keycap)
-msgid "!"
-msgstr "!"
-
-#: C/mate-calc.xml:2383(para)
-msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
-msgstr "Factorial de <replaceable>x</replaceable>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2388(guibutton)
-msgid "Con"
-msgstr "Con"
-
-#: C/mate-calc.xml:2389(para)
-msgid "Constant value"
-msgstr "Valor constant"
-
-#: C/mate-calc.xml:2399(keycap)
-msgid "&amp;"
-msgstr "&amp;"
-
-#: C/mate-calc.xml:2400(guibutton)
-msgid "And"
-msgstr "AND"
-
-#: C/mate-calc.xml:2405(para)
-msgid "<keycap>(</keycap> and <keycap>)</keycap>"
-msgstr "<keycap>(</keycap> i <keycap>)</keycap>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2441(keycap)
-msgid ":"
-msgstr ":"
-
-#: C/mate-calc.xml:2443(para)
-msgid "Fractional portion"
-msgstr "Part fraccionada"
-
-#: C/mate-calc.xml:2449(para)
-msgid "Left shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr "Desplaçament a l'esquerra <replaceable>n</replaceable>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2453(para)
-msgid "<keycap>=</keycap> or <keycap>Return</keycap>"
-msgstr "<keycap>=</keycap> o <keycap>Retorn</keycap>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2461(para)
-msgid "Right shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr "Desplaçament a la dreta <replaceable>n</replaceable>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2465(keycap)
-msgid "?"
-msgstr "?"
-
-#: C/mate-calc.xml:2467(para)
-msgid "Random number generator"
-msgstr "Generador de nombres aleatoris"
-
-#: C/mate-calc.xml:2471(keycap)
-msgid "@"
-msgstr "@"
-
-#: C/mate-calc.xml:2477(keycap)
-msgid "["
-msgstr "["
-
-#: C/mate-calc.xml:2479(para)
-msgid "Get a 32-bit unsigned integer"
-msgstr "Aconsegueix un enter de 32 bits sense signe"
-
-#: C/mate-calc.xml:2483(keycap)
-msgid "]"
-msgstr "]"
-
-#: C/mate-calc.xml:2485(para)
-msgid "Get a 16-bit unsigned integer"
-msgstr "Aconsegueix un enter de 16 bits sense signe"
-
-#: C/mate-calc.xml:2490(guibutton)
-msgid "Xor"
-msgstr "XOR"
-
-#: C/mate-calc.xml:2495(keycap)
-msgid "{"
-msgstr "{"
-
-#: C/mate-calc.xml:2501(keycap)
-msgid "|"
-msgstr "|"
-
-#: C/mate-calc.xml:2502(guibutton)
-msgid "Or"
-msgstr "OR"
-
-#: C/mate-calc.xml:2507(keycap)
-msgid "}"
-msgstr "}"
-
-#: C/mate-calc.xml:2513(keycap)
-msgid "~"
-msgstr "~"
-
-#: C/mate-calc.xml:2514(guibutton)
-msgid "Not"
-msgstr "NOT"
-
-#: C/mate-calc.xml:2525(para)
-msgid "<keycap>Esc</keycap> or"
-msgstr "<keycap>Esc</keycap> o"
-
-#: C/mate-calc.xml:2526(keycap) C/mate-calc.xml:2656(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2662(keycap) C/mate-calc.xml:2668(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2674(keycap) C/mate-calc.xml:2680(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2686(keycap) C/mate-calc.xml:2693(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2699(keycap) C/mate-calc.xml:2705(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2711(keycap) C/mate-calc.xml:2717(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2723(keycap) C/mate-calc.xml:2729(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2735(keycap) C/mate-calc.xml:2741(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2747(keycap)
-msgid "Ctrl"
-msgstr "Ctrl"
-
-#: C/mate-calc.xml:2528(para)
-msgid "Clear entry"
-msgstr "Neteja l'entrada"
-
-#: C/mate-calc.xml:2532(keycap) C/mate-calc.xml:2747(keycap)
-msgid "Shift"
-msgstr "Majúscula"
-
-#: C/mate-calc.xml:2532(keycap)
-msgid "Delete"
-msgstr "Supressió"
-
-#: C/mate-calc.xml:2541(title)
+#: C/variables.page:23(page/p)
msgid ""
-"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>mate-calc</"
-"application> Scientific Mode Options"
-msgstr ""
-"Referència ràpida de les dreceres de teclat de les opcions del mode "
-"científic del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2552(para)
-msgid "Option"
-msgstr "Opció"
-
-#: C/mate-calc.xml:2561(keycap) C/mate-calc.xml:2567(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2573(keycap) C/mate-calc.xml:2579(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2585(keycap) C/mate-calc.xml:2591(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2597(keycap) C/mate-calc.xml:2603(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2609(keycap) C/mate-calc.xml:2615(keycap)
-#: C/mate-calc.xml:2621(keycap) C/mate-calc.xml:2627(keycap)
-msgid "Alt"
-msgstr "Alt"
-
-#: C/mate-calc.xml:2563(para)
-msgid "Set the trigonometric type to gradians."
-msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a graus centesimals."
-
-#: C/mate-calc.xml:2569(para)
-msgid "Set the numeric base to binary."
-msgstr "Estableix la base numèrica a binari."
-
-#: C/mate-calc.xml:2575(para)
-msgid "Set the numeric base to decimal."
-msgstr "Estableix la base numèrica a decimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:2581(para)
-msgid "Set the display type to fixed-point format."
-msgstr "Estableix el tipus de visualització en format estable."
-
-#: C/mate-calc.xml:2585(keycap)
-msgid "g"
-msgstr "g"
-
-#: C/mate-calc.xml:2587(para)
-msgid "Set the trigonometric type to degrees."
-msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a graus."
-
-#: C/mate-calc.xml:2593(para)
-msgid "Select the inverse option for use with the trigonometric functions."
+"Variables can be used in any equation and are substituted for their assigned "
+"value. Variables can be inserted using the <gui>x</gui> button."
msgstr ""
-"Selecciona l'opció inversa a utilitzar amb les funcions trigonomètriques."
-
-#: C/mate-calc.xml:2599(para)
-msgid "Set the display type to engineering format."
-msgstr "Estableix el tipus de visualització en format d'enginyer."
-
-#: C/mate-calc.xml:2603(keycap)
-msgid "o"
-msgstr "o"
-
-#: C/mate-calc.xml:2605(para)
-msgid "Set the numeric base to octal."
-msgstr "Estableix la base numèrica a octal."
-
-#: C/mate-calc.xml:2611(para)
-msgid "Set the trigonometric type to radians."
-msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a radians."
-
-#: C/mate-calc.xml:2617(para)
-msgid "Set the display type to scientific format."
-msgstr "Estableix el tipus de visualització en format científic."
-
-#: C/mate-calc.xml:2623(para)
-msgid "Set the numeric base to hexadecimal."
-msgstr "Estableix la base numèrica a hexadecimal."
-
-#: C/mate-calc.xml:2629(para)
-msgid "Select the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
-msgstr ""
-"Selecciona l'opció hiperbòlica a utilitzar amb les funcions trigonomètriques."
-
-#: C/mate-calc.xml:2636(title)
-msgid ""
-"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>mate-calc</"
-"application> Menu Items"
-msgstr ""
-"Referència ràpida de les dreceres de teclat dels elements de menú del "
-"<application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2647(para)
-msgid "Menu Item"
-msgstr "Element del menú"
-
-#: C/mate-calc.xml:2657(guimenu) C/mate-calc.xml:2669(guimenu)
-#: C/mate-calc.xml:2687(guimenu) C/mate-calc.xml:2694(guimenu)
-#: C/mate-calc.xml:2700(guimenu) C/mate-calc.xml:2706(guimenu)
-#: C/mate-calc.xml:2718(guimenu) C/mate-calc.xml:2724(guimenu)
-#: C/mate-calc.xml:2730(guimenu)
-msgid "View"
-msgstr "Visualitza"
-
-#: C/mate-calc.xml:2658(para)
-msgid "Change to Basic mode"
-msgstr "Canvia al mode Bàsic"
-
-#: C/mate-calc.xml:2663(guimenu) C/mate-calc.xml:2681(guimenu)
-#: C/mate-calc.xml:2736(guimenu) C/mate-calc.xml:2742(guimenu)
-#: C/mate-calc.xml:2748(guimenu)
-msgid "Edit"
-msgstr "Edita"
-
-#: C/mate-calc.xml:2663(guimenuitem)
-msgid "Copy"
-msgstr "Copia"
-
-#: C/mate-calc.xml:2664(para)
-msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
-msgstr "Copia el valor actual de l'àrea de visualització al porta-retalls"
-
-#: C/mate-calc.xml:2670(para)
-msgid "Change to Financial mode"
-msgstr "Canvia al mode financer"
-
-#: C/mate-calc.xml:2674(keycap)
-msgid "h"
-msgstr "h"
-
-#: C/mate-calc.xml:2675(guimenu)
-msgid "Help"
-msgstr "Ajuda"
-
-#: C/mate-calc.xml:2675(guimenuitem)
-msgid "Contents"
-msgstr "Continguts"
-
-#: C/mate-calc.xml:2676(para)
-msgid "Display the <application>mate-calc</application> online help"
-msgstr "Mostra l'ajuda en línia del <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2681(guimenuitem)
-msgid "Insert ASCII Value"
-msgstr "Insereix un valor ASCII"
-
-#: C/mate-calc.xml:2682(para)
-msgid "Display the <guilabel>Insert ASCII Value</guilabel> dialog"
-msgstr "Mostra el diàleg <guilabel>Insereix un valor ASCII</guilabel>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2686(keycap)
-msgid "k"
-msgstr "k"
-
-#: C/mate-calc.xml:2688(para)
-msgid "Display the thousands separator"
-msgstr "Mostra els separadors de milers"
-
-#: C/mate-calc.xml:2694(guimenuitem)
-msgid "Left-to-right Precedence"
-msgstr "Precedència d'esquerra a dreta"
-
-#: C/mate-calc.xml:2695(para)
-msgid "Calculate results using left-to-right precedence"
-msgstr "Calcula els resultats utilitzant la precedència d'esquerra a dreta"
-
-#: C/mate-calc.xml:2700(guimenuitem)
-msgid "Memory Registers"
-msgstr "Registres de memòria"
-
-#: C/mate-calc.xml:2701(para)
-msgid "Display the <guilabel>Memory Registers</guilabel> window"
-msgstr "Mostra la finestra <guilabel>Registres de memòria</guilabel>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2707(para)
-msgid "Change to Programming mode"
-msgstr "Canvia al mode de programació"
-
-#: C/mate-calc.xml:2711(keycap)
-msgid "q"
-msgstr "q"
-
-#: C/mate-calc.xml:2712(guimenuitem)
-msgid "Quit"
-msgstr "Surt"
-
-#: C/mate-calc.xml:2713(para)
-msgid "Quit the <application>mate-calc</application> application"
-msgstr "Surt de l'aplicació <application>mate-calc</application>"
-
-#: C/mate-calc.xml:2718(guimenuitem)
-msgid "Arithmetic Precedence"
-msgstr "Precedència aritmètica"
-
-#: C/mate-calc.xml:2719(para)
-msgid "Calculate results using arithmetic precedence"
-msgstr "Calcula els resultats utilitzant la precedència aritmètica"
-
-#: C/mate-calc.xml:2725(para)
-msgid "Change to Scientific mode"
-msgstr "Canvia al mode científic"
-
-#: C/mate-calc.xml:2731(para)
-msgid "Show trailing zeroes"
-msgstr "Mostra els zeros finals"
-
-#: C/mate-calc.xml:2736(guimenuitem)
-msgid "Paste"
-msgstr "Enganxa"
-
-#: C/mate-calc.xml:2737(para)
-msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
-msgstr "Enganxa el valor actual del porta-retalls a l'àrea de visualització"
+"Les variables es poden utilitzar en qualsevol equació i són substituïdes pel "
+"valor que tenen assignat. Les variables es poden inserir utilitzant el botó "
+"<gui>x</gui>."
-#: C/mate-calc.xml:2741(keycap) C/mate-calc.xml:2747(keycap)
-msgid "z"
-msgstr "z"
+#: C/variables.page:28(example/p)
+msgid "6x+3"
+msgstr "6x+3"
-#: C/mate-calc.xml:2742(guimenuitem)
-msgid "Undo"
-msgstr "Desfés"
+#: C/variables.page:31(example/p)
+msgid "xy−3x+7y−21"
+msgstr "xy−3x+7y−21"
-#: C/mate-calc.xml:2743(para)
-msgid "Undo previous action"
-msgstr "Desfés l'acció anterior"
+#: C/variables.page:35(page/p)
+msgid "The following variables are always defined."
+msgstr "Les variables següents sempre estan definides."
-#: C/mate-calc.xml:2748(guimenuitem)
-msgid "Redo"
-msgstr "Refés"
+#: C/variables.page:40(td/p)
+msgid "ans"
+msgstr "ans"
-#: C/mate-calc.xml:2749(para)
-msgid "Redo an undo'ed action"
-msgstr "Refés una acció que acabeu de desfer"
+#: C/variables.page:41(td/p)
+msgid "Result of previous calculation"
+msgstr "Resultat del càlcul anterior"
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/mate-calc.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Joan Duran <[email protected]>, 2008"
-
-#~ msgid "This function uses the following memory registers:"
-#~ msgstr "Aquesta funció utilitza els registres de memòria següents:"
-
-#~ msgid "Register 0"
-#~ msgstr "Registre 0"
-
-#~ msgid "<replaceable>int</replaceable>, the periodic interest rate"
-#~ msgstr "<replaceable>int</replaceable>, el tipus d'interès periòdic"
-
-#~ msgid "Register 1"
-#~ msgstr "Registre 1"
-
-#~ msgid "<replaceable>fv</replaceable>, the future value"
-#~ msgstr "<replaceable>fv</replaceable>, el valor futur"
-
-#~ msgid "Register 2"
-#~ msgstr "Registre 2"
-
-#~ msgid "<replaceable>pv</replaceable>, the present value"
-#~ msgstr "<replaceable>pv</replaceable>, el valor actual"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Ctrm</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Ctrm</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "<replaceable>cost</replaceable>, the amount paid for the asset"
-#~ msgstr "<replaceable>cost</replaceable>, la quantitat pagada per a l'actiu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<replaceable>salvage</replaceable>, the value of the asset at the end of "
-#~ "its life"
-#~ msgstr ""
-#~ "<replaceable>salvament</replaceable>, el valor de l'actiu al final de la "
-#~ "seva vida"
-
-#~ msgid "<replaceable>life</replaceable>, the useful life of the asset"
-#~ msgstr "<replaceable>vida</replaceable>, la vida útil de l'actiu"
-
-#~ msgid "Register 3"
-#~ msgstr "Registre 3"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<replaceable>period</replaceable>, the time period for depreciation "
-#~ "allowance"
-#~ msgstr ""
-#~ "<replaceable>període</replaceable>, el període de temps per a la provisió "
-#~ "per a depreciació"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Ddb</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Ddb</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "<replaceable>pmt</replaceable>, the periodic payment"
-#~ msgstr "<replaceable>pmt</replaceable>, el pagament periòdic"
-
-#~ msgid "<replaceable>n</replaceable>, the number of periods"
-#~ msgstr "<replaceable>n</replaceable>, el número de períodes"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Fv</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Fv</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "<replaceable>prin</replaceable>, the principal"
-#~ msgstr "<replaceable>prin</replaceable>, el principal"
-
-#~ msgid "<replaceable>n</replaceable>, the term"
-#~ msgstr "<replaceable>n</replaceable>, el termini"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Pmt</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Pmt</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Pv</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Pv</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Rate</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Rate</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Sln</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Sln</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-
-#~ msgid "Click <guibutton>Syd</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Syd</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
+#: C/variables.page:44(td/p)
+msgid "e"
+msgstr "e"
-#~ msgid "Click <guibutton>Term</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "Feu clic a <guibutton>Term</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
+#: C/variables.page:45(td/p)
+msgid "<link xref=\"logarithm\">Euler's Number</link>"
+msgstr "<link xref=\"logarithm\">Nombre d'Euler</link>"
-#~ msgid ""
-#~ "To change the values of individuals bits in integer values, choose "
-#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Bit Editor</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice>. This option is only available in Scientific "
-#~ "mode."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a canviar els valors de bits individuals en valors enters, "
-#~ "seleccioneu <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra "
-#~ "l'editor de bits</guimenuitem></menuchoice>. Aquesta opció només està "
-#~ "disponible en el mode científic."
+#: C/variables.page:49(td/p)
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Pi</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Pi</link>"
-#~ msgid "Show Bitcalculating Extension"
-#~ msgstr "Mostra l'extensió de càlcul de bits"
+#: C/variables.page:52(td/p)
+msgid "rand"
+msgstr "rand"
-#~ msgid "Display the bitcalculation extension"
-#~ msgstr "Mostra l'extensió de càlcul de bits"
+#: C/variables.page:53(td/p)
+msgid "Random value in the range [0,1] (changes on each read)"
+msgstr "Valor aleatori en el rang [0,1] (canvia en cada lectura)"