summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/lt.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/lt.po')
-rw-r--r--po/lt.po337
1 files changed, 230 insertions, 107 deletions
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index acc0d80..2655744 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -6,14 +6,15 @@
# Džiugas Grėbliūnas <[email protected]>, 2014
# Gintautas Miliauskas <[email protected]>, 2006, 2007, 2008
# brennus <[email protected]>, 2014
+# Moo, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-08 13:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-05 14:02+0000\n"
-"Last-Translator: Džiugas Grėbliūnas <[email protected]>\n"
-"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/lt/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-16 17:00+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-02-15 19:22+0000\n"
+"Last-Translator: Moo\n"
+"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/mate/MATE/language/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,11 +28,11 @@ msgstr "Ekrano užsklanda"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
msgid "Set your screensaver preferences"
-msgstr "Nurodykite ekrano užsklandos nustatymus"
+msgstr "Nurodykite ekrano užsklandos nuostatas"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:1
msgid "Screensaver Preferences"
-msgstr "Ekrano užsklandos nustatymai"
+msgstr "Ekrano užsklandos nustatos"
#: ../data/mate-screensaver-preferences.ui.h:2
msgid "Power _Management"
@@ -74,6 +75,7 @@ msgid "Screensavers"
msgstr "Ekrano užsklandos"
#: ../data/mate-screensaver.directory.in.h:2
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:7
msgid "Screensaver themes"
msgstr "Ekrano užsklandos temos"
@@ -85,54 +87,181 @@ msgstr "Ekrano užsklandos temos"
msgid "Cosmos"
msgstr "Kosmosas"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
-msgstr "<span size=\"xx-large\" weight=\"ultrabold\">%s</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"large\">%s</span>"
-msgstr "<span size=\"large\">%s</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:6
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:8
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
-msgstr "<span size=\"small\">%U kompiuteryje %h</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:9
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:1
msgid "_Leave Message"
msgstr "_Palikti žinutę"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:10
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
msgid "_Switch User"
msgstr "_Keisti naudotoją"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:11
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:3
msgid "_Log Out"
msgstr "At_sijungti"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:12
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atšaukti"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:13 ../src/gs-lock-plug.c:1778
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:5 ../src/gs-lock-plug.c:1792
msgid "_Unlock"
msgstr "_Atrakinti"
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:15
+#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:7
#, no-c-format
msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
msgstr "<b>Palikti žinutę %R:</b>"
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Activate when idle"
+msgstr "Aktyvuoti, kai neveiklus"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
+msgstr "Nustatykite į teigiamą, jei norite aktyvuoti ekrano užsklandą, kai seansas neveiklus."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Lock on activation"
+msgstr "Paleidus, užrakinti"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
+msgstr "Nustatykite į teigiamą, jei norite, kad paleidus užsklandą būtų užrakintas ekranas."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Screensaver theme selection mode"
+msgstr "Ekrano užsklandos temos pasirinkimo veiksena"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
+"screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
+"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
+"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
+"activation."
+msgstr "Ekrano užsklandos naudojama pasirinkimo veiksena. Gali būti „blank-only“, kai norima įjungti ekrano užsklandą, nenaudojant jokios temos, „single“, kai norima įjungti ekrano užsklandą, naudojant tik vieną temą (nurodytą „themes“ rakte), ir „random“, kai norima įjungti ekrano užsklandą, naudojant atsitiktinę temą."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
+"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
+"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when "
+"\"mode\" is \"random\"."
+msgstr "Šiame rakte nurodoma ekrano užsklandos naudojamų temų sąrašas. Jo nepaisoma, kai rakto „mode“ reikšmė yra „blank-only“; kai rakto „mode“ reikšmė yra „single“, reikia nurodyti vieną temos pavadinimą, kai rakto „mode“ reikšmė yra „random“, reikia nurodyti temų sąrašą."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Time before power management baseline"
+msgstr "Laikas iki energijos valdymo pirmos reikšmės pranešimo"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"The number of seconds of inactivity before signalling to power management. "
+"This key is set and maintained by the session power management agent."
+msgstr "Neaktyvumo laikas sekundėmis, po kurio siunčiamas signalas energijos valdymo posistemei. Ši reikšmė nustatoma seanso energijos valdymo agento programos."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Time before theme change"
+msgstr "Laikas iki temos pakeitimo"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:12
+msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
+msgstr "Kas kiek minučių pakeičiama ekrano užsklandos tema."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Time before locking"
+msgstr "Laikas iki užrakinimo"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"The number of minutes after screensaver activation before locking the "
+"screen."
+msgstr "Minučių skaičius nuo ekrano užsklandos aktyvavimo iki ekrano užrakinimo."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:15
+msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
+msgstr "Leisti į langą įtaisyti klaviatūrą"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:16
+msgid ""
+"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
+"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
+"command."
+msgstr "Nustatykite į teigiamą, jei norite leisti rodyti klaviatūrą atrakinimo lange. Atitinkama komanda turi būti nurodyta rakte „keyboard_command“."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Embedded keyboard command"
+msgstr "Įtaisytos klaviatūros komanda"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:18
+msgid ""
+"The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
+"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should"
+" implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
+"output."
+msgstr "Komanda, kuri bus vykdoma, jei „embedded_keyboard_enabled“ reikšmė teigiama. Programa turėtų vaizduoti klaviatūrą realizuodama XEMBED įskiepio sąsają ir išvesti lango XID į standartinį išėjimą."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:19
+msgid "Allow logout"
+msgstr "Leisti atsijungti"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:20
+msgid ""
+"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
+"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
+msgstr "Nustatykite į teigiamą, jei norite, kad atrakinimo dialoge būtų leidžiama galimybė atsijungti po tam tikro laiko tarpo. Laikas nurodomas „logout_delay“ rakte."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:21
+msgid "Time before logout option"
+msgstr "Laikas iki atsijungimo parinkties"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
+"option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
+"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
+msgstr "Minučių skaičius nuo ekrano užsklandos aktyvavimo iki atsijungimo galimybės atsiradimo atrakinimo dialoge. Šis raktas turi reikšmės tik tada, kai rakto „logout_enable“ reikšmė yra teigiama."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:23
+msgid "Logout command"
+msgstr "Atsijungimo komanda"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:24
+msgid ""
+"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should"
+" simply log the user out without any interaction. This key has effect only "
+"if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
+msgstr "Komanda, paleidžiama paspaudus atsijungimo mygtuką. Ši komanda turėtų paprasčiausiai atjungti naudotoją be pastarojo įsikišimo. Šis raktas turi įtakos tik tada, kai rakto „logout_enable“ reikšmė teigiama."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:25
+msgid "Allow user switching"
+msgstr "Leisti perjungti naudotoją"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:26
+msgid ""
+"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
+"different user account."
+msgstr "Nustatykite į teigiamą, jei norite, kad atrakinimo dialoge būtų rodoma galimybė perjungti naudotoją."
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Theme for lock dialog"
+msgstr "Užrakinimo dialogo tema"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:28
+msgid "Theme to use for the lock dialog"
+msgstr "Užrakinimo dialoge naudojama tema"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:29
+msgid "Allow the session status message to be displayed"
+msgstr "Leisti rodyti seanso būsenos pranešimą"
+
+#: ../data/org.mate.screensaver.gschema.xml.in.h:30
+msgid ""
+"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
+msgstr "Leisti rodyti seanso būsenos pranešimą, kai ekranas užrakintas."
+
#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
-msgstr "Rodyti kosmoso paveikslėlių skaidrių šou"
+msgstr "Rodyti kosmoso paveikslų skaidrių šou"
#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating MATE"
@@ -152,11 +281,11 @@ msgstr "GNOME logotipas „burbuliuoja“ ekrane"
#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
-msgstr "Paveikslėlių aplankas"
+msgstr "Paveikslų aplankas"
#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
-msgstr "Rodyti skaidrių šou iš Jūsų paveikslėlių aplanko"
+msgstr "Rodyti skaidrių šou iš jūsų paveikslų aplanko"
#: ../savers/popsquares.desktop.in.in.h:1
msgid "Pop art squares"
@@ -171,35 +300,35 @@ msgstr "Pulsuojančių spalvų kvadratėliai."
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr "%s. Norėdami daugiau informacijos, žr. --help.\n"
-#: ../savers/floaters.c:94
+#: ../savers/floaters.c:90
msgid "Show paths that images follow"
msgstr "Rodyti paveikslėlių sekamus kelius"
-#: ../savers/floaters.c:99
+#: ../savers/floaters.c:95
msgid "Occasionally rotate images as they move"
msgstr "Retkarčiais pasukti paveikslėlius, kai šie juda"
-#: ../savers/floaters.c:104
+#: ../savers/floaters.c:100
msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr "Rodyti kadrų dažnį ir kitą statistiką"
-#: ../savers/floaters.c:109
+#: ../savers/floaters.c:105
msgid "The maximum number of images to keep on screen"
msgstr "Maksimalus ekrane rodomų paveikslėlių skaičius"
-#: ../savers/floaters.c:109
+#: ../savers/floaters.c:105
msgid "MAX_IMAGES"
msgstr "MAX_IMAGES"
-#: ../savers/floaters.c:114
+#: ../savers/floaters.c:110
msgid "The initial size and position of window"
msgstr "Pradinis lango dydis ir pozicija"
-#: ../savers/floaters.c:114
+#: ../savers/floaters.c:110
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
msgstr "PLOTISxAUKŠTIS+X+Y"
-#: ../savers/floaters.c:119
+#: ../savers/floaters.c:115
msgid "The source image to use"
msgstr "Naudotinas paveikslėlis"
@@ -232,38 +361,38 @@ msgstr "„#rrggbb“"
#: ../savers/slideshow.c:63
msgid "Do not randomize pictures from location"
-msgstr "Imti paveikslėlius iš eilės"
+msgstr "Imti paveikslus iš eilės"
#: ../savers/slideshow.c:67
msgid "Do not try to stretch images on screen"
msgstr "Neištempti paveikslėlių ekrane"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:219
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:220
msgid "Copying files"
msgstr "Kopijuojamos failo"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:243
msgid "From:"
msgstr "Iš:"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:241
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:247
msgid "To:"
msgstr "Į:"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:261
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:271
msgid "Copying themes"
msgstr "Kopijuojamos temos"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:307
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:314
msgid "Invalid screensaver theme"
msgstr "Netinkama ekrano užsklandos tema"
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:310
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:317
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
msgstr "%s nėra tinkama ekrano užsklandos tema."
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:490
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:497
#, c-format
msgid "Copying file: %u of %u"
msgstr "Kopijuojamas failas: %u iš %u"
@@ -381,89 +510,89 @@ msgid "Not used"
msgstr "Nenaudojama"
#. login: is whacked always translate to Username:
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:171 ../src/mate-screensaver-dialog.c:172
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:173 ../src/gs-auth-pam.c:756
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:167 ../src/mate-screensaver-dialog.c:168
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:169 ../src/gs-auth-pam.c:745
msgid "Username:"
msgstr "Naudotojo vardas:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:174 ../src/mate-screensaver-dialog.c:175
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:170 ../src/mate-screensaver-dialog.c:171
#: ../src/gs-auth-pam.c:171
msgid "Password:"
msgstr "Slaptažodis:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:176
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:172
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Turite tuojau pat pasikeisti slaptažodį (slaptažodis paseno)"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:177
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:173
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Turite tuojau pat pasikeisti slaptažodį (root nurodymu)"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:178
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:174
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Jūsų slaptažodis nustojo galiojęs; susisiekite su sistemos administratoriumi"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:179
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:175
msgid "No password supplied"
msgstr "Slaptažodis nenurodytas"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:180
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:176
msgid "Password unchanged"
msgstr "Slaptažodis nepakeistas"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:181
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:177
msgid "Can not get username"
msgstr "Nepavyko gauti naudotojo vardo"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:182
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:178
msgid "Retype new UNIX password:"
msgstr "Pakartokite naują UNIX slaptažodį:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:183
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:179
msgid "Enter new UNIX password:"
msgstr "Įveskite naują UNIX slaptažodį:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:184
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:180
msgid "(current) UNIX password:"
msgstr "(esamas) UNIX slaptažodis:"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:185
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:181
msgid "Error while changing NIS password."
msgstr "Klaida keičiant NIS slaptažodį."
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:186
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:182
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Turite pasirinkti ilgesnį slaptažodį"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:187
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:183
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Slaptažodis jau buvo naudojamas. Pasirinkite kitą."
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:188
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:184
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Turite palaukti ilgiau norėdami pakeisti slaptažodį"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:189
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:185
msgid "Sorry, passwords do not match"
msgstr "Slaptažodžiai nevienodi"
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:260
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:256
msgid "Checking..."
msgstr "Tikrinama..."
-#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:306 ../src/gs-auth-pam.c:495
+#: ../src/mate-screensaver-dialog.c:302 ../src/gs-auth-pam.c:483
msgid "Authentication failed."
msgstr "Tapatybė nepatvirtinta."
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:487
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:454
msgid "Blank screen"
msgstr "Tuščias ekranas"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:493
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:460
msgid "Random"
msgstr "Atsitiktinė"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:983
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:944
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
@@ -471,7 +600,7 @@ msgstr[0] "%d valanda"
msgstr[1] "%d valandos"
msgstr[2] "%d valandų"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:986
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:947
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
@@ -479,7 +608,7 @@ msgstr[0] "%d minutė"
msgstr[1] "%d minutės"
msgstr[2] "%d minučių"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:989
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:950
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
@@ -488,15 +617,15 @@ msgstr[1] "%d sekundės"
msgstr[2] "%d sekundžių"
#. hour:minutes:seconds
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:997
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:958
#, c-format
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. hour:minutes
#. minutes:seconds
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1002
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1015
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:963
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:976
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
@@ -504,23 +633,23 @@ msgstr "%s %s"
#. hour
#. minutes
#. seconds
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1007
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1020
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1026
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:968
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:981
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:987
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1041
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1002
#, c-format
msgid "Never"
msgstr "Niekada"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1622
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1578
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Nepavyko įkelti pagrindinės sąsajos"
-#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1624
+#: ../src/mate-screensaver-preferences.c:1580
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr "Įsitikinkite, kad ekrano užsklanda yra tinkamai įdiegta"
@@ -533,76 +662,70 @@ msgid "Enable debugging code"
msgstr "Įjungti derinimo kodą"
#: ../src/mate-screensaver.desktop.in.in.h:2
-msgid "Launch screen saver and locker program"
+msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Paleisti ekrano užsklandą ir užraktą"
-#: ../src/gs-auth-pam.c:425
+#: ../src/gs-auth-pam.c:413
#, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "Nepavyko sukurti paslaugos %s: %s\n"
-#: ../src/gs-auth-pam.c:455
+#: ../src/gs-auth-pam.c:443
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
msgstr "Negalima nustatyti PAM_TTY=%s"
-#: ../src/gs-auth-pam.c:491
+#: ../src/gs-auth-pam.c:479
msgid "Incorrect password."
msgstr "Neteisingas slaptažodis."
-#: ../src/gs-auth-pam.c:511
+#: ../src/gs-auth-pam.c:499
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr "Šį kartą neleista gauti priėjimo."
-#: ../src/gs-auth-pam.c:519
+#: ../src/gs-auth-pam.c:507
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Daugiau nebeleidžiama prieiti prie šios sistemos."
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2219
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2186
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "nepavyko prisiregistruoti prie pranešimų prievado"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2230
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2197
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "neprisijungta prie pranešimų prievado"
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:2240 ../src/gs-listener-dbus.c:2272
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:2207 ../src/gs-listener-dbus.c:2239
msgid "screensaver already running in this session"
-msgstr "šioje sesijoje jau paleista ekrano užsklanda"
-
-#. Translators: Time format, see https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-
-#. GDateTime.html#g-date-time-format
-#: ../src/gs-lock-plug.c:304
-msgid "%l:%M %p"
-msgstr "%l:%M %p"
+msgstr "šiame seanse jau paleista ekrano užsklanda"
#. Translators: Date format, see https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-
#. GDateTime.html#g-date-time-format
-#: ../src/gs-lock-plug.c:306
+#: ../src/gs-lock-plug.c:308
msgid "%A, %B %e"
msgstr "%A, %B %e"
-#: ../src/gs-lock-plug.c:408
+#: ../src/gs-lock-plug.c:410
msgid "Time has expired."
msgstr "Baigėsi laikas."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:439
+#: ../src/gs-lock-plug.c:441
msgid "You have the Caps Lock key on."
msgstr "Įjungtas Jūsų Caps Lock klavišas."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1758
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1772
msgid "S_witch User..."
msgstr "_Pakeisti naudotoją..."
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1767
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1781
msgid "Log _Out"
msgstr "At_sijungti"
#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1976
+#: ../src/gs-lock-plug.c:2010
msgid "%U on %h"
msgstr "%U kompiuteryje %h"
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1990
+#: ../src/gs-lock-plug.c:2029
msgid "_Password:"
msgstr "_Slaptažodis:"