summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/da.po
blob: fe5921e002a594d81a2d6b5d4d59b6fc8d3f9e1b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# askhl <asklarsen@gmail.com>, 2007
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2014
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2007
# M.P. Rommedahl <Lhademmor@gmail.com>, 2008
# Peter Bach <bach.peter@gmail.com>, 2007
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-13 14:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-13 13:27+0000\n"
"Last-Translator: infirit <infirit@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:125
msgid "Select Command"
msgstr "Vælg kommando"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:198
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Tilføj opstartsprogram"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:202
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Redigér opstartsprogram"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:491
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Startkommandoen kan ikke være tom"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:497
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Startkommandoen er ugyldig"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:551
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:563
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:575
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:783
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Indstillinger for opstartsprogrammer"

#: ../capplet/gsp-app.c:273
msgid "No name"
msgstr "Intet navn"

#: ../capplet/gsp-app.c:279
msgid "No description"
msgstr "Ingen beskrivelse"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:557
msgid "Version of this application"
msgstr "Version af dette program"

#: ../capplet/main.c:54
msgid "Could not display help document"
msgstr "Kunne ikke vise hjælpedokument"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr "Nuværende sessions starttidspunkt"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Unix-tid for start på den nuværende session."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Gem sessioner"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Hvis aktiveret vil mate-session automatisk gemme sessionen."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Log ud-prompt"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Hvis aktiveret vil mate-session spørge brugeren før en session afsluttes."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Logout timeout"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:8
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Tid før sessionen betragtes som værende i tomgang"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:10
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Antallet af minutter med inaktivitet før systemet betragtes som i tomgang."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Default session"
msgstr "Standardsession"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:12
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Programmer som er en del af standardsessionen."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Required session components"
msgstr "Nødvendige sessionskomponenter"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:14
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr "Liste over komponenter der er nødvendige som en del af sessionen. (Hvert element navngiver en nøgle under »/org/mate/desktop/session/required-components«). Værktøjet »Indstillinger for opstartprogrammer« vil normalt ikke tillade brugere at fjerne en nødvendig komponent fra sessionen, og sessionshåndteringen vil automatisk tilføje nødvendige komponenter tilbage til sessionen på logindtidspunktet, hvis de bliver fjernet."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../data/mate-wm.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindueshåndtering"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr "Vindueshåndteringen er det program, som optegner titelbjælken og grænserne rundt om vinduer, samt lader dig flytte og ændre størrelse på vinduer."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:20
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr "Panelet sørger for bjælken i toppen eller bunden af skærmen, som indeholder menuer, vindueslisten, statusikoner, uret, osv."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.in.h:22
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr "Filhåndteringen sørger for skrivebordsikoner og lader dig bruge dine gemte filer."

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Denne session logger dig ind i MATE"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Nogle programmer kører stadigvæk:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:709
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr "Venter på at programmet afslutter. At afbryde dette program kan føre til at du mister data."

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Opstartsprogrammer"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Vælg hvilke programmer som skal startes når du logger ind"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Yderligere opstarts_programmer:"

#: ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Opstartsprogrammer"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Husk _automatisk kørende programmer når der logges ud"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Husk program, der kører nu"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
msgstr "Indstillinger"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Browse…"
msgstr "Gennemse…"

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Komm_entar:"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen er ikke en gyldig .desktop-fil"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Ukendt desktop-filversion \"%s\""

#: ../egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1097
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Programmet accepterer ikke dokumenter på kommandolinje"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Ukendt køreindstilling: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1364
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Kan ikke sende dokumentets URI til en \"Type=Link\"-skrivebordsentitet"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1385
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Ikke et kørbart element"

#: ../egg/eggsmclient.c:225
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Deaktivér forbindelse til sessionshåndteringen"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Angiv fil som indeholder den gemte konfiguration"

#: ../egg/eggsmclient.c:228
msgid "FILE"
msgstr "FILE"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Angiv sessionshåndterings-id"

#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:252
msgid "Session management options:"
msgstr "Sessionshåndtering-indstillinger:"

#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Show session management options"
msgstr "Vis tilvalg for sessionshåndtering"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:258
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikon \"%s\" kunne ikke findes"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:657
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:708
msgid "A program is still running:"
msgstr "Et program kører stadigvæk:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:712
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Nogle programmer kører stadigvæk:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:713
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr "Venter på at programmer afslutter. At afbryde disse programmer kan føre til at du mister data."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:943
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Skift bruger alligevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:946
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Log ud alligevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:949
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Gå i standby alligevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:952
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Gå i dvale alligevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:955
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Sluk alligevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:958
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Genstart alligevel"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:966
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skærmen"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:969
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:332
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] "Du vil automatisk blive logget ud om %d sekund"
msgstr[1] "Du vil automatisk blive logget ud om %d sekunder"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:340
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] "Dette system vil automatisk lukke ned om %d sekund"
msgstr[1] "Dette system vil automatisk lukke ned om %d sekunder"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:386
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Du er på nuværende tidspunkt logget ind som \"%s\"."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:467
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Log ud af dette system nu?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:473
msgid "_Switch User"
msgstr "_Skift bruger"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:482
msgid "_Log Out"
msgstr "_Log ud"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:488
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Sluk dette system nu?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:494
msgid "S_uspend"
msgstr "S_tandby"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:500
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Dvale"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:506
msgid "_Restart"
msgstr "_Genstart"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:516
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Sluk"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1443 ../mate-session/gsm-manager.c:2162
msgid "Not responding"
msgstr "Svarer ikke"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:567
msgid "Remembered Application"
msgstr ""

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1205
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Dette program blokerer log ud."

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:325
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Nægter ny klientforbindelse fordi sessionen er ved at blive lukket ned\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:587
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette ICE-lyttesoklen: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:355
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr "Kunne ikke starte logind-session (og kunne ikke forbinde til X-serveren)"

#: ../mate-session/main.c:554
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Tilsidesæt standard-autostartmapper"

#: ../mate-session/main.c:555
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktivér fejlfindingskode"

#: ../mate-session/main.c:556
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Hent ikke brugerangivne programmer"

#: ../mate-session/main.c:577
msgid " - the MATE session manager"
msgstr " - MATE-sessionshåndteringen"

#: ../tools/mate-session-save.c:65
msgid "Log out"
msgstr "Log ud"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Log ud, og ignorér eventuelle eksisterende blokeringer"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Vis log ud-dialog"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Vis sluk-dialog"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Benyt vinduesbokse til fejl"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "Set the current session name"
msgstr "Sæt det nuværende sessionsnavn"

#: ../tools/mate-session-save.c:71
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Kill session"
msgstr "Afslut session"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Opkræv ikke beskæftigelse"

#: ../tools/mate-session-save.c:117 ../tools/mate-session-save.c:125
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunne ikke tilkoble til sessionshåndteringen"

#: ../tools/mate-session-save.c:287
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program blev kaldt med selvmodsigende tilvalg"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:114
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:168 ../tools/mate-session-inhibit.c:178
#: ../tools/mate-session-inhibit.c:188
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr ""

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:224
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr ""