summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/baobab
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2019-02-15 13:43:45 +0100
committerraveit65 <[email protected]>2019-02-15 13:43:45 +0100
commitcb57e9e6c5211b9b92b4144d8ae3dcd9231095d7 (patch)
tree14a1368355acf4919e00eae021b0c1cd9cc1be99 /baobab
parenta6a07e76e6e4f905e2d5e510b922d7bc93a68c35 (diff)
downloadmate-utils-cb57e9e6c5211b9b92b4144d8ae3dcd9231095d7.tar.bz2
mate-utils-cb57e9e6c5211b9b92b4144d8ae3dcd9231095d7.tar.xz
tx: sync with transifex"
Diffstat (limited to 'baobab')
-rw-r--r--baobab/help/da/da.po102
-rw-r--r--baobab/help/el/el.po4
-rw-r--r--baobab/help/fr/fr.po10
-rw-r--r--baobab/help/gl/gl.po42
-rw-r--r--baobab/help/hu/hu.po9
-rw-r--r--baobab/help/ms/ms.po3
-rw-r--r--baobab/help/nl/nl.po7
-rw-r--r--baobab/help/pl/pl.po10
-rw-r--r--baobab/help/pt/pt.po5
-rw-r--r--baobab/help/tr/tr.po5
-rw-r--r--baobab/help/uk/uk.po7
11 files changed, 175 insertions, 29 deletions
diff --git a/baobab/help/da/da.po b/baobab/help/da/da.po
index 7ec0a03b..774294cd 100644
--- a/baobab/help/da/da.po
+++ b/baobab/help/da/da.po
@@ -1,13 +1,13 @@
# Translators:
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
-# Joe Hansen <[email protected]>, 2018
+# Joe Hansen <[email protected]>, 2019
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: Joe Hansen <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Danish (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -430,6 +430,10 @@ msgid ""
"Filesystem</guimenuitem></menuchoice> from the menu, or press on the "
"<guibutton>Scan Filesystem</guibutton> toolbar button."
msgstr ""
+"For at starte en fuld filsystemskanning vælg "
+"<menuchoice><guimenu>Analyseprogram</guimenu><guimenuitem>Skan "
+"filsystem</guimenuitem></menuchoice> fra menuen, eller tryk på "
+"værktøjslinjeknappen <guibutton>Skan filsystemfilsystem</guibutton>."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:214
@@ -467,6 +471,10 @@ msgid ""
"Analyzer full filesystem scan window. Contains menubar, display area, "
"scrollbars, and statusbar. </phrase> </textobject>"
msgstr ""
+"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_fullscan.png\" "
+"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Viser "
+"Diskanalyseforbrugs vindue for fuld filsystemskanning. Indeholder menulinje,"
+" visningsområde, rullebjælker og statuslinje. </phrase> </textobject>"
#. (itstool) path: note/para
#: C/index.docbook:233
@@ -476,6 +484,10 @@ msgid ""
"thread starts scanning the filesystem. If any large partition is mounted on "
"the filesystem, that will be scanned too."
msgstr ""
+"Når du afvikler en fuld filsystemskanning vil "
+"<application>Diskanalyseforbrugs</application> vindue starte tegning af "
+"træet så snart at tråden starter skanning af filsystemet. Hvis en stor "
+"partition er monteret på filsystemet, vil den også blive skannet."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:238
@@ -487,6 +499,12 @@ msgid ""
"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Allocated "
"Space</guimenuitem></menuchoice> ."
msgstr ""
+"<application>Diskforbrugsanalyse</application> vil vise størrelser i "
+"mappetræet som allokeret plads. Dette betyder at de viste størrelser "
+"refererer til det faktiske diskforbrug og ikke til den tilsyneladende "
+"mappestørrelse. Hvis du ønsker at vise den tilsyneladende filstørrelse, så "
+"fjern kryds fra <menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Allokeret "
+"plads</guimenuitem></menuchoice> ."
#. (itstool) path: warning/para
#: C/index.docbook:243
@@ -508,6 +526,10 @@ msgid ""
"counted in the total, but highlighted in the right-hand column of the "
"window."
msgstr ""
+"Hårde henvisninger håndteres på en anden måde: Den første hårde henvisning "
+"opfattes som en normal fil, mens de efterfølgende henvisninger til den samme"
+" iknudeenhed ikke medtages i totalen, men fremhæves i kolonnen til højre i "
+"vinduet."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:254
@@ -542,6 +564,12 @@ msgid ""
"following dialog box. <application>Disk Usage Analyzer</application> can "
"connect to a server through ssh, ftp, smb, http and https."
msgstr ""
+"Hvis du har brug for at skanne en ekstern servermappe, så klik bare på "
+"værktøjslinjens ikon <guibutton>Skan ekstern mappe</guibutton> eller vælg "
+"<menuchoice><guimenu>Analyseprogram</guimenu><guimenuitem>Skan ekstern "
+"mappe</guimenuitem></menuchoice> fra menuen og du får den følgende "
+"dialogboks. <application>Diskforbrugsanalyse</application> kan forbinde til "
+"en server via ssh, ftp, smb, http og https."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:272
@@ -699,6 +727,9 @@ msgid ""
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Treemap's theory. Shows"
" 2 treemap diagrams </phrase> </textobject>"
msgstr ""
+"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_treemaps.png\" "
+"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Treemaps teori. Viser 2"
+" trækortsdiagrammer </phrase> </textobject>"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:354
@@ -708,6 +739,11 @@ msgid ""
"of leaves may represent for instance the size of individual files, the size "
"of non-leaf nodes is the sum of the sizes of its children."
msgstr ""
+"Figur viser et eksempel på trækorts teori. Hver knude (som vist i "
+"trædiagrammet) har et navn (et bogstav) og en associeret størrelse (et tal)."
+" Størrelsen på bladene kan for eksempel repræsentere størrelsen på "
+"individuelle filer, størrelsen på knuder, der ikke er blade, er summen på "
+"størrelsen for dens undermapper."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:359
@@ -721,6 +757,14 @@ msgid ""
"in the treemap, as a result of its construction. Color and annotation can be"
" used to give extra information about the leaves."
msgstr ""
+"Trækortet er konstrueret via rekursiv underopdeling af den oprindelige "
+"rektangel. Størrelsen på hver underrektangel svarer til størrelsen på "
+"knuden. Retningen af underopdelingssuppleanter per niveau: første vandret, "
+"næste lodret, etcetera. Som resultat er den oprindelige rektangel opdelt i "
+"mindre rektangler, sådan at størrelsen af hver rektangel afspejler "
+"størrelsen på bladet. Strukturen på træet er også afspejlet i trækortet, som"
+" et resultat af dets konstruktion. Farve og annotation kan bruges til at "
+"give ekstra information om bladene."
#. (itstool) path: note/para
#: C/index.docbook:368
@@ -728,11 +772,13 @@ msgid ""
"Treemaps are very effective when size is the most important feature to be "
"displayed."
msgstr ""
+"Trækort er meget effektive når størrelse er den vigtigste funktion, der skal"
+" vises."
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:374
msgid "Ringschart"
-msgstr ""
+msgstr "Ringdiagram"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:376
@@ -741,11 +787,14 @@ msgid ""
"usage by a concrete folder. When launching the application, it is notified "
"the usage of the file system as it can be seen in the next figure:"
msgstr ""
+"<guilabel>Ringdiagram</guilabel> er en grafisk repræsentation af "
+"diskforbruget i en konkret mappe. Når programmet startes får det besked om "
+"brugen af filsystemet, som det kan ses i den næste figur:"
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:383
msgid "Disk Usage Analyzer showing a ringschart with the file system usage"
-msgstr ""
+msgstr "Diskanalyseforbrug viser et ringdiagram med filsystemforbruget"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -769,6 +818,10 @@ msgid ""
"application, it is showed the file system usage. Graphical representation on"
" the right. </phrase> </textobject>"
msgstr ""
+"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_ringschart1.png\" "
+"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Efter opstart af "
+"programmet vises filsystemts brug. Grafisk repræsentation til højre. "
+"</phrase> </textobject>"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:398
@@ -781,11 +834,18 @@ msgid ""
"it before it has been completed, only a partial representation is done based"
" on the directories whose usage was computed."
msgstr ""
+"Når du starter med at skanne en mappe så oprettes træet med undermapper og "
+"vises på den venstre side. Hver række indeholder information om navnet, hvor"
+" meget plads, der er brugt (procent og størrelse i KB, MB eller GB) og "
+"antallet af elementer (filer og mapper). Når denne proces er færdig tegnes "
+"<guilabel>Ringdiagrammet</guilabel> på den højre side. Hvis stopper før det "
+"er færdigt, så udføres kun en delvis repræsentation baseret på de mapper, "
+"hvis forbrug blev beregnet."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:411
msgid "Disk Usage Analyzer showing a ringschart with the usage of a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Diskforbrugsanalyse viser et ringdiagram med brugen af en mappe"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -834,6 +894,24 @@ msgid ""
"indicating their names. It's possible that not all of the subfolders' names "
"are displayed, to avoid overlappings."
msgstr ""
+"<guilabel>Ringdiagrammet</guilabel> består af et sæt af indlejrede ringe "
+"omkring en central cirkel. Denne cirkel symboliserer rodmappen for det "
+"delvise træ (dvs. mappen som brugeren har valgt for skanning). Hver ring "
+"repræsenterer et niveau i det delvise træ, så dvs. undermapperne for "
+"rodmappen vil blive repræsenteret i den første ring, og dybere niveauer i "
+"træet svarer til de ydre ringe i diagrammet. Hver undermappe repræsenteres "
+"af en sektor af ringen, dens vikel er proportionel med størrelsen på mappens"
+" indhold, og tegnet med en anden farve for at gøre visualiseringen "
+"tydeligere. Op til fem niveauer kan tegnes; i tilfælde af at en mappe i det "
+"sidste femte niveau har flere undermapper, så vil denne situation blive "
+"markeret med tilstedeværelsen af en sort kurve tæt på kanten af den mappes "
+"ringsektor. Når en mappe uden yderligere undermapper vælges som rod for det "
+"delvise træ, så vil kun den indre cirkel blive tegnet. Når musemarkøren "
+"bevæges over en af mapperne i grafikken, vil den blive fremhævet og et "
+"værktøjsfif vises med information om dens navn og størrelse. Hvis der er "
+"undermapper, så vil små grå værktøjsfif blive vist, indikerende deres navne."
+" Det er muligt, at ikke alle undermappernes navne bliver vist for at undgå "
+"overlap."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:446
@@ -848,6 +926,14 @@ msgid ""
"<guilabel>ringschart</guilabel> frame) you'll get the opposite behavior, "
"going back one step in the hierarchy."
msgstr ""
+"Du kan gå op og ned i rækkerne i listen (og valgfrit udvide dem med "
+"undermapper), den grafiske repræsentation vil ændre sig med den valgte mappe"
+" som rod for det delvise træ. Mapperne kan også navigeres fra selve "
+"<guilabel>ringdiagrammet</guilabel>. Hvis du klikker på den venstre knap på "
+"musen inden i en mappe, så går du dybere ved at sætte roden for grafikken "
+"til den mappe. Hvis du trykker på den midterste knap (uanset sted så længe "
+"du klikker inden i rammen for <guilabel>ringdiagrammet</guilabel>), så vil "
+"du få den modsatte opførelse, du går et trin tilbage i hierarkiet."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:457
@@ -859,6 +945,12 @@ msgid ""
"representation, files are taken into account to calculate the amount of "
"space occupied by folders."
msgstr ""
+"Procenten for overmappens radius, som bruges af en given mappe, er direkte "
+"proportionel med relationen mellem sin egen størrelse og overmappernes. Det "
+"er nemt at forstå, at størrelsen på en mappe svarer til eller er mindre end "
+"overmappernes. Selvom kun mapper vises i den grafiske repræsentation, så "
+"bliver der taget højde for filer i beregningen af mængden af plads optaget "
+"af mapper."
#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
diff --git a/baobab/help/el/el.po b/baobab/help/el/el.po
index 038c5061..94f51b8f 100644
--- a/baobab/help/el/el.po
+++ b/baobab/help/el/el.po
@@ -3,14 +3,14 @@
# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
# Αλέξανδρος Καπετάνιος <[email protected]>, 2018
# 437c9d6e19936ed69f57bed9e0fe4716, 2018
-# Kosmas Martakidis <[email protected]>, 2018
+# kosmmart <[email protected]>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: Kosmas Martakidis <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: kosmmart <[email protected]>, 2018\n"
"Language-Team: Greek (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/el/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff --git a/baobab/help/fr/fr.po b/baobab/help/fr/fr.po
index 1b96a426..96c6794d 100644
--- a/baobab/help/fr/fr.po
+++ b/baobab/help/fr/fr.po
@@ -5,13 +5,14 @@
# Guillaume Fayard <[email protected]>, 2018
# Laurent Napias <[email protected]>, 2018
# Étienne Deparis <[email protected]>, 2018
+# sire cartier <[email protected]>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: Étienne Deparis <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: sire cartier <[email protected]>, 2018\n"
"Language-Team: French (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/fr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -41,7 +42,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:23
msgid "Disk Usage Analyzer Manual"
-msgstr ""
+msgstr "Manuel de l'analyseur d'utilisation des disques"
#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:26
@@ -234,6 +235,7 @@ msgstr ""
#: C/index.docbook:118
msgid "This manual describes version 1.10 of Disk Usage Analyzer."
msgstr ""
+"Ce manuel concerne la version 1.10 de l'analyseur d'utilisation des disques."
#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:121
@@ -297,12 +299,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:159
msgid "from a terminal window;"
-msgstr ""
+msgstr "depuis une fenêtre de console;"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:161
msgid "from Caja \"Open with...\" ;"
-msgstr ""
+msgstr "depuis Caja \"Ouvrir avec...\";"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:166
diff --git a/baobab/help/gl/gl.po b/baobab/help/gl/gl.po
index f0a42029..2d95009f 100644
--- a/baobab/help/gl/gl.po
+++ b/baobab/help/gl/gl.po
@@ -1,14 +1,14 @@
# Translators:
-# Miguel Anxo Bouzada <[email protected]>, 2018
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
+# Miguel Anxo Bouzada <[email protected]>, 2019
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: Miguel Anxo Bouzada <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Galician (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/gl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:30
msgid "<year>2015</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
-msgstr ""
+msgstr "<year>2015</year> <holder>Proxecto de documentación do MATE</holder>"
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:34
@@ -83,6 +83,10 @@ msgid ""
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in"
" section 6 of the license."
msgstr ""
+"Este manual forma parte da colección de manuais MATE distribuídos baixo a "
+"licenza GFDL. Se quere distribuír este manual separadamente da colección, "
+"pode facelo engadindo unha copia da licenza ao manual, tal e como está "
+"descrito na sección 6 da licenza."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
@@ -93,6 +97,11 @@ msgid ""
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
+"Moitos dos nomes utilizados polas empresas para distinguir os seus produtos "
+"e servizos son reivindicados como marcas comerciais. Cando estes nomes "
+"aparecen en calquera documentación de MATE e os membros do Proxecto de "
+"documentación de MATE son conscientes das marcas rexistradas, os nomes están"
+" en letras maiúsculas ou maiúsculas iniciais."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
@@ -109,6 +118,18 @@ msgid ""
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
+"O DOCUMENTO FORNÉCESE «TAL E COMO É», SEN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NIN "
+"EXPLÍCITA NIN IMPLÍCITA INCLUÍNDO, SEN LIMITACIÓN, GARANTÍA DE QUE O "
+"DOCUMENTO OU VERSIÓN MODIFICADA DESTE CAREZA DE DEFECTOS COMERCIAIS, SEXA "
+"AXEITADO A UN FIN CONCRETO OU INCUMPRA ALGUNHA NORMATIVA. TODO O RISCO "
+"RELATIVO Á CALIDADE, PRECISIÓN E UTILIDADE DO DOCUMENTO OU A SÚA VERSIÓN "
+"MODIFICADA RECAE EN VOSTEDE. SE CALQUERA DOCUMENTO OU VERSIÓN MODIFICADA "
+"DAQUEL RESULTARA DEFECTUOSO EN CALQUERA ASPECTO, VOSTEDE (E NON O REDACTOR "
+"INICIAL, AUTOR OU COLABORADOR) ASUMIRÁ OS CUSTOS DE TODA REPARACIÓN, "
+"MANTEMENTO OU CORRECCIÓN NECESARIOS. ESTA RENUNCIA DE GARANTÍA É UNHA PARTE "
+"ESENCIAL DESTA LICENZA. NON SE AUTORIZA O USO DE NINGÚN DOCUMENTO NIN "
+"VERSIÓN MODIFICADA DESTE POLO PRESENTE, SALVO DENTRO DO CUMPRIMENTO DA "
+"RENUNCIA; E"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
@@ -124,6 +145,17 @@ msgid ""
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE"
" POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
+"BAIXO NINGUNHA CIRCUNSTANCIA NIN BAIXO NINGUNHA TEORÍA LEGAL, SEXA POR ERRO "
+"(INCLUÍNDO NEGLIXENCIA), CONTRATO OU DE ALGÚN OUTRO MODO, O AUTOR, O "
+"ESCRITOR INICIAL, CALQUERA COLABORADOR, OU CALQUERA DISTRIBUIDOR DO "
+"DOCUMENTO OU VERSIÓN MODIFICADA DO DOCUMENTO, OU CALQUERA PROVEDOR DE "
+"CALQUERA DESAS PARTES, SERÁ RESPONSÁBEL ANTE NINGUNHA PERSOA POR NINGÚN DANO"
+" DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL OU DERIVADO DE NINGÚN TIPO, "
+"INCLUÍNDO, SEN LIMITACIÓN DANOS POR PERDA DE MERCANCÍAS, PARO TÉCNICO, FALLO"
+" INFORMÁTICO OU MAL FUNCIONAMENTO OU CALQUERA OUTRO POSÍBEL DANO OU PERDAS "
+"DERIVADAS OU RELACIONADAS CO USO DO DOCUMENTO OU AS SÚAS VERSIÓNS "
+"MODIFICADAS, AÍNDA QUE DITA PARTE TEÑA SIDO INFORMADA DA POSIBILIDADE DE QUE"
+" SE PRODUCISEN DITOS DANOS."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
@@ -132,6 +164,8 @@ msgid ""
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""
+"O DOCUMENTO E AS VERSIÓNS MODIFICADAS DO DOCUMENTO FORNÉCENSE BAIXO OS "
+"TERMOS DA LICENZA LIBRE DE DOCUMENTACIÓN DE GNU CO ACORDO ADICIONAL DE:"
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:56
@@ -228,7 +262,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:153
msgid "Getting Started"
-msgstr ""
+msgstr "Comezando"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:155
diff --git a/baobab/help/hu/hu.po b/baobab/help/hu/hu.po
index 82bcb0d1..a41a5189 100644
--- a/baobab/help/hu/hu.po
+++ b/baobab/help/hu/hu.po
@@ -1,17 +1,18 @@
# Translators:
-# KAMI KAMI <[email protected]>, 2018
# Rezső Páder <[email protected]>, 2018
+# Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
# Falu <[email protected]>, 2018
# Balázs Meskó <[email protected]>, 2018
+# KAMI KAMI <[email protected]>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: Balázs Meskó <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: KAMI KAMI <[email protected]>, 2018\n"
"Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -47,7 +48,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:30
msgid "<year>2015</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
-msgstr ""
+msgstr "<year>2015</year> <holder>MATE Dokumentációs Projekt</holder>"
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:34
@@ -802,5 +803,5 @@ msgstr ""
"Free Documentation License (GFDL) 1.1-es verziója vagy a Free Software "
"Foundation által kiadott ennél frissebb verziója alatt, a \"Nem "
"változtatható szakaszok\", \"Címlapszövegek\" és a \"Hátlapszövegek\" "
-"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <:_Qulink1/> érhető el, vagy a jelen "
+"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <_:ulink-1/> érhető el, vagy a jelen "
"dokumentációban található COPYING-DOCS fájlban."
diff --git a/baobab/help/ms/ms.po b/baobab/help/ms/ms.po
index d8fca39c..41707e3e 100644
--- a/baobab/help/ms/ms.po
+++ b/baobab/help/ms/ms.po
@@ -1,5 +1,6 @@
# Translators:
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
+# Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018
# abuyop <[email protected]>, 2018
#
msgid ""
@@ -565,7 +566,7 @@ msgstr ""
"Jika anda perlu mengimbas folder-pelayan jauh, hanya klik pada ikon palang "
"alat <guibutton>Imbas Folder Jauh</guibutton> atau pilih "
"<menuchoice><guimenu>Penganalisis</guimenu> <guimenuitem>Imbas Folder "
-"Jauh</guimenuitem> melalui menu seperti kotak dialog berikut. "
+"Jauh</guimenuitem></menuchoice> melalui menu seperti kotak dialog berikut. "
"<application>Penganalisis Penggunaan Cakera</application> tidak dapat "
"bersambung ke pelayan melalui ssh, ftp, smb, http dan https."
diff --git a/baobab/help/nl/nl.po b/baobab/help/nl/nl.po
index 47b1e6cd..9598aeb2 100644
--- a/baobab/help/nl/nl.po
+++ b/baobab/help/nl/nl.po
@@ -78,6 +78,13 @@ msgid ""
" of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
+"Toestemming wordt verleend om dit document te kopiëren, verspreiden en/of "
+"wijzigen onder de voorwaarden van de Free Documentation License (GFDL), "
+"Versie 1.1 of elke latere versie gepubliceerd door dee Free Software "
+"Foundation zonder Invariant Secties, Front-Cover Tekst, en Back-Cover Tekst."
+" U vind een kopij van de GFDL in volgende <ulink type=\"help\" "
+"url=\"help:fdl\">link</ulink> of in het bestand COPYING-DOCS verspreid met "
+"deze handleiding."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
diff --git a/baobab/help/pl/pl.po b/baobab/help/pl/pl.po
index 4d2fd8d1..7a094cc2 100644
--- a/baobab/help/pl/pl.po
+++ b/baobab/help/pl/pl.po
@@ -2,17 +2,17 @@
# Piotr Drąg <[email protected]>, 2018
# Piotr Strębski <[email protected]>, 2018
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
-# Dominik Adrian Grzywak, 2018
# Przemek P <[email protected]>, 2018
# Marcin GTriderXC <[email protected]>, 2018
# pietrasagh <[email protected]>, 2018
+# Dominik Adrian Grzywak, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: pietrasagh <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: Dominik Adrian Grzywak, 2018\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -771,3 +771,9 @@ msgid ""
" of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
"with this manual."
msgstr ""
+"Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu "
+"na warunkach licencji GNU Free Documentation License (GFDL) w wersji 1.1 lub"
+" nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation bez Sekcji "
+"Niezmiennych, bez Strony Tytułowej i bez Treści Okładki. Kopia tekstu "
+"licencji GFDL umieszczona została pod tym <_:ulink-1/> lub w pliku COPYING-"
+"DOCS rozpowszechnianym razem z tą instrukcją."
diff --git a/baobab/help/pt/pt.po b/baobab/help/pt/pt.po
index ee7babb5..911840a2 100644
--- a/baobab/help/pt/pt.po
+++ b/baobab/help/pt/pt.po
@@ -4,6 +4,7 @@
# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
# ogalho Carlos Dias Martins <[email protected]>, 2018
# José Vieira <[email protected]>, 2018
+# Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018
# MS <[email protected]>, 2018
# Rui <[email protected]>, 2018
#
@@ -835,8 +836,8 @@ msgid ""
"folder. </phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/baobab_ringschart2.png\" "
-"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> Depois de analisar uma pasta. "
-"</phrase> </textobject>"
+"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Depois de analisar uma "
+"pasta. </phrase> </textobject>"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:425
diff --git a/baobab/help/tr/tr.po b/baobab/help/tr/tr.po
index 376d7a76..9b88ea7a 100644
--- a/baobab/help/tr/tr.po
+++ b/baobab/help/tr/tr.po
@@ -3,13 +3,14 @@
# Butterfly <[email protected]>, 2018
# Murat Servan Kahraman, 2018
# mauron, 2018
+# yaşar çiv <[email protected]>, 2018
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: mauron, 2018\n"
+"Last-Translator: yaşar çiv <[email protected]>, 2018\n"
"Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -272,7 +273,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:153
msgid "Getting Started"
-msgstr ""
+msgstr "Başlangıç"
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:155
diff --git a/baobab/help/uk/uk.po b/baobab/help/uk/uk.po
index 97e9080f..72d1aff8 100644
--- a/baobab/help/uk/uk.po
+++ b/baobab/help/uk/uk.po
@@ -1,14 +1,15 @@
# Translators:
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
-# Микола Ткач <[email protected]>, 2018
+# Микола Ткач <[email protected]>, 2018
+# dsafsadf <[email protected]>, 2019
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-05 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 09:22+0000\n"
-"Last-Translator: Микола Ткач <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: dsafsadf <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Ukrainian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -482,7 +483,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:263
msgid "Remote scan"
-msgstr ""
+msgstr "Віддалене сканування"
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:265