summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorStefano Karapetsas <[email protected]>2013-10-26 15:32:35 +0200
committerStefano Karapetsas <[email protected]>2013-10-26 15:32:35 +0200
commit28bdf6a85d2a68880fa77d85f9c01f44f5547b0a (patch)
treec6d314923b2b26dfdc7bc65a335964d1b3e3bbe9 /po/sl.po
parent854be5aae287e8aabe1556e1d08e40cb6f15cb90 (diff)
downloadcaja-extensions-28bdf6a85d2a68880fa77d85f9c01f44f5547b0a.tar.bz2
caja-extensions-28bdf6a85d2a68880fa77d85f9c01f44f5547b0a.tar.xz
Sync translations with transifex
Diffstat (limited to 'po/sl.po')
-rw-r--r--po/sl.po519
1 files changed, 519 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
new file mode 100644
index 0000000..53f67f3
--- /dev/null
+++ b/po/sl.po
@@ -0,0 +1,519 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# jierro <[email protected]>, 2013
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/mate-desktop/\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-10-18 15:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-18 14:34+0000\n"
+"Last-Translator: jierro <[email protected]>\n"
+"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/projects/p/MATE/language/sl/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.c:135
+msgid "Open as administrator"
+msgstr "Odpri kot skrbnik"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.c:136
+msgid "Opens the file with administrator privileges"
+msgstr "Odpre datoteko s skrbniškimi pravicami"
+
+#: ../gksu/libcaja-gksu.c:223
+msgid ""
+"<big><b>Unable to determine the program to run.</b></big>\n"
+"\n"
+"The item you selected cannot be open with administrator powers because the correct application cannot be determined."
+msgstr "<big><b>Programa za zagon ni mogoče določiti.</b></big>\n\nIzbranega predmeta ni mogoče zagnati s skrbiškimi pooblastili, ker pravilnega programa ni mogoče določiti."
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:120
+msgid "_Resize Images..."
+msgstr "S_premeni velikost slik ..."
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:121
+msgid "Resize each selected image"
+msgstr "Spremeni velikost vsake izbrane slike"
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:130
+msgid "Ro_tate Images..."
+msgstr "Zavr_ti slike ..."
+
+#: ../image-converter/caja-image-converter.c:131
+msgid "Rotate each selected image"
+msgstr "Zavrti vsako izbrano sliko"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:1
+msgid "Resize Images"
+msgstr "Spremeni velikost slik"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:2
+msgid "<b>Image Size</b>"
+msgstr "<b>Velikost slike</b>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:3
+msgid "Select a size:"
+msgstr "Izberite velikost:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:4
+msgid "96x96"
+msgstr "96x96"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:5
+msgid "128x128"
+msgstr "128x128"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:6
+msgid "640x480"
+msgstr "640x480"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:7
+msgid "800x600"
+msgstr "800x600"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:8
+msgid "1024x768"
+msgstr "1024x768"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:9
+msgid "1280x960"
+msgstr "1280x960"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:10
+msgid "pixels"
+msgstr "slikovnih točk"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:11
+msgid "Scale:"
+msgstr "Merilo:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:12
+msgid "percent"
+msgstr "odstotek"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:13
+msgid "Custom size:"
+msgstr "Velikost po meri:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:14
+msgid "Width:"
+msgstr "Širina:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:15
+msgid "Height:"
+msgstr "Višina:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:16
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:6
+msgid "<b>Filename</b>"
+msgstr "<b>Ime datoteke</b>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:17
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:7
+msgid "Append"
+msgstr "Pripni"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:18
+msgid ".resized"
+msgstr ".spremenjeno"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:19
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:9
+msgid "to file title"
+msgstr "v naziv datoteke"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:20
+msgid "Resize in place"
+msgstr "Spremeni velikost na mestu"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resize.ui.h:21
+msgid "_Resize"
+msgstr "Sp_remeni velikost"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:211
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:208
+msgid "_Skip"
+msgstr "Pre_skoči"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:213
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:210
+msgid "_Retry"
+msgstr "Poskusi _znova"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:291
+#, c-format
+msgid "Resizing image: %d of %d"
+msgstr "Spreminjanje velikosti slike: %d od %d"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:296
+#, c-format
+msgid "<i>Resizing \"%s\"</i>"
+msgstr "<i>Spreminjanje velikosti \"%s\"</i>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-resizer.c:314
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:313
+msgid "Please enter a valid filename suffix!"
+msgstr "Vnesite veljavno pripono datoteke!"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:1
+msgid "Rotate Images"
+msgstr "Zavrti slike"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:2
+msgid "<b>Image Rotation</b>"
+msgstr "<b>Vrtenje slike</b>"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:3
+msgid "Select an angle:"
+msgstr "Izberite kot:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:4
+msgid "Custom angle:"
+msgstr "Kot po meri:"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:5
+msgid "degrees clockwise"
+msgstr "stopinj v smeri urinega kazalca"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:8
+msgid ".rotated"
+msgstr ".zavrteno"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:10
+msgid "Rotate in place"
+msgstr "Zavrti na mestu"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotate.ui.h:11
+msgid "_Rotate"
+msgstr "_Zavrti"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:290
+#, c-format
+msgid "Rotating image: %d of %d"
+msgstr "Vrtenje slike: %d of %d"
+
+#: ../image-converter/caja-image-rotator.c:295
+#, c-format
+msgid "<i>Rotating \"%s\"</i>"
+msgstr "<i>Vrtenje \"%s\"</i>"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:423
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:436
+msgid "Open In _Terminal"
+msgstr "Odpri v _terminalu"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:425
+msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
+msgstr "Odpri trenutno izbrano mapo v terminalu"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:427
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:437
+msgid "Open the currently open folder in a terminal"
+msgstr "Odpri trenutno odprto mapo v terminalu"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:433
+msgid "Open _Terminal"
+msgstr "Odpri _terminal"
+
+#: ../open-terminal/caja-open-terminal.c:434
+msgid "Open a terminal"
+msgstr "Odpri terminal"
+
+#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
+"directory"
+msgstr "Ali odpiranje terminala na namizju odpre terminal v domači mapi uporabnika"
+
+#: ../open-terminal/org.mate.caja-open-terminal.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal "
+"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
+"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
+"identical to the home directory."
+msgstr "Izbrana možnost omogoča, da se pri odpiranju terminala na namizju le-ta odpre v domači mapi uporabnika. Druga možnost je, da se terminal odpre v mapi namizja. Nastavitev je nepotrebna, če je imenik namizja enak domačemu imeniku."
+
+#: ../sendto/caja-nste.c:78 ../sendto/caja-nste.c:83
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:1
+msgid "Send To..."
+msgstr "Pošlji ..."
+
+#: ../sendto/caja-nste.c:79
+msgid "Send file by mail, instant message..."
+msgstr "Pošlji datoteko preko e-pošte, hipnega sporočanja ..."
+
+#: ../sendto/caja-nste.c:84
+msgid "Send files by mail, instant message..."
+msgstr "Pošlji datoteke preko e-pošte, hipnega sporočanja ..."
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:576
+msgid "Files"
+msgstr "Datoteke"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:788
+#, c-format
+msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
+msgstr "Pričakuje se, da se naslovi URI ali imena datotek prenesejo kot možnosti\n"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:809
+#, c-format
+msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
+msgstr "Možnosti ukazne vrstice ni mogoče razčleniti: %s\n"
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:824
+msgid "Could not load any plugins."
+msgstr "Vstavkov ni mogoče naložiti."
+
+#: ../sendto/caja-sendto-command.c:827
+msgid "Please verify your installation"
+msgstr "Preverite namestitev."
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:2
+msgid "_Send"
+msgstr "_Pošlji"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:3
+msgid "<b>Destination</b>"
+msgstr "<b>Cilj</b>"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:4
+msgid "Send _as:"
+msgstr "Pošlji _kot:"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:5
+msgid "Send t_o:"
+msgstr "_Pošlji:"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:6
+msgid "<b>Compression</b>"
+msgstr "<b>Stiskanje</b>"
+
+#: ../sendto/caja-sendto.ui.h:7
+msgid "Send _packed in:"
+msgstr "Pošlji _stisnjeno v:"
+
+#: ../sendto/plugins/emailclient/emailclient.c:263
+msgid "Email"
+msgstr "Elektronska pošta"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:417
+msgid "Unable to send file"
+msgstr "Datoteke ni mogoče poslati"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:418
+msgid "There is no connection to gajim remote service."
+msgstr "Ni povezave z oddaljeno storitvijo gajim."
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:442 ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:482
+msgid "Sending file failed"
+msgstr "Pošiljanje datoteke ni uspelo"
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:443
+msgid "Recipient is missing."
+msgstr "Manjka prejemnik."
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:482
+msgid "Unknown recipient."
+msgstr "Neznan prejemnik."
+
+#: ../sendto/plugins/gajim/gajim.c:505
+msgid "Instant Message (Gajim)"
+msgstr "Hipno sporočanje (Gajim)"
+
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:92
+msgid "New CD/DVD"
+msgstr "Nov CD/DVD"
+
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:99
+msgid "Existing CD/DVD"
+msgstr "Obstoječi CD/DVD"
+
+#: ../sendto/plugins/caja-burn/caja-burn.c:178
+msgid "CD/DVD Creator"
+msgstr "Ustvarjalnik CD-jev/DVD-jev"
+
+#: ../sendto/plugins/pidgin/pidgin.c:464
+msgid "Instant Message (Pidgin)"
+msgstr "Hipno sporočanje (Pidgin)"
+
+#: ../sendto/plugins/removable-devices/removable-devices.c:248
+msgid "Removable disks and shares"
+msgstr "Odstranljivi diski in souporaba mest"
+
+#: ../sendto/plugins/upnp/upnp.c:309
+msgid "UPnP Media Server"
+msgstr "Predstavnostni strežnik UPnP"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:123
+#, c-format
+msgid ""
+"Caja needs to add some permissions to your folder \"%s\" in order to share "
+"it"
+msgstr "Caja mora v primeru souporabe mape \"%s\" dodati nekatera dovoljenja"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:131
+#, c-format
+msgid ""
+"The folder \"%s\" needs the following extra permissions for sharing to work:\n"
+"%s%s%sDo you want Caja to add these permissions to the folder automatically?"
+msgstr "Mapa \"%s\" potrebuje naslednja dodatna dovoljenja za souporabo:\n%s%s%sAli želite, da Caja samodejno doda ta dodatna dovoljenja v mapo?"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:135
+msgid " - read permission by others\n"
+msgstr "- dovoljenje za branje za ostale\n"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:136
+msgid " - write permission by others\n"
+msgstr "- dovoljenje za pisanje za ostale\n"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:137
+msgid " - execute permission by others\n"
+msgstr "- dovoljenje za izvajanje za ostale\n"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:141
+msgid "Add the permissions automatically"
+msgstr "Dodaj dovoljenja samodejno"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:167
+#, c-format
+msgid "Could not change the permissions of folder \"%s\""
+msgstr "Dovoljenj mape \"%s\" ni mogoče spremeniti"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:446
+msgid "Share name is too long"
+msgstr "Ime souporabe je predolgo"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:480
+msgid "The share name cannot be empty"
+msgstr "Ime souporabe ne sme biti prazno"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:493
+#, c-format
+msgid "Error while getting share information: %s"
+msgstr "Napaka med pridobivanjem podrobnosti souporabe: %s"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:503
+msgid "Another share has the same name"
+msgstr "Druga souporaba ima enako ime"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:786
+msgid "Modify _Share"
+msgstr "Spremeni _souporabo"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:550
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:788
+msgid "Create _Share"
+msgstr "Ustvari _souporabo"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:678
+msgid "There was an error while getting the sharing information"
+msgstr "Med pridobivanjem podrobnosti souporabe je prišlo do napake"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:1050
+msgid "Share"
+msgstr "Souporaba"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:1110
+msgid "Folder Sharing"
+msgstr "Mapa za souporabo"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:1151
+msgid "Sharing Options"
+msgstr "Možnosti souporabe"
+
+#: ../share/mate-file-manager-share.c:1152
+msgid "Share this Folder"
+msgstr "Dodaj to mapo v souporabo"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:1
+msgid "<big><b>Folder Sharing</b></big>"
+msgstr "<big><b>Souporaba mape</b></big>"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:2
+msgid "Share _name:"
+msgstr "_Ime souporabe:"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:3
+msgid "Share this _folder"
+msgstr "Dodaj to _mapo v souporabo"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:4
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "_Ukaz:"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:5
+msgid "_Allow others to create and delete files in this folder"
+msgstr "D_ovoli drugim, da ustvarijo in brišejo datoteke v tej mapi"
+
+#: ../share/share-dialog.ui.h:6
+msgid "_Guest access (for people without a user account)"
+msgstr "_Dostop za goste (za ljudi brez uporabniškega računa)"
+
+#: ../share/shares.c:125
+#, c-format
+msgid "%s %s %s returned with signal %d"
+msgstr "%s %s %s je vrnilo s signalom %d"
+
+#: ../share/shares.c:134
+#, c-format
+msgid "%s %s %s failed for an unknown reason"
+msgstr "%s %s %s ni uspelo iz neznanega razloga"
+
+#: ../share/shares.c:154
+#, c-format
+msgid "'net usershare' returned error %d: %s"
+msgstr "'net usershare' je vrnilo napako %d: %s"
+
+#: ../share/shares.c:156
+#, c-format
+msgid "'net usershare' returned error %d"
+msgstr "'net usershare' je vrnilo napako %d"
+
+#: ../share/shares.c:187
+#, c-format
+msgid "the output of 'net usershare' is not in valid UTF-8 encoding"
+msgstr "izhod 'net usershare' ni veljavno kodiranje UTF-8"
+
+#: ../share/shares.c:442 ../share/shares.c:616
+#, c-format
+msgid "Failed"
+msgstr "Spodletelo"
+
+#: ../share/shares.c:550
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned with signal %d"
+msgstr "Ukaz testparm programa Samba se je vrnil s signalom %d"
+
+#: ../share/shares.c:556
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm failed for an unknown reason"
+msgstr "Ukaz testparm programa Samba je spodletel iz neznanega razloga"
+
+#: ../share/shares.c:571
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned error %d: %s"
+msgstr "Ukaz testparm programa Samba je vrnil napako %d: %s"
+
+#: ../share/shares.c:573
+#, c-format
+msgid "Samba's testparm returned error %d"
+msgstr "Ukaz testparm programa Samba je vrnil napako %d"
+
+#: ../share/shares.c:684
+#, c-format
+msgid "Cannot remove the share for path %s: that path is not shared"
+msgstr "Souporabe za pot %s ni mogoče odstraniti: ta pot ni v souporabi"
+
+#: ../share/shares.c:730
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot change the path of an existing share; please remove the old share "
+"first and add a new one"
+msgstr "Poti za obstoječo souporabo ni mogoče spremeniti: najprej odstranite staro souporabo in dodajte novo"