summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/kk.po
blob: 457d62fffba06c12b8c295835e2076c8e077fb5f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2019
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 00:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
"Last-Translator: Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019\n"
"Language-Team: Kazakh (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/kk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: kk\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Команданы таңдаңыз"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr ""

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "секунд"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:218 ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Іске қосылатын бағдарламаны қосу"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:226 ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "_Add"
msgstr "Қ_осу"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Іске қосылатын бағдарламаны түзету"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Сақтау"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Іске қосылатын команда бос болмауы тиіс"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Іске қосылатын команда дұрыс емес"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:479
msgid "_Help"
msgstr "Көм_ек"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:483
msgid "_Close"
msgstr "Жа_бу"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:523
msgid "Enabled"
msgstr "Іске қосылған"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:535
msgid "Icon"
msgstr "Таңбаша"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:547
msgid "Program"
msgstr "Бағдарлама"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:742
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Іске қосылатын қолданба баптаулары"

#: ../capplet/gsp-app.c:283
msgid "No name"
msgstr "Аты жоқ"

#: ../capplet/gsp-app.c:289
msgid "No description"
msgstr "Анықтамасы жоқ"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:589
msgid "Version of this application"
msgstr "Осы бағдарламасының нұсқасы"

#: ../capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Көмек құжатын көрсету мүмкін емес"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr "Ағымдағы сессияның басталу уақыты"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Сессияларды сақтау"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Жүйеден шығу сұранымы"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout timeout"
msgstr "Жүйеден шығу кідірісі"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Сессия бос етіп саналу үшін уақыт мерзімі"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Default session"
msgstr "Бастапқы сессия"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Required session components"
msgstr "Сессияның керек құрамасы"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "gnome үйлесімділігі құрамасының іске қосылуын басқару"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Қай үйлесімділе құрамасының іске қосылатынын басқару."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Терезелер басқарушысы"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Терезелер басқарушысы терезелер атауларын және шектерін салып, оларды "
"жылжыту және өлшемдерін өзгертуді мүмкін ететін бағдарлама."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19
msgid "Panel"
msgstr "Панель"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Панель экранның үстінде немесе астында орналасқан мәзірлері, терезелер "
"тізімі, қалып-күй таңбашалары, сағат және т.б. нәрселері бар жолақты салады."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "File Manager"
msgstr "Файлдық басқарушы"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Файлдар басқарушысы жұмыс үстел таңбашаларын ұсынады және сақталған "
"файлдарға түрлі әрекеттерді жасауды мүмкін қылады."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "Dock"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Бұл сессия сізді MATE ішіне кіргізеді"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Кейбір бағдарламалар әлі орындалып тұр:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Бағдарламаның аяқталуын күту. Бағдарламаны ұзу сіздің жұмысыңыздың жоғалуына"
" әкеп соғуы мүмкін."

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Іске қосылатын қолданбалар"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr ""
"Сіз жүйеге кіргенде қандай қолданбалар автоматты түрде іске қосылатынын "
"таңдаңыз"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Қосымша іске қосылатын бағ_дарламалар:"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Remove"
msgstr "Өші_ру"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "Тү_зету"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Startup Programs"
msgstr "Іске қосылатын бағдарламалар"

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Жүйеден шыққан кезде орындалып жатқан қолданбаларды е_сте сақтау"

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "Ағымдағы орындалын тұрған қолданбаны е_сте сақтау"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Options"
msgstr "Опциялар"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Browse…"
msgstr "Шолу…"

#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Түсі_ндірме:"

#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ко_манда:"

#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "_Name:"
msgstr "_Аты:"

#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Delay:"
msgstr "Күт_у:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Файл дұрыс .desktop файлы емес"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Белгісіз desktop файлдың нұсқасы '%s'"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "%s іске қосылуда"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1097
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Қолданба команда жолында құжаттарды қабылдамайды"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Белгісіз жөнелту опциясы: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1363
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Құжат URI-ін 'Type=Link' desktop элементіне беру мүмкін емес"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1384
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Жөнелтілетін элемент емес"

#: ../egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Сессиялар менеджеріне байланыстарды сөндіру"

#: ../egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Сақталған баптаулары бар файлды көрсету"

#: ../egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "FILE"

#: ../egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Сессия менеджментінің ID-ін көрсету"

#: ../egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Сессия менеджмент опциялары:"

#: ../egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Сессия менеджмент опцияларын көрсету"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "'%s' таңбашасы табылмады"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Белгісіз"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Бағдарлама әлі орындалып тұр:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Кейбір бағдарламалар әлі орындалып тұр:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Бағдарламалардың аяқталуын күту. Бағдарламаларды ұзу сіздің жұмысыңыздың "
"жоғалуына әкеп соғуы мүмкін."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Сонда да пайдаланушыны ауыстыру"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Сонда да шығу"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Сонда да ұйықтату"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Сонда да гибернациялау"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Сонда да сөндіру"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Сонда да қайта іске қосу"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Экранды блоктау"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Сіз \"%s\" ретінде кірдіңіз."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Бұл жүйеден қазір шығу керек пе?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "Пайдаланушыны ауы_стыру"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Бұл жүйені қазір сөндіру керек пе?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "Ұ_йықтату"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Гибернациялау"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "Қа_йта қосу"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Сөндіру"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1512 ../mate-session/gsm-manager.c:2327
msgid "Not responding"
msgstr "Жауап бермейді"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Қолданбаны есте сақтау"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Бұл бағдарлама жүйеден шығуды болдырмай тұр."

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Жаңа клиенттік байланысын тайдыру, өйткені жүйе қазір сөндірілуде\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "ICE тындаушы сокетін жасау мүмкін емес: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:355
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Жүйеге кіру сессиясын бастау мүмкін емес (және X серверіне байланысу мүмкін "
"емес)"

#: ../mate-session/main.c:586
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Стандартты іске қосылу бумалардың орнына басқаларды қолдану"

#: ../mate-session/main.c:587
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Жөндеу кодын іске қосу"

#: ../mate-session/main.c:588
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Пайдаланушыға тән қолданбаларды жөнелтпеу"

#: ../mate-session/main.c:609
msgid " - the MATE session manager"
msgstr " - MATE сессияларын басқарушысы"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Шығу үшін"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Барлық тежеушілерді елемей, жүйеден шығу"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Жүйеден шығу сұхбатын көрсету"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Жүйені сөндіру сұхбатын көрсету"

#: ../tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Қателер үшін сұхбат терезелерін қолдану"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Ағымдағы сессияның атауын орнату"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "АТАУЫ"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Сессияны үзу"

#: ../tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Растауды талап етпеу"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: ../tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Сессиялар басқарушысына байланысты орнату мүмкін емес"

#: ../tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Бағдарлама өазара ерегісетін опциялармен шақырылды"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:169 ../tools/mate-session-inhibit.c:179
#: ../tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s аргументті талап етеді\n"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "%s орындау сәтсіз\n"