summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/logview/help/lt/lt.po
blob: 76862c0434ddeb745e4a1ea0c94bc0d0e5057330 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
# Translators:
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2018
# Moo, 2018
# Džiugas Grėbliūnas <dziugas.grebliunas@gmail.com>, 2018
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-13 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 23:21+0000\n"
"Last-Translator: Džiugas Grėbliūnas <dziugas.grebliunas@gmail.com>, 2018\n"
"Language-Team: Lithuanian (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: lt\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 10 == 1 && (n % 100 > 19 || n % 100 < 11) ? 0 : (n % 10 >= 2 && n % 10 <=9) && (n % 100 > 19 || n % 100 < 11) ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Vertėjai:\n"
"Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>\n"
"Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>\n"
"Justina Klingaitė <justina.klingaite@gmail.com>\n"
"Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>\n"
"Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>\n"
"Gediminas Paulauskas <menesis@chatsubo.lt>\n"
"Moo\n"
"Džiugas Grėbliūnas <dziugas.grebliunas@gmail.com>"

#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:23
msgid "System Log Viewer Manual"
msgstr ""

#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:26
msgid ""
"System Log Viewer is a graphical user interface to view and monitor system "
"log files."
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:30
msgid "<year>2015-2020</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:34
msgid "<year>2003</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"
msgstr "<year>2003</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:38
msgid "<year>2000</year> <holder>Judith Samson</holder>"
msgstr "<year>2000</year> <holder>Judith Samson</holder>"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:51 C/index.docbook:122
msgid "MATE Documentation Project"
msgstr "MATE dokumentacijos projektas"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:54 C/index.docbook:132 C/index.docbook:142
#: C/index.docbook:152 C/index.docbook:162 C/index.docbook:172
#: C/index.docbook:182 C/index.docbook:192
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "GNOME dokumentacijos projektas"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Suteikiamas leidimas kopijuoti, platinti ir/arba modifikuoti šį dokumentą "
"pagal GNU laisvosios dokumentacijos licenciją (GFDL), ver"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in"
" section 6 of the license."
msgstr ""
"Šis žinynas yra MATE žinynų rinkinio, platinamo GFDL sąlygomis, dalis. Jeigu"
" norite dalintis šiuo žinynu atskirai nuo šio rinkinio, galite tą daryti "
"pridėdami šios licencijos kopiją, kaip nurodyta 6 šios licencijos dalyje."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE "
"documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Nemažai įmonių, jų produktų ir paslaugų pavadinimai laikomi prekės ženklais."
" Kuomet šie pavadinimai pasirodo bet kur MATE dokumentacijoje, ir MATE "
"dokumentacijos projekto nariai atkreipia į juos dėmesį, šie pavadinimai "
"radomi didžiosiomis raidėmis arba pradedami didžiąja raide."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOKUMENTAS PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, BE BET KOKIOS RŪŠIES GARANTIJŲ, "
"IŠREIKŠTŲ AR PAREIKŠTŲ, NERIBOTAI LAIKANT, KAD DOKUMENTAS AR JO MODIFIKUOTA "
"VERSIJA YRA BE KLAIDŲ, TINKAMA KONKREČIAI PASKIRČIAI ARBA NEPAŽEIDŽIANTI TAM"
" TIKRŲ TEISIŲ. VISA ŠIO DOKUMENTO  AR JO MODIFIKUOTOS VERSIJOS KOKYBĖS, "
"TIKSLUMO IR VEIKIMO PRIKLAUSO JUMS. ESANT BET KOKIAM ŠIO DOKUMENTO AR JO "
"MODIFIKUOTOS VERSIJOS TRŪKUMUI, JŪS (NE PIRMINIS RAŠYTOJAS, AUTORIUS AR "
"KITAS PAGALBININKAS) PRISIIMATE REIKIAMO APTARNAVIMO, REMONTO AR TAISYMO "
"IŠLAIDAS. ŠIS ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS YRA ESMINĖ ŠIOS LICENCIJOS DALIS. "
"TOLIAU NELEIDŽIAMAS JOKS ŠIO DOKUMENTO AR MODIFIKUOTOS VERSIJOS NAUDOJIMAS, "
"IŠSKYRUS PAGAL ŠĮ ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMĄ; IR"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING"
" NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES"
" OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE"
" POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"ESANT JOKIOMS APLINKYMBĖMS IR JOKIAI TEISINEI TEORIJAI AR DELIKTUI "
"(ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), SUTARČIAI AR KITAIS ATŽVILGIAIS, ŠIO DOKUMETNO AR JO "
"MODIFIKUOTOS VERSIJOS AUTORIUS, PRADINIS RAŠYTOJAS, BET KURIS PAGALBININKAS "
"ARBA BET KURIS PLATINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS BET KURIAM ASMENIUI UŽ BET KOKIUS"
" TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, YPATINGUS, ATSITIKTINIUS AR PASEKMINIUS "
"NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT DARBO SUSTOJIMĄ, KOMPIUTERIO GEDIMUS AR BET KURIUOS "
"KITUS NUOSTOLIUS ARBA PRARADIMUS, KYLANČIUS IŠ ARBA SUSIJUSIUS SU ŠIO "
"DOKUMENTO AR JO MODIFIKUOTŲ VERSIJŲ NAUDOJIMU, NET JEI IR VIENA IŠ PUSIŲ YRA"
" INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""
"DOKUMENTAS IR MODIFIKUOTOS JO VERSIJOS PATEIKIAMOS GNU LAISVOSIOS "
"DOKUMENTACIJOS LICENCIJOS SĄLYGOMIS SU TOLESNIU SUPRATIMU, KAD: "
"<_:orderedlist-1/>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:60
msgid ""
"<surname>MATE-Dokumentationsteam</surname> <affiliation> <orgname>Mate "
"desktop</orgname> </affiliation>"
msgstr ""
"<surname>MATE-Dokumentationsteam</surname> <affiliation> <orgname>Mate "
"darbalaukis</orgname> </affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:66
msgid ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "
"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> <address> "
"<email>gdocteam@sun.com</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:75
msgid ""
"<firstname>Judith</firstname> <surname>Samson</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
"<email>judith@samsonsource.com</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Judith</firstname> <surname>Samson</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME dokumentacijos projektas</orgname> <address> "
"<email>judith@samsonsource.com</email> </address> </affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:84
msgid ""
"<firstname>Paul</firstname> <surname>Cutler</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Team</orgname> <address> "
"<email>pcutler@gnome.org</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Paul</firstname> <surname>Cutler</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME doumentacijos komanda</orgname> <address> "
"<email>pcutler@gnome.org</email> </address> </affiliation>"

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:93
msgid ""
"<firstname>Vincent</firstname> <surname>Noel</surname> <affiliation> "
"<address><email>vincent.noel@gmail.com</email></address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Vincent</firstname> <surname>Noel</surname> <affiliation> "
"<address><email>vincent.noel@gmail.com</email></address> </affiliation>"

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:120
msgid "Wolfgang Ulbrich"
msgstr "Wolfgang Ulbrich"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:116
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V1.10</revnumber> <date>July 2015</date>"
" <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:129
msgid "Paul Cutler <email>pcutler@gnome.org</email>"
msgstr "Paul Cutler <email>pcutler@gnome.org</email>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:125
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V2.5</revnumber> <date>October "
"2009</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:139
msgid "Vincent Noel <email>vincent.noel@gmail.com</email>"
msgstr "Vincent Noel <email>vincent.noel@gmail.com</email>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:135
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V2.4</revnumber> <date>October "
"2005</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:149 C/index.docbook:159 C/index.docbook:169
#: C/index.docbook:179
msgid "Sun GNOME Documentation Team <email>gdocteam@sun.com</email>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:145
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V2.3</revnumber> <date>October "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:155
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V2.2</revnumber> <date>August "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:165
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V2.1</revnumber> <date>July 2002</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:175
msgid ""
"<revnumber>System Log Viewer Manual V2.0</revnumber> <date>May 2002</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:189
msgid "Judith Samson <email>judith@samsonsource.com</email>"
msgstr "Judith Samson <email>judith@samsonsource.com</email>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:185
msgid ""
"<revnumber>Logview Manual</revnumber> <date>2000</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:197
msgid "This manual describes version 1.10 of System Log Viewer."
msgstr ""

#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:200
msgid "Feedback"
msgstr "Atsiliepimai"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:201
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the System Log Viewer "
"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"help"
":mate-user-guide/feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
msgstr ""

#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:210
msgid "<primary>System Log Viewer</primary>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:218
msgid "Introduction"
msgstr "Įžanga"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:220
msgid ""
"<application>System Log Viewer</application> is a graphical, menu-driven "
"viewer that you can use to view and monitor your system logs. "
"<application>System Log Viewer</application> comes with a few functions that"
" can help you manage your logs, including a log monitor and log statistics "
"display."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:228
msgid ""
"<application>System Log Viewer</application> is useful if you are new to "
"system administration because it provides an easier, more user-friendly "
"display of your logs than a text display of the log file. It is also useful "
"for more experienced administrators, as it contains a monitor to enable you "
"to continuously monitor crucial logs."
msgstr ""

#. (itstool) path: warning/para
#: C/index.docbook:237
msgid ""
"<application>System Log Viewer</application> is useful only to those who "
"have access to the system log files, which generally requires root access."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:244
msgid "Getting Started"
msgstr "Darbo pradžia"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:246
msgid ""
"You can start <application>System Log Viewer</application> in the following "
"ways:"
msgstr ""

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:250
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "<guimenu>Programų</guimenu> meniu"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:252
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>System Tools</guisubmenu><guimenuitem>Log "
"File Viewer</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:256
msgid "Command line"
msgstr "Komandinė eilutė"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:258
msgid ""
"Type <command>mate-system-log</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:265
msgid ""
"When you start <application>System Log Viewer</application>, the following "
"window is displayed."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:269
msgid "System Log Viewer Window"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:273
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/syslog_window.png' "
"md5='7cb5e186fe792ed85e408ff33f21eced'"
msgstr ""
"external ref='figures/syslog_window.png' "
"md5='7cb5e186fe792ed85e408ff33f21eced'"

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:271
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/syslog_window.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows System Log Viewer"
" main window. Contains menubar, display area, scrollbars, and statusbar. "
"</phrase> </textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:282
msgid ""
"The first time you start <application>System Log Viewer</application>, the "
"application displays several log files by default (such as "
"<filename>/var/log/messages</filename>). Opened logs are listed on the left "
"side of the application window. The log selected in this list is displayed "
"in the main area of the application window."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:290
msgid ""
"By default, <application>System Log Viewer</application> monitors every "
"opened log, and any change appears automatically in the main window. See "
"<xref linkend=\"syslog-monitor\"/> for more information."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:299
msgid "Usage"
msgstr "Naudojimas"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:302
msgid "To View a Log"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:303
msgid ""
"To view a log, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
" In the <guilabel>Open Log</guilabel> dialog, select the log that you want "
"to open, then click <guibutton>Open</guibutton>. Use the scrollbars to "
"scroll through the log."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:309
msgid ""
"You can open as many logs as you want. <application>System Log "
"Viewer</application> displays one log at a time in the <guilabel>System Log "
"Viewer</guilabel> window. Opened logs are listed on the left side of the "
"application window. The log selected in this list is displayed in the main "
"area of the application window. To display another log already opened in "
"<application>System Log Viewer</application>, select it in the log list."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:317
msgid ""
"Note that <application>System Log Viewer</application> also lets you open "
"zipped logs (whole filenames end in \".gz\")."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:322
msgid "To Copy Log Lines to the Clipboard"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:323
msgid ""
"To copy one or more log lines to the clipboard, just select the lines in the"
" main area and choose the "
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>"
" menu option. If you want to copy the entire log to the clipboard, select it"
" entirely using the <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Select "
"All</guimenuitem></menuchoice> menu option, then choose "
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:335
msgid "To Hide the Sidebar"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:336
msgid ""
"To hide the left sidebar, which contains the log list and calendar, just "
"select the <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Side "
"pane</guimenuitem></menuchoice> menu option."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:343
msgid "To Monitor Logs"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:344
msgid ""
"You can use <application>System Log Viewer</application> to monitor logs. By"
" default, all logs opened in <application>System Log Viewer</application> "
"are monitored for changes. If new lines are added to a log monitored by "
"<application>System Log Viewer</application>, the log name will appear in "
"bold in the log list. If the log is currently displayed in the main area, "
"the new lines will appear automatically at the end of the log and, after "
"five seconds, the log name will turn back to normal in the list."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:355
msgid "To View Log Information"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:356
msgid "Log information are generally displayed in the status bar, including :"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:359
msgid "Number of lines in the log."
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:361
msgid "Size of the log in bytes."
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:363
msgid "Date the log was last modified."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:366
msgid ""
"The status bar can be displayed or hidden using the "
"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>"
" option."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:372
msgid "To Close a Log"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:373
msgid ""
"To close a log, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:379
msgid "To Exit System Log Viewer"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:380
msgid ""
"To exit <application>System Log Viewer</application>, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
msgid "link"
msgstr "nuoroda"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/legal.xml:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
"with this manual."
msgstr ""