summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mate-dictionary/help/sv/sv.po
blob: 3c608dbf8d1f860e77e5b9c2a3c67a946f169c85 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
# 
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2018
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2018
# Henrik Mattsson-Mårn <h@reglage.net>, 2018
# Wolfgang Ulbrich <mate@raveit.de>, 2018
# Daniel Gullbransen, 2018
# crash <d.ubuntu@gmail.com>, 2019
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-13 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 10:55+0000\n"
"Last-Translator: crash <d.ubuntu@gmail.com>, 2019\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Kristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>"

#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:24
msgid "Dictionary Manual"
msgstr ""

#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:27
msgid ""
"Dictionary enables you to look up definitions and correct spellings of "
"words."
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:33
msgid "<year>2015-2020</year> <holder>MATE Documentation Project</holder>"
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:37
msgid "<year>2005</year> <holder>Emmanuele Bassi</holder>"
msgstr ""

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:52 C/index.docbook:96
msgid "MATE Documentation Project"
msgstr "Dokumentationsprojekt för MATE"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:55 C/index.docbook:104
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
"omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink "
"type=\"help\" url=\"help:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som "
"medföljer denna handbok."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of MATE manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in"
" section 6 of the license."
msgstr ""
"Denna handbok utgör en av flera MATE-handböcker som distribueras under "
"villkoren i GFDL.  Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga "
"handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet "
"i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any MATE "
"documentation, and the members of the MATE Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall "
"dessa namn förekommer i MATE-dokumentation - och medlemmarna i MATE-"
"dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med "
"versaler eller med inledande versal."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST "
"GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE "
"BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV "
"DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST "
"ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, "
"EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET"
" LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD "
"VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT "
"HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER "
"NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR "
"SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR "
"EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV "
"ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST "
"UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING"
" NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES"
" OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE"
" POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT "
"OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA "
"FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER "
"ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET "
"ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT"
" NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR "
"ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR "
"BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA "
"ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER "
"RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV "
"DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA"
" SKADOR."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:60
msgid ""
"<surname>MATE-Dokumentationsteam</surname> <affiliation> <orgname>Mate "
"desktop</orgname> </affiliation>"
msgstr ""

#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:66
msgid ""
"<firstname>Emmanuele</firstname> <surname>Bassi</surname> <affiliation> "
"<address><email>ebassi@gmail.com</email></address> </affiliation>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:94
msgid "Wolfgang Ulbrich"
msgstr ""

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:90 C/index.docbook:99
msgid ""
"<revnumber>Dictionary Manual V1.10.0</revnumber> <date>July 2015</date> "
"<_:revdescription-1/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:103
msgid "Emmanuele Bassi"
msgstr ""

#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:109
msgid "This manual describes version 1.10 of Dictionary."
msgstr ""

#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:111
msgid "Feedback"
msgstr "Återkoppling"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:112
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Dictionary application or"
" this manual, follow the directions in the <ulink url=\"help:mate-user-"
"guide/feedback\" type=\"help\">MATE Feedback Page</ulink>."
msgstr ""

#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:121
msgid "<primary>Dictionary</primary>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:128
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:130
msgid ""
"The <application>Dictionary</application> application enables you to search "
"words and terms on a dictionary source."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:137
msgid "Getting Started"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:141
msgid "To Start Dictionary"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:143
msgid ""
"You can start <application>Dictionary</application> in the following ways:"
msgstr ""

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:148
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "<guimenu>Program</guimenu>-menyn"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:150
msgid ""
"Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu> "
"<guimenuitem>Dictionary</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:156
msgid "Command line"
msgstr "Kommandorad"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:158
msgid "Execute the following command: <command>mate-dictionary</command>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:163
msgid ""
"Once started, the <application>Dictionary</application> window is displayed:"
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:167 C/index.docbook:196 C/index.docbook:238
#: C/index.docbook:279 C/index.docbook:299 C/index.docbook:368
msgid "Dictionary Window"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:171
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-application.png' "
"md5='fb48a9e5863bfb2b3811df2e28489eb7'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:169
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-application.png\""
" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows Dictionary main "
"window.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:184
msgid "Usage"
msgstr "Användning"

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:187
msgid "Looking up a word"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:189
msgid ""
"To look up a word, type it into the <guilabel>entry field</guilabel> and "
"press <keycap>Enter</keycap>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:192
msgid ""
"If some definition for the word is found, it will appear inside the main "
"window area:"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:200
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-lookup.png' "
"md5='c41c96af4de54f457a2081aad009a8d0'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:198
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-lookup.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows a definition "
"inside the Dictionary main window.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:207
msgid ""
"Otherwise, an error dialog will appear, with a message explaining the nature"
" of the error."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:213
msgid "Save look up results"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:215
msgid ""
"To save the results of a look up, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a "
"Copy</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the file in the "
"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog, then click "
"<guibutton>Save</guibutton>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:220
msgid "Print look up results"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:222
msgid ""
"To print the results of a look up, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:224
msgid ""
"Inside the <guilabel>Print</guilabel> dialog you can select the printer to "
"use, the paper format, the number of copies."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:227
msgid ""
"To see a preview of what will be printed, click "
"<guibutton>Preview</guibutton>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:230
msgid "To print, click <guibutton>Print</guibutton>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:235
msgid "Find Text"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:242
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-find.png' "
"md5='d8bf0677084e2d9998a7942faaab5379'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:240
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-find.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the Dictionary "
"Find pane inside the main window.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:250
msgid ""
"To find text inside the results of a look up, perform the following steps:"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:254
msgid ""
"Choose <menuchoice> <guimenu>Edit</guimenu> <guimenuitem>Find</guimenuitem> "
"</menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> pane."
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:256
msgid ""
"Type the text you want to find inside the <guilabel>Search</guilabel> entry."
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:258
msgid ""
"To find the next occurrence of the text, click <guibutton>Next</guibutton>. "
"To find the previous occurrence of the text, click "
"<guibutton>Previous</guibutton>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:269 C/index.docbook:459
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:271
msgid ""
"To change the <application>Dictionary</application> application preferences,"
" choose "
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:276
msgid "Dictionary Sources"
msgstr "Ordbokskällor"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:283
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-preferences-source.png' "
"md5='5470b15e64e66924477f150c4f47e96d'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:281
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-preferences-"
"source.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the "
"Source tab of the Preferences dialog.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:290
msgid ""
"To change the dictionary source used to look up words, select the desired "
"source from the list."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:296
msgid "Adding a new source"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:303
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-add-source.png' "
"md5='d059507fee77bb176fce53373951756b'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:301
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-add-source.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the Add Source "
"dialog.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:310
msgid "To add a new dictionary source, perform the following steps:"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:313
msgid "Click on the <guibutton>Add</guibutton> button"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:314
msgid ""
"Edit the name of the new source inside the <guilabel>Description</guilabel> "
"entry"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:315
msgid ""
"Change the transport type of the new source using the "
"<guilabel>Transport</guilabel> combo box"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:316
msgid "Edit the attributes of the new source"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:317
msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:320
msgid ""
"Different source transport types uses different attributes. This is the list"
" of available attributes per transport type:"
msgstr ""

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:327
msgid "Transport"
msgstr "Transport"

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:328
msgid "Attributes"
msgstr ""

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:333
msgid "Dictionary Server"
msgstr ""

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:335
msgid "Hostname: the hostname of the dictionary server"
msgstr ""

#. (itstool) path: entry/para
#: C/index.docbook:336
msgid "Port: the port of the dictionary server"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:347
msgid "Removing a source"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:349
msgid "To remove a dictionary source, perform the following steps:"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:352
msgid "Select the source you wish to remove"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:353
msgid "Click the <guibutton>Remove</guibutton> button"
msgstr ""

#. (itstool) path: warning/para
#: C/index.docbook:356
msgid ""
"If you remove a dictionary source it will be permanently deleted from the "
"list of available sources. Also, as some sources might be defined system-"
"wide you may actually not be able to remove them unless you have the right "
"ownership privileges."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:365
msgid "Print Options"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:372
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-preferences-print.png' "
"md5='12a65f07cb333db4c7ba743d1d12a00f'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:370
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-preferences-"
"print.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows the "
"Print tab inside the Preferences dialog.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:379
msgid ""
"If you want to change the font name and size used when printing, perform the"
" following steps:"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:383
msgid "Click on the <guilabel>Print Font</guilabel> button"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:384
msgid "Select the font and size you wish to use"
msgstr ""

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:385
msgid "Click <guibutton>Ok</guibutton>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:394
msgid "The Dictionary Applet"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:396
msgid ""
"The <application>Dictionary</application> application comes with a panel "
"applet, the <application>Dictionary Applet</application>. You can add the "
"<application>Dictionary Applet</application> applet to a panel and look up "
"words in dictionaries."
msgstr ""

#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:402 C/index.docbook:438
msgid "Dictionary Applet Window"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:406
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-applet.png' "
"md5='538c7fa191540f99dd964963a1079677'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:404
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-applet.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows Dictionary "
"Applet.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:416
msgid "To Start Dictionary Applet"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:418
msgid ""
"To add <application>Dictionary Applet</application> to a panel, right-click "
"on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select "
"Dictionary Applet in the <application>Add to the panel</application> dialog,"
" then click <guibutton>OK</guibutton>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:427
msgid "Using the Dictionary Applet"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:429
msgid ""
"To look up a word, type it into the <guilabel>entry field</guilabel>, and "
"press <keycap>Enter</keycap> or right-click on the dictionary icon and then "
"choose <guimenuitem>Look up</guimenuitem>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:434
msgid ""
"If some definition for the word was found, a window will appear, with the "
"text of the definitions:"
msgstr ""

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:442
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/mate-dictionary-applet-window.png' "
"md5='e26ac4847d2e7b53c6bba7d8e1a519c4'"
msgstr ""

#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:440
msgid ""
"<imageobject> <imagedata fileref=\"figures/mate-dictionary-applet-"
"window.png\" format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject><phrase>Shows "
"Dictionary Applet main window.</phrase></textobject>"
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:449
msgid ""
"Click <guibutton>Save</guibutton> to save the definitions to a text file. "
"Click <guibutton>Print</guibutton> to print the definitions. Click "
"<guibutton>Clear</guibutton> to clear the definitions."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:453
msgid ""
"You can make the window disappear by left-clicking on the dictionary icon or"
" by pressing <keycap>Esc</keycap>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:461
msgid ""
"To configure the <application>Dictionary Applet</application>, right-click "
"on the dictionary icon, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
msgstr ""

#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:464
msgid ""
"The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is the same used by the "
"<application>Dictionary</application> application, so refer to <xref linkend"
"=\"mate-dictionary-preferences\"/>"
msgstr ""

#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
msgid "link"
msgstr "länk"

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/legal.xml:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy"
" of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
"with this manual."
msgstr ""