summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/help
diff options
context:
space:
mode:
authorraveit65 <[email protected]>2019-01-29 15:23:00 +0100
committerraveit65 <[email protected]>2019-01-29 15:29:37 +0100
commit58d9c36f73ab1e331c293d044e38caf43f0c99b1 (patch)
tree1d49b7600ccf4514a3512c3577b4effb7a98053e /help
parent62237a6aa91a89849b68583aae300dc8757a96d2 (diff)
downloadmate-panel-58d9c36f73ab1e331c293d044e38caf43f0c99b1.tar.bz2
mate-panel-58d9c36f73ab1e331c293d044e38caf43f0c99b1.tar.xz
tx: sync with transifex
Diffstat (limited to 'help')
-rw-r--r--help/mate-clock/ca/ca.po6
-rw-r--r--help/mate-clock/hu/hu.po4
-rw-r--r--help/mate-fish/ca/ca.po50
-rw-r--r--help/mate-fish/hu/hu.po2
4 files changed, 46 insertions, 16 deletions
diff --git a/help/mate-clock/ca/ca.po b/help/mate-clock/ca/ca.po
index 92b0742d..c550cfd3 100644
--- a/help/mate-clock/ca/ca.po
+++ b/help/mate-clock/ca/ca.po
@@ -360,8 +360,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"La miniaplicació <application>Rellotge</application> mostra la data i "
"l'hora, i quan es fa clic, mostra un calendari. El "
-"<application>Clock</application> es pot personalitzar per mostrar els segons"
-" o un rellotge de 12 o 24 hores."
+"<application>Rellotge</application> es pot personalitzar per mostrar els "
+"segons o un rellotge de 12 o 24 hores."
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:208
@@ -416,7 +416,7 @@ msgstr "Realitzeu els passos següents:"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:244
msgid "Right-click on the panel."
-msgstr "Fer clic dret al tauler."
+msgstr "Feu clic dret al tauler."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:249
diff --git a/help/mate-clock/hu/hu.po b/help/mate-clock/hu/hu.po
index 293a642a..c8c0a33e 100644
--- a/help/mate-clock/hu/hu.po
+++ b/help/mate-clock/hu/hu.po
@@ -1,8 +1,8 @@
# Translators:
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
# Falu <[email protected]>, 2018
-# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
# Balázs Meskó <[email protected]>, 2018
+# Wolfgang Ulbrich <[email protected]>, 2018
# KAMI KAMI <[email protected]>, 2018
#
msgid ""
@@ -752,5 +752,5 @@ msgstr ""
"Free Documentation License (GFDL) 1.1-es verziója vagy a Free Software "
"Foundation által kiadott ennél frissebb verziója alatt, a \"Nem "
"változtatható szakaszok\", \"Címlapszövegek\" és a \"Hátlapszövegek\" "
-"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <:_Qulink1/> érhető el, vagy a jelen "
+"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <_:ulink-1/> érhető el, vagy a jelen "
"dokumentációban található COPYING-DOCS fájlban."
diff --git a/help/mate-fish/ca/ca.po b/help/mate-fish/ca/ca.po
index 558fca28..24381b66 100644
--- a/help/mate-fish/ca/ca.po
+++ b/help/mate-fish/ca/ca.po
@@ -1,14 +1,14 @@
# Translators:
# Stefano Karapetsas <[email protected]>, 2018
# Francesc Famadas <[email protected]>, 2018
-# Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018
+# Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]oraproject.org>, 2019
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-28 15:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-28 13:34+0000\n"
-"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018\n"
+"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2019\n"
"Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Joan Duran <[email protected]>, 2007.\n"
-"Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018."
+"Robert Antoni Buj Gelonch <[email protected]>, 2018-2019."
#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:24
@@ -321,6 +321,8 @@ msgid ""
"The Fish applet displays an animated image in the panel and gives you your "
"fortune when clicked."
msgstr ""
+"La miniaplicació del peix mostra una imatge animada al tauler i us dóna la "
+"vostra fortuna quan hi feu clic."
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:183
@@ -371,6 +373,12 @@ msgid ""
"the fish is clicked is <application>Fortune</application>, which displays a "
"usually comical random message from a database of quotations."
msgstr ""
+"La miniaplicació del <application>Peix</application> mostra un peix animat "
+"al tauler. Podeu personalitzar el nom del peix i el programa que s'executa "
+"quan es fa clic al peix del tauler. Per defecte, el programa que s'executa "
+"quan es fa clic al peix és <application>Fortune</application>, el qual "
+"mostra generalment un missatge aleatori còmic a partir d'una base de dades "
+"de cites."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:210
@@ -378,6 +386,8 @@ msgid ""
"You can customize the image shown and the command that is run when it is "
"clicked."
msgstr ""
+"Podeu personalitzar la imatge que es mostra i l'ordre que s'executa quan es "
+"fa clic."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:212
@@ -392,7 +402,7 @@ msgstr "Realitzeu els passos següents:"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:216
msgid "Right-click on the panel."
-msgstr "Fer clic dret al tauler."
+msgstr "Feu clic dret al tauler."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:221
@@ -427,6 +437,11 @@ msgid ""
"the applet to specify the command to run when you click on the applet. See "
"<xref linkend=\"fish-settings\"/> for more information."
msgstr ""
+"Feu clic a la miniaplicació per mostrar el diàleg <guilabel>El peix "
+"Wanda</guilabel>. El diàleg mostra típicament una galeta de la fortuna. "
+"Podeu configurar la miniaplicació per especificar l'ordre que voleu executar"
+" quan feu clic a la miniaplicació. Consulteu <xref linkend=\"fish-"
+"settings\"/> per obtenir més informació."
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:245
@@ -440,21 +455,24 @@ msgid ""
"<application> Fish</application> applet, then choose "
"<guimenu>Preferences</guimenu>."
msgstr ""
+"Per configurar el <application>Peix</application>, feu clic dret a la "
+"miniaplicació del <application>Peix</application>, després seleccioneu "
+"<guimenu>Preferències</guimenu>."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:250
msgid "<guilabel>Name of fish</guilabel>"
-msgstr ""
+msgstr "<guilabel>Nom del peix</guilabel>"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:252
msgid "Use this text box to specify the name of the fish."
-msgstr ""
+msgstr "Utilitzeu aquest quadre de text per especificar el nom del peix."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:256
msgid "<guilabel>Command to run when clicked</guilabel>"
-msgstr ""
+msgstr "<guilabel>Ordre a executar quan es fa clic</guilabel>"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:258
@@ -463,6 +481,9 @@ msgid ""
"<literal>fortune</literal> command when you click on the applet. Use this "
"text box to specify an alternative command to run."
msgstr ""
+"Per defecte, el <application>Peix</application> executa l'ordre "
+"<literal>fortune</literal> quan feu clic a la miniaplicació. Utilitzeu "
+"aquest quadre de text per especificar una ordre alternativa a executar."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:262
@@ -475,21 +496,26 @@ msgid ""
"Use this field to select the image to display in the applet. You can select "
"an image that is supplied with the applet or a personal image."
msgstr ""
+"Utilitzeu aquest camp per seleccionar la imatge que es mostrarà a la "
+"miniaplicació. Podeu seleccionar una imatge subministrada amb la "
+"miniaplicació o una imatge personal."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:268
msgid "<guilabel>Total frames in animation</guilabel>"
-msgstr ""
+msgstr "<guilabel>Fotogrames en l'animació</guilabel>"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:270
msgid "Use this spin box to specify the number of frames in the animation."
msgstr ""
+"Utilitzeu aquest quadre de selecció per especificar el nombre de fotogrames "
+"de l'animació."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:274
msgid "<guilabel>Pause per frame</guilabel>"
-msgstr ""
+msgstr "<guilabel>Pausa per fotograma</guilabel>"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:276
@@ -497,11 +523,13 @@ msgid ""
"Use this spin box to specify the pause in seconds between each frame in the "
"animation."
msgstr ""
+"Utilitzeu aquest quadre de selecció per especificar la pausa en segons entre"
+" cada fotograma de l'animació."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:280
msgid "<guilabel>Rotate on vertical panels</guilabel>"
-msgstr ""
+msgstr "<guilabel>Gira en els taulers verticals</guilabel>"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:282
@@ -509,6 +537,8 @@ msgid ""
"Select this option to rotate the applet image when you add the applet to a "
"vertical panel."
msgstr ""
+"Seleccioneu aquesta opció per girar la imatge de la miniaplicació quan "
+"afegiu la miniaplicació a un tauler vertical."
#. (itstool) path: para/ulink
#: C/legal.xml:9
diff --git a/help/mate-fish/hu/hu.po b/help/mate-fish/hu/hu.po
index e08fab36..c7fdc87b 100644
--- a/help/mate-fish/hu/hu.po
+++ b/help/mate-fish/hu/hu.po
@@ -502,5 +502,5 @@ msgstr ""
"Free Documentation License (GFDL) 1.1-es verziója vagy a Free Software "
"Foundation által kiadott ennél frissebb verziója alatt, a \"Nem "
"változtatható szakaszok\", \"Címlapszövegek\" és a \"Hátlapszövegek\" "
-"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <:_Qulink1/> érhető el, vagy a jelen "
+"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <_:ulink-1/> érhető el, vagy a jelen "
"dokumentációban található COPYING-DOCS fájlban."