summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: 2a5a662f0bb76df44f1a1c18c5d3b6e9f28600bd (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2019
# Ján Ďanovský <dagsoftware@yahoo.com>, 2019
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2019
# Stefano Karapetsas <stefano@karapetsas.com>, 2019
# Juraj Oravec, 2019
# Tibor Kaputa <tibbbi2@gmail.com>, 2019
# Martin Wimpress <code@flexion.org>, 2019
# peter, 2019
# 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-22 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 20:25+0000\n"
"Last-Translator: peter, 2019\n"
"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/mate/teams/13566/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:127
msgid "Select Command"
msgstr "Vybrať príkaz"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:170
msgid "second"
msgstr ""

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:172
msgid "seconds"
msgstr "sekúnd"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:218 ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:452
#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:485
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:224
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Pridanie programu spúšťaného pri štarte"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:226 ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "_Add"
msgstr "_Pridať"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:229
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Úprava programu spúšťaného pri štarte"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:231
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:544
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Príkaz na spustenie pri štarte nemôže byť prázdny"

#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:550
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Príkaz na spustenie pri štarte je neplatný"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:516
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:520
msgid "_Close"
msgstr "Zat_voriť"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:560
msgid "Enabled"
msgstr "Povolený"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:572
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:584
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Nastavenia programov spúšťaných pri štarte"

#: ../capplet/gsp-app.c:284
msgid "No name"
msgstr "Bez mena"

#: ../capplet/gsp-app.c:290
msgid "No description"
msgstr "Bez popisu"

#: ../capplet/main.c:35 ../mate-session/main.c:589
msgid "Version of this application"
msgstr "Verzia tohto programu"

#: ../capplet/main.c:51
msgid "Could not display help document"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť dokument pomocníka"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:1
msgid "Current session start time"
msgstr "Aktuálny čas spustenia relácie"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:2
msgid "Unix time of the start of the current session."
msgstr "Čas spustenia aktuálnej relácie v unix formáte."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:3
msgid "Save sessions"
msgstr "Uložiť relácie"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:4
msgid "If enabled, mate-session will save the session automatically."
msgstr "Ak je povolené, mate-session bude ukladať reláciu automaticky."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:5
msgid "Show hidden autostart applications"
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"If enabled, mate-session-properties will show hidden autostart applications."
msgstr ""

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:7
msgid "Logout prompt"
msgstr "Pýtať sa pri odhlasovaní"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:8
msgid "If enabled, mate-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Ak je povolené, mate-session bude pýtať potvrdenie pred ukončením relácie."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:9
msgid "Logout timeout"
msgstr "Časový limit pred odhlásením"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"If logout prompt is enabled, this set the timeout in seconds before logout "
"automatically. If 0, automatic logout is disabled."
msgstr ""
"Ak je povolené potvrdzovacie okno pred odhlásením, toto nastavenie určuje "
"čas v sekundách pred automatickým odhlásením. Ak je to 0, automatické "
"odhlasovanie je vypnuté."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:11
msgid "Time before session is considered idle"
msgstr "Čas pred tým, než je relácia považovaná za nečinnú"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
msgstr "Počet minút nečinnosti kým sa relácia začne považovať za nečinnú."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:13
msgid "Default session"
msgstr "Predvolená relácia"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:14
msgid "List of applications that are part of the default session."
msgstr "Zoznam programov, ktoré sú súčasťou predvolenej relácie."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:15
msgid "Required session components"
msgstr "Vyžadované súčasti relácie"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"List of components that are required as part of the session. (Each element "
"names a key under \"/org/mate/desktop/session/required_components\"). The "
"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
"remove a required component from the session, and the session manager will "
"automatically add the required components back to the session at login time "
"if they do get removed."
msgstr ""
"Zoznam komponentov, ktoré sú potrebné ako súčasť relácie. (Každý prvok "
"pomenúva kľúč pod „/org/mate/desktop/session/required_components“). Nástroj "
"na nastavenie programov spúšťaných pri štarte za normálnych podmienok "
"nepovolí odstránenie potrebného komponentu z relácie a správca relácií v "
"prípade odstránenia potrebných komponentov ich automaticky pridá po "
"prihlásení späť."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:17
msgid "Control gnome compatibility component startup"
msgstr "Správa spúšťania komponentov gnome kompatibility"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:18
msgid "Control which compatibility components to start."
msgstr "Nastavte, ktoré komponenty kompatibility sa majú spustiť."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:19 ../data/mate-wm.desktop.in.h:1
msgid "Window Manager"
msgstr "Správca okien"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
"around windows, and allows you to move and resize windows."
msgstr ""
"Správca okien je program, ktorý vykresľuje titulok a rám okolo okien, "
"umožňuje vám hýbať oknami a meniť ich veľkosť."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:21
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
msgstr ""
"Panel poskytuje pruh na vrchu alebo na spodku obrazovky obsahujúci menu, "
"zoznam okien, stavové ikony, hodiny, atď."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:23
msgid "File Manager"
msgstr "Správca súborov"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:24
msgid ""
"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
"your saved files."
msgstr ""
"Správca súborov poskytuje ikony na ploche a umožňuje vám pracovať s "
"uloženými súbormi."

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:25
msgid "Dock"
msgstr "Dok"

#: ../data/org.mate.session.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"A dock provides a dockable area, similar to a panel, for launching and "
"switching applications."
msgstr ""
"Dok poskytuje dokovaciu oblasť podobnú panelu, na spúšťanie a prepínanie "
"programov."

#: ../data/mate.desktop.in.h:1
msgid "MATE"
msgstr "MATE"

#: ../data/mate.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into MATE"
msgstr "Táto relácia vás prihlási do MATE"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
msgstr "<b>Niektoré programy stále bežia:</b>"

#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:633
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Čaká se na ukončenie programu. Prerušenie behu programu môže spôsobiť stratu"
" rozrobenej práce."

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Programy spúšťané pri štarte"

#: ../data/mate-session-properties.desktop.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Vyberá programy, ktoré sa majú spustiť po prihlásení"

#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Iné _programy spúšťané pri štarte:"

#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrániť"

#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "_Upraviť"

#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "_Show hidden"
msgstr ""

#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Startup Programs"
msgstr "Programy spúšťané pri štarte"

#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr "Pri odhlasovaní si _automaticky zapamätať bežiace programy"

#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "_Remember Currently Running Application"
msgstr "_Zapamätať si teraz bežiaci program"

#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "Options"
msgstr "Voľby"

#: ../data/session-properties.ui.h:10
msgid "Browse…"
msgstr "Prechádzať…"

#: ../data/session-properties.ui.h:11
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Kom_entár:"

#: ../data/session-properties.ui.h:12
msgid "Co_mmand:"
msgstr "_Príkaz:"

#: ../data/session-properties.ui.h:13
msgid "_Name:"
msgstr "_Názov:"

#: ../data/session-properties.ui.h:14
msgid "_Delay:"
msgstr "O_neskorenie:"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:152
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Súbor nie je platným .desktop súborom"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:172
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Nerozpoznaná verzia súboru plochy „%s“"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:956
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Spúšťa sa %s"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1097
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Program neprijíma dokumenty z príkazového riadka"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1165
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Nerozpoznaný spúšťací argument: %d"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1363
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Položke pracovnej plochy typu Odkaz nie je možné odovzdať URI dokumentov"

#: ../egg/eggdesktopfile.c:1384
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Nie je spustiteľnou položkou"

#: ../egg/eggsmclient.c:221
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakázať spojenie k správcovi relácií"

#: ../egg/eggsmclient.c:224
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Určte súbor obsahujúci uložené nastavenia"

#: ../egg/eggsmclient.c:224
msgid "FILE"
msgstr "SÚBOR"

#: ../egg/eggsmclient.c:227
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Zadať identifikátor správy relácií"

#: ../egg/eggsmclient.c:227
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../egg/eggsmclient.c:248
msgid "Session management options:"
msgstr "Možnosti správy relácií:"

#: ../egg/eggsmclient.c:249
msgid "Show session management options"
msgstr "Zobraziť možnosti správy relácie"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:251
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Ikona „%s“ sa nenašla"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:581
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
msgid "A program is still running:"
msgstr "Program stále beží:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:636
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Niektoré programy stále bežia:"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:637
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Čaká sa na ukončenie programov. Prerušenie týchto programov môže spôsobiť "
"stratu vašej práce."

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:867
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Prepnúť používateľa napriek tomu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:870
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Odhlásiť sa napriek tomu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:873
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Uspať napriek tomu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:876
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Hibernovať napriek tomu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:879
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Vypnúť napriek tomu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:882
msgid "Reboot Anyway"
msgstr "Reštartovať napriek tomu"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:890
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknúť obrazovku"

#: ../mate-session/gsm-inhibit-dialog.c:893
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:307
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second"
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second"
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:361
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Momentálne ste prihlásený ako „%s“."

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:441
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Odhlásiť sa zo systému?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:447
msgid "_Switch User"
msgstr "_Prepnúť používateľa"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:456
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásiť sa"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:462
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Vypnúť počítač?"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:468
msgid "S_uspend"
msgstr "_Uspať"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:474
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Hibernovať"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:480
msgid "_Restart"
msgstr "_Reštartovať"

#: ../mate-session/gsm-logout-dialog.c:490
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Vypnúť"

#: ../mate-session/gsm-manager.c:1512 ../mate-session/gsm-manager.c:2327
msgid "Not responding"
msgstr "Neodpovedá"

#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:595
msgid "Remembered Application"
msgstr "Zapamätané programy"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-client.c:1262
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tento program bráni odhláseniu."

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:324
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr "Nové pripojenie klienta odmietnuté, pretože sa relácia práve vypína\n"

#: ../mate-session/gsm-xsmp-server.c:586
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť načúvajúci ICE soket: %s"

#. Oh well, no X for you!
#: ../mate-session/gsm-util.c:355
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Nedá sa spustiť relácia prihlasovania (a nedá sa pripojiť k serveru X)"

#: ../mate-session/main.c:586
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Prekryť štandardné priečinky automatického spúšťania"

#: ../mate-session/main.c:587
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Povoliť ladiaci kód"

#: ../mate-session/main.c:588
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Nenačítať programy špecifikované používateľom"

#: ../mate-session/main.c:609
msgid " - the MATE session manager"
msgstr " - správca relácií MATE"

#: ../tools/mate-session-save.c:66
msgid "Log out"
msgstr "Odhlásiť sa"

#: ../tools/mate-session-save.c:67
msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Odhlásiť sa, ignorujúc akékoľvek potlačenia"

#: ../tools/mate-session-save.c:68
msgid "Show logout dialog"
msgstr "Zobraziť dialógové okno odhlásenia"

#: ../tools/mate-session-save.c:69
msgid "Show shutdown dialog"
msgstr "Zobraziť dialógové okno vypnutia"

#: ../tools/mate-session-save.c:70
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Na chyby použiť dialógové okná"

#. deprecated options
#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "Set the current session name"
msgstr "Nastaviť názov tejto relácie"

#: ../tools/mate-session-save.c:72
msgid "NAME"
msgstr "NÁZOV"

#: ../tools/mate-session-save.c:73
msgid "Kill session"
msgstr "Vynútiť ukončenie relácie"

#: ../tools/mate-session-save.c:74
msgid "Do not require confirmation"
msgstr "Nevyžadovať potvrdenie"

#. Okay, it wasn't the upgrade case, so now we can give up.
#: ../tools/mate-session-save.c:126
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k správcovi relácií"

#: ../tools/mate-session-save.c:251
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Program bol zavolaný s konfliktnými argumentmi"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:115
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help    Show this help\n"
" --version     Show program version\n"
" --app-id ID    The application id to use\n"
"          when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Spusťte COMMAND popri obmedzení niektorých funkcií relácie.\n"
"\n"
"-h, --help Zobraziť pomoc\n"
"--version Zobraziť verziu programu\n"
"--app-id ID id programu pre použitie\n"
"v prípade obmedzenia (nepovinné)\n"
"--reason REASON Dôvod obmedzenia (nepovinný)\n"
"--inhibit ARG Obmedzené položky, čiarkou oddelený zoznam:\n"
"logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
"\n"
"Ak možnosť --inhibit nie je zadaná, predpokladá sa idle.\n"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:169 ../tools/mate-session-inhibit.c:179
#: ../tools/mate-session-inhibit.c:189
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s vyžaduje parameter\n"

#: ../tools/mate-session-inhibit.c:225
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť %s\n"